Näistä varusmiesten omaiset soittelevat inttiin

Tvälups

Ylipäällikkö
Näistä varusmiesten omaiset soittelevat inttiin

Muutos siviilielämästä sotilaselämään vaatii oppimista.
is : 23.1.2014 12:14
IS selvitti, huolehtivatko vanhemmat varusmiespalvelua suorittavista lapsistaan liikaa?

Tänäänkin Helsingin Sanomien mielipideosastolla huolestunut äiti kirjoitti, miten hänen poikansa sairasteluun oli suhtauduttu armeijassa. IS selvitti, mistä asioista omaiset soittelevat varuskuntiin, ja ovatko huolet aiheellisia.

Puolustusvoimien tulevat taistelijat, joista noin 1,4 prosenttia on naisia, pitävät yhteyttä vanhempiinsa palveluksen aikana vaihtelevasti. Vanhemmatkin soittavat varuskuntiin eri syistä. Huoli voi nousta omaisilla monta kertaa palveluksen aikana, sillä kestäähän palvelus pääsääntöisesti 165, 255 tai 347 vuorokautta.

"Merkkipäiville tai urheilukilpailuihin"


- Vanhempien yhteydenottoja tulee erittäin harvoin. Nykyajan nuoret varusmiehet sekä naiset ovat aktiivisia ja hoitavat omat asiansa. On hyvä muistaa, että varusmiehet ovat täysi-ikäisiä, joten heidän henkilökohtaiset asiat tulee hoitaa heidän kanssaan eikä vanhempien. Tässä asiassa toimitaan tietosuojalakien ja määräysten mukaisesti, Kaartin jääkärirykmentin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jukka Parviainen kertoo Ilta-Sanomille.

Parviaisen mukaan yhteydenottoja tulee koko esimiesketjulle satunnaisesti eikä Kaartin jääkärirykmentissä ole havaintoja siitä, että yhteydenotot olisivat lisääntyneet.

- Pääsääntöisesti varusmiesten läheisten ja sidosryhmien yhteydenotot koskevat lomajärjestelyjä esimerkiksi tiedustellaan mahdollisuutta päästä lomille sukulaisten merkkipäiville tai urheilukilpailuihin.

Kaartin jääkärirykmentti tiedottaa Parviaisen mukaan aktiivisesti toiminnastaan ja tapahtumistaan varusmiesten lähiomaisille varusmiesten kautta sekä omilla kotisivuillaan. Yhteisiä sekä varusmiehiä että hänen lähiomaisiaan koskettavia tilaisuuksia ovat mm. omaisten päivä ja sotilasvala ja -vakuutus.

- Varusmiesten palvelukseen astumista pyritään helpottamaan vertaistuen avulla, jossa sosiaalisen median agentit eli jo palveluksessa olevat varusmiehet vastailevat tulevien varusmiesten kysymyksiin Facebookissa, hän sanoo.

- Saapumiserittäin perustettavat Facebook-ryhmät toimivat läpi koko palvelusajan. Koko asevelvollisuusikäluokkaa palvelevat aluetoimistot sekä puolustusvoimien virtuaalinen aluetoimisto. Aktiivinen toiminta nuorten asevelvollisten keskuudessa ja luomalla heille mahdollisuus toimia ympäristössä, johon he ovat tottuneen, kuten sosiaalinen media, osaltaan poistaa lähiomaisten yhteydenottoja.

- Koska yhteydenottoja tulee niin harvoin, voitaneen todeta, että varusmiehet osaavat hoitaa omat asiansa sekä kertoa niistä haluamallaan tavalla läheisilleen.

"Lomakyselyitä ennen palveluksen alkua"

- Jonkin verran tulee varusmiesten vanhempien yhteydenottoja puhelimitse tai sähköpostilla. Vanhempien kysymykset koskevat esimerkiksi sitä, miten he saisivat poikansa tai tyttärensä kiinni puhelimitse. Niihin kyselyihin suhtaudutaan asiallisesti, kapteeni Ari Lumiaho Karjalan prikaatista kertoo.

- Yleensä annamme omaiselle varusmiehen yksikön päällikön yhteystiedot, jolloin omainen voi tiedustella asiaa suoraan lähimmiltä esimiehiltä. Päällikkö kehottaa sitten varusmiestä ottamaan yhteyttä omaisiinsa.

- Pääsystä lomille tiedustellaan myös joskus jo ennen varusmiespalveluksen alkua, koska varusmiespalvelukseen tulevat saavat materiaalin yhteystiedoista etukäteen.

Koulutuksesta kysellään Lumiahon mukaan vähemmän. Esimerkiksi aliupseerikouluun pääsystä kysellään harvoin.

- Jos kyse on vakavammista esimerkiksi terveyteen liittyvistä huolista, otamme kopin asiasta heti. Pyrimme siihen, että jos varusmiespalvelustaan suorittavilla on huolia, niihin puututaan ajoissa.

- Jos saamme viestiä, että varusmiehellä on joitain huolia, jotka vaikuttavat palvelukseen, ilmoitamme asiasta yksikön päällikölle. Päällikkö keskustelee varusmiehen kanssa ja selvittää hienovaraisesti, mistä on kyse. Tarvittaessa päällikkö ohjaa varusmiehen lääkärin tai sosiaalikuraattorin vastaanotolle.

- Usein keskustelu jo auttaa.

"Miksi ei valittu koulutukseen"

- Tuntuma Uudenmaan Prikaatissa on, että varusmiesten vanhempien yhteydenotot eivät ole ainakaan lisääntyneet. Pikemminkin trendi on ollut laskeva, Uudenmaan prikaatin tiedottaja Merja Laaksonen kertoo Ilta-Sanomille.

- Kyselyt koskevat yleensä käytännön asioita esimerkiksi valatilaisuutta. Joskus harvoin omaisilla on tarve tavoittaa varusmies eli he pyytävät soittopyynnön välittämistä, hän sanoo.

- Koulutukseen liittyvät yhteydenotot ovat erittäin harvinaisia. Ne koskevat siinä tapauksessa lähinnä sitä, millä perusteella varusmies on joko valittu tai ei valittu johonkin tiettyyn koulutukseen.

- Vastauksia annettaessa huomioidaan, että varusmiehet ovat täysi-ikäisiä ja että joukko-osaston viranhaltijoita sitovat viranomaisuusvelvoitteet ja vaitiolovelvollisuus, Merja Laaksonen painottaa.

- Palvelukseen astuville lähetetään hyvissä ajoin ennen saapumispäivää 70-sivuinen ohjekirjanen, jossa kerrotaan varusmieskoulutuksen eri vaihtoehdoista, varusmiehen arjesta kaappijärjestyksestä vapaa-ajanharrastuksiin sekä palvelusajan tärkeistä päivämääristä, mm. vala- ja kotiuttamispäivistä, hän muistuttaa.
 
Back
Top