Maavoimat torjumaan henkistä pahoinvointia

Tvälups

Ylipäällikkö
Maavoimat torjumaan henkistä pahoinvointia
YLE Keski-Suomi julkaistu tänään 12.12. klo 11:08

Maavoimat tehostaa kuolemantapausten jälkeen varusmiesten ongelmien havaitsemista ja ennaltaehkäisyä . Palkatulle henkilöstölle ja varusmiesjohtajille järjestetään ensi vuoden alusta alkaen koulutusta varusmiesten henkisen pahoinvoinnin ja mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi teemalla "Kaveria ei jätetä".

Koulutus järjestetään Maasotakoulussa yhteistyössä henkisen tuen ammattilaisten kanssa.

Koulutuksen taustalla ovat Karjalan Prikaatissa vuoden aikana sattuneet kolme varusmiehen kuolemantapausta, jotka Maavoimien mukaan tulivat yllätyksenä sekä palvelustovereille että kouluttajille. Poliisi on tutkinut kuolemantapauksia normaalina kuolemansyyntutkintana, ja tutkintaan liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä.

Karjalan Prikaatin komentaja prikaatikenraali Timo Kivinen asetti viimeisen tapauksen jälkeen työryhmän miettimään miten vastaavia tapauksia voitaisiin parhaiten ehkäistä. Työryhmän mietintö on luovutettu Maavoimien esikunnalle, ja osa mietinnön toimenpide-esityksistä otetaan käyttöön kaikissa maavoimien joukko-osastoissa jo vuoden 2012 ensimmäisestä saapumiserästä alkaen.

Maavoimien esikunta MikkelissäMaavoimien esikunta Mikkelissä (YLE / Vesa Sundqvist) Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Ilkka Aspara on päättänyt, että maavoimissa varusmiesten ongelmien havaitsemiseen ja ennalta ehkäisyyn panostetaan ensi vuoden alusta alkaen tehostetusti. Maavoimien palkatulle henkilöstölle ja varusmiesjohtajille järjestetään ensi vuoden alusta alkaen koulutusta varusmiesten henkisen pahoinvoinnin ja mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi ja yksilön ohjaamiseksi tarvittavan avun piiriin.

Lisäksi varusmiesten peruskoulutuskauden oppitunteihin lisätään kokonaisuudet mielenterveydestä ja henkisen pahoinvoinnin tunnistamisesta. Asiaa käsitellään aktiivisesti myös aliupseeri- ja reserviupseerikurssin esimies- ja johtotehtävien koulutuksessa. Koulutus liittyy erityisesti reservin johtajien kriisiajan johtajavalmiuksien kehittämiseen ja joukon henkisen sekä fyysisen suorituskyvyn ylläpitämiseen kriisitilanteessa.

Maavoimat tarkistaa kaikissa joukko-osastoissaan henkisen tuen saatavuuden siten, että tukea on saatavissa myös virka-ajan ulkopuolella. Kaikille varusmiehille jaetaan tukihenkilöstön yhteystiedot ensimmäisen palvelusviikon aikana.
 
On tietysti hyvä, että PV reagoi jotenkin tapahtuneeseen, mutta kyllä tässä näkyy kuntien huonosti hoitama nuoripsykiatria.
PV;n toimenpide tuskin tekee asiassa kevättä, mutta tietysti jos yhtäkin voidaan auttaa, se lienee kannattaa.
 
Back
Top