Paskakaivolaki / Jätevesiasetus

PM04

Kapteeni
Onkos palstalaisilla mitään uutta tietoa, että missä mennään tämän asian tiimoilta?
Entä mitkä ovat mahdolliset sanktiot, jos laki tulee ja sitä ei noudata?
 
... ellei nyt se mökki ihan järven päällä ole.

rantasauna.jpg:D
 
Oma ajatukseni on myöskin olla tulevaisuudessa kuriton, jos talon kolme sakokaivoa ja kivisilmä ei riitä.
Mihinkään vesistöön nuo harmaat vedet eivät meillä päädy. Tarvii odotella...
 
Väite: Monelle suomalaiselle pamahtaa uusi 5000–10 000 euron yllätyslasku ”paskalaista”

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/134...si-5000-10-000-euron-yllatyslasku-paskalaista

Omakotiliiton mukaan 136 kunnassa kotitaloudet joutuvat tekemään merkittäviä investointeja. Lisäksi ne kotitaloudet, jotka ovat jo investoineet perustason puhdistusvaatimukset täyttäviin järjestelmiin, joutuvat tekemään jopa uusia investointeja, liitto arvioi.


Suomen Omakotiliitto on julkaissut eriävän mielipiteensäliittyen ympäristöministeriön asettaman hajajätevesityöryhmän raporttiin.

Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön muutoksia valmistellut työryhmä ehdottaa kolmea eri vaihtoehtoa vaatimusten kohtuullistamiseksi, ympäristöministeriö kertoo. Koko työryhmän raportin löydät täältä ministeriön tiedotteen yhteydestä.

Vihattua jätevesisasetusta eli niin sanottua ”paskalakia” on ollut tarkoitus lieventää. Omakotiliiton mukaan työryhmän esitykset kuitenkin päinvastoin tiukentaisivat sääntelyä ja lisäisivät kotitalouksille aiheutuvia kustannuksia.
Omakotiliiton mukaan ongelma on ensisijaisesti niin sanotut ”herkät alueet”.

- Suomen 304 kunnasta 55 prosentissa kunnista (168 kuntaa) on määriteltynä herkät alueet. Nyt määrittely tulee laajenemaan koko Suomeen, kaikkiin kuntiin. Tämän seurauksena näissä 136 kunnassa kotitaloudet, joilla järjestelmät eivät ole kunnossa, joutuvat tekemään merkittäviä investointeja (5.000-10.000 €) 15.3.2018 mennessä. On huolestuttavaa, kuinka kotitaloudet selviävät näistä investoinneista, Omakotiliitto lausuu.

Omakotiliiton tulkinnan mukaan työryhmän esitykset tarkoittavat sitä, että määriteltävillä herkillä alueille ollaan automaattisesti noudattamassa tiukempaa puhdistustasovaatimusta.

- Tämä tarkoittaa sitä, että kotitaloudet joutuvat automaattisesti investoimaan kalliimpaan ratkaisuun. Lisäksi ne kotitaloudet, jotka ovat jo investoineet perustason puhdistusvaatimukset täyttäviin järjestelmiin, joutuvat tekemään jopa uusia investointeja, liitto toteaa.

Liiton mukaan työryhmätyöskentelyssä ei ole haluttu tässä vaiheessa arvioida ehdotusten kotitalouksille aiheutuvia kustannuksia.

- Olennaista on herkkien alueiden määrittely: mitä laajempi alue, sitä suurempaa joukkoa investoinnit koskettavat. Huomioitavaa on, että kunnille jää edelleen mahdollisuus tiukentaa määräyksiä, mutta ei joustaa, huojentaa määräyksiä, liitto toteaa.

Liiton mielestä ympäristönsuojelullisesti herkän alueen rajaksi säädöstasolla tulisi riittää 50 metrin suojavyöhyke ja perustason puhdistusvaatimus.

Ympäristöministeriö kertoi syyskuun lopussa, että työryhmän päätehtävänä on tarkastella useita haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimuksia lieventäviä vaihtoehtoja. Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu vaatimus, että jätevesiasetusta lievennetään huomattavasti.

Työryhmän esittämät vaihtoehdot

Ympäristöministeriön mukaan työryhmän ensimmäisessä vaihtoehdossa ennen vuotta 2004 rakennetuilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä täytyisi uusia vain silloin, kun kiinteistöllä tehdään muutakin rakennuslupaa edellyttävää remonttia. Ympäristönsuojelulakiin kirjattaisiin kriteerit pilaantumiselle herkistä alueista, kuten pohjavesialueista ja rannoista, mutta kunnille jäisi valta määritellä herkät alueet määräyksissään, joko velvoitettuina tai vapaaehtoisesti.

Toisessa vaihtoehdossa yksityiskohtaiset kriteerit pilaantumiselle herkistä alueista kirjattaisiin suoraan ympäristönsuojelulakiin.

- Kriteereissä määriteltäisiin pohjavesialueet ja vähimmäisetäisyys vesistöihin. Lisäksi etäisyys naapuriin ja tulvariskialueisiin otettaisiin huomioon. Pilaantumiselle herkillä alueilla riittäisivät nykyiset vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle. Kunta voisi määräyksillään tiukentaa vaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi etäisyyksien määrittelyyn ja puhdistusvaatimustasoon, ministeriö kertoo.

Kolmas vaihtoehto keskittyy jätevesiasetuksen poikkeamissäännöksen väljentämiseen.

- Poikkeamissäännökset tarkoittavat esimerkiksi kiinteistönhaltijan korkeaa ikää tai työttömyyttä, joiden vuoksi voi saada vapautuksen tai määrä-aikaisen poikkeaman vaatimusten noudattamisesta. Kolmannessa vaihtoehdossa ympäristönsuojelulakia muutettaisiin siten, että ympäristövaatimukset ja kiinteistön omistajaan liittyvät edellytykset erillisinäkin riittäisivät poikkeamisen myöntämiseen. Tällöin esimerkiksi pitkäaikainen työttömyys riittäisi perusteeksi soveltaa poikkeamissäännöstä. Lisäksi säännökseen lisättäisiin kiinteistön alhainen asukasmäärä perusteeksi harkita poikkeamisen myöntämistä määräajaksi. Kolmatta vaihtoehtoa voitaisiin käyttää myös yhdessä kahden muun vaihtoehdon kanssa, ministeriö kertoo.

Työryhmä ei asettanut vaihtoehtoja paremmuusjärjestykseen. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että "otettaisiin käyttöön palkkiokokeilun kaltainen kannustin jätevesijärjestelmien uudistamiseen ja kotitalousvähennykseen sisällytettäisiin myös koko suunnittelutyön osuus".
 
Back
Top