Norjan varusmieskoulutus

Hejsan

Alokas
BAN
Sain pikkusen tietoa mutta en jaksa suomenotta sitä, hiki valuu, täällä on 28 astetta sisällä asunossa :gasmask:

Tämä on vain perustietoa, minä jatkan sen tiedustelun sitten.
Olen kirjoitanut ruotsalaisen forumille, jos niilä on tietoa.

3JK sulle töitä :p

Norge har allmän värnplikt för män. I praktiken inkallas ungefär 30 % av de värnpliktiga till grundutbildning. Grundutbildningens längd är 12 månader, men förkortas ofta till 8 eller 9 månader. De som uttagits för tjänstgöring i hemvärnet gör 6 månader. Repetitionsutbildningen inställs oftast i praktiken, utom för värnpliktiga hemvärnsmän, som skall göra två veckor per år till 44 års ålder. Den norska försvarsmakten har i fredstid en personalstyrka om ca 19 000 personer, varav 11 000 värnpliktiga (år 2005). Årligen inkallas också omkring 1 000 civilpliktiga män och kvinnor för tjänstgöring i civilförsvaret.

Det norska försvaret har efter kalla krigets slut utvecklats från ett försvar mot en tänkt rysk invasion till en armé mer lättrörliga trupper för internationella uppdrag. Till skillnad mot Sverige är Norge medlem i Nato, men tillåter inte att det i fredstid stationeras utländsk trupp eller kärnvapen i landet.
Tillsammans med Sverige, Finland, Irland och Estland håller Norge på att sätta upp den så kallade Nordic Battle Group, som är en del av EU:s snabbinsatsstyrkor. Norge har kvar allmän värnplikt för män, men det är bara en bråkdel som kallas in.

Mellan 500 och 600 norska män och kvinnor ingår i enheter knutna till ISAF-operationen i Afghanistan. Norge deltar med personal även i andra operationer inom ramen för FN, Nato, EU eller OSSE i bland annat Mellanöstern, Afrika och på Balkan.

Efter att USA dragit bort sitt flygvapen slöt Norge 2007 avtal om försvarssamarbete med Island. Norge ska hjälpa Island att hävda sin suveränitet i fredstid, även om norsk militär inte stationeras permanent på ön

Tässä on kartta sivu 2 jossa näät kaikki norjan varuskunnnat ja mikö joukoja siellä on. Te saate "rotera kartan medurs så att den blir rak"
http://www.mil.no/multimedia/archive/00136/0560_H_R_Poster_592_136082a.pdf

Ja tässä on norja armeijasta
http://www.mil.no/multimedia/archive/00136/0560_H_rbrosjyren_N_136081a.pdf

Laivasto
http://www.mil.no/multimedia/archive/00129/Tjenestesteder_og_m_129392a.pdf
 
Nopea käänytys: fohrhfer heofhweyrofhreho hfwfhwfh sata luntaa, taskulampu dehhfeuh efheiufhie :D:D

Norjsassa on laki tehtää varusmiespalvelun. Praktikassa vain 30% varusmiehistä kutsutaan tekemään armeijan. Se on 12 kuukauta pitkä mutta ne vain tekee 8-9 kuukauta. Ja ne mitkä mene kotiturvajoukon tekee 6 kuukauta. Kertausharjoitukset praktikassa ei tehdä, mutta ne varusmiehet kodinturvajoukossa tekee 2 viikoa joka vuosi kun ne täytää 44.

Norjan PV on 19 000 miestö joista 11 000 onb varusmiehiä (vuosi 2005).
Ja joka vuosi kutsutaan 1000 miestä j naista siviilin tehtäviin (siviilipuolustus)

Ennen Norjan puolustus oli defensiivi eli puolusta sitä Venäjän hyökkäystestä. (kylmän sodan aikana) mutta nyt se on pienempi ja liikuvainen ja ne prioriteeraa ulkomaan hommia siiis (Sudan Irak afganistan)

Norja on NATOssa mukana mutta ei sinne voi laitta ulkomaissia joukoja rauhanaikana ta ydinaseita

500-600 miestä ja naista on mukana ISAF operaatio Afganistanissa. Norjalla on myäs henkilöä myös Lähi-idässä. Balkaani. Afrikka.

Kun USA otti pois sen lentojoukt Islanista niin Norja teki sopimuksen Islanin kanssa että ne autta sitä.
 
Tässä löysin Norjalainen foorumi www.milforum.net
Se on kun maanpuolustus ja ruotalainen soldf.

Hejsan ei ymmärrä norjan kieltä........jos joku teistä ymmärtä???
 
Norjan perustuslain mukaan kaikki 19–44 -vuotiaat miehet ovat asevelvollisia. Kutsunnat ovat pakolliset kaikille 16-vuotiaille, joista tarkastukset läpäisseistä halukkaista valitaan asevelvollisuuden suorittavaosuus.
Vuodesta 2009 alkaen myös kaikki norjalaiset naiset ovat olleet velvoitettuja osallistumaan kutsuntojen tarkastuksiin. Heille asepalveluksen suorittaminen on kuitenkin vapaaehtoista.

Käytännössä noin kolmasosa ikäluokan miehistä suorittaa asepalveluksen.
Kutsunnoissa karsivia tekijöitä voivat olla esimerkiksi kuulon tai näön heikkenemät.
Varusmiespalvelus kestää Norjassa kaikilla noin 12 kuukautta.
Viime vuonna asevelvollisuuden suoritti Norjassa noin 10 000 henkilöä, joista
hieman yli 800 oli naisia. Luku on noin kolmannes koko ikäluokan asevelvollisista.
Varusmieskoulutettavien määrä on perusteltu asevoimien operatiivisilla tarpeilla ja sillä, että varusmiespalvelukseen halutaan vain sopivimmat ja motivoituneimmat asevelvolliset.
Suomessa varusmiehiä koulutetaan vuosittain noin 25 000.
NATO-maana Norja turvaa puolustuksessaan vahvasti liittolaisiinsa. Norjan
puolustusvoimien entisen komentajan, viime lokakuussa tehtävästään väistyneen kenraali Sverre Diesenin mukaan todennäköisin Norjaan kohdistuva sotilaallinen uhka on alueellisesti rajoittunut erittäin intensiivinen isku.
Näin ollen maa ei hänen mukaansa kaipaa kovin laajaa reserviä, vaan määrän
sijaan joukkojen tulisi olla nopeasti keskitettävissä ja liikuteltavissa.
- Uhkakuvamme vaatii joukkoja, jotka ovat aina toimintavalmiina, eikä niinkään reserviä, jonka mobilisointi kestäisi viikkoja, Diesen kertoi Ruotuväen haastattelussa viime lokakuussa. Rauhan ajan vahvuus on Norjan asevoimissa varusmiehet mukaan lukien noin 23 000. Tällä hetkellä asevoimien ilmoittama sodan ajan vahvuus on noin 83 000 sotilasta.
Norjan tämän hetken puolustusjärjestelmä nojaa siis yleiseen asevelvollisuuteen
ja sen kehittämiseen kohti yhä ammattimaisempaa toimintatapaa.
 
480px-Norwegian_Land_Forces.png
 
Tässä on pdf.filer lataa ja lukea
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/veiledninger_brosjyrer.html?id=2126

Norjan puolustusvoimat 2010
http://www.regjeringen.no/upload/FD/Dokumenter/Fakta2010_norsk.pdf
 
E. NORWAY'S DEFENCE
1. Military Defence
Peacetime strength:
Approx. 30,800 including officers, conscripts and civilian personnel.

Strength after mobilisation:
Approx. 214,000.

The Long Term Proposal for the restructuring of the Armed Forces 2002 - 2005, St. prp. 45 (2000-2001)
The Government’s Long Term Proposal was debated in the Parliament (Storting) in June 2001. The Parliament’s resolution supported the great majority of the top level measures in the Government’s programme for the restructuring of the Armed Forces, namely that:

•Defence Establishment manpower shall be reduced by approx. 5, 000.
•Defence operation costs shall be reduced by approx. NOK 2 billion by the end of the restructuring period.
•The Armed Forces must be modernised to meet the new threats of a new era.
The following approved organisational measures for the new National Command Structure will contribute to increased efficiency and a strengthened strategic leadership:

•HQ Defence Command Norway (at Huseby) will be disbanded at the earliest opportunity during the restructuring period and in any case no later that 31. December 2004.
•The Defence Staff will be established and co-located with the Ministry of Defence at the earliest opportunity during the restructuring period and in any case no later than 31. December 2004.
•The management structure will be drastically reduced.
•The Existing Defence Commands (FKN and FKS), the three Naval Districts (SDN, SDV and SDS) and the Army’s four District Commands (DKN, DKT, DKSV and DKØ) will be abolished.
•The Armed Forces Operational Headquarters (FOHK) will be located at Jåtta in Stavanger. FOHK will be co-located with the NATO Sub-regional Headquarters at Jåttånuten.
•Regional Command North (LDKN) will be established at Reitan, Bodø
•Regional Command South (LDKS) will be established in Trondheim.

The present organisation of the Armed Forces’ Political and Military Leadership:
The role of the Ministry of Defence is based on the tasks of the Minister of Defence in the Norwegian political and administrative system. These tasks can be grouped as:

– constitutional
– management

– political
– administrativeFuture political challenges will always be the Ministry’s primary concern. In this context the Ministry is the secretariat for the Minister of Defence.
The Ministry formulates Norway’s security and defence policy and the main guidelines for the overall activity of the Armed Forces. The Ministry also exercises overall management, planning, and control of this activity. Effectiveness in performing these tasks is being strengthened by the introduction of a new management concept based on the development of a comprehensive and consistent management system based on the principles of management by objectives and results. The new financial regulations for public departments have further strengthened and clarified the Ministry’s responsibilities for management and financial control. The Ministry is also responsible for setting out the main principles for organisation, personnel, and financial management in subordinate departments and agencies, and for ensuring the effective use of resources through rational management systems.
The Minister of Defence is constitutionally and politically responsible for all activity carried out by subordinate departments and agencies. This means that the Ministry, as part of the Executive Authority, must supervise the activities of these departments and agencies, inter alia by exercising an overall control function.
The Chief of Defence (CHOD), with Headquarters Defence Command Norway (HQDEFCOMNOR) as his staff, is directly responsible to the Ministry of Defence. HQDEFCOMNOR is responsible for prioritising and balancing the overall resources to be assigned to operational activities, the production of forces and the provision of support services.
CHOD has overall command of all Service branches within his sphere of responsibility. CHOD exercises this command directly through his Chief of Staff (COS/DEFCOMNOR), the Commanders Armed Forces North Norway and South Norway (COMNON and COMSONOR) and the officers appointed in command of the various Service branches. CHOD, COS/DEFCOMNOR and the appointed Service commanders, constitute the top level of outward military command.
CHOD is responsible for military long-term planning and drafts budget proposals within his area of responsibility. His responsibility within the planning process includes proposing cost-effective and result-oriented solutions based on aims, prescribed financial limits and political guidelines laid down by the Ministry. Through his contact with the civil emergency planning authorities he ensures that planning and logistic aspects of aid to the civil power are properly coordinated within a total defence framework.
CHOD is also responsible for all aspects of operational/ executive management and the proper accomplishment of current activities. He must also see that the activities of the military arm of the Defence Establishment are properly focused, cost effective and appropriate to the defined functions of the Armed Forces in peacetime. CHOD provides annual financial accounts covering the activities of the Armed Forces and a overall assessment of the development of combat capability in relation to the current defence concept and strategies.
Headquarters Defence Command Norway is organised in the form of a joint staff and individual service staffs. The joint staff consists of a central staff and a number of specialist and professional staffs. The central staff is responsible for strategic, long-term and overall defence planning, organisational restructuring and the utilisation of resources on behalf of CHOD. In this context the central staff has authority over the other staffs for the purposes of overall coordination.
The country is divided into two regional subordinate commands led respectively by COMNON and COMSONOR. The two Commanders are in overall day-to-day command of all military activity in their areas and they exercise operational command of all forces allocated to them. COMNON and COMSONOR are also responsible for operational planning within the framework of directives and tasks laid down by CHOD and, in time of war, the appropriate Allied Commander.

The Norwegian Army
Peacetime Strength:
Approx. 15,000 (including civilian employees)

Strength after mobilisation:
Approx. 89,000.

Principal task:
The principal task of the Norwegian Army is to:
– provide land-based defence against invasion of one part of the country, at present North Norway
– guard the border with Russia
– maintain a presence in the rest of the country to combat any minor incursion
– contribute one battalion to NATO’s implementation forces
– participate in UN forces, contributing up to 1,600 men
– support the civil community.

The present organisation:
Under the two regional subordinate commands Defence Command North Norway and Defence Command South Norway, the Army has four regional commands (Land Commands). The Land Commands have a total of 14 territorial regiments as well as 6 Division. (See lines of command on next page).

The Long Term Proposal for the restructuring of the Armed Forces 2002 - 2005, St. prp. 45 (2000-2001)

•The existing Defence Commands (FKN and FKS) and the Army’s four District Commands (DKN, DKT, DKSV and DKØ) will be abolished.
•The Armed Forces Operational Headquarters (FOHK) will be located at Jåtta in Stavanger. FOHK will be co-located with the NATO Sub-regional Headquarters at Jåttånuten.
•Regional Command North (LDKN) will be established at Reitan, Bodø
•The Army will be reduced from six brigades to a mobile division with two brigades and a mobilisation brigade in Trøndelag.
•Fredrikstad, Evjemoen, Helgelandsmoen og Hvalsmoen will be closed down as well as the Officer Candidate Schools/Infantry in Harstad and Trondheim.
•A number of smaller units will be retained including His Majesty the King’s Guard, the Border Guard Company in Sør-Varanger, up to 20 independent mobile field companies and support units.
•Division 6 will be restructured to a new mobile division command capable of commanding three to four brigades including an international operations deployment force.
•A Norwegian Task Group (NoTG) will be established. During exercises or operations the NoTG will be under the command of the Armed Forces Operational Headquarters (FOHK).


The Brigade

Functions
Unit
Tasks
Weapons/materiel

Command
Staff Communication cos.
Planning, command, control, training Communication within the brigade and with staff services, administration

Reconnaissance units
Reconnaissance, surveillance

Military Police Companies
Police services, traffic control, prisoner of war

Manoeuvre
Infantry battalions
Attack and defeat the enemy, acquire terrain, stop the enemy, hold terrain
Small arms, heavy machine

track vehicles, armoured vehicles

Tank battalions (in some brigades)
Attack/defeat the enemy, acquire terrain, stop the enemy
Tanks, armoured infantery combat vehicle, mortars, destroyers

Tactical support groups
Anti-tank squadrons
Neutralize enemy combat vehicles
Tank hunters

Field artillery battalions
Provide heavy fire support
Self-propelled and towed guns

Anti-aircraft batteries
Attack air targets
Anti-aircraft guns and missiles

Engineering companies
Field work, mine services, anti-NBC operations
Works machinery, bridging material, anti-NBC material

Administrative

and logistics support group
Logistic support battalion
Transport and supply of ammunition fuel, materiel and provisions
Lorries and field vehicles Special vehicles, storage equipment

Technical companies
Maintenance and supply of technical material
Workshop equipment, spare parts

Medical companies
Medical services for the sick and wounded
stores, field hospitals, medical equipment and ambulances


Crisis Management
The Army has some units that are established in peacetime and ready at all times. These forces are:

Unit
Type
Number
Location

Garrison in Sør-Varanger (GSV) *1
Combined standing unit and educational unit
Approx. 500
Porsanger, Finnmark

H M the Kings Guard (HMKG) *2
Infantry unit of battalion size
Approx. 900
Huseby, Oslo


Telemark Battalion (TM bn) *3
Motorized infantery battalion reinforced with a transport quartermaster and ordnance company /technical company
Approx. 900
Heistadmoen, Kongsberg and Sessvollmoen in Ullensaker


*1) Garrison in Sør-Varanger (GSV) consists of staff, garrison administration, one staff company, one border company, one garrison company, one Home Guard company and one communications unit.
*2) The Physical Training Company at Kolsås is placed under the HMKG. Here two troops per year, each consisting of about 70
persons, are going through a 6 months training programme.
*3) Telemark Battalion (TMBN) will be closed down during 2002.

Description of the Army’s support and service units:

Unit
Number of officers/other ranks

Brigade (Brig)
Approx. 5,000

Battalion
Approx. 800-960 (infantry)

Approx. 800 (artillery)

Approx. 800 (tanks)

Company (Coy)
Approx. 150 (rifle companies)

Other companies vary from 100-

300

Platoon
Approx. 30


The Army’s most important materiel:

Weapon
Type
Caliber

Main Battle Tanks
Leopard 1 A5NO
105 mm

Leopard 1 A1NO
105 mm

Armoured infantry
NM-135
20 mm

combat vehicles
CV 9030
30 mm


Armoured personnel
M-113
12.7 mm

carriers
SISU XA-186
12.7 mm

Artillery:

Self-propelled artillery
M109-A3GN
155 mm

Towed artillery
M114/39
155 mm

Anti-aircraft:

Ground-to-air missiles
RB-70

Anti-tank (A/T) weapons:

Missile armoured vehicle
NM142/TOW II
149 mm

Missile system
TOW I/II
127 mm/149 mm

Missile system
ERYX
137 mm

Recoilless A/T weapon
Carl Gustav
84 mm

Light A/T weapon
M-72
66 mm

Mortars:

On tracked vehicles
M-125A1/A2
81 mm

On tracked vehicles
BV-206 BK
81 mm


Army equipment includes other small calibre weapons.
The Army has a large number of vehicles at its disposal including Saab Scania and M-621 trucks, BV 202 and BV 206 tracked vehicles, armoured transport vehicle M-113, and Mercedes, Volvo and LandRover 4x4 off-road vehicles, Suzuki off-road motorcycles, various types of ski-scooter and Polaris 6x6 all-terrain vehicles.

The Royal Norwegian Navy
Peacetime Strength:
Approx. 8,000.

Strength after mobilisation:
Approx. 22,000.

Principal tasks:
Norwegian naval resources are actively employed every day in safeguarding Norwegian waters – and those who use them. The Navy’s principal tasks are:
– Surveillance and control of inshore waters and the protection of Norwegian interests on the high seas
– Exercise of sovereignty in Norwegian waters
– Coast Guard duties including coastal administration and Search and Rescue
– Defence against seaborne invasion
– Keeping open the sea lines of communication
– Participation in international naval forces under NATO/
UN auspices.

The Long Term Proposal for the restructuring of the Armed Forces 2002 - 2005, St. prp. 45 (2000-2001)

•The existing Defence Commands (FKN and FKS), the three Naval Districts (SDN, SDV and SDS) will be abolished.
•The Armed Forces Operational Headquarters (FOHK) will be located at Jåtta in Stavanger. FOHK will be co-located with the NATO Sub-regional Headquarters at Jåttånuten.
•Regional Command North (LDKN) will be established at Reitan, Bodø
•Regional Command South (LDKS) will be established in Trondheim.
•14 missile torpedo vessels of the HAUK class to be retained. In addition: 6 submarines, 8 mine-sweepers, 1 mine-layer, 3 landing crafts and miscellaneous support vessels.
•9 coastal artillery forts and 6 underwater installations to be lied dormant. The Officers Candidate School for the Navy and the Officers Candidate School for the Coast Artillery will be established as a joint Officers Candidate School for the Navy at Karljohansvern in Horten.
•The Naval Bases at Olavsvern, Hysnes, Ulnes, Marvika and Karljohansvern, the training establishments at Bolærne, Herdla and Nes and the training units at Hysnes and Trondenes will be closed down.
•Olavsvern will be kept as a base subordinate to the Ramsund Naval Base.
•The Coastal Ranger Command will be established at Trondenes in Harstad.
•5 new frigates with helicopters and 5 missile torpedo vessels of the Skjold class will be phased in.
The present organisation:
The Royal Norwegian Navy consists of the Navy, the Coast Guard and the Coastal Artillery.
All naval forces are under the operational command of the Commanders of the Armed Forces South Norway and North Norway (COMSONOR and COMNON) in their respective areas.

General naval tasks:
Ships of the Royal Norwegian Navy play a part across the whole spectrum of tasks listed above, both in peacetime and in time or crisis or war. In addition the Navy and the Coastguard together provide Search and Rescue and other valuable services to civil shipping in case of emergency.
The tasks of the Coast Guard cover the exercise of Norwegian sovereignty and authority with regard to fishery protection and the administration of economic activities on the continental shelf and in other Norwegian waters. Other tasks include Search and Rescue, environmental protection and providing assistance in the form of inspection and other services both to other government agencies and to the civil community. (A full description of the tasks of the Coast Guard is given in the Coast Guard Act (Ot. Prop 41/97-98) now in force.
The Inshore Coast Guard was established in 1996 with the principal task of patrolling inside Norwegian territorial waters and assisting in the exercise of authority, oil spillage and other environmental protection, the inspection of shipping including foreign vessels, customs and excise duties and providing assistance to the police.
The main task of the Coastal Artillery is to block fjords leading to strategic towns and harbours. This is the reason why Coastal Artillery forts are placed at the entrances to such fjords. In addition to this protection against seaborne invasion, the Coastal Artillery’s mobile units are important elements in the defence of areas of particular importance to our general defence capability.The Navy

Vessel
No.
Task
Weapons
Type/No.

Frigates

Oslo Class
3
Escort service
Anti-aircraft missiles
Sea Sparrow

Anti-ship missiles
Penguin 1

Guns
1 x twin 76 mm

1 x 40 mm

Anti-aircraft guns
2 x 20 mm

Anti-submarine missiles
Terne III

Anti-submarine torpedoes
Stingray

Depth charges

Missile Torpedo Boats

HAUK Class
14
Anti-invasion
Anti-ship missiles
Penguin 2

Anti-aircraft gun
1 x 40 mm,

Anti-aircraft missiles
Mistral

Anti-ship torpedoes
TP 613

Submarines

ULA Class
6
Anti-invasion/supply
Anti-ship torpedoes

Anti-submarine torpedoes
DM2 A3

Mine-layers

VIDAR Class
1
Mine laying
Anti-aircraft missiles
Mistral

Anti-aircraft guns
2 x 40 mm

Mines
MK 6

Depth charges

Mine-sweepers

ALTA Class
4
Mine clearance
Anti-aircraft missiles
Mistral

Anti-aircraft guns
1 x 20 mm

Anti-aircraft guns
2 x 12,7 mm

OKSØY Class
4
Mine hunting
Anti-aircraft missiles
Mistral

Anti-aircraft guns
1 x 20 mm

Anti-aircraft guns
2 x 12,7 mm

Landing craft

TJELDSUND Class
3
Transport of army forces
Anti-aircraft guns
3 x 20 mm

Mine surveillance craft

RNoN Tyr
1
Underwater surveillance
Anti-aircraft guns
2 x 12,7 mm

Support vessels

RNoN Valkyrien
1
MTB Support
Anti-aircraft guns
2 x 12,7 mm

Training vessels

RNoN Horten*
Training
Anti-aircraft guns
2 x 40 mm

RNoN Hessa
Training
Depth charges

RNoN Vigra
Training


* Will be phased out during 2002.

The present Coastal Artillery

FORT/UNIT
NO
WEAPON/TYPE (for invasion defence)

75 mm fort
6
Guns: 75 mm turret guns

Anti-aircraft defence: RBS-70 anti-aircraft missile defence, 20 mm Rh 202 anti-aircraft guns

Close range defence: 81 mm mortar, 84 mm recoilless A/T weapons, heavy/medium machine guns, rifle platoons, supporting platoon and coastal ranger squad

120 mm fort
3
Guns: 120 mm turret guns

Anti-aircraft defence: RBS-70 anti-aircraft missile defence, anti-aircraft control system, 20 mm anti-aircraft turret gun

Close range defence: 81 mm mortar, 84 mm recoilless A/T weapons, heavy/ medium machine guns, rifle platoons, supporting platoon and coastal ranger squad.

Torpedo Batteries
3
Torpedo: T1 Mod 1, TP 613

Anti-aircraft defence: 20 mm Rh 202 anti-aircraft guns, 12,7 mm heavy/

Close range defence: 81 mm mortars, 84 mm recoilless A/T weapons, heavy/ medium anti-aircraft machine guns rifle platoons, supporting troops

Minefields
3
Mine system: Bottom mines, moored mines

Anti-aircraft defence: 20 mm Rh 202 anti-aircraft guns, 12,7 mm heavy/ medium anti-aircraft machine guns

Close range defence: 81 mm mortar, 84 mm recoilless A/T weapons, mm RFK, heavy/medium machine guns, rifle platoons, supporting troop.

Fire control sensors on all: Radars, lasers, thermal imaging cameras, daylight cameras, various optical sights.

Light missile batteries
5
Missile: RBS 17 Hellfire

Anti-aircraft defence: 12.7 mm heavy/medium anti-aircraft machine guns on S90N

Close range defence: Own unit

Transport: 4 x combat vessel S90N.


Additional 4 light missile batteries to be procured.The Coast Guard
The principal tasks of the Coast Guard includes acting in support of Norwegian sovereignty, the exercise of authority particularly in connection with the administration of fishery and offshore resources, environmental monitoring, search and rescue preparedness and the provision of assistance both to other government departments and to the civil authorities. These tasks entail maintaining a suitable presence in waters under Norwegian jurisdiction – the Norwegian Economic Zone, the Fishery Protection Zone around Svalbard, the Fishery Zone off Jan Mayen and Norwegian coastal waters.
The introduction of a control and enforcement regime for the areas covered by the North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) requires Norwegian involvement in the administration and enforcement of the regime. The Coast Guard will, within the framework of this regime, provide the maritime presence needed to allow monitoring of the international sea areas in question, namely the North-East Atlantic, the Loophole" in the Barents Sea and the "Loophole" area in the Norwegian Sea. In addition to the Coast Guard vessels themselves, use is made of helicopters, Orion maritime patrol aircraft and additional leased observation aircraft in the surveillance of activity in all waters under Norwegian jurisdiction and in the areas covered by NEAFC.

The Coast Guard

VESSEL
NO.
TASK
WEAPONS
Type/NO.

NORDKAPP Bofors
3
Patrol/
Guns
1 x 57 mm

Class
Escort
3 x 20 mm

SAM
Mistral

ASW
Depth charges

Can carry torpedoes


In addition the Coast Guard leases 7 vessels for inshore patrol tasks. Of these, 7 are equipped to combat oil pollution. The Coast Guard also has 6 LYNX helicopters for operations from the NORDKAPP Class. Also available are a fixed number of flying hours by ORION maritime patrol aircraft and by small chartered observation aircraft. The Inshore Coast Guard has 7 vessels at its disposal, 4 of which are leased. These vessels each cover a specific coastal zone. Finally, the Coast Guard leases 6 vessels for fishery support duties along the coast, especially in North Norway.
A new coast guard vessel (KV Svalbard) for artic waters is under construction. Expected completion mid 2002.

The Royal Norwegian Air Force
Peacetime Strength:
Approx. 7,200 of which approx. 4,700 are officers
and civilians and approx. 1,500 are conscripts.

Strength after mobilisation:
Approx. 20,000.

Principal tasks:
To patrol, control and give warning in the air space above Norwegian territory and adjacent maritime areas.
Air operations against invasion forces.

The Long Term Proposal for the restructuring of the Armed Forces 2002 - 2005, St. prp. 45 (2000-2001)

•The existing Defence Commands (FKN and FKS) will be abolished.
•The Armed Forces Operational Headquarters (FOHK) will be located at Jåtta in Stavanger. FOHK will be co-located with the NATO Sub-regional Headquarters at Jåttånuten.
•Regional Command North (LDKN) will be established at Reitan, Bodø
•Bodø and Ørland will retain as Main Air Stations
•Gardermoen, Andøya and Sola will retain as Air Stations
•Gråkallen and Kongsvinger Radar stations will be closed down
•The training establishment at Stavern will be closed down. All officers training will be located at Kjevik.
•Initial planning for future procurement of new transport- and combat aircraft.
•Further deliberation on the future use of Rygge, Gardermoen and Kjeller.

The present organisation:
Under the two principal subordinate commands, COMNON and COMSONOR, the Air Force organisation consists of Main Air Stations (MAIN AS), Air Stations (AS), and Radar Stations (AFSTN).
(See chains of command below).

The peacetime and war establishments are undergoing organisational changes. The main objective is to achieve a peacetime structure best able to strengthen the capability of the Air Force in war.In order to carry out its task, the Air Force requires airfields and the necessary warning, command and control systems. The Air Force has the following aircraft and weapons at its disposal:

Type
No.
Tasks
Data
Squadron
Station

Patrol aircraft

P-3N Orion
2
Coast Guard operations
Various monitoring equipment, depth charges
333
Andøya

P-3C Orion
4
Maritime patrols
and torpedoes

Fighter aircraft

F-16 Fighting Falcon
58
Air defence and anti-invasion defence
20 mm machine guns, air-to-air missiles and air-to-sea missiles*)
331
Bodø

332
Bodø

334
Bodø*

338
Ørland

Transport aircraft

C-130 H Hercules
6
Transport of personnel and/or equipment
Able to carry 92 passengers or 74 stretchers and 2 passengers
335
Gardermoen

DA-20 Jet Falcon
3
Transport/calibration/ EW training
Carries 5–9 passengers
717
Gardermoen


*334 Sq will be closed down as Fighter aircraft squadron.
334 Sq will be established at Sola within 2005 as a helicopter squadron for the new frigates.

Type
No.
Tasks
Data
Squadron
Station

Training aircraft

SAAB Safari
15
Training
Two-seater aircraft
Bardufoss

Helicopters

Bell 412 SP
18
Transport
Carries 9-13 passengers
339
Bardufoss

720
Gardermoen

Sea King Mk 43
12
Search and rescue
Can carry up to 20 persons
330
Bodø

helicopters
in emergency
Banak

Ørland

Sola

Lynx Mk 86
6
Coast Guard helicopters
Can carry up to 7 persons
337
Bardufoss


The P-3N aircraft is used by the Coast Guard while the P-3C is a more advanced version used for maritime patrols.
The Air Force has two versions of its F-16 and F-5 aircraft, A and B (two-seater). *) Norwegian F-5 and F-16 aircraft can be equipped with the following weapon systems:

Air-to-air missiles – AIM 120 AMRAAM (not for F-5)

Air-to-air missiles – Sidewinder

Air-to-ground missiles – CRV 7 and Penguin Mk 3 (not for F-5)

Air-to-ground weapon – Rockeye (Cluster bomb)

Conventional bombs


Anti-Aircraft Forces

Type
Explanation
No.
Air Bases

ARCS
"Acquisition Radar and Control system" - 3D control radars and command, control and communication systems (C3) for all anti-aircraft systems in the Air Force
27
Bodø and Ørland

Anti-aircraft missiles

NASAMS
"Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System." Each NASAMS battery has 3 firing units, each with 3 firing ramps. Each firing ramp has 6 AMRAAM missiles.
6 batteries
Bodø and Ørland

RB70
Bofors RB70 short range missile. Each battery has 8 firing units RB70 with one RB70 weapon system and one weapon terminal each.
10 batteries
Bodø and Ørland


The principal task of the Anti-Aircraft Forces is to defend the important airports. These forces are organised in a network of anti-aircraft systems with different capabilities. Units at the most important airports are equipped with missiles with NASAMS and medium range surface-to-air missiles, short range surface-to-air missiles (RB70).

The Home Guard (HG)
Permanent peacetime strength:
Approx. 600 including approx. 200 civilians.

Strength after mobilisation:
Approx. 83.000.

Principal tasks:
The principal tasks of the Home Guard in time of war or crisis are to:
– secure infrastructure of decisive importance to the total defence
– carry out surveillance of designated areas and safeguard high priority lines of communication
– provide support for Armed Forces operations
– contribute to avert or limit natural disasters or other serious accidents

The Long Term Proposal for the restructuring of the Armed Forces 2002 - 2005, St. prp. 45 (2000-2001)

•The existing Defence Commands (FKN and FKS) and the Army’s four District Commands (DKN, DKT, DKSV and DKØ) will be abolished.
•The Armed Forces Operational Headquarters (FOHK) will be located at Jåtta in Stavanger. FOHK will be co-located with the NATO Sub-regional Headquarters at Jåttånuten.
•Regional Command North (LDKN) will be established at Reitan, Bodø
•The Home Guard will largely be retained: 83 000 soldiers and 18 Home Guard Sectors with territorial command.
•The training centre at Torpo will be closed down. Dombås will be retained and a new training centre will be established at Værnes.

Organisation:

The Home Guard consists of the Land Home Guard, the Naval Home Guard and the Air Home Guard.

The Land Home Guard (Land HG)
Approx. 73,000 officers/other ranks. It is divided into 88 Land HG sectors and 552 Staff/Land HG areas. Its mission is mainly guard duty/securing key points such as mobilisation stores, power stations, telecoms installations etc. The Land Home Guard also has function in the area of surveillance/intelligence. Units are allocated tasks in their own local areas to make the best use of local knowledge. Land HG units are equipped with machine guns and a range of anti-tank weapons. On mobilisation, the Land HG is placed under the command of the territorial regiments of the Army.The Naval Home Guard (Naval HG)
Approx. 4,900 officers and men. It is divided into 10 Naval HG sectors and 31 Naval HG areas. The main task of the Naval HG is the surveillance, identification, monitoring and reporting of any activity at sea along the coast. The Naval HG can mobilise approx. 235 vessels, 77 high speed craft and 74 coastal reporting stations. Units are equipped with 12.7 mm heavy machine guns. On mobilisation, the Naval HG is placed under the command of the two principal subordinate commands, COMNON and COMSONOR.

The Air Home Guard (Air HG)
Approx. 1,800 officers/other ranks. It is divided into 3 Air HG sectors and 31 Air HG areas. The exact organisation is still under consideration. The main tasks of the Air HG are securing and guarding, NBC duties, military police duties and medical assistance.
The Air HG also undertakes tasks associated with non-mobile aspects of the defence of main air stations and the larger command and control centres.
On mobilisation, Air HG units are placed under the command of their respective air stations.

Training
All HG sectors will undergo annual training. The training varies from exercising the particular mobilisation missions to traditional exercising on weapon ranges.

2. Liaison Bodies in the Home Guard
When the Storting created the Home Guard in 1946, it decided that various boards and committees should be established for this institution. A special feature of these liaison bodies is the inclusion of representatives of important civilian organisations. Through cooperation in the National Home Guard Council, the Local District HG Advisory Boards, the Local Area HG Advisory Boards and the Municipal HG Committees, the Home Guard functions as an important link between the civilian population and the Armed Forces.

The National Home Guard Council
The National Home Guard Council is appointed by the Ministry of Defence for a term of four years. It has 33 members, of whom 18 are chosen by HG personnel in the districts. The civilian representatives are appointed by the following organisations: The National Rifle Association of Norway, the Norwegian Federation of Trade Unions, the Norwegian Farmers Union, the Norwegian Fishermen’s Association, the Norwegian Confederation of Sport, the Norwegian Women’s Defence League, the Norwegian Red Cross, the Norwegian Farmers’ and Smallholders’ Union, the Norwegian People’s Relief Association, the Norwegian Women’s Public Health Association, the Directorate for Civil Defence and Emergency Planning, the Sami Reindeer Herders’ Association in Norway, the Norwegian Child and Youth Council (2 members) and the Confederation of Norwegian Business and Industry.
The National HG Council shall through statements and proposals provide advice on all important matters relevant to the Home Guard, including the appointment of the Chief of Staff Norwegian Home Guard.

The District Advisory Boards:
The District Advisory Boards consist essentially of representatives from the same civilian organisations, in addition to one representative from each Home Guard sector in the district. The District Advisory Boards normally meet once a year with an agenda that includes reviewing the annual report of the Home Guard District Commander.

The Local Area Advisory Boards:
Each Home Guard Area has a Area Advisory Board consisting of from 3 to 10 members. The Area Advisory Board represents all Home Guard personnel in the area, and advises on all important matters relevant to the Home Guard in that area. The tasks of the Advisory Board, represented by the Executive Committee, include making sure that the area has adequately qualified officers and specialists. The Advisory Board also deals with disciplinary matters submitted by the Area Commander.

The Municipal Home Guard Committees:
A Municipal Home Guard Committee is established in all municipalities. The Committee is part of the Home Guard organisation and is an advisory body to the Home Guard Area Commander. The Committee has three members, two of whom are appointed by the municipality and one by the local police authority. The Committee’s most important task is to assess all personnel who are to be transferred to, or who have applied to join, the Home Guard. The Area Commander takes part in the meetings of the Committee in accordance with the provisions of these committees.

3. Military Missions Abroad
As a consequence of the changed security situation in Europe, and thereby the changed pattern of contact and cooperation, the Ministry of Defence has decided to implement some changes relating to the Military Attaché service. By the end of 2000, Norway will have a Military Attaché in post in 11 overseas missions. Through secondary accreditation, Norway will be represented in a total of 16 countries. The main duty of the Military Attachés is to keep themselves informed about security policy and military affairs in the country/countries to which they are accredited.
The Attachés are accredited to (secondary accreditation in brackets): Washington (Canada), Berlin (Switzerland, Austria), Helsinki, The Hague (Belgium, Luxembourg), London (Ireland), Warsaw (the Czech Republic, Slovakia), Moscow (Belarus, Ukraine), Paris (Spain), Rome (Slovenia, Hungary, Bulgaria, Romania), Riga (Estonia, Lithuania), Stockholm. There is also an Assistant Military Attaché in London, Moscow and Berlin. In Washington the Ministry of Defence is represented by a Special Adviser on defence matters. In addition to the Special Adviser and the Attaché, there are two Assistant Military Attachés and one Logistic Attaché accredited to Washington.
The Attaché in Washington is also the national representative of the Chief of Defence in relation to the Supreme Allied Commander Atlantic (SACLANT).
The Norwegian delegation to NATO (NORDEL) in Brussels handles Norway’s interests in the North Atlantic Council (NAC), the Defence Planning Committee (DPC) and the cooperative regime developing between the EU and NATO. The Norwegian delegation includes the following personnel from the Ministry of Defence: The Defence Adviser, the deputy Defence Adviser, the Security Policy Adviser, the Defence Resources Adviser and four Assistant Advisers. The latter represent Norway on the NATO Committees dealing with matters within the area of responsibility of the Minister of Defence.
Within the military organisation at NATO Headquarters in Brussels, the Chief of Defence has a staff which handles Norwegian military interests on the International Military Staff (IMS) and advises the delegation on matters dealt with by NAC, DPC and their sub-committees. CHOD’s representation in Brussels also handles EU-third country military cooperation via the Norwegian delegation to EU. Furthermore Norway has Military Advisors at the Norwegian delegations to the UN and the OSCE.

4. Civil Defence
Peacetime strength:
Permanent staff of about 350.

Strength after mobilisation:
Approx. 50,000 plus approx. 33,000 in industry.

Principal task:
To reduce losses and injuries as far as possible in a crisis or war situation.

Organisation:
The Directorate for Civil Defence and Emergency Planning is subordinate to the Ministry of Justice. Regionally, the Civil Defence organisation is subordinate to the County Governor. The Chief of Police is the District Chief of the Civil Defence.

Air-raid shelters:
As of 1 January 1999, there were air-raid shelters to accommodate approx. 2.7 million persons, about 2.4 million persons in private shelters and about 320,000 in public shelters.

Warnings:

In order to alert the civilian population about important announcements or a possible air attack, more than 1,200 sirens have been installed to sound three different warning signals. They are:

1. "Important announcement – listen to the radio"


(In places without a siren, this signal will be given by ringing the church bells)

2. "Air-raid warning"


3. "All clear"


Public information:
Further information and advice can be obtained on request at the nearest Civil Defence office or from the Directorate for Civil Defence and Emergency Planning.

5. Civil emergency planning
Emergency planning sector
Peacetime preparation of the following preparedness tasks
Preparations include
Immediate responsible authority
Responsible private agencies include, inter alia:

Administrative planning
Ensure that central and local administrations can carry out their tasks
To carry out risk and vulnerability analyses, to prepare emergency planning, and to implement necessary measures to increase the ability for crises management.
Relevant administrative body (ministry, county, municipality)
Norwegian Shipowners’ Association, oil companies, power stations, banks, industrial enterprises

Supply planning
Rational utilisation of all resources to meet the needs of the total defence and the population for goods and services
Supplies, production, distribution and rationing, manpower, transport, communications, allocation of buildings, maintainance and building services, finance
Relevant administrative body (ministry, county, municipality)

Civil Defence
Protection of the population
Wartime evacuation, alarms and communications, air-raid shelters, equipment and training of personnel, information
The Directorate for Civil Defence and Emergency planning
Confederation of Norwegian Business and Industry

Police
Maintain law and order
Equipment and training of a reserve police force 5450 strong
The Ministry of Justice

Health planning
Safeguard the health of the population
Increase hospital capacity (premises, supplies and staff)
Norwegian Board of Health
Health institutions, waterworks

Information planning
Keeping the population informed
The Government Press and Information Service incl. central and regional press and information centres
The Office of the Prime Minister in cooperation with all County Governors
The Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) The Norwegian News Agency (NTB), news- Papers
 
Onko kenelläkään tietoa millä periaatteella ne varusmiehet valitaan Norjassa, jotka joutuvat suorittamaan asepalveluksen?. Ensiksi otetaan tietysti vapaaehtoiset, mutta arvotaanko loput?. Kuinka helposti saa vapautuksen terveydellisillä syillä. Jos ymmärsin oikein vain 30% miesten ikäluokasta suorittaa asepalveluksen ja naisten ikäluokasta jotain 2-3%. Mikä mahtaa olla näiden onnellisten miesten motivaatio palveluksen suorittamista kohtaa, joilla käy huono tuuri ja joutuvat suorittamaan 12kk palveluksen. Mahtaa harmittaa, jos itse joutuu palvelukseen, mutta kaverit eivät. Tosin Norjassa varusmiehille maksetaan varmasti parempaa päivärahaa kuin Suomessa, mutta silti itseäni ainakin vituttaisi aika huolella suorittaa palvelus muiden makaillessa kotona. Jos joku tuntee Norjan tilanteen tarkemmin voisi kerto mikä on varusmiesten motivaatio palveluksen suorittamista kohtaa.

Tämähän on nyt Suomessakin ajankohtaista, kun ollut puhetta valikoivasta asepalveluksesta ja ammattiarmeijasta.
 
Ällös huoli IMMP, ei tarvi Norjassa käydä inttiä, jos ei todella nappaa. Tuota arvontaa on kuulemma!!! käytetty siirtymävaiheessa, kuulemma liekö silloinkaan. Kolmannes ikäluokasta ei ole vähän, kun se koostuu vapaaehtoisista ja motivoituneista. Sosiaaliset olot on järjestelty pikkisen eri tavoin kuin Suomessa, tosin onhan jo virolaistenkin päiväraha tuplat kotimaiseen perusmembership-maniin ja se on iso ero, kun ottaa huomioon sikäläisen palkkatason. En tiedä kuinka asia on järjestetty Valko-Venäjällä, se voi olla lähellä samaa kuin Suomessa. Mielestäni varusmiesten päivärahataso on häpeäpilkku muuten hyvässä systeemissä.
 
Laitetaan uutinen tänne ettei tartte koko ajan avata uusia tråådeja. Kuningas Harald avasi Norjan sotalaitoksen uuden komentokeskuksen vuoren sisällä Bodøssä Pohjois-Norjassa. Paikasta löytyy mm. Norjan isoin litteä näyttö, kuten asiaan kuuluu.

presentasjon_av_ope_141503a.JPG

Kuva: Tom Melby, Avisa Nordland

Operations Center opened at NATO’s first HQ above Arctic Circle

Barents Observer
2010-11-10

The hi-tech Operations Center at Norway’s new Operational Command Head Quarters was yesterday opened by H.M. King Harald. Norway is the first NATO country to move its military leadership to the Arctic.

- This Operations Center is unique in the world, said H.M. King Harald after opening the center, located about one kilometer inside the mountain at Reitan outside Bodø, North Norway, NRK reports.

The center contains the most modern technology, making the military commanders able to plan and lead operations in different parts of the world simultaneously. The center contains amongst other things Norway’s largest flat screen, covering nearly 40 square meters.

Chief of the Operational Command Head Quarters Lieutenant General Bernt Iver Ferdinand Brovold calls the opening a milestone in the renewal process of Norway’s Operational Command. The Head Quarters at Reitan were opened on August 1 2009. Earlier the operational command was located in Stavanger in the southern part of Norway.

The move is in line with the Government’s increased focus on the northern regions. With the new location above the Arctic Circle, Norway’s supreme operational command will get first hand contact with all questions concerning the High North. A deeper understanding of stakeholders, activities and development trends in the High North is a key to success when it comes to protecting national interests in the region.

Some 100 persons will be connected to the new central. Altogether there are about 270 persons working at the Operational Command Head Quarters.
 
Museo kirjoitti:
Laitetaan uutinen tänne ettei tartte koko ajan avata uusia tråådeja. Kuningas Harald avasi Norjan sotalaitoksen uuden komentokeskuksen vuoren sisällä Bodøssä Pohjois-Norjassa. Paikasta löytyy mm. Norjan isoin litteä näyttö, kuten asiaan kuuluu.

presentasjon_av_ope_141503a.JPG

Kuva: Tom Melby, Avisa Nordland

Operations Center opened at NATO’s first HQ above Arctic Circle

Barents Observer
2010-11-10

The hi-tech Operations Center at Norway’s new Operational Command Head Quarters was yesterday opened by H.M. King Harald. Norway is the first NATO country to move its military leadership to the Arctic.

- This Operations Center is unique in the world, said H.M. King Harald after opening the center, located about one kilometer inside the mountain at Reitan outside Bodø, North Norway, NRK reports.

The center contains the most modern technology, making the military commanders able to plan and lead operations in different parts of the world simultaneously. The center contains amongst other things Norway’s largest flat screen, covering nearly 40 square meters.

Chief of the Operational Command Head Quarters Lieutenant General Bernt Iver Ferdinand Brovold calls the opening a milestone in the renewal process of Norway’s Operational Command. The Head Quarters at Reitan were opened on August 1 2009. Earlier the operational command was located in Stavanger in the southern part of Norway.

The move is in line with the Government’s increased focus on the northern regions. With the new location above the Arctic Circle, Norway’s supreme operational command will get first hand contact with all questions concerning the High North. A deeper understanding of stakeholders, activities and development trends in the High North is a key to success when it comes to protecting national interests in the region.

Some 100 persons will be connected to the new central. Altogether there are about 270 persons working at the Operational Command Head Quarters.

Miksi edelleen Bodossa:uzi:
 
baikal kirjoitti:
Miksi edelleen Bodossa:uzi:

Viestitään venäläisille, "emme ole lähdössä tiukassakaan tilanteessa Pohjois-Norjasta". Lisäksi saadaan harrastettua aluepoliitiikka ja laajalla luolastolla voi olla muitakin käyttötarkoituksia. Ylipäätänsä noi johtokeskukset ei ole niin ihmeellisiä paikkoja. Muistuttavat lähinnä kallion sisään louhittuja avokonttoreita ja auditorioita (erona vain tosipaksu kivikatto, varmennetut tietoliikenneyhteydet ja EMP-suojaus).
 
Selvisipä tuossa muuten että norjalaiset varusmiehet tekevät viikonloppulomillaan bussimatkoja Suomen Lappiin. Seurattuani jonkin aikaa poikien toimintaa naapuripöydästä sain sen vaikutelman että rahaa tuntui riittävän niin eksoottisen värisiin juomiin kuin striptease-esityksiin ihan toisella tavalla kuin köyhillä suomalaisvarusmiehillä.
 
Museo kirjoitti:
Selvisipä tuossa muuten että norjalaiset varusmiehet tekevät viikonloppulomillaan bussimatkoja Suomen Lappiin. Seurattuani jonkin aikaa poikien toimintaa naapuripöydästä sain sen vaikutelman että rahaa tuntui riittävän niin eksoottisen värisiin juomiin kuin striptease-esityksiin ihan toisella tavalla kuin köyhillä suomalaisvarusmiehillä.

Tulipas tästä mieleen eräs kokous muutama vuosi sitten Ruotsissa, jossa tapasin norjalaisen siviilipuolen kollegan. Hän jutteli kaikenlaista paikallisista tavoista ja käytännöistä. Mieleeni jäi erityisesti hänen mainintansa, että Norjan kansallisessa öljyrahastossa (Oljefondet) oli tuolloin 1,4 biljoonaa Norjan kruunua :a-shocked:
 
Museo kirjoitti:
Selvisipä tuossa muuten että norjalaiset varusmiehet tekevät viikonloppulomillaan bussimatkoja Suomen Lappiin. Seurattuani jonkin aikaa poikien toimintaa naapuripöydästä sain sen vaikutelman että rahaa tuntui riittävän niin eksoottisen värisiin juomiin kuin striptease-esityksiin ihan toisella tavalla kuin köyhillä suomalaisvarusmiehillä.
Paljonko pannaan veikkaa että Tallinnan-laivan jonosta löytyisi jonkin verran siilitukkaisia kaartinjääkäreitä keskivertoviikonloppuna?

Norskien varusmieskoulutuksesta en sinällään tiedä mitään, vain ammattisotilaiden kanssa joskus asioinut.
 
vehamala kirjoitti:
Tulipas tästä mieleen eräs kokous muutama vuosi sitten Ruotsissa, jossa tapasin norjalaisen siviilipuolen kollegan. Hän jutteli kaikenlaista paikallisista tavoista ja käytännöistä. Mieleeni jäi erityisesti hänen mainintansa, että Norjan kansallisessa öljyrahastossa (Oljefondet) oli tuolloin 1,4 biljoonaa Norjan kruunua :a-shocked:


Tuorein noteeraus on 3 biljoonaa kruunua eli 370 miljoonaa euroa. Norja pärjää sitten kun öljyvarat joskus loppuvat pelkillä öljyrahaston tuotoilla.

http://www.tekniikkatalous.fi/talous/article586733.ece
 
Alfa-keitin kirjoitti:
vehamala kirjoitti:
Tulipas tästä mieleen eräs kokous muutama vuosi sitten Ruotsissa, jossa tapasin norjalaisen siviilipuolen kollegan. Hän jutteli kaikenlaista paikallisista tavoista ja käytännöistä. Mieleeni jäi erityisesti hänen mainintansa, että Norjan kansallisessa öljyrahastossa (Oljefondet) oli tuolloin 1,4 biljoonaa Norjan kruunua :a-shocked:


Tuorein noteeraus on 3 biljoonaa kruunua eli 370 miljoonaa euroa. Norja pärjää sitten kun öljyvarat joskus loppuvat pelkillä öljyrahaston tuotoilla.

http://www.tekniikkatalous.fi/talous/article586733.ece

Laskekaapas uudestaan, veljet.
 
Päivän kurssin (Sampo Pankki) mukaan 3 biljoonaa NOK on 0,39 biljoonaa €.
 
Back
Top