Miehittämättömät ajoneuvot UGV UGCV

miheikki

Greatest Leader
Miehittämättömät ajoneuvot. En löydä ketjua aiheesta, joten perustetaan sellainen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_ground_vehicle kirjoitti:
An unmanned ground vehicle (UGV) is a vehicle that operates while in contact with the ground and without an onboard human presence. UGVs can be used for many applications where it may be inconvenient, dangerous, or impossible to have a human operator present. Generally, the vehicle will have a set of sensors to observe the environment, and will either autonomously make decisions about its behavior or pass the information to a human operator at a different location who will control the vehicle through teleoperation.

The UGV is the land-based counterpart to unmanned aerial vehicles and remotely operated underwater vehicles. Unmanned robotics are being actively developed for both civilian and military use to perform a variety of dull, dirty, and dangerous activities.

IMI:n mainos.

[video=youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-IOFI3p0EMM[/video]
 
Pelkkä tiivistelmä aiheesta.

https://www.automaatioseura.fi [/b kirjoitti:
Jere Knuuttila, Juhana Ahtiainen, Pekka Appelqvist
Teknillinen korkeakoulu, Automaatiotekniikka, PL 5500, 02015 TKK
Puh. (09) 451 3307 , telefax (09) 451 3308, [email protected]
Ilkka Kauppi1
, Hannu Lehtinen1
, Petri Kaarmila1
, Jarmo Prokkola2
VTT, PL 1000, 02044 VTT1
, PL 1100, 90571 OULU2
Puh. 020 722 111, telefax 020 722 5888, [email protected], http://www.vtt.fi

AVAINSANAT miehittämätön ajoneuvo (UGV), etäohjaus, autonomia

TIIVISTELMÄ
Miehittämättömien ajoneuvojen teknologiaa ja käyttösovelluksia tutkitaan Puolustusvoimien FinUVSteknologiaohjelman UGV (Unmanned Ground Vehicle) -projektissa. Tavoitteena on kehittää Puolustusvoimille
autonomisen ajoneuvon teknologiademonstraattori. Projektin päämääränä on demonstroida
tehtäväorientoitunutta toimintaa autonomian astetta joustavasti säätäen. Tässä artikkelissa kuvataan ajoneuvon
instrumentointi, kommunikointi ja etäohjauksen toteutus sekä arvioidaan saavutettuja tuloksia testiajojen
perusteella. Ajoneuvoa kehittävät TKK:n Automaatiotekniikan laboratorio, VTT, Patria ja TietoSaab.
Miehittämättömän ajoneuvon sovellukset, joita projektissa tutkitaan, liittyvät etupäässä tiedusteluun ja
valvontaan. Demonstraatioissa hyötykuormana tullaan testaamaan erilaisia kameroita, tutkaa ja muita
valvontasensoreita. Projektin tavoitteena on toteuttaa ajoneuvo, jolla pystytään demonstroimaan
tiedustelutehtävän autonominen suorittaminen. Ajoneuvo tukeutuu ihmisoperaattorin apuun vaativissa
päätöksissä ja odottamattomissa ongelmatilanteissa.
UGV-demonstraattorin alustaksi valittiin Land Rover Discovery -maastoajoneuvo. Täten varmistettiin alustan
riittävä maastokelpoisuus sekä perustekniikan varma toiminta. Lisäksi tämän kokoluokan ajoneuvojen kantavuus
ja energiakapasiteetti mahdollistavat suhteellisten laajan toiminta-alueen sekä hyötykuormavalikoiman.
Suora etäohjaus ei tule olemaan UGV-demonstraattorin pääasiallinen käyttötapa, mutta sitä tarvitaan aihealueen
sovelluksissa. Järjestelmä pyytää apua operaattorilta ongelmatilanteissa, joista se ei pysty itse selviytymään.
Ajoneuvon autonomisia toimintoja kehitetään jatkuvasti ja kehitystyössä pyritään siihen, että käyttäjä pystyy
mahdollisimman vapaasti valitsemaan käytettävän ohjaustavan suoran etäohjauksen ja täysin autonomisen ajon
välillä. Eri ohjausmoodeissa hyödyllisiä operaattoria avustavia toimintoja voisivat olla esimerkiksi maastoon
adaptoituva nopeudensäädin, automaattinen tienseuranta, automaattinen esteiden havaitseminen ja
törmäyksenesto. Näiden piirteiden joustava käyttö edustaa suuntausta, jota kuvataan termeillä sliding autonomy,
adjustable autonomy, collaborative control ja mixed-initiative control.
Etäohjauksesta saatiin hyviä kokemuksia. Alalla yleisesti nyrkkisääntönä pidetty yhden sekunnin etäohjausviive
pystyttiin alittamaan ja ajoneuvon etäohjaus onnistuu suhteellisen lyhyen harjoittelun jälkeen varsin sujuvasti.
Vaikka WLAN:in kantama rajoittaa ja erityisesti katveet ovat ongelma, pystyttiin ajoneuvoa kuitenkin ajamaan
metsämaastossakin niin kauas, ettei suoraa näköyhteyttä enää ollut.
UGV-demonstraattori instrumentoitiin käyttäen mahdollisuuksien mukaan kaupallisia komponentteja. Se
edustaa kustannustehokasta tapaa toteuttaa toimiva miehittämätön ajoneuvo, jota voidaan käyttää
tehtäväorientoituneen toiminnan tutkimiseen ja kehittämiseen. Nykyisessä muodossaan sitä voidaan jo käyttää
testattaessa erilaisten hyötykuormien etäkäyttöä.
 
[media=youtube kirjoitti:
VTTO6ZkuLzQ[/media] 16.03.2013
National Robotics Engineering Center (NREC) developed sensing, teleoperation and autonomy packages for BAE System's Black Knight, a prototype Unmanned Ground Combat Vehicle (UGCV).

Black Knight demonstrates how UGCVs can be used in the field and showcases current robotics technologies. NREC applied its expertise in sensor fusion, unmanned systems, obstacle detection, path planning, autonomy and teleoperation to improve Black Knight's mission performance and support Soldier operation.

Black Knight can be used day or night for missions that are too risky for a manned ground vehicle (including forward scouting, Reconnaissance, Surveillance and Target Acquisition (RSTA), intelligence gathering, and investigating hazardous areas) and can be integrated with existing manned and unmanned systems. It enables operators to acquire situational data from unmanned forward positions and verify mission plans by using map data to confirm terrain assumptions.

Black Knight demonstrates the advanced capabilities that are available to Unmanned Ground Combat Vehicles (UGCVs) using current technology. Its 300 hp diesel engine gives it the power to reach speeds of up to 48 mph (77 km/h), with off-road autonomous and teleoperation speeds up to 15 mph (24 km/h). Its band-tracked drive makes it highly mobile in extreme off-road terrain while reducing its acoustic and thermal signatures. The 12-ton Black Knight can be transported within a C-130 cargo plane and makes extensive use of components from the Bradley Combat Systems program to reduce costs and simplify maintenance.

Black Knight can be teleoperated from within another vehicle (for example, from the commander's station of a Bradley Fighting Vehicle) or by dismounted Soldiers. Its Robotic Operator Control Station (ROCS) provides an easy-to-use interface for teleoperating the vehicle. Black Knight's autonomous and semi-autonomous capabilities help its operators to plan efficient paths, avoid obstacles and terrain hazards, and navigate from waypoint to waypoint. Assisted teleoperation combines human driving with autonomous safeguarding.

Black Knight was extensively tested both off-road and on-road in the Air Assault Expeditionary Force (AAEF) Spiral D field exercises in 2007, where it successfully performed forward observation missions and other tasks. Black Knight gave Soldiers a major advantage during both day and night operations. The vehicle did not miss a single day of operation in over 200 hours of constant usage.

[video=youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VTTO6ZkuLzQ[/video]
 
Last edited by a moderator:
http://www.tietokone.fi/artikkeli/uutiset/sodankaynnin_iso_muutos_robottiautojen_kolonnat_tulevat
Sodankäynnin iso muutos: robottiautojen kolonnat tulevat
TEKSTI: SAMULI KOTILAINEN | 3.2.2014 11:39
Lockheed Martin on nyt esitellyt tällaista tekniikkaa Fort Hoodissa Teksasissa. Yhtiö on kehittänyt tietokoneohjauksen järjestelmän, joka voidaan asentaa armeijan nykyisiin kuljetusajoneuvoihin.

Järjestelmään kuuluu esimerkiksi katolle asennettavia Lidar-sensoreita, jotka ovat eräänlaisia valoaalloilla toimivia tutkia. Ohjaukseen käytetään myös gps-paikannusta ja ilmeisesti kameroita.

Armeijan kanssa tehdyssä testissä tietokoneohjattujen ajoneuvojen saattue liikkui maaseudun lisäksi myös kaupunkialueella. Reitillä oli risteyksiä, muuta liikennettä, kiertoliittymiä ja jalankulkijoita. Lockheed Martinin mukaan ajoneuvot toimivat halutulla tavalla kaikissa eteen tulleissa tilanteissa.

Autojen tietokoneohjauksen kehitys etenee vauhdikkaasti myös siviilipuolella. Useat autovalmistajat ovat esitelleet robottiautojen tekniikkaa. Ainakin osittaista tietokoneohjausta lupaillaan myyntiin vuoteen 2020 mennessä.

Robottiauto_armeija_Lockheed_Martin__sensorit_468.png
 
Back
Top