Left pole, right pole, deep state

Pihatonttu

Respected Leader
En ole ihan varma onko juuri tämä oikea foorumi tälle aiheelle, mutta koitetaan.

Kansojen, niiden muodostamien liittoutumien, sivilisaatioiden ja etnisten/kulttuurillisten ryhmien lisäksi ja sisällä käydään jatkuvasti myös ideologisia sotia. Suurin osa niistä kulkee käsi kädessä sekä politiikan että sotilaallisen valmiuden tai toimintakyvyn resurssoinnin ja suuntaamisen kanssa.

Iso osa ideologisista sodista nivoutuu suureen joukkoon muita ideologisia sotia. Globalismi, lokalismi, läheisyysperiaate, maailmanhalaaminen, suvaitsevaisuus ja rajat auki, oman edun laskelmoiminen ja rajojen ja rajallisuuden tarkkailu, konservatiisuus, liberalismi/progressiiivisuus....

Ideologisiin sotiin kuuluu myös sumuverhon ja tutkassa näkymättömyyden käyttäminen. Se heikentää ihmisten kykyä arvioida tuon sodan tapahtumia, tavoitteita, keinoja ja toimijoita. Hyvät ajatus-, jäsentämis- ja havainnointityökalut ovat siis tarpeeen.

Right Pole, Left Pole

En tiedä onko tämä ajatus Pinkeriltä, mutta hän lienee tunnetuimpia sitä esille tuoneita: vasempaan ja oikeaan napaan rajautuva maailma.


Jos menet maapallolla pohjoisnavalle niin kaikissa suunnissa on etelä. Jos menet etelänavalle, niin kaikissa suunnissa on pohjoinen. Ja molemmista katsoessasi huomaat, että se toinen ilmansuunta jatkuu äärettömiin. Se on ääri-ilmansuunta. Sen sijaan sinua lähempänä oleva ilmansuunta on... lähellä. Siinä ei näy äärimmäisyyttä, äärettömyyttä... Se ja kaikki siihen liittyvä on läsnä, tuttua ja asiaankuuluvaa.

Koska olet jatkumon äärimmäisessä päässä, niin näet koko jatkumon ääri-ilmiönä. Ja koska jatkumo on pallon eikä janan muotoinen, niin et kykene näkemään sitä kuinka ääripäässä itse olet.

Molemmilla navoilla juuri se ympäristö näyttää normaalilta ja kaikki muu edustaa vastakkaisia ääri-ilmiöitä. Vasemmalta navalta maltillinenkin konservatiivisuus, rajojen ylläpitäminen tai lokalismi näyttää fasismi-basismi-natsismi-sovinismi-priviledge-keskitysleirittämiseltä. Oikealta navalta maltillinenkin arvoliberalismi, rajojen madaltaminen tai globalismi näyttää kulttuurikommunistiselta totalitärismiltä.

Molemmat ovat täysin oikeassa siinä, miltä asia näyttää heidän jalansijoiltaan katsottuna. Molemmat ovat täysin väärässä siinä mikä ja millainen tilannekuva oikeasti juuri sillä hetkellä on. Molemmat ovat todellisuudesta irtautuneita sekopäitä toitottaessaan omaa "totuuttaan" yleisenä totuutena. (Sisällyn itse jossain määrin näihin toitottajiin ja myönnän asiaan liittyvän sekopäisyyden.)


Instituutiot

Konservatiivinen, oikeistolainen ja ylläpitävä tapa nähdä todellisuus ja rakentaa sitä on hyvin yhteensopiva olemassa olevien instituutioiden kanssa. Se on perinteisesti pesiytynyt ja tukeutunut niihin.

Arvoliberalistinen, vasemmistolainen ja muuttamaan pyrkivä tapa nähdä todellisuus sekä rakentaa tai purkaa sitä on perinteisesti huonosti yhteensopiva olemassa olevien instituutioiden kanssa ja pyrkii sen vuoksi usein rakentamaan niiden rinnalle tai sijaan toisia, laadullisesti erilaisia instituutioita, joilta puuttuu sille vieras vakaus ja jatkuvuus.

Ajatus marssista läpi instituutioiden muutti tämän tilanteen.


Kulttuurimarxilainen vasemmisto lähti määrätietoisesti valtaamaan instituutioita. Tämä valtaaminen sisältää sekä organisaatiot että kulttuurilliset käsitteet. Yliopistot, kirkot, perheen ja avioliiton käsite... kaikki instituutiot kuuluvat tämän valtausideaalin piiriin.

Käytännössä tämä tilanne tarkoittaa sitä, että kaikista instituutioista taistellaan koko ajan ideologista sotaa. Taistelua käydään hallinnasta - määrittelyvallasta, agendoista, rekrytoinnista, rahoittamisen kohteista, johtamisesta, toimintakulttuureista...

Deep State

Käsite deep state viittaa valtion ja siihen kiinnittyneiden elinten sisällä olevaan yhteissopeutuneeseen kompleksiin jota on vaikea nimetä, määritellä tai osoittaa.


Se on valtio valtiossa. Se on näkymättömien verkostojen, yhteisten päämäärien ja käsitystapojen, samojen intressien sekä valtion auktoriteetin lainaamisen muodostama kokonaisuus. Sillä ei yleensä ole johtajaa, organisaatiota, viralilsta ohjelmaa tai ideologiaa...

Se on yhteissopeutunut valtakompleksi. Se ei (yleensä) ole salaliitto, johdettu järjestelmä tms.

Instituutiot ovat luonnollinen ympäristö konservatiiviselle ja säilyttävälle intressisuunnalle. Siitä syntyy taipumus tai pyrkimys oikean reunan ajattelua lähellä olevalle deep statelle.

Instituutiot ovat määrätietoinen sijoittumis- ja toimintaympäristö tavoitteelliselle arvoliberaalille ja muuttamaan pyrkivälle intressisuunnalle. Siitä syntyy taipumus tai pyrkimys vasemman reunan/navan ajattelua lähellä olevalle intressisuunnalle.

Kaksi deep statea yhdessä valtiossa? Kuulostaa epävakaalle ja epävakauttamiselle altiille tilanteelle.

Kaksi ajattelun ja havainnoinnin tapaa jotka näkevät maailman paljon kärjistyneempänä kuin se on? Kuulostaa sisäisesti kitkaiselta tilanteelta.

Aikanaan polarisoituminen on ollut vahvempaa, mutta silloin kulttuurimarxilainen marssi läpi institutioiden oli pahasti kesken, joten vakauttavia ja pysäyttäviä voimia oli enemmän. Nyt valtava osa institutioista - kirkko mukaanluettuna - on marssittu läpi. Se heikentää niiden vakauttavaa voimaa paljon enemmän kuin osaamme ymmärtää. Aivan kuin isosta purjeveneestä olisi sahattu köli pois ja todettaisiin että on sitä kovemmistakin puhureista selvitty.

Koitan antaa teille, arvoisat palstalaiset nämä ajattelun ja jäsentämisen käsitteet:
- Left pole
- Righ pole
- Left deep state
- Right deep state
- Kaikkien näiden ominaisuudet ja taipumukset - myös suhteessa toisiinsa.

Kokeilkaa sitä, miten hyvin tai huonosti nuo auttavat ymmärtämään ja jäsentämään todellisuutta, maailmaa, ihmisten toimintatapoja, esiymmärrystapoja, omaa ajattelua, reagointia...

En yllytä ketään muuttamaan mitään, päättämään mitään tai asennoitumaan millään tavalla. Yllytän ainoastaan kokeilemaan noita käsitteitä jäsentämisen ja havainnoinnin apuvälineinä.

Jatketaan keskustelua jos tämä asia kiinnostaa ketään ja/tai jos jollakulla on jotain annettavaa tälle aiheelle. Hyvät kysymykset ja havainnot ovat yhtä tervetulleita kuin mielipiteet tai asemoitumiset.

(Disclaimer: Jos joku ei ole vielä huomannut, niin itse sijaitsen lähempänä oikeaa kuin vasenta napapiiriä mutta kuitenkin sen napapiirin ulkopuolella. Jos aihe kiinnostaa ketään niin tuodaan tuo napapiirien käsite myöhempään keskusteluun.)
 
Nopeasti miettien konfliktit luo hyviä mahdollisuuksia luoda rahavirtoja, luoda etenemiskanavia sopiville henkilöille, rakentaa ja ylläpitää valvontakoneistoa, luoda sisäistä hajoita ja hallitse-kuhinaa ja hyvällä markkinoinnilla saa patrioottisen hengen nostatettua.

Follow the money sanotaan jenkkilässä, muinaisessa roomassa todettiin qui bono.
 
Miten deep state liittyy konflikteihin?

"Valtio valtiossa" liittyy konflikteihin samalla tavalla kuin valtiotkin.

Lisänä on tietenkin se, että hallinnon, määrittelyvallan, johtamis- ja toimintakulttuurin, agendan asettamisen jne. suhteen on vähintään yksi konfliktien kerros enemmän. Tästähän nähtiin esimerkkejä mm. kun Hutisalo pisti poliisiylijohtajan nuolemaan saappaitaan ja Haavisto yritti ulkoministeriössä samaa mutta sai näpeilleen.
 
Back
Top