Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

JR49

Respected Leader
Tässä virkamiestemme suurlähetystössä tekemä koonti naapurin uutisista kuun alusta.
Jos jaksaa kahlata läpi, löytää paljon mielenkiintoista. Kaikki ei mahtunut, käykää linkistä katsomassa tarkemmin.
http://www.finland.org.ru/public/de...37166&nodeid=36881&contentlan=1&culture=fi-FI
Tässä nostettu pari maistiaista esille:

"Venäjällä muisteltiin vainojen uhreja. Lokakuun 30. päivä on vuodesta 1991 ollut Venäjällä
Neuvostoliiton vainojen uhrien virallinen muistopäivä. Vuodesta 2007 alkaen lokakuun viimeisinä
päivinä Venäjän suurissa kaupungeissa on luettu ääneen vuosien 1937–38 puhdistuksissa teloitettujen
nimiä ja muistettu myös nykyisiä poliittisia vankeja. Levada-keskuksen kyselytutkimusten
mukaan viime vuosina poliittisten vainojen merkitys väestön tietoisuudessa on jatkanut laskuaan
ja samanaikaisesti Stalinin henkilön merkitys on ollut nousussa. Kun 1980-luvun lopulla noin
kolmasosa venäläisistä piti poliittisia vainoja yhtenä maan historian merkittävistä tapahtumista,
vuonna 2012 luku oli laskenut 10 prosenttiin. Nykyisin venäläisistä 35 prosenttia kertoo, ettei
tiedä vainoja edes tapahtuneen. Yhä useampi venäläinen (neljännes vuonna 2012, 45 % vuonna
2015) katsoo, että stalinismin ajan uhri voidaan oikeuttaa aikakauden suurilla saavutuksilla.
(tvrain.ru)"

"Donetskin entinen kapinakomentaja Strelkov suunnittelee oppositiopuoluetta. Itä-Ukrainan
nk. "Donetskin kansantasavallan" entinen kapinakomentaja ja "puolustusministeri" sekä Novorossija-
liikkeen johtohahmo Igor Strelkov (Girkin) on ilmoittanut suunnittelevansa Putinin vastaisen
oppositiopuolueen perustamista. Uuden puolueen tehtävänä olisi vastata maahanmuuton ja
fasismin leviämisen haasteisiin Venäjällä. Toukokuussa Levada-keskuksen teettämän kyselytutkimuksen
mukaan Strelkov on tuttu hahmo 27 prosentille venäläisistä ja näistä kolmasosa suhtautuu
Strelkoviin positiivisesti. Venäläisistä 29 prosenttia haluaisi nähdä Itä-Ukrainan nk. kansantasavaltojen
edustajia Venäjän duumassa. (tvrain.ru, Kommersant)"

-------------------------------------------------------------
SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ 6.11.2015
Moskova
1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Putin vakuutti Venäjän tuen jatkuvuutta ulkomailla asuvien venäläisten maanmieskongressissa.
Moskovassa marraskuun alussa järjestettyyn, ulkomailla asuvien venäläisten kansainväliseen
kongressiin osallistui noin 400 venäläisyhdyskuntien edustajaa 97 maasta. Yhteensä
Venäjän ulkopuolella asuvia "maanmiehiä" lasketaan olevan noin 30 miljoonaa. Kongressissa
5.11. esiintynyt presidentti Putin korosti Venäjän puolustavan maanmiestensä oikeuksia kaikkialla,
mm. vaikeilla kriisialueilla kuten Syyriassa ja Libyassa. Putin kiitti maanmiesten vahvasta solidaarisuudesta
Krimin Venäjään liittämisen yhteydessä ja piti maanmiesten tukea keskeisenä
venäläisen yhteiskunnan yhtenäisyyden turvaajana ja "venäläisen maailman" yhteen kokoajana.
Erityisen tärkeänä Putin piti työtä venäjän kielen aseman vahvistamiseksi. Putinin mukaan valmisteilla
on mm. "Venäläinen koulu ulkomailla" – hanke, "Russkii mir" (venäläinen maailma) –
säätiön pohjalla tuetaan kulttuuriprojekteja ja vuonna 2015 on aloittanut toimintansa uusi federaatiotason
venäjän kielen ohjelma, joka saa budjettirahoitusta yli 6,5 mrd ruplaa (n. 93 miljoonaa
euroa). Päätarkoituksena on suojella maanmiehiä diskriminaatiolta mm. kielikysymyksissä.
Venäjällä on lisäksi käynnissä maanmiesten paluumuutto-ohjelma, jonka puitteissa Venäjälle on
palannut virallisten tietojen mukaan 367 000 maanmiestä, näistä 130 000 Ukrainasta. Kongressissa
esiintynyt ortodoksikirkon patriarkka Kirill nimesi venäläisen maailman suurimmaksi uhaksi
äärinationalismin.

Liikennepoliisia pidetään Venäjän korruptoituneimpana instituutiona. Venäjän valtiollisen
VTSiOM-tutkimuskeskuksen mielipidetiedustelun mukaan 69 prosenttia venäläisistä katsoo korruption
olevan Venäjällä laajalle levinnyttä ja vain prosentin mukaan maassa ei ole korruptiota.
Lähes kolmannes vastanneista piti liikennepoliisia maan korruptoituneimpana instituutiona. Venäjän
presidentinhallinnon johtaja Sergei Ivanov kommentoi kansainvälistä korruptiontorjuntaa
Pietarissa pidetyssä YK:n korruptionvastaisen yleissopimuksen allekirjoittajamaiden konferenssissa
todeten kansainvälisen korruption vastaisen taistelun vaativan "konsolidoituja toimia". Samanaikaisesti
Ivanov korosti, ettei korruption vastaisia standardeja tule pakottaa maihin, jotka
eivät ole niiden toimeenpanoon valmiita. Venäjän korruptionvastaisen lainsäädännön Ivanov
katsoi olevan linjassa kansainvälisten standardien kanssa. (Kommersant, RBK, Vedomosti)

Presidentin avustuksia myönnettiin sekä Yön Susille että agenttilistatuille järjestöille. Patrioottinen
moottoripyöräkerho Yön Sudet sekä sotaveteraanien "Aseveljet" – järjestö keräsivät
suurimmat summat vasta jaettuja presidentin avustuksia. Yön Sudet sai yhteensä 12 miljoonaa
ruplaa (n.171 000 euroa) patrioottisen nuorisokeskuksen rakentamiseen Krimille. Aseveljetjärjestö
keräsi 17,6 miljoonan ruplan (n. 251 000 euroa) tuen sotaveteraaneja laillisissa kysymyksissä
auttavan keskuksen sekä nuorison isänmaallisten koulutuskeskusten perustamiseen.
Toisaalta avustuksia saivat myös aiemmin ulkomaisiksi agenteiksi nimitetyt järjestöt kuten ihmisoikeusjärjestö
Memorial (n. 85 000 euroa pakolaisten oikeusapuun) sekä Pietarin Sotilaiden
äidit – järjestö (n. 38 000 euroa). Kommentaattorit ovat nostaneet avustusten taustaksi vallanpitäjien
halun kontrolloida järjestöjä rahallisesti. Yhteensä presidentin avustuksia oli jaossa 900
miljoonaa ruplaa (yli 12,8 miljoonaa euroa). (Vedomosti, The Moscow Times)

Ulkomaiseksi agentiksi listatuille lisää rajoituksia. Putin hyväksyi oikeusministeriön ehdottamat
kiristykset ulkomaisia agentteja koskevaan lainsäädäntöön. Muutoksilla estetään virkamiesten
osallistuminen listattujen tahojen toimintaan. Lisäksi listattujen tulee esittää viranomaisille
selvitys siitä, mihin ulkomainen rahoitus on käytetty. Viranomaiset voivat jatkossa lakkauttaa
listatun tahon toiminnan, jos ne katsovat, että se on toistuvasti jättänyt velvollisuutensa täyttämättä.
Ulkomaisten agenttien listalta poistettiin Pietarin sotilaiden äitien järjestö. Rostovissa toimiva
Donin naisten järjestö puolestaan lisättiin listalle. (Kommersant, Gaseta.ru, The Moscow
Times)

Tiedonluovuttamiskielto ulkomaalaisille? Duuman Yhtenäisen Venäjän, kommunistipuolueen
ja liberaalidemokraattien jäsenistä koostuva ryhmä on laatinut lakialoitteen, jolla pyritään rajaamaan
tiedon luovuttamista ulkomaalaisille. Toteutuessaan lakialoite estäisi sakon uhalla venäläisiä
luovuttamasta informaatiota, jonka käyttö on rajattu, tai aiemmin julkaisematonta avointa
tietoa ulkomaisille hallituksille tai ulkomaisille ja kansainvälisille järjestöille ilman venäläisviranomaisten
lupaa. Rajaus koskisi tietoja, jotka sisältävät valtion-, liike- tai virkasalaisuuksia tai
esimerkiksi yksityishenkilöä koskevia tietoja. Pääasiallinen tiedonluovuttamisesta päättävä viranomaistaho
olisi FSB. Lakialoite ei määrittele, koskisiko tiedonluovutuskielto myös ulkomaisia
tiedotusvälineitä. Asiantuntijanäkemysten mukaan lakiehdotus on ristiriidassa Venäjän perustuslain
kanssa. (The Moscow Times, Vedomosti)

3. Talous

Inflaatio pysynyt korkeana – keskuspankki ei laskenut ohjauskorkoa. Keskuspankki päätti
pitää keskeisen ohjauskoron 11 prosentissa inflaatiopaineiden vuoksi. Lokakuun lopussa vuotuinen
inflaatio oli 15,6 prosenttia. Kesäinen ruplan heikkeneminen on osaltaan pitänyt hintatason
korkeana. Keskuspankin mukaan korkoa lasketaan, jos inflaatio talttuu ennusteen mukaisesti.
Heikentynyt kotimainen kysyntä ja kohtalaisen tiukka rahapolitiikka hellittävät hintapaineita ja
pankki uskoo pääsevänsä neljän prosentin inflaatiotavoitteeseensa vuonna 2017. Seuraavan
kerran keskuspankki kokoontuu päättämään korkotasosta joulukuun puolivälissä. (Interfax)

Talouskriisi vaimentaa puolustusmenojen kasvua. Vuosi 2016 on ensimmäinen vuoden
2011 jälkeen, jolloin puolustusmenot eivät nouse rajusti. Menot ovat nousseet 10 prosentin vuosivauhtia
vuodesta 2011. Vuoden 2015 budjetoidut puolustusmenot ovat 3,1 biljoonaa ruplaa (45
miljardia euroa), mikä on 25 prosenttia edellisvuotista enemmän. Puolustusmenojen osuus on
neljä prosenttia BKT:sta ja 19,5 % federaatiobudjetista. Mikäli vuoden 2016 budjettiluonnos hyväksytään,
puolustusmenot ovat 3,145 biljoonaa ruplaa, mikä on alle prosentin enemmän kuin
kuluvana vuonna. Puolustus on yksi harvoista menoluokista, joita talouskriisistä johtuvat leikkaukset
eivät koske. Koulutus-, terveydenhuolto- ja muut sosiaalimenot ovat joutuneet leikkurin
alle. (The Moscow Times)

Valtiovarainministeri: "Ensi vuosi on vararahaston viimeinen". Finanssiministeri Anton Siluanovin
mukaan vuosi 2016 on viimeinen, jolloin vararahasto on budjettivajeen pääasiallinen rahoituslähde.
Kun vararahaston osuus vuoden 2015 alussa oli 6,7 prosenttia BKT:sta, sen arvioidaan
vuoden 2016 lopussa olevan 1,3 prosenttia. Vuoden 2016 budjettiluonnoksen mukaan alijäämä
on kolme prosenttia BKT:sta. (TASS)

Pääoman ulosvirtaus odotettua pienempi. Valtiovarainministeriön mukaan investoijien luottamus
Venäjän finanssipolitiikkaan on kasvanut ja pääomapako on laskussa. Myös ulkomaiset
sijoittajat ovat palaamassa markkinoille. Venäjä laskee liikkeelle pääasiassa ruplamääräisiä arvopapereita,
mutta ne kiinnostavat ministeriön mukaan ulkomaisia investoijia. Vuoden alussa
finanssiministeriö arveli pääomaa virtaavan ulos kuluvana vuonna 130 miljardia dollaria, nyt se
arvelee luvun olevan 70 miljardia. (TASS)

Sääntely
Putin hyväksyi lain ulkomaisen omaisuuden takavarikosta. Laki ulkovaltojen ja niiden omaisuuden
oikeudellisista immuniteeteista Venäjällä on vastatoimi mm. Belgiassa ja Ranskassa
tapahtuneisiin Venäjän valtion omaisuuden takavarikointeihin liittyen öljy-yhtiö Jukosin tapaukseen.
Lain perimmäinen tarkoitus on suojella venäläistä omaisuutta ulkomailla. 1.1.2016 voimaanastuva
laki mahdollistaa ulkovaltojen omaisuuden takavarikoinnin Venäjällä. Lokakuun
lopulla Ranska otti haltuun Venäjän yleisradioyhtiö VGTRK:n osuuden Euronewsuutiskanavasta.
(Vedomosti, Kommersant)

Valtion virkamiehet valvomaan myös valtionyhtiöiden tytäryhtiöitä? Venäjän talouskehitysministeriö
on ehdottanut, että seuraavan kolmen vuoden aikana valtion tytäryhtiöiden ohjaukseen
osallistuisivat myös valtion virkamiehet. Tarkoituksena olisi varmistaa valtion intressien
huomioiminen ja tehostaa toimintaa. Nykyisellään virkamiehet eivät saa osallistua yritystoimintaan,
mutta valtionyhtiöiden toimintaan osallistuminen on sallittua. Valtionyhtiöiden tytäryhtiöiden
hallintoneuvostoissa toimii jo virkamiehiä. Virkamiesten määrä 60 suurimmassa valtionyhtiössä
on noussut 28 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. (Kommersant)

Pk-sektorille osuus suuryritysten hankinnoista? Antimonopolivirasto ja talouskehitysministeriö
ovat valmistelleet hankintalakiin muutosesityksen, joka velvoittaisi yksityiset suuryritykset
hankkimaan kymmenesosan tarvitsemistaan tavaroista ja palveluista pk-yrityksiltä. Esitys koskee
yrityksiä, joiden vuotuinen liikevaihto ylittää 7 miljardia ruplaa (100 miljoonaa euroa). Tällä
hetkellä vastaava velvoite koskee valtionyrityksiä, joiden on tehtävä 18 prosenttia hankinnoistaan
pk-yrityksiltä. Esitys on tarkoitus viedä duuman käsittelyyn vuoden 2016 alkupuoliskolla.
(Kommersant, Pravo.ru)

Toyota kaksinkertaistaa autotuotannon Pietarissa. Toyota kaksinkertaistaa Pietarin tehtaansa
tuotannon 100 000 autoon vuodessa. Uutena mallina tuotantoon tulee katumaasturi RAV 4.
Investoinnin arvo on 5,9 miljardia ruplaa (84 miljoonaa euroa) ja tehtaaseen syntyy 800 uutta
työpaikkaa. Toyotan myynti Venäjällä oli tammi-syyskuussa 37 prosenttia alempi edellisvuoteen
verrattuna. Yhtiö uskoo myynnin piristyvän viimeistään vuoden 2016 toisella puoliskolla. (Vedomosti)

Osa autonvalmistajista jatkaa tuotannon sopeuttamista hiipuneeseen kysyntään. Ford
Sollers pysäyttää kaksi tehdastaan Vsevoložkissa Leningradin alueella ja Naberežnyje Tšolnyssa
Tatarstanissa marraskuun puolivälistä tammikuun puoliväliin. Nyt ainakin Vsevoložkin tehdas
on toiminut yhdessä vuorossa ja tehnyt vajaata työviikkoa. Se työllistää 1500 henkilöä ja sen
kapasiteetti on 160 000 autoa vuodessa. Ford tarjoaa myös vapaaehtoisesti irtisanoutuville tukipakettina
viiden kuukauden palkkaa. Fordin kolmas tehdas Jelabugassa seisoo noin kuukauden.
Volvon kuluvan vuoden seisokki Kalugassa kesti helmikuun puolivälistä syyskuun loppupuolelle
ja PSMA Rusin huhtikuulta elokuulle. Ladaa valmistava AvtoVAZ suunnittelee ylimääräisiä lomautuksia
vuodenvaihteen lomakauteen. (Vedomosti)
Energia
Presidentin alainen öljy- ja kaasukomissio ei käsitellytkään Gazpromin pilkkomista. Lokakuun
lopussa kokoontunut komissio ei ennakkotiedoista poiketen käsitellyt Rosneftin johtajan
Igor Setšinin ja antimonopoliviraston ehdotusta Gazpromin toimintojen eriyttämisestä kahteen
yhtiöön. Suurimman mediahuomion vei Putinin videolinkin välityksellä antama symbolinen starttilaukaus
Gazpromin uudelle Uhta–Toržok 2 -putkihankkeelle Komin tasavallassa. Putken on tarkoitus
kuljettaa kaasua Nord Streamiin. Paljon huomiota sai myös presidentin vaatimus ruplan
aseman vahvistamisesta energiasektorin transaktioissa. (Venäjän presidentin verkkosivut,
TASS, Vedomosti, Kommersant, Nezavisimaja Gazeta)

Öljy-yhtiöt välttävät mätkyt devalvaatiohyödyistä? Presidentti Putinin mukaan energiasektorin
verotuspäätöksiä tehtäessä tulee huomioida niiden vaikutus investointeihin. Öljy-yhtiöiden
verotuksesta on käyty kiivasta keskustelua valtiovarainministeriön ehdotettua ruplan devalvoitumisen
öljy-yhtiöille tuoman hyödyn verottamista. Valtiovarainministeri Siluanov puolusti esitystä
talouskehitysministeri Uljukajevin ja erityisesti Rosneftin Setšinin kritisoidessa sitä. Media tulkitsi
Putinin kommentin siten, että presidentti asettui Setšinin puolelle. (Venäjän presidentin verkkosivut,
TASS, Vedomosti, Kommersant, Nezavisimaja Gazeta)

Gazprom luopuu Eteläisestä kaasukäytävästä. Päätettyään puolittaa Turkish Streamin suunnitellun
kapasiteetin Gazprom keskeytti myös Mustanmeren ylittävän Eteläisen kaasukäytävän
rakentamisen. Keskeytettyyn hankkeeseen on arviolta käytetty jo 40 miljardia ruplaa (noin 570
miljoonaa euroa). Eteläistä kaasukäytävää varten hankittuja putkia aiotaan käyttää Uhta–Toržok
2 -hankkeessa. Gazprom on käyttänyt kuluvan vuoden aikana kymmeniä miljardeja dollareita
peruuntuneisiin hankkeisiin. Yhtiön kuluvan vuoden tuotantovolyymi jää noin kolmanneksen
suunniteltua pienemmäksi. (Vedomosti)

Jamal LNG -hanke rahoitusvaikeuksissa. Jamalin nestekaasuhankkeen kustannusarvio on 27
miljardia dollaria, josta nyt kasassa on 10 miljardia. Hanke on 60-prosenttisesti venäläisen Novatekin
omistama. Ranskalainen Total ja Kiinan CNPC molemmat omistavat 20 prosenttia. Novatekin
oma hankerahoitus hidastuu alkuvuodesta, sillä sen pitää hoitaa erääntyviä velkoja. Novatek
on Yhdysvaltain pakotteiden alainen, mikä vaikeuttaa rahoituksen löytämistä lännestä. Yhtiö
on neuvotellut tuloksetta rahoituksesta kiinalaispankkien kanssa yli vuoden. Venäjän hyvinvointirahastosta
hankkeelle on luvattu 150 miljardia ruplaa (2,1 miljardia dollaria), josta puolet on jo
maksettu. (Kommersant, TASS)

Koulutus
Venäläisten englannin kielen taito on edelleen huono. EF Education Firstin tekemän tutkimuksen
mukaan venäläisten kielitaidon tason on noussut edellisvuodesta. Tutkimuksessa parhaiten
menestyneet maat ovat Ruotsi, Alankomaat, Tanska, Norja ja Suomi. Venäjä oli sijalla
39., minkä perusteella se kuuluu samaan ryhmään Perun, Ranskan, Brasilian ja Kiinan kanssa.
Pääministeri Medvedev on määrännyt englannin kielen tason nostamisen yhdeksi virkamiesten
täydennyskoulutuksen prioriteeteista. (Kommersant)

Maa- ja metsä- ja elintarviketalous

Murmanskin alueen kalataudit johtivat kasvattajan konkurssiin. Kalankasvatusyritykset Baltijski
bereg ja samaan yritysryhmään kuuluva Russki losos hakeutuvat konkurssiin. Konkurssin
taustalla ovat valuutassa otettujen lainojen huomattava kallistuminen ja laajat kalakuolemat yhtiön
kasvattamoissa Murmanskin alueella. Syksyn 2015 aikana Russki lososin kalankasvattamoissa
on kuollut 187 000 lohiyksilöä tarttuvaan lohen anemiaan ja mykobakterioosiin. Russki
bereg -yritysryhmän tuotantokapasiteetti on ollut 30 000 tonnia vuodessa ja sen markkinaosuus
Venäjällä jopa neljännes. Toimintaa on yrityksen edustajien mukaan tarkoitus jatkaa tavalla tai
toisella myös konkurssimenettelyn jälkeen. Myös Venäjän suurin kalankasvatusyritys Russkaja
akvakultura on kärsinyt huomattavia tappioita kalatautien vuoksi. (Vedomosti)

Valtiontalouden tarkastusvirasto epäilee elintarvikkeiden riittävyyttä. Venäjän valtiontalouden
tarkastusvirasto epäilee vuoden 2016 budjettia koskevassa selvityksessään elintarvikkeiden
tuonninkorvauspolitiikan mahdollisuuksia. Epäilyt kohdistuvat maidon, lihan ja juuston riittävyyteen,
sillä erityisesti liha- ja maitotuotteiden valmistuksessa ulkomaisen raaka-aineen osuus on
ollut korkea. Kuluttajat ovat puolestaan ehtineet tottua vastapakotteiden piiriin joutuneiden maiden
korkealaatuisiin tuotteisiin eivätkä helposti tyydy venäläisiin vastineisiin, mikäli tuotteiden
laatuominaisuudet heikkenevät, arvioidaan raportissa. (Gazeta.ru)

Syysviljat kärsivät kuivuudesta. Poikkeuksellinen kuivuus vaikeuttaa syyskylvöjä Keski- ja
Etelä-Venäjällä. Lisäksi jo kylvetyistä syysviljoista neljännes on itänyt huonosti. Maatalousministeriö
saattaa joutua laskemaan ensi vuoden satoennustettaan 95 miljoonaan tonniin. Vuoden
2015 viljasato tulee olemaan maatalousministeri Aleksandr Tkatšovin mukaan noin 102 miljoonaa
tonnia. (Vedomosti)

Valtiontalouden tarkastusvirastolta moitteita metsähallinnolle. Valtiontalouden tarkastusvirasto
on tyytymätön metsätalouden kehitysohjelman 2013–2020 toteutukseen. Viraston arvion
mukaan Luonnonvara- ja ympäristöministeriö ja metsätalousvirasto eivät huolehdi ohjelman tehokkaasta
toteutumisesta eivätkä alueviranomaiset toimeenpane heille kuuluvia tehtäviä. Metsälain
rikkomuksista metsätaloudelle aiheutuneen haitan arvioitiin kasvaneen vuonna 2014 lähes
kolmanneksella 14,7 miljardiin ruplaan (noin 210 miljoonaan euroon). Lisäksi metsänvuokrarästit
kasvoivat vuonna 2014 11,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja vuoden 2015 alkupuoliskolla
edelleen 5,4 prosenttia ollen yhteensä 9,7 miljardia ruplaa (noin 139 miljoonaa euroa). (Valtiontalouden
tarkastusvirasto)
 
Tässä taas. Tuo rekkakuskien mielenosoittaminen on eirtyisen seurattava asia. Aikovat perustaa maankattavan ammattiliiton ja maanlaajuinen protesti luvassa helmikuussa 2016. Ei värivallankumous, mutta lienee sitten Zil-kumous?
http://www.finland.org.ru/public/de...39578&nodeid=36881&contentlan=1&culture=fi-FI
Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (4.12.–17.12.2015)

Tässä vain parhaimmat palat, loput linkistä.

Keskiluokka kutistuu. Sosiaalisen kehityksen ja ennusteiden instituutin mukaan nykyinen talouskriisi
supistaa Venäjän keskiluokan osuuden väestöstä nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin.
Tutkimuksessa keskiluokkaan kuulumisen kriteerinä olivat alueen keskipalkkaa vastaavat
tulot, uuden auton hintaa vastaavat säästöt, ja korkeakoulutus tai tätä vastaava ammatti. (Kommersant)

Minimipalkka nousee vuoden 2016 alusta 4 prosenttia. Putin allekirjoitti päätöksen nostaa
minimipalkka 6200 ruplaan (81 euroon) kuukaudessa. Syyskuussa 2015 keskimääräinen kuukausipalkka
Venäjällä oli 32911 ruplaa (433 euroa). Kuitenkin korkea inflaatio syö korotukset ja
nakertaa ostovoimaa
. (The Moscow Times)

Putin ja Lukashenka keskustelivat Euraasian talousliitosta sekä Venäjän ja Valko-Venäjän
valtioliitosta.
Venäjän ja Valko-Venäjän kahdenvälistä agendaa on viime kuukausien aikana
rasittanut kysymys Venäjän pyrkimys perustaa lentotukikohta Valko-Venäjälle, mihin Valko-
Venäjä ei ole suostunut.

Rekkakuskit jatkavat mielenosoituksia, mutta korostavat epäpoliittisuuttaan. Raskaan liikenteen
rekkakuskit jatkavat marraskuun alussa alkaneita protesteja tiemaksuja vastaan. Laajojen
mielenosoitusten uhatessa duuma hyväksyi 4.12. pikamenettelyllä mittavat alennukset sakkoihin,
joita seuraisi maksujärjestelmään vaadittavan seurantalaitteen puutteesta. Presidentin
alainen ihmisoikeusneuvosto on suosittanut uuden maksujärjestelmän avointa tutkintaa, maksun
yhdistämistä jo olemassa olevaan polttoaineveroon tai jopa siitä luopumista. Lisäksi ihmisoikeusneuvosto
kehottaa tutkimaan maksua keräävän, Rotenbergin perheen omistukseen kuuluvan
Platon-järjestelmästä tehdyn sopimuksen oikeellisuuden. Lievennysten oletetaan tyydyttävän
osan protestoijista, mutta osa vaatii edelleen koko maksujärjestelmästä luopumista. Rekkakuskit
ovat valinneet liikkeelleen edustajat ja asettaneet tavoitteekseen uuden itsenäisen, koko Venäjän
kattavan ammattiliiton perustamisen.
Protestien jatkuessa rekkakuskit ovat tavanneet muun
muassa duuman kommunistijäseniä ja järjestäneet pienempiä mielenilmauksia korostaen kuitenkin
liikkeensä epäpoliittisuutta. Uutistietojen mukaan rekkakuskien tarkoituksena on järjestää
maanlaajuinen protesti helmikuussa 2016.


Moskovassa vastustetaan parkkimaksuja, siperialaiset opettajat lakkoilevat. Moskovassa
järjestettiin joulukuun puolivälissä protesti, jossa vastustettiin kaupunginhallinnon aikeita kasvattaa
maksullisen parkkeerauksen aluetta pääkaupungissa. Jopa tuhat henkeä kerännyt mielenilmaus
järjestettiin kommunistipuolueen ja Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen äänestäjätapaamisena.
Poliisin OMON-erikoisjoukot hajottivat tapahtuman ja uutistietojen mukaan 10 henkeä
pidätettiin. Samaan aikaan Itä-Siperian Zabaikalin alueella yli 40 opettajaa ilmoitti ryhtyvänsä
lakkoon protestina palkanmaksun viivästymiselle. Alueella oli viimeksi maaliskuussa noin 60
opettajaa kerännyt lakkoliike.

Valmistautuminen ensi vuoden duumanvaaleihin jatkuu, Navalnyi halutaan sulkea vaaliväittelyiden
ulkopuolelle
... (lisää linkistä).

Riippumattoman tv-kanava Doždin päätoimittaja eroaa, kanava tarkastusten kohteena.
Oppositiohenkisen ja riippumattoman tv-kanava Doždin päätoimittaja Mihail Zygar eroaa tehtävistään
vuoden lopussa. Oman ilmoituksensa mukaan Zygar aikoo työskennellä kirjaprojektinsa
parissa sekä juontajana kanavan lähetyksissä. Joidenkin arvioiden mukaan Zygarin eron takana
voisi olla tämän Venäjän lähihistoriasta ja Kremlin toiminnasta kirjoittama kirja. Vain hetki Zygarin
eron jälkeen Doždin tiloihin tehtiin syyttäjänviraston tarkastus.

Perustuslakituomioistuimelle oikeus päättää, voidaanko Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
(EIT) tuomiot panna täytäntöön Venäjällä
...(lisää linkistä).

Ei-toivottujen ulkomaisten organisaatioiden listalle uusi yhdysvaltalainen säätiö..(lisää linkistä).

Ensimmäinen vankeusrangaistus toistuvista mielenosoituksia koskevan lain rikkomuksista.
Moskovalainen tuomioistuin tuomitsi oppositioaktivisti Ildar Dadinin kolmen vuoden vankeusrangaistukseen
osallistumisesta neljään mielenosoitukseen. Tuomio oli ensimmäinen, joka
annettiin heinäkuussa 2014 voimaantulleen mielenosoituksia koskevan lain perusteella. Lain
enimmäisrangaistus on viisi vuotta vankeutta ja sakkojen enimmäismäärä miljoona ruplaa. Syyttäjä
oli vaatinut Dadinille kahden vuoden vankeusrangaistusta. Tuomion jälkeen Dadinin tukijat
kieltäytyivät lähtemästä oikeusrakennuksesta ja joutuivat käsirysyyn heitä poistaneiden poliisien
kanssa. Asiantuntijoiden mukaan tuomiolla halutaan viestiä, ettei protestiliikkeisiin kannata osallistua.
Lain nojalla on käynnissä toinenkin oikeuskäsittely, jossa 75-vuotiaan eläkeläisen Vladimir
Ionovin odotetaan saavan vastaavan tuomion neljästä osallistumisesta mielenosoituksiin. Ionov
on joutunut sairaalahoitoon, ja hänen armahtamistaan pidetään mahdollisena. Myös oppositioaktivisti
Mark Galperinia syytetään vastaavista teoista.

Pääsy yleisen järjestyksen vastaisia tilaisuuksia mainostaville sivustoille estetään jatkossa
nopeammin
...(lisää linkistä).

Sorry tästä, mutta teaserina, käykää linkistä katsomassa kunnolline taulukko:
Venäjän talouskasvu 2014 1-9/2015 Ennuste 2015 Ennuste 2016
BKT:n kasvu % 0,6 % -3,8 % -3,7 % 0,7 %
Reaalipalkka % 1,3 % -9,0 % -7,7 % 1,1 %
Inflaatio % 11,4 % 15,6 % 12,2 % 6,4 %
Vähittäiskauppa, % 2,5 % -8,5 % -7,8 % 1,5 %
Teollisuustuotanto % 1,7 % -3,2 % -3,0 % 1,5 %
Investoinnit % -2,5 % -5,8 % -9,9 % 3,1 %
Vienti % -5,5 % -28,9 % -32,0 % 8,0 %
Tuonti % -9,2 % -39,1 % -36,0 % 8,7 %
Urals-öljyn keskihinta 98$/bll 53$/bll 52$/bll 50$/bll
Budjetin yli/alijäämä -0,5 % -1,5 % -2,9 % -3,0 %
Lähteet: Rosstat ja talouskehitysministeriö
Vararahastot mrd. USD 1.1.2015 30.11.2015
Vararahasto 87,4 59,3
Hyvinvointirahasto 88,6 72,2
Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 385 364,5
Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö
Ruplan kurssi RUB 1.1.2015 18.12.2015
EUR/RUB 68,37 76,68
USD/RUB 56,24 70,58
Lähde: Venäjän keskuspankki
Raakaöljyn hinta USD/bll 31.12.2014 16.12.2015
Brent USD/bll 61,07 37,17
Urals USD/bll 59,40 34,54

Vuoden 2016 budjetti hyväksytty, alijäämä uhkaa kasvaa. Presidentti Putin allekirjoitti vuoden
2016 budjettilain. Budjettilaskelmat perustuvat öljyn 50 dollarin keskihintaan, 6,4 prosentin
inflaatioon, 0,7 prosentin talouskasvuun ja USD/RUB-kurssiin 63,3. Tulojen arvioidaan olevan
17,5 prosenttia BKT:sta ja menojen 20,5 prosenttia. Budjetin alijäämä on kolme prosenttia, mitä
Putinin mukaan ei pidä ylittää, vaikka tulot pienenisivät. Alijäämä katetaan suurimmaksi osaksi
vararahastosta. Finanssiministeriön mukaan ylimääräisiä kriisiskenaarioita tarvitaan, mikäli öljyn
hinta jatkaa laskuaan. Budjettitulot pienenevät 1,2 – 1,6 biljoonaa ruplaa (16 – 21 miljardia euroa)
40 dollarin keskimääräisellä tynnyrihinnalla. Esillä on ollut 19,5 prosentin osuuden myyminen
Rosneftistä, mikä arviolta toisi myyntituloja 500 – 580 miljardia ruplaa (7 - 8 miljardin euroa).
Tosin markkinatilanne ei ole paras mahdollinen Rosneftin osakkeiden myyntiä ajatellen.

Inflaatiopaineet eivät laantuneet, ohjauskorko ennallaan. Keskuspankin hallitus päätti pitää
ohjauskoron 11 prosentissa kasvavan inflaatioriskin takia, vaikka talouskasvu pysyy miinuksella.
Venäjä ei pysty täysin hyötymään elintarvikkeiden alhaisista maailmamarkkinahinnoista omien
tuontipakotteidensa takia, jotka vähentävät tarjontaa ja kilpailua sekä nostavat hintoja. Keskuspankki
alentaa korkoa seuraavissa kokouksissaan, mikäli inflaatio alenee ensi vuoden ennusteen
mukaisesti kohti kuutta prosenttia. Kotitalouksien tulot ja pankkien luotonanto eivät kasva,
mikä heikentää edelleen vähittäiskaupan myyntiä. Investointikysyntää rajoittaa ulkoisen rahoituksen
puute ja kotimaisten rahoitusmarkkinoiden kehittymättömyys. Keskuspankki ennustaa
talouskasvun laskevan ensi vuonna 0,5 -1,0 prosenttia. Seuraavan kerran korkotasosta päätetään
tammikuun lopussa.

Vneshekonombankin pelastussuunnitelma selvillä piakkoin. Varapääministeri Igor Šuvalovin
mukaan kehityspankki Vneshekonombankin (VEB) tukemisen vaihtoehtoja käydään parhaillaan
läpi ja päätös tehdään pian. VEB:in pääomittamisen ei tule kasvattaa vuoden 2016 budjetin
alijäämää, joka budjettilain mukaan voi olla korkeintaan kolme prosenttia BKT:sta. VEB:in tarvitsema
tuki on noin 1,7 prosenttia BKT:sta.
Finanssiministeriö on vastustanut budjettivarojen käyttämistä,
mitä voidaan harkita vasta VEB:in omaisuuden myynnin jälkeen. Talouskehitysministeriö
taas ehdottaa pääomitusta valtion liikkeelle laskemien ruplamääräisten bondien kautta. Finanssiministeriön
mukaan kertaluonteinen pelastusoperaatio ei kannusta VEB:in johtoa toiminnan
tehostamiseen.

Kreml: eläkeikää ei nosteta. Presidentin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov kiistää lehtitiedot
suunnitelmista eläkeiän nostamisesta. Lehtitietojen mukaan asiantuntijat ovat valmistelleet esitystä
asteittaisesta eläkeiän nostosta, joka julkistettaisiin tammi-helmikuussa 2016. Pääministeri
Dmitri Medvedev on aiemmin todennut, että eläkeiän nostaminen on mahdollista, sillä monet
jatkavat työntekoa eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Tällöin he saavat sekä eläkkeen että palkkaa.
Talouskehitysministeri Aleksei Uljukajevin mukaan eläkeiän nostolle on ainoastaan huono
vaihtoehto, eläkkeiden leikkaaminen. Mitä kauemmin päätöksenteko kestää, sitä radikaalimpia
toimenpiteitä tarvitaan.


Autokaupan alamäki syvenee. Uusien henkilö- ja pakettiautojen myynti on laskenut marraskuussa
2015 lähes 43 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Markkinajohtajana pysyi venäläinen
AutoVAZ, mutta senkin Lada-autojen myynti laski 29 prosenttia vuositasolla mitattuna. Toiselle
sijalle ylsi Hyundai (laskua -7 prosenttia) ja kolmannelle Kia (laskua -32 prosenttia). Renaultin
myynti laski 46 prosenttia ja Toyotan 53 prosenttia.

Krimin sähköistäminen edistyy. Putin antoi 15.12. videolinkin välityksellä käskyn lanseerata
Krimin "energiasillan" ensimmäisen vaiheen toisen linjan. Energiaministeri Novakin mukaan
2.12. lanseerattu ensimmäinen linjan on tuonut Krimille sähköä täydellä 200 MW:n kapasiteetilla.
Nyt lanseerattu toinen linja nostaa kapasiteetin 400 MW:iin. Novak totesi Krimin sähköverkon
kokonaiskapasiteetin olevan nyt noin 1000 MW ja kattavan kulutuksesta riippuen 80–100 prosenttia
niemimaan sähköntarpeesta. Putin totesi, että energiasillan toisen vaiheen suunnitellaan
valmistuvan huhti–toukokuussa 2016. Toinen vaihe tuplaisi energiasillan kapasiteetin 800
MW:iin ja sen käyttöönoton tulisi lopettaa Krimin riippuvuus manner-Ukrainan sähköstä. (Venäjän
presidentinhallinto, TASS)

Turkin Akkuyun ydinvoimalan rakennustöitä jatketaan. Ydinvoimalan rakentamisesta vastaava
venäläinen hankeyhtiö kiisti uutistoimisto Reutersin väitteet, joiden mukaan voimalan rakennustyöt
olisi keskeytetty ja Turkki etsisi uutta kumppania. Yhtiö vakuutti töiden jatkuvan keskeytyksettä.
Ydinvoimala on Venäjän valtionyhtiön Rosatomin hanke. Sen kokonaiskustannukset
ovat noin 22 miljardia dollaria. Venäjä on jo investoinut hankkeeseen kolme miljardia dollaria.
(Vedomosti, TASS, RT)

Gazprom: Turkish Stream voitaisiin elvyttää, jos Turkki tekisi aloitteen ja osoittaisi sitoutumista.
Gazpromin toimitusjohtajan Aleksei Millerin mukaan hankkeen toteuttamista voitaisiin
vielä harkita, mikäli maiden väliset suhteet paranevat ja Turkki tekee aloitteen hankkeen elvyttämisestä.
Turkki ei ole lähestynyt Gazpromia. Turkki on Gazpromille tärkeä asiakas ja Kaakkois-
Eurooppa, jota putki palvelisi, on poliittisestikin tärkeä vientialue. Toisaalta Nord Stream 2
on Gazpromille prioriteettihanke, eikä molempien hankkeiden kapasiteetille välttämättä löytyisi
kysyntää.

Venäjä vienyt viljaa yli 20 miljoonaa tonnia. Venäjä on vienyt 20,1 miljoonaa tonnia viljaa ja
viljatuotteita ajalla heinäkuun alusta joulukuun puoliväliin, raportoi federaation eläinlääkintä- ja
kasvinterveyslaitos. Vehnän osuus viennistä on 70 prosenttia. Maatalousministeriö ennustaa
viljan kokonaisviennin nousevan 30 miljoonaan tonniin, mikä vastaa viime vuoden tasoa. Venäjän
tämän vuoden viljasato oli 103,4 miljoonaa tonnia, josta 60 miljoonaa tonnia vehnää. (Interfax,
Vedomosti)

Venäläinen vilja halpenee Turkin kriisin seurauksena. Venäläisen vehnän hinta on laskenut
kahdessa viikossa lähes viidellä prosentilla. Hinnan laskua selittävät paitsi marraskuussa tyypillisesti
lisääntyvä tarjonta ja maailmanmarkkinahintojen lasku, myös viejien pelko siitä, että viljan
vientiä Turkkiin voidaan rajoittaa. Vientiyhtiöt lakkasivat solmimasta uusia sopimuksia turkkilaisten
ostajien kanssa marraskuun lopussa pelätessään kaupan rajoituksia. Venäjän hallituksen
edustajat ovat kuitenkin vakuutelleet, ettei viljan vientiä olla rajoittamassa, ja uusia vientisopimuksia
on alettu jälleen tehdä. Turkki on venäläisen viljan merkittävin ulkomainen ostaja. Joulukuun
alkuun mennessä Venäjä oli vienyt Turkkiin tällä satokaudella kaksi miljoonaa tonnia viljaa,
mikä on kymmenesosa viljan kokonaisviennistä. (Vedomosti, Interfax)

Elintarvikepakotteet estävät venäläisiä hyötymästä ruuan hinnan laskusta. Ruuan maailmanmarkkinahinnat
ovat nousseet ennätyksellisen hitaasti, mutta Venäjän asettamat elintarvikepakotteet
estävät maata hyödyntämästä alhaista inflaatiota, arvioi Venäjän keskuspankki raportissaan.
FAOn elintarvikkeiden hintaindeksi on nyt alhaisimmalla tasollaan kuuteen vuoteen,
ja hintojen laskun ennustetaan jatkuvan. Venäjällä tilanne on päinvastainen, ja Turkille asetettujen
elintarvikepakotteiden uskotaan kasvattavan inflaatiota 0,2–0,4 prosenttiyksikköä vuonna
2016.

 
Moskovan Suomen suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (18.12.2015 - 21.1.2016):
Tarkemmin linkistä, tässä vain parhaat palat. Tuttuun tapaan, ajat kovenevat ja korruptio jyllää. Kannattaa kahlata läpi, edes tämä koonti, niin pääsee perille, miten maa makaa.
http://www.finland.org.ru/public/de...40993&nodeid=36881&contentlan=1&culture=fi-FI


Tämä on erityisen kiinnostava uutinen protestipotentiaalista.


Duumassa valmisteilla vaalilain muutos.
Läpi mennessään uudistettu vaalilaki edellyttäisi
duumanvaaliehdokkaiden henkilökohtaista esiintymistä vaaliväittelyissä sekä estäisi käyttämästä
vaaleihin osallistumattomien henkilöiden kuvia vaalikamppailussa. Vaalilakiin on ehdotettu
myös muita, mm. vaalitarkkailua vaikeuttavia muutoksia. Valtiollisen VTSIOMtutkimuskeskuksen
mielipidemittauksen mukaan protestipotentiaali on nousussa ennen syksyn
duumanvaaleja ja voi alentaa Yhtenäisen Venäjän kannatusta.
(Vedomosti, Kommersant)


Ja entäs tämä? Tsaika ei suinkaan ole korruptoitunut, vaan infosodan uhri. Eli voimme päätellä, että Putin ei suinkaan heitä häntä susille vaan suojelee.

Yleinen syyttäjä Tšaika kommentoi tilannettaan.
Venäjän yleinen syyttäjä Juri Tšaika kommentoi
tammikuun alussa hallituksen lehti Rossiskaja Gazetassa joutuneensa informaatiohyökkäyksen
kohteeksi. Kohteena on ollut myös koko syyttäjälaitos. Tšaikan mukaan hyökkäykset
eivät kuitenkaan muuta syyttäjänlaitoksen toimintaa. Tunnetun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin
korruptionvastaisen taistelun säätiö julkaisi joulukuun alussa filmin Tšaikan perheen
laittomista bisneshankkeista sekä epäillyistä yhteyksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Lokki-
niminen paljastusfilmi on katsottu YouTubessa jo yli 4 400 000 kertaa. (Rossiskaja Gazeta,
http://bit.ly/1ImbLKv)


Ja rekkamiehetkin hiljennettiin...

Rekkamiesten mielenilmaukset hiljentyneet. Loppuvuonna 2015 ympäri maata järjestetyt
rekkamiesten protestit uutta tieliikennemaksua vastaan ovat laantuneet yksittäisiksi mielenilmauksiksi.
Presidentti Putin antoi joulukuun lopulla hallitukselle tehtäväksi valmistella tieliikenneveron
poistaminen raskaalta rekkaliikenteeltä vastaantulona rekkamiesten vaatimuksiin. Putin
kritisoi vuoden lopussa hallituksen hitaita toimia rekkamiesten vaatimusten käsittelyssä.
(Vedomosti)


Tarkoittaako tämä, että budjettilakia pitää muuttaa?

Budjetin pohja murenemassa. Hallitus valmistelee muutoksia joulukuussa hyväksyttyyn vuoden
2016 federaation budjettiin. Öljyn hinnan nopea lasku pienentää budjettituloja, jotka perustuvat
pääasiassa öljyn 50 dollarin keskitynnyrihintaan. Finanssiministeriö on kehottanut ministeriöitä
ja virastoja tekemään 10 prosentin menoleikkaukset (lukuun ottamatta puolustus- ja ainakin
osaa sosiaalimenoista). Leikkaukset eivät yksin riitä. Valtionyritysten, esim. Rosneftin,
Sberbankin ja VTB:n osittaisesta yksityistämisestä kaavaillaan biljoonan ruplan (11 mrd. euroa)
tuloja kahden seuraavan vuoden aikana.
Talouskehitysministeriö suunnittelee stressitestiä,
joka pohjautuu öljyn 25 dollarin keskihintaan, USD/RUB-kurssiin 80 ja 7–7,5 prosentin budjetin
alijäämään. Nykyisen budjettilain mukaan alijäämä voi olla korkeintaan kolme prosenttia
BKT:sta.
(Vedomosti)


Uskollinen likaisen työn tekijä palkitaan...

Tšetšenialle palautetaan energia-alan hallintaa. Tšetšenia on jo vuosia yrittänyt saada hallintaansa
omat öljy- ja kaasuvaransa. Nyt se saattaa siinä onnistua, sillä Putin on ohjeistanut
hallitusta tukemaan Tšetšenian päämiehen Ramzan Kadyrovin pyyntöä nyt Rosneftin omistaman
Tšetšenneftehimpromin palauttamisesta. Saatuaan yhtiön haltuunsa Tšetšenia voisi pyytää
valtion tukea suuren jalostuslaitoksen rakentamiseen, jota keskusvalta on jo pitkään lupaillut.
(Kommersant)


Aika rajua toimintaa!

Gazprom perui kaasusopimuksen Turkmenistanin kanssa. Gazprom perui 25-vuotisen
kaasuntuontisopimuksen Turkmenistanin kanssa. Sopimus oli allekirjoitettu vuonna 2003.
Gazpromin sanotaan olevan valmis jatkamaan kaasunostoja, jos Turkmenistan suostuu kaasun
hinnanalennukseen.
(Kommersant)

FSB:hen korruptiotutkinta ja lisää oikeuksia aseelliseen voimankäyttöön. Venäjän tutkintakomitea
on ilmoittanut tarkistavansa syytökset korruptiosta Venäjän turvallisuuspalvelu
FSB:ssä. Korruptiosyytösten takana on oppositiotoimija Aleksei Navalnyin Korruptionvastaisen
taistelun säätiö. Samaan aikaan turvallisuuspalvelun toimivaltaa kasvatetaan. Putin allekirjoitti
30.12. muutokset FSB:tä koskevaan lakiin. FSB sai lisää voimankäyttöoikeuksia ja muun muassa
oikeuden tuliaseiden käyttöön
itsepuolustukseksi tai terroristitekojen estämiseksi ja eitappavien
aseiden käyttöön massalevottomuuksien tukahduttamiseen. Aiemmasta poiketen
FSB voi käyttää tuliaseita myös naisia ja lapsia vastaan.
Ennen voimankäyttöä sen kohdetta on
varoitettava, ellei varoitus ole välittömän vaaran vuoksi mahdotonta. FSB:n on toimitettava
loukkaantunut henkilö lääkärinhoitoon välittömästi ja ilmoitettava tapahtuneesta syyttäjänvirastoon.
FSB sai lisäksi oikeuden ottaa sormenjäljet rajalla henkilöltä, jolla voi olla terroristiyhteyksiä.
Duuma hyväksyi lain joulun alla. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet lakia. (Kommersant,
RBK, Vedomosti)Venäjä ja Yhdysvallat tiivistivät keskusteluja Itä-Ukrainan konfliktin ratkaisemiseksi. Sanomalehti
Vedomostin mukaan presidentti Putinin erityisedustaja Vladislav Surkov ja Yhdysvaltain
apulaisulkoministeri Victoria Nuland keskustelivat 18.1. kuuden tunnin ajan Ukrainan kysymyksestä
Venäjällä Kaliningradissa. Surkovin mukaan kyseessä oli "brainstorming", jonka
tarkoitus oli tukea Normandia-formaatissa käytäviä neuvotteluja. Venäjä on nimittänyt Boris
Gryzlovin uudeksi erityisedustajaksi Ukrainan, Venäjän ja EU:n väliseen kontaktiryhmään.
Gryzlov on entinen Duuman puhemies. Gryzlov näkee neuvottelutilanteessa olevan useita polkuja
eteenpäin. Minskin sopimus määrittelee selvästi järjestyksen, jonka mukaan paikallisvaalit,
ja niitä varten säädettävät tarvittavat perustuslain muutokset tulee toimeenpanna ennen rajavalvonnan
siirtämistä Ukrainalle. Venäjä on ilmaissut vastustavansa Ukrainan vaatimia rauhanturvaajia
Itä-Ukrainan separatistialueille, eikä kannata YK:n liittymistä meneillään oleviin neuvotteluihin.
Lehtitietojen mukaan Kreml on antanut varapääministeri Dmitri Kozakille tehtäväksi
yhteydenpidon separatisteihin Itä-Ukrainassa. (RBK, TASS, Vedomosti, Kommersant)

Kreml: Litvinenkon kuoleman tutkintaa koskeva raporttia ei voida pitää vakavasti otettavana
tutkintana, sen sijaan kyseessä on brittiläinen huumori
. Venäjän ulkoministeriön
(MID) mukaan raportti on poliittisesti motivoitunut ja puolueellinen. MID toteaa olevan valitettavaa,
että rikosoikeudellinen tapaus on politisoitu, mikä on pilannut Venäjän ja UK:n välisen yleisen
ilmapiirin. Päätöksellä keskeyttää rikostutkimus ja aloittaa nk. asianosaisten kuulemiset on
MID:n mukaan selvästi poliittiset tarkoitusperät. (jatkuu..)

Venäjä perustaa puolustusministeri Sergei Šoigun mukaan kolme uutta divisioonaa läntiseen
ja eteläiseen sotilaspiiriinsä.
Sanomalehti Nezavisimaja Gazetan mukaan Venäjä
saattaa sijoittaa lisää raskasta aseistusta alueelle vastatoimena Naton sotilaallisen kapasiteetin
lisäämiselle Venäjän lähialueilla. Sotilasasiantuntijoiden mukaan Šoigun ilmoituksessa on kyseessä
olemassa olevien prikaatien muuttaminen takaisin divisiooniksi. (RG, RIAN, TASS, Vedomosti,
NG)

Putin hyväksyi uuden kansallisen turvallisuuden strategian. Presidentti Putin allekirjoitti
vuodenvaihteessa uuden kansallisen turvallisuuden strategian, joka asettaa yleislinjat valtion
viranomaisten toiminnalle. Strategia käsittelee maanpuolustuksen lisäksi mm. talouden, kansalaisten
elintason, ulkopolitiikan, kulttuurin, tiedonvälityksen, koulutuksen ja terveydenhuollon
merkitystä kansalliselle turvallisuudelle. Edellinen strategia oli vuodelta 2009. Sisäpolitiikan
alan uhkiksi strategia määrittelee mm. ulkovaltojen Venäjää horjuttamaan pyrkivän toiminnan,
terrorismin ja korruption. Kulttuurin alalla strategia korostaa venäjän kielen ja perinteisen venäläisen
arvomaailman merkitystä sisäisen turvallisuuden lähteenä. (kremlin.ru)

Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov hyökkää mediassa "kansanvihollisia" vastaan. Kadyrov
totesi 12.1. Groznyissä toimittajille antamassaan lausunnossa "systeemin ulkopuolisen
opposition" yrittävän hyödyntää Venäjän vaikeaa taloustilannetta maan epävakauttamiseen.
Kadyrovin mukaan oppositiota on kohdeltava kansanvihollisina ja tuomittava pettureina. Viikkoa
myöhemmin Izvestija-sanomalehdessä julkaistiin Kadyrovin kirjoitus, jossa tämä ilmoitti olevansa
joukkoineen valmis toteuttamaan vaikeimmatkin Venäjän suojelemiseksi tarvittavat tehtävät
ja ehdotti kansanvihollisten sulkemista tšetšenialaiseen mielisairaalaan.
Tšetšenian parlamentin
puhemies Magomed Daudov jatkoi kampanjaa nimeämällä yksittäisiä oppositiotoimijoita ja
mediaa kansanvihollisiksi ja uhaten näitä sosiaalisessa mediassa.
Tšetšenian johdon lausunnot
ovat nostattaneet Venäjällä voimakkaan yhteiskunnallisen reaktion. Oppositio- ja ihmisoikeustoimijat
ovat nimenneet Kadyrovin lausunnot uhkailuksi ja vaatineet lainvalvontaviranomaisten
tutkimusta. Joukko ihmisoikeusaktivisteja ja julkisuuden henkilöitä on allekirjoittanut avoimen
kirjeen, jossa vaaditaan Kadyrovin eroa.
Krasnojarskilainen paikallispoliitikko kutsui Facebooksivullaan
Kadyrovia "Venäjän häpeäksi", mutta pyysi päivää myöhemmin Kadyrovilta julkisesti
anteeksi tunteen vallassa kirjoittamaansa kommenttia. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt lausunnot
tuomitseva "Kadyrov – Venäjän häpeä" –kampanja ja tšetšeenitoimijoiden "Kadyrov –
Venäjän ylpeys" -vastakampanja.
Venäjän ihmisoikeusvaltuutettu Ella Pamfilova kommentoi
tuoreeltaan Kadyrovin lausuntoja haitallisiksi ja duuman puhemies Sergei Naryškin piti Kadyrovin
kommenttien ympärille rakentunutta tilannetta epämiellyttävänä. Putinin tiedottaja Dmitri
Peskov kommentoi tilannetta vasta yli viikko Kadyrovin ensimmäisen lausunnon jälkeen. Peskovin
mukaan Kadyrov viittaa lausunnoissaan laittomasti toimiviin oppositioaktiiveihin, eikä lausuntojen
ympärillä tulisi kiristää jännittyneisyyttä.
Kadyrov itse tarkensi Instagram-tilillään lausuntojaan
ja totesi viitanneensa Venäjältä poismuuttaneisiin, toisten valtioiden alueelta Venäjää
kritisoiviin henkilöihin ja näiden kannattajiin. (Vedomosti, Dožd, gazeta.ru, Eho Moskvy, Izvestija,
RBK, Instagram Kadyrov_95)

Tutkintakomitean johtajan mukaan Nemtsovin murha ratkaistu, vuosipäivälle suunnitteilla
opposition mielenosoitus
.
....Oppositiopuolue Parnas on kehottanut oppositiota osallistumaan Boris Nemtosovin murhapäivänä 27.2. järjestettävälle mielenosoitusmarssille.
Tarkoituksena on Nemtsovin muistamisen lisäksi antaa vastaus Tšetšenian
päämies Ramzan Kadyrovin uhkauksiin. Myös Protestitoimien komitea – ryhmä on aikeissa
järjestää marssin Nemtsovin murhapäivänä. (Rossiskaja Gazeta, Kommersant, TASS, RBK,
Nezavisimaja Gazeta, Moskovski Komsomolets)

Bolotnaja-aukion toukokuun 2012 mielenosoitusten jälkipyykkiä pestään edelleen. Bolotnaja-
aktivisti lvan Nepomnjaštših tuomittiin joulun alla kahden ja puolen vuoden vankeustuomioon
osallisuudesta Bolotnaja-aukion mielenosoituksiin. Syytteiden mukaan Nepomnjaštših oli
lyönyt poliisia sateenvarjolla. (jatkuu...)

Julkisia kokoontumisia koskevan lain rikkomisesta syytetty 75-vuotias eläkeläinen pakeni
Ukrainaan.
Vladimir Ionovin odotettiin saavan vankeustuomion neljään mielenosoitukseen
osallistumisesta. (jatkuu..)

Aktivistille kahden vuoden vankeusrangaistus separatismista. Krasnodarin alueen tuomioistuin
tuomitsi Darja Poljudovan joulun alla vankeuteen separatismiin ja ekstremismiin yllyttämisestä.
Poljudova yritti elokuussa 2014 järjestää marssin Kubanin alueen Venäjästä irrottautumisen
puolesta. Kyseessä oli ensimmäinen toukokuussa 2014 rikoslakiin tulleen pykälän perusteella
annettu tuomio. (Kommersant, Gazeta.ru)

Kidutuksenvastaisesta komiteasta ja kahdesta muusta järjestöstä ulkomaisia agentteja.
Venäjän oikeusministeriö on lisännyt ulkomaisten agenttien listalle kolme uutta järjestöä: Kidutuksenvastaisen
komitean, Memorialin Jekaterinburgin alajärjestön sekä ekologinen keskus
Daurian. Ulkomaisten agenttien listalla on tällä hetkellä 113 järjestöä. (Vedomosti, Gazeta.ru)

Rupla heikentynyt ennätyslukemiin. Valuuttamarkkinoilla ei kuitenkaan ole nähty samanlaista
paniikkia kuin joulukuussa 2014, jolloin ruplan kurssi laski edelliseen ennätykseensä. Keskuspankin
pääjohtaja Elvira Nabiullinan mukaan rupla on lähellä tasapainokurssia. Heikentynyt
rupla on herättänyt epäilyksiä keskuspankin vuoden 2017 neljän prosentin inflaatiotavoitteen
pitävyydestä. Tärkein väline inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi on korkotaso, jolla on vaikutusta
myös valuuttakurssiin. Keskuspankin seuraava korosta päättävä kokous on 29.1. Pankki on
ilmoittanut harkitsevansa nykyisen 11 prosentin ohjauskoron nostoa, mikäli inflaatiopaineet
kasvavat. Asiantuntijoiden mukaan kurssin 10 prosentin heikkeneminen nostaa inflaatiota 1,2
prosenttiyksikköä. (RBK)

Budjetin tasapainottava dollarikurssi? Bank of American ekonomistien laskelmien mukaan
25 dollarin keskitynnyrihinnalla USD/RUB-kurssin tulisi olla 210, jotta budjetti olisi tasapainossa.
Jotta päästäisiin nykyisen budjettilain sallimaan kolmen prosentin alijäämään BKT:sta,
kurssin tulisi olla 140. Öljyn 35 dollarin keskihinnalla tasapainokurssi olisi 140 ja kolmen prosentin
budjettivajeen edellyttämä kurssi 94. Analyytikkojen mukaan on epätodennäköistä, että
budjettiongelmia ratkaistaisiin pelkästään ruplan kurssia devalvoimalla. Ruplan rajusta heikkenemisestä
on taloudelle enemmän haittaa kuin hyötyä. Markkinakommenttien mukaan keskuspankki
harkitsisi ruplan kurssin tukemista, mikäli dollarikurssi heikkenee yli 90 ruplaan. Keskuspankin
pääjohtaja Nabiullina kiisti arviot. Nykyinen budjetti perustuu 50 dollarin keskimääräiselle
tynnyrihinnalle ja USD/RUB kurssille 63,5. (RBK, Vedomosti)

Heikko rupla ei auta taloutta. Ruplan heikkeneminen ei ole viranomaisten toiveista huolimatta
saanut talouskasvua käyntiin. Heikentyvä rupla horjuttaa talouden tärkeimpiä sektoreita, jotka
kärsivät rahoituksen puutteesta ja korkeasta korkotasosta: tämä estää pääomahyödykkeiden
tuotantoa ja infrastruktuuri-investointeja. Tuonnin osuus monilla teollisuudenaloilla on varsin
korkea. Vuonna 2014 tuonnin osuus oli kulutustavarateollisuudessa 35,6 prosenttia,
pääomahyödykkeiden valmistuksessa 34,3 ja elintarvikkeissa 30 prosenttia. Jos hallitus
lupaustensa mukaisesti tukee ahdinkoon joutuneita teollisuudenaloja, inflaatiovaikutus olisi
laskelmien mukaan 2,5 prosenttiyksikköä. (Nezavisimaja Gazeta)

Venäjän ja Ukrainan välinen vapaakauppasopimus jäädytettiin tammikuun alusta. Venäjä
otti käyttöön Euraasian talousliiton yhtenäistullitariffit Ukrainaa kohtaan. Presidentti Putinin allekirjoittamassa
laissa on poikkeus koskien kaasun vientitullia. Suosituimmuusasemasta sovittiin
aikoinaan IVY-maiden vapaakauppasopimuksessa. Vapaakauppasopimus jäädytettiin sen jälkeen,
kun Venäjä, EU ja Ukraina ei päässeet sopuun neuvotteluissa liittyen EU:n ja Venäjän
välisen vapaakauppasopimuksen DCFTA:n toimeenpanoon. (Interfax)

Ukraina asetti vastarajoituksia Venäjän kaupalle. 10.1.2016 asetetut rajoitukset ovat voimassa
5.8.2016 saakka. Venäjä rajoitti elintarvikkeiden tuontia Ukrainasta 1.1.2016. Ukraina
kielsi pääasiassa venäläisten maataloustuotteiden tuonnin. Listalla ovat mm. liha, kahvi, tee,
leipomotuotteet, alkoholi, tupakka, eläintenrehu. Ukraina harkitsee venäläisten tuotteiden kauttakulun
rajoittamista, mikä vaikuttaisi Venäjän toimituksia Eurooppaan. Venäjän varatalouskehitysministeri
Lihatšovin mukaan vastapakotteet eivät merkittävästi vaikuta Venäjän kauppaan,
sillä Ukrainan osuus siitä on pudonnut huomattavasti. Kahdenvälinen kauppa on laskenut 80
prosenttia vuodesta 2011. Suurin osa Venäjän viennistä on tupakka- ja alkoholituotteita.
(TASS, Nezavisimaja Gazeta)

Venäjä ja Kiina lisäävät talousyhteistyötä. (jatkuu..)

Serbia on kiinnostunut ostamaan venäläisiä ilmapuolustusjärjestelmiä? Venäjän puolustusministeri
Rogozinin Serbian vierailulla keskusteltiin Serbian mahdollisista ostoista liittyen
Tor, Pantsir ja Buk – ilmapuolustusjärjestelmiin, sekä Mikojan MiG-29 – hävittäjiin. Kommersantin
mukaan Serbia on kiinnostunut ilmapuolustuksensa kehittämisestä sen jälkeen, kun
Kroatia ilmoitti ostavansa MGM-140 ATACMS – ohjuksia USA:sta. (Kommersant)

Jukos 2.0 etenee oletetusti.
Rikosjuttu miljardööri Vladimir Jevtušenkovia on lopetettu, sillä
tutkijat eivät löytäneet merkkejä rikoksesta. Sisteman johtajaa syytettiin ensin rahanpesusta ja
sittemmin rahanpesun järjestämisestä liittyen Bašneft -öljy-yhtiön yksityistämiseen. Jevtušenkov
vietti syksyllä 2015 kolme kuukautta kotiarestissa ja hän joutui luopumaan Bašneftin pääomistuksesta.
Sittemmin miljardöörin liiketoimet ovat sujuneet normaalisti. (Kommersant, RBK,
RG, Vedomosti)

Gazprom perui Siperian voimaa koskevan kilpailutuksen. Venäjän antimonopolivirasto on
löytänyt paljon virheitä Gazpromin historian suurimmasta kilpailutuksesta, joka koski Kiinaan
menevän Siperian voimaputken neljän osuuden rakentamista, yhteensä 822 km kaasuputkea.
Kilpailutuksen arvo oli 156 miljardia ruplaa. Gazprom valitsi joulukuussa Arkadi Roterbergille
kuuluvan Strogazmontažhin toimittajaksi viiteen sopimukseen koskien Siperian voiman kohteiden
rakentamista. Sopimusten arvo oli 197,7 miljardia ruplaa. Kilpailutuksen peruminen saattaa
viivästyttää kaasuputken käyttöönottoa. (RBK)

Venäjän hallitus aikoo kompensoida Krimin sähköntuottajien kuluja. Korvattavat kulut
koskevat lämpövoimalaitosten käynnistämisestä ja käyttämisestä aiheutuvia kuluja. Korvaus
lasketaan vuoden 2017 alusta 15 vuoden kuluessa voimalaitoksen käyttöönotosta. (Vedomosti)

Kauppakeskuksissa hiljaista. Uudenvuoden alusviikko, joka on perinteisesti vuoden vilkkainta
aikaa, ei vastannut vähittäiskaupan odotuksia. Kauppakiinteistöjen kävijä- ja myyntilukuja
seuraavan Watcomin mukaan kauppakeskusten kävijämäärät supistuivat vuoteen 2013 verrattuna
yli 20 prosenttia ja myynti oli pohjalukemissa. Kävijöiden määrän lasku on jatkunut tammikuussa.
(Vedomosti, Kommersant)

Keskiluokka ja sen ostovoima näivettyy. Viimeisten kahden vuoden aikana Venäjältä on
poistunut kuutisenkymmentä tunnettua tavaramerkkiä ja yritystä, erityisesti vähittäiskaupan
keskihintaisesta segmentistä, suurimpana ryhmänä vaatemerkit. Vetäytymisen syyksi nähdään
keskiluokan vähittäinen rapautuminen. Luksustuotteiden myyntiin talouskriisi ei ole samalla
tavalla vaikuttanut ja halvemmassa hintasegmentissä on joillain aloilla jopa kasvua. Keskihintaisen
segmentin hiipumisen katsotaankin heijastavan alkanutta yhteiskunnan jyrkempää jakautumista.
(Kommersant-Dengi)

Avaruustutkimusohjelmaa supistetaan. Roskosmos on ilmoittanut, että federation avaruusohjelman
rahoitusta vuoteen 2025 saakka on vähennetty 2 biljoonasta ruplasta 1,4 biljoonaan.
Työt koskien uutta raskasta raketinkantoalusta Angara-5B:tä ja kuulentoa on peruttu. (Vedomosti)

Autoteollisuuden vaikeudet jatkuvat. (jatkuu...)

Ruoan hinta nousi viidenneksen vuonna 2015. Elintarvikkeiden hintojen nousu Venäjällä
jatkui voimakkaana vuonna 2015. Alkoholi pois lukien elintarvikkeiden hintainflaatio oli 20,2
prosenttia. Eniten kallistuivat ryynit ja pavut (41,8 %), hieno sokeri (39,7 %), hedelmät ja vihannekset
(29,5 %) sekä kala (28,7 %). (TASS)

Jopa 80 prosenttia venäläisjuustoista on väärennöksiä. Venäjän kuluttajansuojalaitos Rospotrebnadzor
väittää, että jopa 80 prosenttia kotimaisista juustoista sisältää palmuöljyä tai muita
kasvisrasvoja ilman, että siitä kerrotaan pakkaustiedoissa. Venäjän tilastokeskuksen mukaan
juuston tuotanto kasvoi vuoden 2015 tammi–marraskuussa 21 prosenttia ja juustonkaltaisten
valmisteiden 18 prosenttia. Markkina-asiantuntija Tatjana Rybalovan mukaan jalostettavaksi
tulleen maidon määrä kasvoi vuonna 2015 kolme prosenttia, mikä ei riitä kattamaan lisääntynyttä
tuotantoa. Samalla ajanjaksolla palmuöljyn tuonti Venäjälle kasvoi 25 prosenttia. (Nezavisimaja
gazeta)
Maatalousmaan hinta nousi neljänneksellä vuonna 2015, mutta on edelleen alhainen.
Ruplan arvon heikkeneminen ja lisääntynyt kiinnostus maatalousmaata kohtaan nostivat maatalousmaan
hintaa neljänneksellä vuonna 2015.(jatkuu...)

Maatalousministeri Tkatšovin mahdolliset intressiristiriidat hallituksen arvioitavaksi.
Hallituksen asettama komitea tutkii mahdolliset intressiristiriidat Aleksandr Tkatšovin ministeritehtävän
ja hänen perheensä harjoittaman laajamittaisen yritystoiminnan välillä. Selvitystä on
vaatinut federaation duuman korruptionvastaisen komitean varapuheenjohtaja Aleksandr
Hinshtein. Tkatšovin perheenjäsenten omistama Agrokompleks harjoittaa laajamittaista maataloustuotantoa,
elintarvikejalostusta ja elintarvikemyyntiä. Yrityksestä on tullut lyhyessä ajassa
yksi Venäjän suurimmista maatalousmaan haltijoista, jolla on käytössään lähes puoli miljoonaa
hehtaaria viljelysmaata. Ministeri Tkatšov on aiemmin ilmoittanut, ettei hän näe intressiristiriitoja
ministerintehtävän ja perheensä yritystoiminnan välillä. (RBK, Expert South)
 
Nyt ovat siirtyneen kahden viikon väliin. Nykymaailmassakin sekin on liian pitkä sykli, mutta parempaan päin ollaan menossa.
Tässä vain parhaat palat, totuttuun tapaan, otsikkotasolla osa. Loput linkistä.
http://www.finland.org.ru/public/de...41598&nodeid=36964&contentlan=1&culture=fi-FI
SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ 5.2.2016

Putinin kannatuksessa vähäistä laskua. Riippumattoman Levada-keskuksen kyselytutkimuksen
mukaan venäläisistä 82 prosenttia hyväksyy Putinin toimet Venäjän presidenttinä. Laskua lokakuusta
2015 on kuusi prosenttiyksikköä. Tällä hetkellä 45 prosenttia venäläisistä katsoo maan etenevän
oikeaan suuntaan (pudotusta 16 prosenttiyksikköä lokakuusta) ja 34 prosenttia pitää maan suuntaa
vääränä.
(Gazeta.ru, Levada)
(Kannatuslukemat liikkuvat oikeaan suuntaan, tämäkin vielä, hikoilee Putin. Samoin tuo seuraava uutinen aiheuttaa painetta)

Valuuttalainojen haltijat protestoivat Moskovassa ja Pietarissa. UIkomaisissa valuutoissa asuntolainansa
ottaneet venäläiset ovat protestoineet pankkien edustalla ja yrittäneet mm. tukkia tien
Moskovan keskustassa. Protestoijat vaativat lyhennystensä uudelleenneuvotteluja ruplan kurssin
heikennyttyä. Arvioiden mukaan Venäjällä on noin 70 000 valuuttamääräisen asuntolainan haltijaa.
(RBK)

Eräät kiinalaiset ja turkkilaiset pankit vetävät pois Venäjän tytäryhtiöidensä varoja. Venäjän
keskuspankin joulukuun 2015 tietojen mukaan suuret valtiolliset kiinalaispankit (Bank of China, China
Constrution Bank, Agricultural Bank of China) ovat alkaneet vetää pois varojaan venäläisistä
tytäryhtiöistään. Bank of Chinan varat supistuivat 31 prosenttia joulukuussa 2015 ja China Construction
Bankin varat supistuivat 17,4 prosenttia samana aikana. Turkkilaisen Isbankin kerrotaan
vetäneen pois 45 prosenttia varoistaan Venäjältä. (Izvestia)

Venäläiset ovat köyhtyneet vuoteen 2013 verrattuna. Vaikka palkat ovat nimellisesti nousseet,
niin inflaatio ja ruplan kurssi ovat vaikuttaneet palkkojen ostovoimaan. Vuonna 2015 rupla menetti
30 prosenttia dollarimääräisestä arvostaan. Keskimääräinen nimellispalkka nousi 4,6 prosenttia 33
925 ruplaan (394 euroon) vuonna 2015, mutta 12,9 prosentin inflaation vuoksi todellinen palkka
laski 9,5 prosenttia ja väestön todelliset tulot 4 prosenttia. Venäläisistä 64 prosenttia on huolissaan
inflaatiosta ja kolmasosa valuuttakurssista. Yli puolet venäläisistä (58 prosenttia) säästää ruoka- ja
muissa jokapäiväisissä menoissa, kun vuoden 2014 lopulla luku oli 37 prosenttia. (RBK)


Venäjä syyttää Turkkia kansainvälisten sitoumustensa rikkomisesta. Turkki on kieltänyt Venäjää
suorittamasta Open Skies – sopimuksen mukaista tarkkailulentoa Turkin yllä. Turkki on syyttänyt
Venäjää uudesta ilmatilaloukkauksesta, ja Venäjä puolestaan Turkkia Syyrian puolelle tekemästä
tykistöiskusta. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB epäilee turkkilaisen radikaali-isänmaallisen järjestön
Bozkurtlar'in (harmaat sudet) tuhonneen Siinain yllä räjähtäneen venäläisen A321-
matkustajakoneen. Syyrian kurdit avaavat yhteystoimiston Moskovassa 10.2. mikä mediassa esiintyneiden
arvioiden mukaan saattaa vaikeuttaa Venäjän ja Turkin suhteiden normalisointia.
(Kommersant, Novye Izvestia, RG, TASS)

Kreml tyrmäsi syytökset Putinin sekaantumisesta korruptioon. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin
mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön korkean virkamiehen Adam Szubinin esittämät syytökset
presidentti Putinin sekaantumisesta korruptioon ovat "sopimattomia sekä täysin mahdottomia
hyväksyä". Yhdysvaltain presidentinhallinnon tiedottajan Josh Earnestin mukaan Szubinin lausunto
heijastelee Valkoisen talon näkemyksiä. (MT, TASS, Vedomosti)

Venäjän duuman puhemies Sergei Naryškin aikoo osallistua ETYJ:in parlamentaarisen yleiskokouksen
(OSCE PA) istuntoon Wienissä 25.–26.2.
Duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan
Aleksei Puškovin mukaan Venäjä saattaa palata Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen
(PACE) toimintaan tammikuussa 2017, mikäli Venäjän vastaiset pakotteet on siihen
mennessä poistettu. (Izvestia, Kommersant)

Ulkoministeri Lavrov vieraili Turkmenistanissa tavaten mm. presidentti Gurbanguli Berdimuhamedovin.
Venäjä on ollut huolissaan Turkmenistanin Afganistania sivuavan rajan turvallisuudesta.
Energiasektorilla Venäjän ja Turkmenistanin pitkään jatkunut yhteistyö on kääntynyt laskuun,
Gazpromin sanoessa yksipuolisesti irti kaasunostosopimuksen Turkmenistanin kanssa. Turkmenistan
on ilmaissut huolensa Kaspianmeren ilmatilan turvallisuudesta Syyrian konfliktiin liittyen. Samoin
Venäjän ja Turkin välirikko huolettaa Turkmenistania, joka pitää Turkkia läheisenä liittolaisenaan.
(Kommersant, RG)


Yrittäjäoikeusasiamies Titov perustamassa uutta oikeistopuoluetta, Jabloko ja Parnas keskustelevat
yhteistyöstä. Presidentin alainen Venäjän yrittäjäoikeusasiamies Boris Titovin uutisoidaan
olevan perustamassa yrittäjien asiaa ajavaa oikeistopuoluetta duumanvaaleihin. Arvioiden
mukaan Titov voisi käyttää puolueen pohjana jo olemassa olevia oikeistopuolueita "Oikea asia" tai
"Kansalaisohjelma". Liberaaliopposition pääpuolueet Jabloko ja Parnas ovat keskustelleet mahdollisesta
duumanvaaliyhteistyöstä. Asiantuntijoiden mukaan yhteinen vaalilista on epätodennäköinen.
(RBK, Vedomosti)

Hodorkovskin Avoin Venäjä – järjestö tukee oppositiota duumanvaaleissa. Öljy-yhtiö Jukosin
entisen johtajan ja vankeustuomionsa jälkeen ulkomaille siirtyneen Mihail Hodorkovskin järjestö on
ilmoittanut aloittavansa projektin, joka tukee noin 20 oppositiokandidaattia syyskuun duumanvaaleissa.
Projektia johtaa entinen uutistuottaja Timur Valejev. Useat oppositioaktivistit ovat ilmoittaneet
aikeistaan ryhtyä ehdolle Hodorkovskin järjestön tuella. Samaan aikaan Moskovan kaupunginoikeus
päätti pitää voimassa Hodorkovskin pidätysmääräyksen. Hodorkovskia epäillään murhan organisoinnista
sekä murhayrityksestä. (Kommersant, Vedomosti)

Kansallismieliset perustivat oman ryhmittymän. Entinen nk. Donetskin kansantasavallan kapinakomentaja
Igor Girkin (alias Strelkov), kansallisbolševikki Eduard Limonov, toimittaja Jegor Prosvirnin
sekä joukko muita kansallismielisiä toimijoita ovat ilmoittaneet perustaneensa "Tammikuun
25. päivän komitean", jonka tarkoituksena on perustajiensa mukaan yhdistää Venäjän patrioottiset
voimat. Ryhmittymä ei ole puolue, joten se ei voi osallistua syksyn duumanvaaleihin. (Kommersant,
Vedomosti)

Duuman edustaja pyytää syyttäjänvirastoa ja tutkintakomiteaa tutkimaan radiokanava Eho
Moskvyn.
Syynä tutkintapyynnölle on radiokanavan nettisivuillaan julkaisema analyytikko Andrei
Pjontkovskin kirjoitus, jossa tämä duumanedustajan mukaan ehdottaa Tšetšenian irtautumista Venäjästä.
Tutkintapyyntö on tehty separatismista. (Izvestija)

Korruptio esillä monella tasolla. Moskovan kaupunginoikeus on alkanut käsitellä korkean profiilin
korruptiorikossyytteitä Venäjän sisäministeriön talous- ja korruptiorikosten osaston entistä johtajaa
Denis Sugrobovia ja useita tämän alaisia vastaan. Presidentti Putin kommentoi korruptionvastaista
taistelua presidentin alaisen korruptionvastaisen neuvoston kokoontumisessa painottaen etenemistä
korruption kitkemisessä sekä korostaen Venäjän korruptiolainsäädännön vastaavan kansainvälisiä
standardeja. Putinin kommentit ilmaantuivat pian sen jälkeen, kun BBC julkaisi Putinin korruptoituneisuudesta
kertovan filmin, jolla muun muassa Yhdysvaltojen finanssiministeriön virkamies toteaa
Yhdysvaltojen hallituksen pitäneen jo vuosia Putinia korruptoituneena. Putinin tiedottaja Dimitri
Peskov kommentoi BBC:n filmin väitteitä puhtaaksi fiktioksi ja panetteluksi. Presidentinhallinnon
johtaja Sergei Ivanov on myös kommentoinut vuoden 2015 lopulla esitettyjä, yleistä syyttäjää Juri
Tšaikaa koskevia korruptiosyytöksiä todeten niiden olleen enemmän poliittisia kuin sisällöllisiä.
Transparency International –järjestö julkaisi vuoden 2015 tilastonsa, joissa Venäjä sijoittuu sijalle
119/168 yhdessä Azerbaidžanin, Guyanan ja Sierra Leonen kanssa. Venäjän sijoitus parani 17 pykälällä
edellisvuoteen verrattuna. Järjestön varapuheenjohtajan mukaan parannus johtui lähinnä
Venäjän taloustilanteen heikentymisen aiheuttamasta korruptiomahdollisuuksien pienenemisestä.

(RBK, Kommersant, Vedomosti)

Oikeusministeriö ehdottaa uutta määritelmää järjestöjen poliittiselle toiminnalle, eitoivottujen
organisaatioiden määrittelyyn ehdotetaan muutosta.
Uusi ehdotus määrittelee seitsemän
poliittisen toiminnan lajia, jotka kommentaattorien mukaan sisältävät käytännössä minkä
tahansa järjestötoiminnan.
Presidentinalainen ihmisoikeusneuvosto on aikeissa käsitellä oikeusministeriön
ehdotusta. Kansalaisjärjestöjen poliittinen toiminta on ulkomaisen rahoituksen rinnalla toinen
ehto järjestöjen ulkomaiseksi agentiksi leimaamiselle. Kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat jo
pitkään kritisoineet poliittisen toiminnan määritelmää epämääräiseksi. Samaan aikaan duumassa on
ehdotettu muutosta ei-toivottuja organisaatioita koskevaan lakiin. Duuman edustaja Jevgeni Fjodorovin
ehdotuksen mukaan ei-toivotun organisaation määritelmää olisi laajennettava kattamaan myös
taloustoimijat. (Vedomosti)

Ensimmäinen valitus perustuslakituomioistuimeen EIT:n tuomiosta. Venäjän perustuslakituomioistuimeen
on lähetetty ensimmäinen pyyntö olla huomioimatta kansainvälisen oikeusistuimen
ihmisoikeustuomiota. Kyseessä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös, jonka mukaan
Venäjän lainsäädäntö, joka estää vangeilta äänestämisen, on Euroopan ihmisoikeus-sopimuksen
vastainen. Venäjä muutti joulukuussa lainsäädäntöään mahdollistamaan kansainvälisten ihmisoikeustuomioistuinten
päätösten ohittamisen. (Kommersant)


Yksityistäminen jälleen esillä. Talouskriisi on pakottanut viranomaiset pohtimaan uusia budjetin
tulolähteitä. Finanssiministeri Anton Siluanovin mukaan valtio voisi saada biljoonan ruplan (12 mrd.
euron) tulot valtionyritysten yksityistämisestä. Talouskehitysministeri Aleksei Uljukajev sanoi talouden
tilan olevan niin kriittinen, että yksityistämistä ei voi lykätä, vaikka markkinatilanne ei ole paras
mahdollinen. Presidentti Putin listasi yksityistämislistalla olevien yritysten (Rosneft, Bašneft, Alrosa,
Aeroflot, Sovkomflot, Venäjän rautatiet RŽD ja VTB-pankki) johdon kanssa pitämässään kokouksessa
yksityistämisen ehtoja. Valtion tulee säilyttää enemmistöosuus, ostajiksi hyväksytään vain
Venäjälle rekisteröidyt yhtiöt, omistamisen täytyy olla avointa eivätkä valtionpankit voi osallistua
rahoitukseen. Lisäksi yksityistämisestä täytyy saada kunnon hinta. (Vedomosti, Kommersant)

Ketkä osallistuvat yksityistämiseen? Presidentti Putinin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov sanoi,
että myös ulkomaiset investoijat voivat osallistua yksityistämiseen. Uutistoimisto Reutersin haastattelemat
asiantuntijat pitivät tätä epätodennäköisenä. Lännen talouspakotteet ja omaisuudensuojaan
liittyvät ongelmat rajoittavat ulkomaisia investointihaluja. Kremlille uskollisten oligarkkien osallistumista
pidetään todennäköisenä.
Huonosta markkinatilanteesta huolimatta Putinin täytyy kritiikkiä
välttääkseen varmistaa, että yrityksiä ei myydä liian halvalla. Ihmisten muistissa ovat vielä 1990-
luvun yksityistämiset, jolloin valtion omaisuutta myytiin pilkkahinnalla. Tosin monet kunnianhimoiset
yksityistämissuunnitelmat eivät ole realisoituneet viime vuosikymmenenä hyvässäkään markkinatilanteessa

(Reuters).

Uusi kriisinvastainen suunnitelma. Hallitus on valmistellut kriisinvastaista suunnitelmaa, jossa
tuetaan alueiden taloutta ja eri teollisuudenaloja. Suunnitelmasta on esitetty erilaisia luonnoksia.
Alueet näyttävät saavan 310 miljardin ruplan (3,7 mrd. euron) luotot federaation budjetista. Auto-,
koneenrakennus- ja kevyen teollisuuden tuki on arvioiden mukaan 200 miljardia ruplaa. Suunnitelmassa
mainitaan myös investointi-ilmapiirin parantaminen, kilpailun edistäminen ja pk-sektorin tukeminen.
Menot on tarkoitus rahoittaa budjetin lisäksi aiemmin perustetusta kriisirahastosta. (TASS)

Valtiontalouden tarkastusvirasto: kriisinvastaiset toimenpiteet tehottomia. Valtiontalouden
tarkastusviraston johtaja Tatjana Golikova kritisoi talouslehti Vedomostin haastattelussa hallituksen
toimintaa kriisitilanteessa. Jos jouduttaisiin vuoden 1998 tilanteeseen, hallituksella ei olisi voimia
eikä halua tehdä nopeita ja vaikeita päätöksiä. Vuonna 1998 budjetin kulurakennetta muutettiin tulojen
optimoimiseksi. Lihavina vuosina on totuttu tehottomaan budjettivarojen käyttöön. Budjetin rakennetta
ei haluta muuttaa kriisin aikana, vaan mieluummin odotetaan öljyn hinnan nousua. Golikova
kritisoi vuoden 2015 kriisinvastaista suunnitelmaa. Varoja on käytetty tehottomasti eivätkä ne ole
tuoneet kasvua. (Vedomosti)

Valtion kehityspankki VEB:iä pelastetaan. Valtion kehityspankki VEB saa pääjohtajansa mukaan
kattavaa tukea helmikuun puoleenväliin mennessä. Pankki pystyy suoriutumaan velvoitteistaan
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta tarvitsee apua toisella neljänneksellä. Hallitus ei ole
vielä päättänyt millaisin toimenpitein pankkia tuetaan. VEB:n tarvitsema valtiontuki on 1,3 biljoonaa
ruplaa (16 mrd. euroa) vuoteen 2020 asti. (Interfax)

Kotimaisen kysynnän lasku maksaa Venäjälle lähes 10 prosenttia BKT:stä. Venäjän tilastoviranomaisen
Rosstatin mukaan Venäjän BKT laski 3,7 prosenttia vuonna 2015. Suurin lasku tapahtui
tukku- ja vähittäiskaupassa, jonka arvonlisäys (myynnin ja ostojen erotus) laski 10,1 prosenttia. Talouden
alamäkeä kiihdytti 7,9 prosentin lasku kotimaisessa kysynnässä. Higher School of
Economicsin (HSE) arvion mukaan kotimaisen kysynnän lasku maksaa taloudelle 9,6 prosenttia
BKT:sta. Vuoteen 2014 asti kotimainen kysyntä oli pääasiallinen talouskasvun lähde.

Gazprom väittää kaasunviennin Eurooppaan olevan kasvussa. Gazpromin mukaan amerikkalainen
nestekaasu ei pysty kilpailemaan venäläisen kaasun kanssa Euroopan markkinoilla. Yhtiö
aikoo lisätä kaasunmyyntiä Eurooppaan 2,3 prosenttia tänä vuonna. Yhtiön mukaan kaasunmyynti
Eurooppaan kasvoi tammikuussa 36 prosenttia. Kaasunmyynti Saksaan kasvoi 50, 9 prosenttia,
Iso-Britanniaan 185,7 prosenttia ja 37,2 prosenttia Puolaan. Tätä selittää kaasumarkkinoilla erilaisten
jälleenmyyntiyhtiöiden toimesta tapahtuva kaasukauppa ennemmin kuin kaasun suoran viennin
lisääntyminen.
Gazpromin mukaan vienti toiseksi suurimpaan ostajamaa Turkkiin on myös noussut
tammikuussa 3,4 prosenttia. (Vedomosti, Ria Novost, RBK)

Valtion hankintojen rajoittaminen nostaa huomattavasti hankintakustannuksia. Venäjän rajoitukset
koskien ulkomaisten yhtiöiden osallistumista valtion hankintoihin on johtanut hankintakustannusten
40 prosentin nousuun. Varatalousministeri Jelinin mukaan kyseiset protektionistiset johtavat
budjettimenojen nousuun. Valtion hankintoja on rajoitettu 420 tuotteen osalta. Rajoittaminen johtaa
huonompi laatuisten tuotteiden hankintaan. (Vedomosti)

Uusille ulkomaisille lääkkeille ei rekisteröintiä 1.1.2016 lähtien. Ulkomaiset lääkeyhtiöt eivät ole
voineet rekisteröidä uusi lääkkeitä Venäjällä 1.1.2016 lähtien. Uusien lääkkeiden rekisteröinti edellyttää
yhdenmukaisuusarviointia Venäjän GMP-standardien kanssa. Arviointiprosessi tarkoittaa ulkomaisten
lääketehtaiden tarkastusta ja vastaavuustodistusten myöntämistä. Teollisuus- ja kauppaministeriö
ei ole vielä nimennyt viranomaista, joka suorittaisi kyseisiä tarkastuksia. (Kommersant)

Valtio tukee Venäjän vientiä ulkomaille. Teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturov on keskustellut
presidentti Putinin kanssa Venäjän viennistä. Viime vuonna teollisuustuotteiden vienti nousi
10 prosenttia. Venäläiset yritykset voivat saada valtion tukea vientiin. Mm. teollisuuskehitysrahasto
on myöntänyt edullisia lainoja 74 hankkeeseen. Venäläisiä autoja (AvtoVAZ, KamAZ, and GAZ)
valmistavat autotehtaat saavat uusia vientitukia, jos ne mukauttavat autonvalmistusta ulkomaisiin
(Etelä-Afrikka, Intia, Indonesia) standardeihin. Hallitus on alkanut valmistella teollisuusohjelmaa
vuoteen 2030. (Rossiiskaja Gazeta, Izvestija)

Venäjän rekkaliikenne Turkin läpi pysähdyksissä. Kansainvälisten kuljetusliikkeiden liiton, ASMAPin,
mukaan rekkaliikenne pysähtyi 31.1.2016, sillä transitoliikennesopimus Turkin ja Venäjän
välillä loppui.(TASS)

Venäjän lentoalan vaikeudet jatkuvat. Venäjän hallitus harkitsee ALV:n poistamista (nollaamista)
sisäisiltä lennoilta sekä kotimaisten lentokoneiden käyttöleasingmaksujen tukemista. Venäjän lentoyhtiöt
ovat menettäneet Venäjän asettamien, Ukrainan, Turkin ja Egyptin lentokieltojen myötä lähes
30 prosenttia ulkomaanmarkkinoistaan eivätkä kotimaan lentomarkkinat ole kasvaneet odotetusti.
Alalta saattaa tänä vuonna poistua 5-6 lentoyhtiötä, jos Egyptin lentokieltoa ei peruta. Viime vuonna
lentoyhtiö Transaero meni konkurssiin.
Aeroflot on ilmoittanut alentavansa ulkomaanlentojen hintoja
10 prosenttia. (Kommersant)

Venäjä valmis vähentämään öljyntuotantoaan. Venäjän energiaministeri Novakin mukaan on
mahdollista, että Venäjä vähentää öljyntuotantoaan. Se on valmis neuvottelemaan OPECin kanssa
5 prosentin vähennyksestä mahdollisessa helmikuun kokouksessa. Saudi-Arabia on aiemmin ilmoittanut
vähentävänsä tuotantoa, jos muutkin tekevät niin. Bloombergin mukaan OPECin edustajat
eivät ole vahvistaneet suunniteltua kokousta. Aiemmin Venäjä on ilmoittanut pyrkivänsä lisäämään
tuotantoaan, mutta joidenkin analyytikoiden mukaan Venäjän tuotanto tulee mm. investointien puutteen
vuoksi vähenemään. Novakin ilmoituksella oli välitön vaikutus öljyn markkinahintaan. Novak on
tavannut Venezuelan öljyministerin ja Kremlin mukaan Venäjä jatkaa yhteydenottoja öljyntuottajamaihin.
GoldmanSachsin mukaan on epätodennäköistä, että öljyntuotannon vähentämisestä päästäisiin
sopuun. (Vedomosti, Kommersant, Ria Novosti)

Energiaministeriön ennustaa Venäjälle vain kaksi uutta nestekaasulaitosta. Venäjän BKTkasvuennusteeseen
perustuvan varovaisimman ennusteen mukaan Venäjä ottaa käyttöön vain Jamalin
nestekaasulaitoksen ja Sahalin-2:n kolmannen laajennusosan. Ennuste perustuu 2,1 prosentin
BKT-kasvuarviolle 2016–2030 dollarin kurssin ollessa 70 ruplaa vuonna 2035. (Vedomosti)
Gazprombank ei rahoita Gazpromin Baltiskin eikä Vladivostokin nestekaasulaitoksia. Markkinatilanteen
vuoksi sijoitukset eivät ole toistaiseksi kannattavia. Gazprom on päättänyt lykätä Baltiskin
nestekaasuhanketta vuoteen 2021 saakka. Se suunnitteli Baltiskin nestekaasulaitoksen käyttöönottamista
vuonna 2018. Laitoksen kapasiteetti olisi 10 miljoonaa tonnia. Vuonna 2014 projektin
arvo oli 10 miljardia USD. Tällä hetkellä Gazprom valmistelee nestekaasuhankkeen bisnesmallia ja
aikoo aloittaa neuvottelut laitoshankkeesta mahdollisten kumppaneiden kanssa lähiaikoina. Laitos
sijaitsisi South Stream-2:n kannalta kannattavalla paikalla. Gazpromin muut lykätyt hankkeet liittyvät
Juzhno-Kirinskojen, Harasaveiskin ja Bovanenkovan esiintymiin. (Vedomosti)

Venäjän hallitus harkitsee valtionyhtiöiden osinkojen korottamista. Osinkoja nostettaisiin 25
prosentista 50 prosenttiin puhtaasta liikevoitosta, jotta valtion budjettiin saataisiin 110 miljardia ruplaa
lisää tuloja. Osingoista saadut tulot olivat viime vuonna 247,3 miljardia ruplaa. Tänä vuonna
summan oletetaan pienenevän Sahalin Energyn ja Rosneftegazin osinkojen laskun vuoksi. Suurin
osa osinkotuloista tulee Gazpromilta, Rosneftegazilta, Alrosalta ja Bašneftilta. (RBK, Kommersant)

Venäjän elintarvikepakotteilla ei toivottua vaikutusta. Venäjän vastapakotteina asettamista elintarvikkeiden
tuontikielloista ei ole ollut halutun kaltaista haittaa kohdemaille, kertovat pakotteiden
alaisten maiden vientitilastot. EU:n elintarvikevienti on kasvanut ja uusia markkinoita on löytynyt
Kiinasta, Etelä-Koreasta, Turkista ja Yhdysvalloista. Norjalle vuosi 2015 oli kaikkien aikojen ennätysvuosi
kalanviennissä. Eurooppalaiset tuottajat ovat joutuneet optimoimaan tuotantoaan, sopeuttamaan
hintoja ja etsimään uusia markkinoita ja tässä ne ovat onnistuneet, arvioivat venäläiset analyytikot.
Venäjän elintarvikepakotteet ovat aiheuttaneet tuottajille tappioita, mutta Venäjään kohdistettujen
pakotteiden taloudelliset vaikutukset ovat olleet paljon suuremmat. (Nezavisimaja gazeta)

Turkin vastaiset elintarvikepakotteet Venäjälle taloudellinen ja poliittinen riski. Venäjän asettamat
tuontikiellot turkkilaisille elintarvikkeille ovat omiaan paitsi nostamaan hintoja myös lisäämään
jännitteitä Venäjän ja muiden Euraasian talousliiton maiden välillä, arvioi Gaidar-instituutin tuore
talouskatsaus. Venäjä kielsi 1.1.2016 alkaen mm. monien hedelmien ja kasvisten tuonnin Turkista.
Euraasian talousliiton muut jäsenvaltiot eivät ole liittyneet kieltoon, joten turkkilaisia tuotteita voi kulkeutua
niiden kautta Venäjän markkinoille.
Venäjä vie Turkkiin erityisesti vehnää ja yksi riski Gaidarinstituutin
mukaan on se, että Turkki vastaa pakotteisiin rajoittamalla Venäjän vehnänvientiä. (Agronews)

Elintarviketuojien osallistumista julkisiin hankintoihin halutaan rajoittaa. Maatalousministeriö
on valmistellut asetuksen, jolla Euraasian talousliiton ulkopuolelta tuotuja elintarvikkeita myyvien
yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin rajoitetaan. Rajoitus on tarkoitus ulottaa koskemaan
mm. ulkomaisia liha- ja kalatuotteita, maitoa ja maitotuotteita, riisiä, suolaa ja sokeria. Venäjä on
rajoittanut ulkomaisten yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin tammikuusta 2014 lähtien. Varatalouskehitysministeri
Jevgeni Jelinin tuoreen lausunnon mukaan tuonnin korvaaminen valtionhankinnoissa
on nostanut hintoja 40 prosentilla. Jelinin mukaan toistaiseksi voimassa olevat, kilpailua
rajoittavat määräykset johtavat hintojen nousun lisäksi väistämättä myös tuotteiden laadun heikkenemiseen.

(Milknews, Vedomosti)

Lannoitteiden vientitulleja saatetaan korottaa. Presidentti Putin on varoittanut venäläisiä lannoitetuottajia
mahdollisesta vientitullien korotuksesta, mikäli lannoitteiden hinnat pysyvät korkeina. Toinen
mahdollisuus tukea viljelijöitä on jäädyttää lannoitteiden hinnat kuten vuonna 2015. Lannoitteiden
maailmanmarkkinahinnat ovat laskeneet, mutta ruplan arvon heikentymisen vuoksi ruplahinnat
ovat edelleen nousseet. Maatalousministeriö on vastustanut vientitullien korotusta peläten sen johtavan
volatiliteetin kasvuun lannoitteiden hinnoissa. Vientitullit heikentäisivät myös venäläisten lannoitetuottajien
kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.
(Vedomosti)

Vientitulli mahdollisesti myös ohralle ja maissille. Maatalousministeriö harkitsee vientitullien
asettamista vehnän lisäksi myös ohralle ja maissille. Tiettävästi myös vehnän nykyiseen vientitulliin
saatetaan tehdä muutoksia. SovEkon-analyysikeskuksen johtaja Andrei Sizovin mukaan erityisesti
maissin viennin rajoittaminen ei olisi tässä tilanteessa mielekästä ja johtaisi sen viljelyalan pienentymiseen.
Sizovin mukaan yritysten maissivarastot ovat 30 prosenttia suuremmat kuin viime vuonna
vastaavaan aikaan, ja maissin kysyntä Venäjän tärkeimmissä vientimaissa, Turkissa ja Etelä-
Koreassa, on laskenut. (TASS, Agronews)

Lisää tukea maatalouskoneiden hankintaan. Pääministeri Medvedev lupaa moninkertaistaa tuen
maatalouskoneiden hankintaan vuonna 2016. Aiemmin luvatun kahden miljardin ruplan (noin 23
miljoonan euron) lisäksi hallitus aikoo tukea kotimaista maatalouskoneiden tuotantoa vielä 10 miljardilla
ruplalla (noin 116 miljoonalla eurolla). Lisäksi maatalousalan oppilaitoksille osoitetaan 500
miljoonaa ruplaa (noin 5,8 miljoonaa euroa) nykyaikaisten koneiden hankintaan. Maatalousministeri
Tkatšovin mukaan kasvanut tuki toimii kannustimena myös ulkomaisille investoijille tuotannon lokalisoinnissa
Venäjälle. Ulkomaiset yritykset paikkaavat Tkatšovin mukaan Venäjältä puuttuvaa tuotantoa
ja lisäävät alan kilpailua hyvällä tavalla. (Venäjän hallitus, Kommersant)

Ilim Groupille ennätysvuosi Venäjällä. Ilim Groupiin kuuluva International Paper kertoo vuosikertomuksessaan
yhtiön käyttökatteen nousseen vuonna 2015 puolitoistakertaiseksi: 724 miljoonaan
dollariin. Ilim Groupin Venäjän-myynti kasvoi vuonna 2015 viisi prosenttia, ja vientiorientoituneena
yrityksenä se on hyötynyt ruplan arvon heikentymisestä. Yritys ei julkista tarkkoja vientilukuja, mutta
sellun kokonaisvienti Venäjältä kasvoi 10,8 prosenttia tammi–marraskuussa 2015. Ilim Group sai
vuonna 2015 päätökseen kahden miljardin dollarin investointiohjelmansa, jonka merkittävin osa on
ollut Bolšoi Bratskin sellutehdashanke Irkutskin alueella. (Vedomosti)

Venäjä on rajoittanut EU-maiden kansalaisten rajanylitystä Valko-Venäjän rajallaan. Muut kuin
Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaiset saavat ylittää maiden välisen rajan vain yhden ylityspaikan,
M 1-valtatiellä olevan Krasnaja Gorkan, kautta. Tammikuun lopusta lähtien Venäjän rajavartiopalvelun
liikkuvat yksiköt ovat partioineet tämän Euraasian tulliliiton sisärajan läheisyydessä ja alkaneet
sakottaa kolmannen maan kansalaisia, jotka saapuvat Venäjälle Valko-Venäjältä 18 muun maantieliikenteen
rajanylityspaikan kautta. Rajoitukset vaikuttavat merkittävästi muun muassa EUkansalaisten
kuljettamien tavara-ajoneuvojen liikennöintiin Venäjälle ja kauttakulkuun esimerkiksi
Kazakstaniin (AEB, IRU).
 
Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (4.3.–17.3.2016)
http://www.finland.org.ru/public/de...43667&nodeid=36881&contentlan=1&culture=fi-FI

Parhaimmat palat:

Luottamuksen puute ja väestön reaalitulojen lasku uhkaavat talouskasvua. Duumassa pidetyssä
kuulemisessa VEB-pankin varatoimitusjohtaja Andrei Klepatš näki suurimpina talousriskeinä liikeelämän
ja viranomaisten välisen luottamuksen puutteen aiheuttaman investointiriskin ja väestön reaalitulojen
ennakoimattoman laskun aiheuttaman riskin. Klepatšin mukaan tulevina vuosina ei tule
olemaan talouskasvua ja vuonna 2018 BKT tulee olemaan kriisivuoden 2008 tasolla.
(Nezavisimaja
Gazeta)
Eroaa muuten jonkin verran Suomen Pankin ennusteesta.

Levada-tutkimuslaitoksen tekemän mielipidemittauksen mukaan 54 % venäläisistä uskoo,
että Venäjällä on olemassa poliittinen oppositio. Luku on pienentynyt 66 prosentista viimeisen
vuoden aikana. Venäläisten mielestä tunnetuimpia ovat liberaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja
Vladimir Žirinovski, kommunistien puheenjohtaja Gennadi Žuganov ja entinen Jukos-yhtiön
johtaja Mihail Hodorkovski. (MT, Novye Izvestia; Levada.ru)
:confused:

Yksityistämisestä ei yksimielisyyttä. Federaation valtionomaisuuden hallintovirasto Rosimuštšestvon
mielestä hallituksen ei pitäisi kiirehtiä laajamittaista yksityistämistä. Suunniteltujen
osuuksien myyminen niin sanotuille "strategisille investoijille" ei ole läpinäkyvää ja voi johtaa syytöksiin
1990-luvulla nähdystä valtion omaisuuden uusjaosta.
Virasto ehdottaa Rosneftin suunnitellun
19,5 prosentin osuuden sijaan myymään 4–5 prosenttia pörssissä, vaikka se asettaisi nykyisessä
markkinatilanteessa alhaisen vertailuhinnan (benchmark) valtion omaisuudelle. Talouskehitysministeriö
ja finanssiministeriö kannattavat alkuperäistä suunnitelmaa Rosneftin, Bašneftin, VTB:n, Alrosan
ja Sovcomflotin osuuksien myymisestä. Finanssiministeriö arvioi saavansa yritysten myynnistä
700–800 miljardia ruplaa (9-10 miljardia euroa). Ulkomaiset asiantuntijat kuten investointipankki
Morgan Stanley pitää potentiaalisena tulona 300 miljardia ruplaa (vajaat neljä miljardia euroa). (Izvestija,
Vedomosti)

Kansainväliset luottoluokituslaitokset lakimuutoksen puristuksessa. Vuonna 2017 voimaan
tuleva lakimuutos sallii kansainvälisten luottoluokittajien antavan kansallisia luokituksia ainoastaan,
mikäli näillä on tytäryhtiö Venäjällä.
Laki sisältää esimerkiksi kiellon peruuttaa luokitus ulkomaisten
viranomaisten tekemien päätösten, kuten talouspakotteiden, takia. Uusi laki edellyttää keskuspankin
hyväksyvän luokituksen ja sen peruuttamisen. Kansallinen luokitus arvioi liikkeellelaskijoiden luottokelpoisuutta
maan sisällä. Luottoluokituslaitokset joutuvat päättämään, toimivatko ne Venäjän vai
USA:n ja EU:n lakien alla. Moody's on ainoa "kolmesta isosta", jolla on tytäryhtiö Venäjällä. Moody's
ilmoitti lopettavansa tytäryhtiönsä ja peruuttavansa kansalliset luokituksensa mutta jatkavansa globaaleja
luokituksia. Fitch ja S & P harkitsevat asiaa. Mikäli kansainväliset luottoluokituslaitokset vetäytyvät,
Venäjän rahoitusmarkkinoiden arvioidaan eristäytyvän yhä enemmän.
(Interfax, Vedomosti)

Pankkisektorin siivous käymässä kalliiksi. Talletusvakuusrahasto DIA on ajautunut kassakriisiin,
ja se saa keskuspankilta kolmannen luoton kesän 2015 jälkeen. Keskuspankin pääjohtaja Elvira
Nabiullinan kohta kolmevuotisen kauden aikana yli 200 pankkia on menettänyt toimilupansa. DIA on
korvannut yksityishenkilöiden talletuksia yli biljoona ruplaa (13 miljardia euroa).
Talletussuojan piirissä
olevat pankit maksavat DIA:lle vuosineljänneksittäin talletuksistaan korkotason mukaan 0,1–0,25
prosenttia. Keskuspankki on esittänyt vakuutusmaksujen korotusta, mitä vastustaa erityisesti Sberbank,
jonka osuus maksuista on noin puolet. Sberbank esittää ainoastaan riskipitoisten pankkien
maksujen korottamista.
Tämä toisaalta vaikeuttaisi niiden varainhankintaa ja saattaisi ajaa pankkeja
likviditeettiongelmiin. (Izvestija)
Pääsee meidän Esko kunnolla hommiin...

Yrittäjien luottamus taloustilanteeseen horjuu. Moskovan Higher School of Economicsin (HSE)
tekemän tutkimuksen mukaan teollisuuden liiketoimintaympäristö on huonontunut viimeisten 11 kuukauden
aikana. Helmikuussa teollisuuden yrittäjien luottamusta kuvaava indeksi laski ensimmäistä
kertaa maaliskuun 2015 jälkeen. Laskuun syynä ovat yrittäjien laskevat tuotanto-odotukset seuraavien
3-4 kuukauden aikana. Tähän vaikuttavat korkea verotus, rahoitusongelmat ja tuotteiden kysynnän
lasku. Talouden epävakaus vaikuttaa yrittäjien investointisuunnitelmiin. (HSE, Nezavisimaja
Gazeta)

Vuonna 2015 investoinnit kasvoivat vain muutamalla sektorilla. Vuonna 2015 teollisuuden tuotanto
laski 3,4 prosenttia ja investoinnit 5,8 prosenttia. Suurin pudotus oli tehdastuotannossa. Vain
kaivannaisteollisuuden yritykset, kemianalan yhtiöt, sähkölaitteiden tuottajat sekä kumi- ja muovituotteiden
valmistajat lisäsivät investointeja. (Kommersant)

Julkisten hankintojen rajoituksia koneenrakennussektorilla ollaan laajentamassa. Teollisuusja
kauppaministeriö valmistelee uutta hallituksen päätöstä, jolla laajennettaisiin nykyistä 66 koneenrakennusteollisuuden
tuotetta koskevaa listaa. Listalla olevia tuotteita (mm. henkilöautoja, kuormaautoja
ja erikoisautoja) ei saa hankkia ulkomailta julkisiin tarkoituksiin. Uusi päätös sisältää 70 uutta
nimikettä mukaan lukien moottorit, sekä rakennustekniikan ja raskaan koneenrakennusteollisuuden
tuotteita. (Vedomosti)

Venäjä sulkee rajoja ulkomaisilta telekommunikaatioyhtiöiltä. Venäjän viestintäministeriö valmistelee
lakia, jonka mukaan ulkomaiset yhtiöt eivät voi operoida Venäjän rajat ylittäviä telekommunikaatiolinjoja.
Vain Venäjän lain mukaan toimivat yhtiöt voivat vastata Venäjän rajan ylittävistä telekommunikaatiolinjoista.
Lailla pystytään varmistamaan, ettei Venäjää voida sulkea pois internetistä
ja toisaalta mahdollistamaan pääsyn estäminen tietyille ulkomaalaisille nettisivuille. Vastaava järjestelmä
on jo käytössä Kiinassa.
Lakimuutos sisältää viranomaisten oikeuden valvoa internetliikennettä.
(Izvestia)

Ulkomaille matkustaminen supistui, mutta heikko rupla houkutteli ulkomaisia turisteja. Venäjän
matkailualanliitto kertoo ulkomaille matkustavien venäläisten määrän pudonneen 31,3 prosenttia
vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna.
Tämä on pakottanut matkatoimistot sopeuttamaan toimintojaan.
Venäjälle saapuvien matkailijoiden määrä sen sijaan nousi 13,7 prosenttia. Edullinen rupla
houkuttelee ulkomaisia turisteja.

Venäjä leikkaa puolustusteollisuuden tilauksia 10 prosentilla. Viime vuonna Venäjän puolustusteollisuus
pystyi toimittamaan 97 prosenttia valtion tilauksista. Tilausten arvo oli 1,8 biljoonaa ruplaa
(noin 23 miljardia euroa). Valtionyhtiö Rostekin pääjohtaja Šemesovin mukaan puolustusteollisuuden
tilauksia leikataan tänä vuonna 10 prosentilla.
(Nezavisimaja Gazeta)

IEA odottaa öljyn hinnan nousevan. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan Iranin viennin
kasvu oli odotettua heikompi. Öljyn hinta kohosi alkuvuoden pohjalukemista (alle 30 dollaria) neljäänkymmeneen
dollariin maaliskuun alussa vahvistaen samalla ruplan kurssia. IEA on varovaisen
optimistinen sen suhteen, että öljyn pohjahinta olisi nyt saavutettu.
(IEA, RBK)
Jotenkin voisi kuvitella että Iran ei jää paikalleen polkemaan öljyn viennissä. Sehän taas hilaa hintaa alas. Nähtäväksi jää.

Iran haluaa kasvattaa öljyntuotantonsa 4 miljoonaan barreliin päivässä. Iranin öljyministerin
mukaan ennen tämän tuotantotason saavuttamista Iran ei halua liittyä sopimukseen öljyntuotannon
tason jäädyttämisestä.
Tällä hetkellä Iran tuottaa alle 3 miljoonaa barrelia päivässä. Venäjän energiaministeri
Aleksandr Novakin mukaan öljyntuotannon jäädyttämistä koskevan sopimuksen takana
on jo "kriittinen massa" öljyntuottajamaista ja se voitaisiin saada aikaan ilman Iraniakin. Novakin mukaan
sopimuksella pyrittäisiin tasapainottamaan barrelihinta 50–60 dollarin tienoille, koska tätä korkeampi
hintataso loisi jälleen ylitarjontaa. (TASS, RBK)

Venäjän öljyvarat riittävät 28 vuodeksi. Luonnonvara- ja ympäristöministeriö on arvioinut Venäjän
öljyvarat 29 miljardiksi tonniksi, mutta vain puolet määrästä on helposti hyödynnettävissä. Ministeri
Donskoi huomautti myös, että vaikeasti hyödynnettävien öljyvarojen osuus kokonaistuotannosta on
kasvamassa. Venäjän raakaöljyn tuotanto ilman kaasukondensaattia oli vuonna 2015 noin 550 miljoonaa
tonnia. (TASS)
Tämä on mielenkiintoista. Mehän näemme vielä sen, kun Venäjän rahat loppuvat täysin.

Medvedev: on aika miettiä, kuinka maataloutta tuetaan pakotteiden jälkeen. Venäjä luopuu
pakotteista ennemmin tai myöhemmin, ja siksi on ryhdyttävä varautumaan pakotteiden jälkeiseen
aikaan, kehottaa pääministeri Medvedev. Hänen mukaansa pakotteet pysyvät voimassa niin kauan
kuin länsi jatkaa omia pakotteitaan, mutta jo nyt on aihetta pohtia, kuinka Venäjän maataloutta tuetaan
elintarvikepakotteiden purkamisen jälkeen. Yksi tärkeä osa-alue on oman siementuotannon
kehittäminen. (Rossijskaja gazeta)

Venäjällä ei edellytyksiä siementuotantoon, hallituksen ohjelma avuksi. Venäjältä puuttuu tällä
hetkellä infrastruktuuri omaan siementuotantoon, sanoo federaation eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen
edustaja Aleksei Aleksejenko. Neuvostoliiton aikainen infrastruktuuri hävisi 1990-luvulla, ja
esimerkiksi venäläisiä perunalajikkeita viljellään Aleksejenkon mukaan enää Valko-Venäjällä. Neuvostoliitossa
kasvinjalostus oli varsin kehittynyttä erityisesti viljojen osalta, mutta ensimmäiset kurkku-
ja tomaattilajikkeet kehitettiin vasta 1980-luvulla.
Maatalousministeri Aleksandr Tkatšovin mukaan
kysymys on olennaisesta osasta maan ruokaturvaa, ja siementuotannon kehittämiseksi on nyt
laadittu alakohtaisia kehitysohjelmia. Ohjelmat koostuvat viidestä osasta, joita ovat tutkimus ja kehitys,
tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen, koetuotannon organisointi, teknologian siirto sekä koulutus.
Ensimmäiset tyyppiohjelmat on laadittu perunan ja siipikarjan tuotantoon. (Milknews, Rossijskaja
gazeta)
 
  • Tykkää
Reactions: krd
Jatketaan taas.
Moskovan suurlähetystön uutiskatsaus (10.–22.6.2016)
http://finland.org.ru/public/default.aspx?contentid=348434&nodeid=36964&contentlan=1&culture=fi-FI
http://finland.org.ru/public/default.aspx?contentid=348434&nodeid=36964&contentlan=1&culture=fi-FI
Muutamia nostoja, suurin osa tuosta linkistä.
Duumanedustaja Ponomarjovin edustajanvaltuudet mitätöity. Opposition duumanedustaja Ilja Ponomarjovin valtuudet on mitätöity Duuman äänestyksessä. Virallisesti syynä oli Ponomarjovin "kyvyttömyys täyttää edustajan tehtäviään". Ponomarjov on ensimmäinen duumanedustaja, jolta on
viety valtuudet vastikään hyväksytyn lain nojalla. Huhtikuussa 2015 Duuma vei Ponomarjovilta tämän kansanedustajan syytesuojan, ja Ponomarjovia vastaan on ostettu syyte avunannosta 750 000 dollarin kavallukseen Skolkovo-rahastosta. Venäjä on antanut Ponomarjovista kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Ponomarjov oli ainoa kansanedustaja, joka äänesti maaliskuussa 2014 Krimin Venäjään liittämistä vastaan. Saman vuoden kesällä Ponomarjov muutti Yhdysvaltoihin oikeusjutun pelossa. (Gazeta.ru, Vedomosti, RBK)

Kansa pidetään tyytyväisenä.
Finanssiministeriö: ei muutoksia verotukseen. Finanssiministeri Anton Siluanov uskoo, että budjettimenojen käyttöä voidaan tehostaa esimerkiksi yritysten tukia ja muita subventioita leikkaamalla. Verotukseen ei ole tulossa muutoksia budjettikaudella 2017–2019. Siluanovin mukaan verojärjestelmän vakaus on tärkeää paremman liiketoimintailmapiirin takaamiseksi. Venäjän lähivuosien tavoite globaalia korkeammasta talouskasvusta ei toteudu veroja korottamalla. Talouden vakauden kannalta ensisijaisen tärkeää on inflaation ja rahoituskustannusten aleneminen. Finanssiministeriön näkemyksen mukaan inflaatio ei ylitä kuutta prosenttia vuonna 2016. (TASS)
Työttömyys laskenut, nimellispalkat nousussa. Venäjän tilastokeskuksen mukaan työttömyys laski tammi–toukokuussa 5,6 prosenttiin. Nimellispalkat kasvoivat 7,1 prosenttia ja reaalipalkat laskivat 0,8 prosenttia. Vähittäiskaupan myynti laski 5,7 prosenttia. Pienenevä työttömyys aiheuttaa paineita nostaa nimellispalkkoja, mikä lisää kulutuskysyntää ja aiheuttaa inflaatiopaineita. Keskuspankin mahdollisuus laskea ohjauskorkoa pienenee. Keskuspankki laski äskettäisessä hallituksen kokouksessaan korkoa 0,5 prosenttiyksiköllä 10,5 prosenttiin ensi kerran sitten elokuun 2015. Tammi–toukokuun inflaatio oli vuositasolla 7,3 prosenttia. (Alfabank)

Mikäköhän tässä on takana?
Venäjälle kansallinen dataoperaattori? Presidentinhallinnon ja Venäjän viestintävalvontaviraston Roskomnadzorin mukaan Venäjällä on tarve suurelle kansalliselle dataoperaattorille. (Kommersant)
 
Back
Top