Lindberg: Kansainvälinen puolustusyhteistyö vahvistaa

Vonka

Supreme Leader
Kansainvälinen puolustuspoliittinen yhteistyö vahvistaa Suomen puolustuskykyä. Aktiivinen puolustusyhteistyö parantaa ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä sekä turvaa sotilaallisten suorituskykyjen kehittämistä.

Yhteistyötä tehdään maaryhmissä tai kahdenvälisesti. Valtioneuvoston puolustuspoliittinen selonteko vuodelta 2012 toteaa Suomelle tärkeiksi yhteistyötahoiksi pohjoisen Euroopan maat sekä Yhdysvallat. Selonteon mukaan ”Suomi ylläpitää Yhdysvaltojen kanssa puolustuspoliittista yhteistyötä erityisesti puolustusmateriaalialalla.”

Yhteistyömme muiden Pohjoismaiden sekä Yhdysvaltojen kanssa on perinteistä. Pohjoismaiden kanssa olemme tehneet sotilaallista yhteistyötä sitten 1950-luvun. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen tiivis puolustusmateriaaliyhteistyö alkoi neljännesvuosisata sitten Hornet-hävittäjien hankinnan myötä.

Hyvä yhteistyösuhde edellyttää pidemmällä tähtäimellä, että molemmat osapuolet hyötyvät. Konkreettisissa yhteistyöprojekteissa Yhdysvaltojen asevoimat on tutustunut suomalaiseen sotilasalan osaamiseen. Erityisesti tietotaitoamme toiminnasta arktisissa olosuhteissa, mukaan lukien puolustusmateriaalin käytöstä haastavissa pohjoisissa ilmasto-oloissa, arvostetaan. Osaamisemme ja luotettavuutemme vuoksi meidän kanssa on helppo tehdä yhteistyötä.


http://www.ksml.fi/mielipide/kolumnit/kansainvalinen-puolustus-yhteistyo-vahvistaa/2146094
 
Yhteistyö voi myös muodostua pienen maan itsenäisen puolustuskyvyn lamauttavaksi kahleeksi ja siinä sivussa ulkopoliittiseksi hirttosilmukaksi. Tehokkuuden ja keskinäisriippuvuuden varjolla alasajettu huoltovarmuus estää itsenäisen taistelun ellei muita huvita osallistua. Toisaalta taas se saattaa pakottaa suuremman osapuolen sotiin mukaan, vaikka itse emme asiasta mitään hyötyisi.
 
Kun Suomi tekee hävittäjähankintoja, tai vaikkapa laivahankintoja, niin samaan kilpailutukseen kannattaisi kytkeä enemmän kuin pelkkä laite, aseet, ammukset, varaosia, koulutusta ja huoltolaitteita.

Esimerkiksi satelliittipalveluita, mikä käsittäisi kuvaa, radiokuuntelua (mm. Ranskalla on aika hieno mimo-systeemi avaruudessa), radioyhteydet pataljoonatasolla ja ylöspäin, täydentävä datalinkkipalvelu mitä laivat ja lentokoneet voi hyödyntää ja häiriösietoisempaa navigointia. Sanottakoon tässä että tämä ei sulje Ruotsia pois hankinnoista, satelliitteja on moneen lähtöön.

Lisäksi kokonaispaketissa voisi olla kaukovalvonnan tutkakuvaa, mikä Ruotsista, Norjasta tai Virosta käsin olisi meille tarpeellinen ja tuhoutumaton palvelu. Joitain voidaan tietenkin saada kahdenvälisesti rahaa vastaan, mutta osana isoa hankintaa se saataisiin luultavasti "kaupan päälle".
 
Back
Top