MPKY:n kouluttajat

Roger Mike

Alikersantti
Minulla on kokemusta kouluttamisesta noin kymmenen vuoden takaa silloisen MPK ry:n kursseilta. Nykyään monet asiat tuntuvat muuttuneen ja kuulemma kaikki on kauhean vaikeata. Minua kiinnostaa, mitä vaaditaan, että voi toimia MPKY:n puitteissa kouluttajana. Kuka tietää seuraavista? Varmaan piiripäällikkö, mutta ajattelinkin tätä yleissivistävänä aiheena.

Sen tiedän, että piireillä on koulutus- ja tukiyksikkö, johon kuuluu kouluttajia ja huollon osaajia. Ilmeisesti piirin X kouluttajat voivat toimia myös piirin Y kursseilla. Mielestäni hyvän selityksen MPK:n KoTu-yksikön ja PV:n sodan ajan taistelukoulutusyksikön eroista löysin
http://www.rul.fi/kymenlaakso/media/Salpa10.pdf
http://www.rul.fi/kymenlaakso/media/Salpa11.pdf
Nyt olen kiinnostunut nimenomaan MPK:n puolesta. Periaatteessa voisin vaikka joskus lähteä johonkin koulutustapahtumaan tuuraamaan sairastunutta oman erikoisalani osaajaa, mutta olisiko se edes käytännössä mahdollista?

Mitä muodollisia vaatimuksia kouluttajalla on? Piiripäällikön hyväksyntä? Jokin sitoumus? Jokin suoritettu kurssi?

Onko näillä vaatimuksilla eroa riippuen siitä, onko tapahtuma MPK:n kurssi vai PV:n VEH, johon MPK:lta on tilattu koulutus?

Täytyykö jokaisella koulutustapahtuman kouluttajalla olla tälläinen pätevyys? Täytyykö jokaisella koulutustapahtuman "henkilökuntaan" kuuluvalla olla?

Mihin sitoumus velvoittaa? Mitä siitä saa, esim. vastaavat kuittikamat kuin maakuntajoukkolaisilla?

Mitä vaaditaan materiaalin kuittaamiseen PV:ltä kurssia varten? Onko esim. harjoitus-tväl-materiaalin suhteen jotain lisävaatimuksia?

Miten kaikki yllämainittu liittyy maakuntajoukkoihin sitoutumiseen vai liittyykö mitenkään? Kouluttaako maakuntajoukoon kuuluva oman - tai naapurimaakunnan - joukon henkilöstöä harjoituksissa ja vaaditaanko tähän jotain muodollista pätevyyttä?
 
Np käytännöissä on vielä eroa ja yhteensovittamista eri piirien kesken, mutta kaikissa on lähtökohta se, että jokaisen kouluttajan pitää olla puolustusvoimien hyväksymä. Ensisijassa siis käytetään kotu-yksiköiden sitoutuneita kouluttajia. Heidän osaltaan asia etenee seuraavassa järjestyksessä. He ilmoittavat halukkuutensa toimia kouluttajina ja allekirjoittavat sitoumuksen. Kotu-osaston johto, MPK:n piiripäällikkö ja puolustusvoimien asiasta vastaava edustaja tutkailevat tiedot, joita hän on itsestään antanut ja joita heillä on muuten käytössään. Näiden perusteella puolustusvoimat päättää voiko hän toimia kouluttajana tai peräti kurssin- tai harjoituksenjohtajana vai tarvitaanko jotain lisäkoulutusta tai näyttöjä ennen hyväksymistä. Lisäksi puolustusvoimat suorittaa jatkuvaa auditointia koulutustapahtumissa ja sen perusteella suosittelevat/määräävät auditoiduille kouluttajille lisäkoulutusta ta statuksen nostoa tai laskua. Periaatteessa vaaditaan määrätyt kouluttajakouluts ja johtamisoulutuskurssit käydyiksi, mutta koska niiden nimet ja siällöt ovat vuosien mittaan muuttuneet niin asiassa käytetään harkintaa ja myös korvaavia suoritteita ja näyttöjä hyväksytään. KOuluttajille myös järjestetään lisäkoulutusta, johon osallistuminen ei ole pakollista mutta suotavaa. Kouluttajien sitoumukset ovat määräaikaisia ja puolustusvoimat harkitsee asiaa joka kerran uudestaan kouluttajan aktiivisuuden ja näyttöjen perusteella. Kaikesta tästä on piiripäälliköltä saatavissa opus jossa nämä on paremmin selitetty.

Tuo yllä oleva koskee siis VEH tapahtumia ja kaikkea sotilaallista koulutusta joka on joko pv:n tilaamaa tai tukemaa. MPK:n siviilikursseilla ei puolustusvoimien myöntämää statusta tarvita mikäli ei pv:n tukea käytetä.

Jokaisella kouluttajalla pitää olla puolustusvoimien hyväksyntä. Joissain tapauksissa voi puolustusvoimat antaa tälläisen hyväksynnän tilapäisestikin esim yhden kurssin ajaksi.

Käytännössä sitoumus velvoittaa toimimaan kouluttajana silloin kun sinulle sopii ja haluat niin tehdä. Sitoumuksen voit myös halutessasi purkaa. Huolimatta hienoista klausuuleista joita sitoumuksessa lukee, niin se ei laillisessa mielessä sido sinua muuten kuin toimimaan määrättyjen sääntöjen mukaan ollessasi koulutustapahtumassa eli käytäbbössä kouluttamaan siellä puolustusvoimien hyväksymiä asioita puolustusvoimien hyväksymällä tavalla. Jokaiseen koulutustapahtumaan osallistumisen päätät kuitenkin itse ja ainakaan ketään minun tuntemaani kouluttajaa ei ole määrätty mihinkään tapahtumaan vastoin tahtoaan sitoumuksen perusteella ja laillisesti tämä ei ole edes tällä hetkellä mahdollista ilman kertausharjoituskäskyä.

Tuo liittyy maakuntajoukkoihin sitoutumiseen siten, että mikäli olet sitoutunut maakuntajoukkoihin, niin et voi sitoutua kotu-osastoon. Se ei kuitenkaan estä sitä, että puolustusvoimat hyväksyisi sinut toimimaan kouluttajana.

Materiaalin kuittamiseksi on tietenkin oltava tehtynä ajoissa tukipyyntö, jossa kuitattava materiaali on lueteltu. Jokainen tukipyyntö käsitellään erikseen ja materiaali tarpeet pitää olla realistisia ja perusteltuja ja voimassa olevien säämmöstöjen mukaisia. Puolustusvoimein oma koulutustarve menee myös aina edelle eli jos materiaali on varattu heidän omaan käyttöönsä, niin sitä ei ole saatavissa. Myöskään jos kyseistä materiaalia ei tukevissa yksiköissä ole tai sitä ei ole riittäviä määriä, niin sitten sitä ei saa. Aina kannattaa varautua siihen että kaikkea tilattua materiaalia ei ole käytettävissä.
Kurssin materiaalit kuitataan yleensä kokonaisuutena eikä jokainen kouluttaja erikseen. Siinä kuka materiaalin voi kuitata on jonkin verran eroja eri puolilla Suomea. Lähtökohtana voit kuitenkin pitää sitä että mikäli et kuulu kotu-osastoon tai maakuntajoukkoihin etkä ole osallistunut koulutukseen, niin et voi suoraan kuitata mitään. Kurssinjohtaja (tai kurssin vääpeli tai muu kalustosta vastaava) luovuttaa käyttöösi koulutuksessasi tarvitsemasi materiaalin, josta sinä kouluttajana vastaat, vaikka jakaisitkin sitä edelleen koulutettaville. Lisäksi edellytyksenä tietysti on, että sinulla on oikeus/pätevyys kyseisen materiaalin hallussapitoon ja käyttöön. Osa materiaalista kun vaatii erilliset luvat. Loppujen lopuksi kokeneiden ja toisilleen tuttujen kouluttajien kesken systeemi pyörii sangen joustavasti.

Ja kuten sanoin, niin näissä on alueellisia eroja, mutta tuossa on yhteenvetona se miten asiat ovat hvaintojeni mukaan käytännössä pyörineet.
 
Back
Top