Hylkää huomautus
Liity mukaan keskusteluun!

Rekisteröityminen ei kestä kuin hetkosen ja pääset keskusteluun mukaan, tervetuloa!

>>> REKISTERÖIDY <<<

MPKY ja vakuutusturva

Viestiketju osiossa 'Reserviläistoiminta' , aloittaja AKE-ukki, 11.10.2010.

 1. AKE-ukki

  AKE-ukki Kenraali Lahjoittaja

  Liittynyt:
  23.04.2010
  Viestejä:
  2,631
  Tykkäykset:
  5,037
  Pisteet:
  636
  Kuulin hevosmiesten tietotoimistosta seuraavaa... MPKY:n tilaisuuksissa saavat ampua rk-ammuntoja vain ne henkilöt, joilla on siihen hankitut OMAT VAKUUTUKSET (esim. ampumaharrastusvakuutukset jne). Määräys ei koske VEH- alaisia kursseja. Määräys on kuulemma tullut PV:ltä.

  Eipä ole ensimmäinen kerta kun moisia vakuutusaukkoja löytyy mpky:ltä...
   
 2. 22499

  22499 Korpraali

  Liittynyt:
  08.09.2010
  Viestejä:
  38
  Tykkäykset:
  0
  Pisteet:
  1
  Koskee puolustusvoimien reserviläisille järjestämiä ampumakilpailuja, joilla ei ole mitään tekemistä MPK:n kanssa
  "Ampumakilpailut tulee järjestää seuraavien periaatteiden mukaisesti:
  1. Kilpailun järjestäjä on jokin puolustusvoimien hallintoyksikkö.
  2. Kilpailun tulee olla itsenäinen reservin koulutukseen kuulumaton puolustusvoimien omistama, toimeenpanema ja johtama tapah-tuma.
  3. Kilpailun johtaa tehtävään käsketty puolustusvoimien virassa palveleva ammattisotilas, jolla on voimassaoleva lupa tai oikeus kilpailussa suoritettavan ammunnan johtamiseen
  4. Kilpailussa voidaan ampua ainoastaan puolustusvoimien omis-tamilla jalkaväen pienikaliiperisilla aseilla.
  5. Kilpailu järjestetään puolustusvoimien ampumaradalla tai harjoi-tusalueella.
  6. Kilpailuun osallistuvat varustetaan ammunnan vaatimilla hyväk-sytyillä puolustusvoimien suojavälineillä (kuulonsuojaus, sil-mäsuojaus). Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kilpailijoille voidaan jakaa suojavaatetus.
  7. Kilpailussa noudatetaan etukäteen määriteltyjä kirjallisia sääntö-jä. Sääntöinä voidaan pitää myös voimassa olevan ampumaoh-jelmiston mukaisten palvelusammuntojen toteuttamisohjeistoa.
  8. Kilpailussa pidetään tuloskirjanpitoa
   Mikäli kilpailun ammunta on ampumaohjelmiston mukainen palvelus- tai kouluammunta sen tulos voidaan merkitä osaksi reserviläisen osaamistietoja asevelvollisrekisterissä.
  9. Puolustusvoimien ulkopuoliset tahot eivät ole oikeutettuja peri-mään osallistumis- tai pääsymaksua kilpailuun ilmoittautuneilta.
  10. Kilpailussa voidaan käyttää ammunnan johtajina myös niitä re-serviläisiä, joille on myönnetty kouluammunnanjohtamisoikeus, mikäli kilpailun ammunta on ampumaohjelmiston mukainen kou-luammunta. Tällaista tehtävää varten reserviläinen on kutsuttava puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen tai käskettävä kertausharjoitukseen.
  11. Puolustusvoimien ampumaradoilla, harjoitus- tai ampuma-alueilla toteutettavien ampumakilpailujen varotoiminnassa nou-datetaan puolustusvoimien varomääräyksiä, palvelusturvallisuu-desta annettuja ohjeita sekä ampuma- ja harjoitusaluekohtaisia johtosääntöjä.
  12. Kilpailun toimeenpanokäskyssä on varattava riittävästi aikaa (minimi 2 viikkoa) ilmoittautumiselle, jotta tarvittaessa henkilöi-den tausta voidaan selvittää.
  Mahdollinen muu kuin kilpailupaikalla tapahtuva puolustusvoimien am-pumakilpailuun tähtäävä harjoittelu tai koulutus on toteutettava reservin koulutustapahtumana normin HE136 mukaisesti
  3.2 MENETTELYT
  Ampumakilpailun järjestämisestä hallintoyksikössä annetaan toimeen-panokäsky, josta edellisten periaatteiden mukaisesti tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
  1. Kilpailun järjestäjä, kilpailuaika ja kilpailupaikka.
  2. Järjestelyorganisaatio, johto ja henkilöstö.
  3. Kilpailun säännöt.
   Mitä sääntöjä noudatetaan, kuvaus säännöistä on tehtävä kirjallisena.
  4. Varomääräykset, muut noudatettavat määräykset ja varotoimin-ta.
  5. Osallistujat ja ilmoittautuminen.
  6. Vakuutusturva
   Kilpailuun osallistujilla on oltava voimassa oleva henkilökoh-tainen, tai työnantajan vakuutus, joka kattaa harrastustoimin-nan piirissä ampumavahingot tai hänen on kuuluttava vaihto-ehtoisesti järjestön ryhmävakuutuksen vakuutusturvan piiriin.
   Osallistujien vakuutusturva ei perustu sotilastapaturma-lakiin.
  7. Logistiikka, mukaan lukien ensihoito ja evakuointi, voimassa ole-vien varomääräysten mukaisesti.
  8. Muut mahdolliset hallintoyksikön ohjeet.

  4 OSALLISTUMINEN
  Puolustusvoimien ampumakilpailuihin voivat osallistua kaikki kilpailuor-ganisaation hyväksymät yli 18 -vuotiaat henkilöt, joilla on:
  1. Voimassa oleva todennettava vakuutusturva esimerkiksi:
   Suomen ampujainliiton kilpailu- tai ampujalisenssi
   Reserviläisten ampumaturvavakuutus http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
   Reserviläisjärjestön/vast ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot urheilu ja kilpai-lutoiminnassa.
   Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todenne-taan esittämällä vakuutuskirja ehtoineen (metsästyskortti ja siihen liittyvä vakuutus eivät ole riittäviä).
   Työnantajan vakuutusturva
  2. Riittävä, olemassa oleva koulutus ja ampumataito käytettävälle asetyypille, tai sitä vastaavan aseen siviiliversiolle.
   Varusmiespalvelusta suorittamattomien henkilöiden osalta todetaan käytettävän vastaavan asetyypin siviiliversion hal-lussapitoluvalla ja esimerkiksi SRA -ampujan kortilla.
  3. Eivät muodosta riskiä tai uhkaa tapahtuman turvallisuudelle ja järjestykselle.
  Edellä mainitut seikat (1-2) tulee todentaa ennen kilpailun ammuntavai-heen alkamista. Todentamisessa ja kilpailijoiden hyväksymisessä käy-tetään tämän asiakirjan liitetiedostossa olevaa lomaketta ja vakuutuk-sen maksukuittia. Epäselvissä tapauksissa vakuutusturvan olemassa-olo todennetaan vakuutuskirjalla. Hyväksymispäätös arkistoidaan hal-lintoyksikössä paperiasiakirjana kolmeksi vuodeksi.
  Puolustusvoimien ampumakilpailuun voivat osallistua myös ulkomaa-laiset edellä mainittujen ehtojen täyttyessä. Ulkomaisten osallistujien kutsumisessa on noudatettava puolustusvoimien vierailuluvista annet-tua normiohjausta.
  Ulkomaisille osallistujille tulee kilpailun järjestävän hallintoyksikön jär-jestää koulutus ammunnassa käytettävälle aseelle ja varo-oppitunti voimassa olevista kilpailussa noudatettavista varomääräyksistä ennen kilpailun ammuntavaiheen alkamista.
  Kilpailijoita ei käsketä kertausharjoitukseen tai kutsuta puolustusvoimi-en vapaaehtoiseen harjoitukseen.
  "
   

  Liitetyt tiedostot:

  • HF951.doc
   Tiedostokoko:
   466.5 KB
   Katsottu:
   1
 3. Mainos 4. AKE-ukki

  AKE-ukki Kenraali Lahjoittaja

  Liittynyt:
  23.04.2010
  Viestejä:
  2,631
  Tykkäykset:
  5,037
  Pisteet:
  636
  Luulisi MPKY.n järjestäjänä hankkivan tarvittavan vakuutuksen kurssin ajaksi...
   
 5. 22499

  22499 Korpraali

  Liittynyt:
  08.09.2010
  Viestejä:
  38
  Tykkäykset:
  0
  Pisteet:
  1
  Niin se pointti tuossa normissa on se että PVn kilpailu ei ole mpkn kurssi. Tällä mahdollistetaan ampumakilpailujen järjestäminen ilman VEH kutsuja
   

Jaa tämä sivu