Maavoimat hankkii logistiikkakalustoa alueellisille joukoille

Samses

Ylipäällikkö
Maavoimien nettisivut tänään:

***

Maavoimat hankkii logistiikkakalustoa alueellisten joukkojen käyttöön
Maavoimat hankkii puolustusministeriön valtuuttamana logistiikkakalustoa alueellisten joukkojen käyttöön vuosina 2013-2017. Nyt hyväksyttyjen hankintojen arvonlisäveroton hinta on noin 28,7 M€. Kilpailutuksen tuloksena hankinnat kohdistuvat kotimaahan.

Maavoimien alueellisten joukkojen käyttöön hankitaan liikennetraktoreita Agco Suomi Oy:ltä (Valtra), kontteja Conlog Oy:ltä, traktorin perävaunuja SKJ-Rakennustekniikka Oy:ltä (Kip-Man) sekä kuorma-auton perävaunuja Oy Närko Ab:ltä. Kontit ja perävaunut liittyvät valmisteilla olevaan kuorma-autohankintaan.

Hankinta on kilpailutettu julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Kyseessä on merkittävä kotimainen hankinta, jonka laskennallinen työllistämisvaikutus on yhteensä noin 82 henkilötyövuotta. Hankintasopimukset sisältävät yhteensä myös noin 5,2M€ arvoiset lisä- ja puiteostosopimukset.

Nyt toteutettavat hankinnat ovat osa maavoimien alueellisten joukkojen huollon kehittämisen hanketta, joka on käynnistetty vuonna 2011. Hankkeen tarkoituksena on parantaa alueellisten joukkojen edellytyksiä joukkojen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Tärkeimpiä kehitettäviä kohteita ovat räjähteiden, polttoaineiden sekä veden täydennys- ja kuljetuskykyjen parantaminen, johon nyt hankittava kalusto kohdennetaan.
 
Täällä toki kuuluu olla maininta tästä hankinnasta, mutta mainittakoon, että keskustelu on jo käynnissä toisaalla.
 
Back
Top