Mietteitä Suomen puolustusvoimista

Tvälups

Ylipäällikkö
http://www.upseeriliitto.fi/files/2406/Mietteita_Suomen_puolustusvoimista.rtf

Kirjoittaja:
Yleisesikuntaeversti evp. Pertti Tervonen.
Hän on toiminut mm. puolustusvoimien
suunnittelupäällikkönä vuosina 1997 - 2001.
 
Mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä kirjoitus.

Yleisesikuntaeversti evp. Pertti Tervonen kirjoitti:
Puolustusvoimat on kansainvälisesti toimiva monialakonserni, jonka on pystyttävä kymmenkertaistamaan toimintansa noin kahdessa viikossa, mm. henkilöstö ja tuotantovälineet. Palvelujen tarve lisääntyy samassa suhteessa. Perusedellytykset ovat tahto, ihmiset ja välineet. Ydintehtävä on sodankäynti, ydinosaamista ovat sotajoukon toiminta sodassa sekä sen vaatima sotilaskoulutus ja sotavarustuksen käyttö. Tavoitteena on kansalaisten elinmahdollisuuksien ja toimeentulon turvaaminen, siis maahamme kohdistuvan sotilaallisen uhkan ehkäisy ja torjunta.

Puolustusvoimien tehtävä ja tarkoitus on tuossa ilmaistu aika ”nykyaikaisesti” ja bisnesmaailman termein. Ihan totta tuo siitä huolimatta on.

Alhainen syntyvyys ja nuorten henkinen ja fyysinen pahoinvointi ovat tehneet tämän valinnan puolestamme. Naiset ovat selviytyneet palveluksesta keskimäärin miehiä paremmin. On hyvä, jos naiset alkavat korvata vähäverisemmiksi käyvät miehet. Merkkejä sotapalvelusta kohtaan tunnetun kiinnostuksen olennaisesta lisääntymisestä ei silti ole.

Tilastojahan voidaan aina tulkita miten halutaan ja totta onkin, että keskimäärin naisvarusmiehellä on parempi palvelusmotivaatio kuin miespuolisella palvelustoverillaan. Ja pitääkin olla, koska naisille sotaleikit on vapaaehtoisia, kun taas miessukupuolelle pakollisia.
Jos kuitenkin katsotaan koko naispuolista ikäluokkaa ja verrataan sitä miespuoliseen ikäluokkaan niin ei varmasti ole pienintäkään epäselvyyttä siitä, kummasta saadaan tuotettua laadukkaampia sotilasyksiköitä ja onko keskivertonaisella paremmat edellytykset sotilaaksi kuin keskivertomiehellä.
Kaikesta naisvarusmiesten ylistämisestä ja miesten halventamisesta huolimatta on kuitenkin tehtäviä, joihin naiset eivät fyysisten puutteidensa (vai onko korrektimpi sana ominaisuuksiensa?) takia sovellu. Ettei mene liian sovinistiseksi niin totean, että on myös miehiä, jotka eivät sovellu raskaisiin taistelujoukkojen tehtäviin.

Enempää kiinnostusta ei varmaan ole siitä syystä, että varusmiespalvelus ei hyödytä yksilöä muussa tapauksessa, kuin että hankkiutuu Pv:lle duuniin. Se, että 12 kk vm-kuski saa E-kortin valtion laskuun on pieni korvaus 12 kk menetetystä ajasta. Tuossa ajassa varmasti pystyy kortin hankkimaan siviilissäkin ilman, että menettää vapauttaan. Toinen syy sille miksi naiset eivät ole kovin innostuneita intistä taitaa olla paljon karumpi. Syyhän on siinä, että suurin osa naisista ei siellä pärjäisi ja sinne ei haeta, koska tuo on tiedossa ilman omakohtaista kokeiluakin.

Miesten henkinen kasvaminen on tiettävästi hitaampaa kuin naisten, joten ohjattu jakso aikuistumisessa on hyväksi, kullekin noin 45 eurolla vuorokausi, ylöspitoineen ja ohjelmineen. Joutilaaksi joutunut nuori maksaa yhteiskunnalle ainakin saman verran.

Tälle haluaisin jonkin lähteen. Tytöillä murrosikä alkaa aiemmin kuin pojilla, mutta sukupuolten välinen fyysinen kehitysero tasoittuu kyllä viimeistään lukio/ammattikouluikään tullessa. Henkisen kypsyyden ja kehityksen osalta ei taida juuria eroa olla, vaan 10-, 15-, 20- tai 25- vuotiaat ovat keskimäärin yhtä kypsiä tai kakaroita sukupuolesta riippumatta.

Pätkästä saa sen kuvan, että Puolustusvoimat antaa sotilaskoulutusta sosiaalisin perustein, mikä on täysin väärä toiminta-ajatus omasta mielestäni. Puolustusvoimien tehtävän tulee olla maanpuolustus eikä kasvatuslaitos tai kuntoutusterapia.
Toki täytyy muistaa, että Upseeriliitto ja sen edustajat tarvitsevat yleistä asevelvollisuutta jo pelkästään sen takia, että ammattiliiton jäsenien työpaikat säilyvät. Ammattiliiton tehtävähän on jäsenistön edunvalvonta eikä puolustuskyvyn edistäminen.
Viikko-ohjelman mukainen taistelukoulutus tai tupien jynssäys ei ole sellaista ohjelmaa, joka kasvattaa kenestäkään aikuista, vaan aikuisuus tarkoittaa ennen kaikkea kykyä ja halua kantaa vastuuta omatoimisesti ja omasta halusta sekä edellytyksiä huolehtia itsestään ja tarvittaessa muista. Fyysinen ikä ei ole ehdoton merkki aikuisuudesta tai kypsyydestä.

Olen julma ja leimaan everstin esityksen tältä osin paskapuheeksi, jolla vain pyritään turvaamaan oma leipä siitä huolimatta, että tieto on täysin väärä ja kirjoittaja toivottavasti ymmärtää sen itsekin omassa päässään.


Asevelvollisuuden poistamisen myötä mm. poliisilta sekä raja- ja pelastuspalvelulta poistuu tärkeä esikoulutus ja -karsinta.

Ei poistu, koska noista em. vaihtoehdoista ainoastaan rajavartiolaitos edellyttää suoritettua vm-palvelusta.
Kaikki em. organisaatiot testaavat ja karsivat hakijansa itse ja jos sotilaskoulutus olisi tarpeen työntekoa ajatellen, niin naispoliiseilta edellytettäisiin intin käynti. Ei edellytetä ja poliisiksi pääseekin nykyään myös alamittaisia siviilipalvelusmiehiä ja sotilaskoulutusta vailla olevia naisia. Tai siis pääsisi jos olisi rahaa palkata…
Asevelvollisuutta kohtaan osoitetun kiinnostuksen väheneminen näyttää olevan joidenkin, jopa tärkeiden mielipidevaikuttajien mielestä myönteinen ja tavoiteltava kehitys.

Samaa mieltä. En laita nimiä perään, koska kanssalukijat varmasti pystyvät itsekin nimeämään tälläisiä ihmisiä.

Joku toinen yhdistää asevelvollisuuden kannatuksen laskun voimistuvaan itsekkyyteen, haluttomuuteen nähdä vaivaa yhteisen hyvän tuottamiseen, vaikka edut kyllä kelpaavat.

Tämän takia tulisi ottaa käyttöön myös keppi, jotta vapaamatkustaminen loppusi. Ja sitä keppiä käytettäisiin muutenkin kuin asevelvollisuuden osalta. Työhaluttomat lusmut saadaan kyllä töihin, kun ajetaan sosiaalitukijärjestelmä alas eikä jaeta ilmaista rahaa loisille. Ongelma ei ole pelkästään puolustuskykyä koskeva vaan yleinen koko rappeutuneessa yhteiskunnassa, jossa vähemmistö nykymallin kehityksen mukaisesti saa tulevaisuudessa maksaa enemmistön elämisen.
Yhteisöllisyyden puute, muista piittaamaton itsekkyys ja yleinen selkärangattomuus on koko yhteiskunnan ongelma.


Liittoutuminen ei vähennä itsenäisen puolustuksen tarvetta.

Tästä olen everstin kanssa samaa mieltä, vaikka Nato-jäsenyydestä olenkin erimieltä.
 
Back
Top