Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuarkiston löydöt

miheikki

Greatest Leader
Tänne voi laittaa linkkejä julkisista ja mielenkiintoisista löydöistä arkiston kätköistä. Keskustelu niistä käydään mielellään eri ketjuissa.

Maanpuolustuskorkeakoulu

Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuarkistoon tallennetaan MPKK:n julkaisut ja julkiset opinnäytteet. Julkaisuarkistoon syötetään myös Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston digitoituja kulttuuriaineistoja.

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto vastaa julkaisujen keskitetystä tallennuksesta julkaisuarkistoon. Lisätietoja kirjaston verkkosivuilta, www.mpkk.fi/kirjasto.

National Defence University Institutional Repository contains NDU publications and unclassified theses. Repository is also used to store digitized cultural materials.

National Defence University Library deposits the publications in the repository on behalf of the authors. For more information, see the library web page at www.mpkk.fi/kirjasto.
http://www.doria.fi/handle/10024/72633
 
Viimeksi muokattu:
Termobaaristen aseiden käyttö

Tiivistelmä:
Tutkimus käsittelee termobaaristen aseiden toimintaperiaatteita sekä niiden käyttötarkoituksia. Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuustutkimus ja näkökulma on sotatekninen. Tavoitteena on ollut muodostaa selkeä kuva lukijalle miten termobaarinen ase tuottaa vahinkoa sekä miten nykyisiä aseversioita mahdollisesti kannattaa käyttää eri tilanteissa taikka miten minimoida niiden tuhovaikutus. Tutkimus käsittelee ainoastaan Yhdysvaltojen ja Venäjän jalkaväen käyttämiä termobaarisia aseita.
Aihetta on aiemmin tarkasteltu Puolustusvoimissa yksittäisissä tutkimusraporteissa, joissa on keskitytty käsittelemään aseteknologiaa enimmäkseen fysikaaliselta kannalta jättäen aseteknologian kehittymisen vaiheet sekä sovellukset vähemmälle huomiolle.
Termobaariset aseiden käyttö on lisääntynyt 1980-luvulta lähtien ja Venäjä on edelläkävijä aseteknologian suhteen tällä hetkellä. Yhdysvallat on kuitenkin kehittänyt viime vuosikymmenen aikana aktiivisesti termobaarisia aseitaan saadakseen lisää tuhovoimaa jalkaväen sotilaille.
Termobaarinen ase on henkilöstöä vastaan käytettävä lämpö- ja painevaikutteinen räjähdease, joka varsinkin on kaupunkiympäristössä huomattavasti tehokkaampi tuhoalueellaan kuin sirpalevaikutukseen perustuvat aseet, sillä asevaikutukselta on vaikeampi suojautua. Kohteelle tuotetut vahingot ovat vaikeasti hoidettavia, joten asetta käytettäessä tulee olla varma, ettei välittömässä läheisyydessä ole siviilejä.
Tutkimuksessa on laskettu turvalliset etäisyydet termobaarisille aseille käyttäen hyödyksi varomääräyksen D 6.1 asettamia vaara-alueita erikokoisille panoksille räjäytettäessä aukealla ja suljetussa tilassa. Lisäksi tutkielmassa on pyritty selvittämään miten paineaallot käyttäytyvät suljetussa tilassa, minkä avulla pyritään ymmärtämään mikä on tehnyt termobaarisista aseista tehokkaan kaupunkiympäristössä. Lopputuloksena oli, että termobaariset aseet ovat tehokkaampia suljetussa tilassa, mikä tarkoittaa aseen olevan tehokkaimmillaan asutuskeskustaisteluissa. Kuitenkin myös metsämaastossa turvallinen etäisyys on suuri, ellei henkilö ole suojautunut millään lailla. Käytetty laskumenetelmä tuottaa omat haasteensa luotettavien tuloksien aikaansaamiseksi, mutta metodi toimii suuntaa antavana tapana havainnollistaa jonkin tietyn aseen tehokkuutta.

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/119929/Vuorio_KO.pdf?sequence=2
 
Vihatkoot kunhan pelkäävät : näkökulmia terrorismiin ilmiönä
Strategian laitos; Paronen, Antti; Teirilä, Olli (2014)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2582-9


Georgian sodan tarkastelu strategisen iskun toteutusperiaatteiden ja torjunnan näkökulmasta
Tähtinen, Janne (2013-06)
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310026454


Digitaalinen taistelukenttä : informaatioajan sotakoneen tekniikka
Kosola, Jyri (2013)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2503-4


Teknologisen kehityksen vaikutuksia sodankäyntiin 2015-2025
Kosola, Jyri (2011)
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201201241164
 
Päätin ruveta ilmatorjunta -spesialistiksi ja hain arkistosta sanalla "stinger"

[*]
Nimeke:Afganistan toimintaympäristönä helikoptereilleTekijä:Heikkinen, OssiPäiväys:2009
[*]
Nimeke:Suomen NH90-helikoptereiden aseistus ja sen kehitysmahdollisuudet tulevaisuudessaTekijä:Savolainen, HarriPäiväys:2014
[*]
Nimeke:Lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmissä käytettävät teknologiat 2030-luvullaTekijä:Metsänvirta, AnttiPäiväys:2013-04
[*]
Nimeke:Vaatimukset erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmälle vuonna 2015Tekijä:pernu, TuomasPäiväys:2009-03
[*]
Nimeke:Ilmatorjuntaohjusaseiden ja -järjestelmien tekniikkaTekijä:Koskivuori, JaniPäiväys:2009-03
[*]
Nimeke:Miehittämättömät ilma-alukset, niiden kehitys sekä käyttö viimeaikaisissa sodissaTekijä:Kananen, JariPäiväys:2007-03
[*]
Nimeke:Yhdysvaltalaisen mekanisoidun jalkaväkipataljoonan kokoonpanon kehittyminen vuosina 1973-2003Tekijä:Honkasalo, VäinöPäiväys:2015
[*]
Nimeke:Venäläisten rynnäkkökoneiden ja monitoimihävittäjien sensori- ja omasuojajärjestelmien tekninen tarkastelu ja niiden vaikutukset ilmasta-maahan suorituskykyynTekijä:Laitinen, JoniPäiväys:2009-03
[*]
Nimeke:Pohjois-Korean ydinase kylmän sodan ydinaseteorioiden näkökulmastaTekijä:Lähde, Harri-AnteroPäiväys:2011-05
[*]
Nimeke:UAV:n käyttö operaation Iraqi Freedom aikana John Wardenin kehäteorian näkökulmastaTekijä:Kairinen, PetteriPäiväys:2012-04
[*]
Nimeke:Hezbollah and Taliban - hybrid adversaries in contemporary conflicts? : views on an adversary from the United States Armed Forces perspectiveTekijä:Huovinen, Kari-PetriPäiväys:2013-07
[*]
Nimeke:Patriot PAC-3 ja S-300PMU-2 ballististen ohjusten torjuntajärjestelminäTekijä:Sulasalmi, JyrkiPäiväys:2007-03
[*]
Nimeke:Aseistettujen UAV:iden käyttö Afganistanin sodassaTekijä:Selander, OlliPäiväys:2012-04
[*]
Nimeke:Ilma-ase asymmetrisessä sodankäynnissäTekijä:Raatikainen, TimoPäiväys:2011-04
[*]
Nimeke:Psykologinen vaikuttaminen CAST LEAD -operaatiossaTekijä:Saressalo, TeemuPäiväys:2012-04
[*]
Nimeke:Imbuing airborne electronic warfare self-protection : possibilities to disguiseTekijä:Sippola, JussiPäiväys:2014-04
[*]
Nimeke:Yhdysvaltalaisen erikoisoperaatiokykyisen merijalkaväkitaisteluosaston kokoonpanon ja käyttöperiaatteiden kehittyminen vuosina 1985-2006Tekijä:Eloranta, TomiPäiväys:2015
[*]
Nimeke:Yhdysvaltojen SEAD-toiminnan kehittyminen 1970-luvulta 1990-luvun loppuunTekijä:Koivisto, SamiPäiväys:2014
[*]
Nimeke:Vaikea vaikuttaminen : meriliikenteen katkeamattomuus tankkerisodassaTekijä:Vahtoranta, JohannesPäiväys:2015
 
Tein haun sanalla "häive".

 
Sissisota, sen edellytykset ja sodankäynnin suuntaviivat Paavo Ilmola
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/130579/Sotataidon klassikko_Ilmola_verkkoversio1.pdf?sequence=2

Eversti Paavo Ilmola sai vuonna 1957 mahdollisuuden tutkia sissisotaa stipendin avulla. Tutkimus valmistui vuonna 1958, mutta sen johtopäätösten ja sisällön vuoksi työ- tä ohjannut Suomen Sotatieteellinen Seura esitti maaliskuussa 1959 raportin leimaamista salaiseksi. Tutkimus päätyikin Puolustusvoimien Pääesikunnan Operatiivisen osaston holviin, josta se saatettiin rajoitetusti vain puolustusvoimien ylimmän johdon käyttöön. Kylmän sodan aikakauden sotataitoa on tarkasteltu viimeaikaisissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa yhä enenevissä määrin, mutta tuolta ajalta peräisin olevat sotilaalliset operatiiviset suunnitelmat ja operatiivis-taktiset toimintaperiaatteet aikalaiskäsitteineen ovat säilyneet arkistoissa edelleen lähes koskemattomina. Salattavuusrajoitusten vihdoin poistuttua on mahdollista julkaista Paavo Ilmolan tutkimus laajempaan käyttöön.

Kontrolli
17 mins ·
Kadettikunta ry kirjoittaa:

"Maapuolustuskorkeakoulun vuosipäivänä 13.1. juhlapuhujana oli sotatieteiden tohtori, everstiluutnantti Marko Palokangas.
Sissitoiminnan merkityksestä tohtoriksi väitellyt Palokangas julkisti Paavo Ilmolan erillistutkimuksen ja Suomalaisen sotataidon klassikot -kirjasarjan viidennen osan "Sissisota, sen edellytykset ja sodankäynnin suuntaviivat".
Uransa aikana Pääesikunnan päällikkönäkin toimineen kenraaliluutnantti Paavo Ilmolan tutkimus valmistui 1958 ja se luokiteltiin salaiseksi ja vain korkean sotilasjohdon käyttöön. Vasta hiljan salassapitomääräykset väistyivät ja tutkimus oli mahdollista julkaista laajempaan käyttöön sotataidon klassikkokirjan muodossa.
Kirja on luettavissa alla olevasta linkistä."
 
Viimeksi muokattu:
HARHAUTTAMINEN VENÄJÄN SOTILASOPERAATIOISSA Pro gradu -tutkimus Yliluutnantti Matti Nupponen Sotatieteiden maisterikurssi 6 Tiedusteluopintosuunta Huhtikuu 2017
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/143604/SM1143.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Avainsanat: harhauttaminen, maskirovka, disinformaatio, demonstraatio, salaaminen, valetoiminta, operaatio, informaatiosodankäynti, yllätys, Venäjä, Georgia, Krim
 
Viimeksi muokattu:
Back
Top