Patrian rakenne muuttuu

Museo

Kenraali
Vanhempi kollega opasti joskus organisaatiomuutosten merkityksestä. Hänen mukaansa organisaatiomuutosta voi verrata kanien käyttäytymiseen. Vaaran uhatessa kanit menevät koloihinsa ja tulevat sitten aikanaan takaisin maan pinnalle. Kanien paikka muuttuu, mutta samat kanit siellä edelleen pomppivat...

Patrian rakenne muuttuu

Patrian lehdistötiedote

Suomen valtio perusti Patrian 1997 liittämällä yhteen viisi pääosin valtion omistuksessa ollutta teollista toimijaa. Tavoitteenaan oli luoda puolustusteollisuusyritys, jolla on kykyä ja kapasiteettia kehittyä kansainvälisessä kilpailussa. Vuonna 2001 yhtiön toiseksi omistajaksi (26,8 %) tuli ilmailu- ja puolustusalan suuryritys European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V., jonka kautta Patrian nähtiin voivan paremmin lähestyä Euroopan puolustusmarkkinoita. Valtiolle Patria-omistus on strateginen mutta yritys toimii täysin markkinaehtoisesti. Patria on menestynyt kansainvälisesti erityisesti panssaroiduilla sotilasajoneuvoillaan

Puolustusvälinemarkkinat avautuvat ja EU on 2009 hyväksynyt puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin, joka tulee muuttamaan alan kilpailua. Alan teknologiset vaatimukset ovat kasvaneet ja verkko-keskeisesti toimivien, suojaa ja iskukykyä tarjoavien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on aiempaa selvästi kalliimpaa ja tapahtuu yhä useammin monen toimijan yhteistyönä.
Vahvistaakseen Patrian kykyä kohdata nämä muutokset kotimaassa ja kansainvälisesti, Patrian omistajat ja johto ovat päättäneet uudistaa Patrian konsernirakennetta sekä liiketoiminta- ja johtorakenteita.

Suomen valtio ja EADS perustivat omistusosuuksiensa mukaisesti Patria Holding Oyj:n, joka on Patria-konsernin uusi emoyhtiö. Nykyinen Patria Oyj keskittyy liiketoiminnan projektien edellyttämien rahoitus- ja talouspalveluiden tarjoamiseen sekä tuottaa muita konsernin keskitettyjä hallintopalveluita.

Patrian konsernijohtoa vahvistetaan ja johtamismallia selkiytetään, minkä lisäksi konsernin markkinointia kehitetään ja koordinoidaan aiempaa tiiviimmin. Patria Aerostructures Oy ja Patria Pilot Training Oy siirretään Patria Aviation Oy:n tytäryhtiöiksi

Puolustussektorin johtamis- ja valvontajärjestelmiin keskittyvän Patrian Systems-liiketoiminnan rooli kehittäjänä, ylläpitäjänä ja integroinnin suunnittelijana ja toteuttajana sekä avioniikan asiantuntijana korostuu ja teknologiat laajenevat asteittain myös siviiliturvallisuusmarkkinoille.

Patrian maavoimasektorin tarjonta ryhmitellään uudelleen. Kansainvälinen talouskehitys on muuttanut markkinoita nopeasti ja mukautuakseen tähän muutokseen Patria Land & Armament Oy:n tehtävät jaetaan kahdelle yhtiölle.

– Ajoneuvo- ja heitinjärjestelmien kansainvälisen markkinoinnin, myynnin ja toimitushallinnan parantamiseksi perustetaan Patria Land Systems Oy. Tämä projektinjohtoyritys tarjoaa kilpailukykyisiä kansainvälisiä toimituskokonaisuuksia ja valvoo sopimusten tehokasta toteutusta.

– Patria Land & Armament Oy:n nimeksi tulee Patria Land Services Oy ja se erikoistuu nykyisen sopimuskannan toimitusten valmistuttua ajoneuvojen ja heitinjärjestelmien tuotannolliseen toimintaan ja elinkaaripalveluhin erityisesti toimipaikoillaan Hämeenlinnassa ja Sastamalassa.

Patrian konserniyhtiö Millog Oy tuottaa puolustusmateriaalien tukipalveluita sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita erityisesti Maavoimille. Millog Oy aloitti vuonna 2009 Maavoimien strategisena kumppanina Maavoimien kaluston ylläpidon.

Patrian 50 %:sti omistama Nammo AS on kansainvälinen ammusten ja rakettimoottoreiden sekä niiden järjestelmien ja elinkaaripalveluiden tuottaja. Yhtiön toinen omistaja on Norjan kuningaskunta. Tavoite on keskittää ammusliiketoimintaa jatkossa yhä enemmän Nammoon.

Muutokset organisaatioon tehdään 1.5.2010 ja yhtiörakenteen muutokset toteutetaan pääsääntöisesti alkaen Patria Oyj:n yhtiökokouksesta 14.4.2010.
 
Ottaen kuitenkin huomioon patrian tarjoamien tuotteiden monimuotoisuuden ja muutenkin laajan konsernin, niin aika loogisiltahan nuo muutokset vaikuttaa.

Yksi asia mikä kuitenkin pistää silmään, on selkeä keskittyminen ajoneuvo- ja heitinkaluston myynnin kehittämiseen perustamalla Patria Land Systems. Ainakin ulospäin näyttää siltä, että ongelmat vaunukaupoissa ovat tuoneet painetta saada lisää myyntiä. Samalla yhtiö taitaa keskittyä yhä enemmän AMOS ja NEMO konseptien markkinointiin.

Kuten museo sanoi: Samat kanit se siellä pomppivat, mutta mielenkiinnolla seuraan onko tällä vaikutusta myyntiin. Olisiko esimerkiksi pikkuhiljaa aika merkittävälle AMOS kaupalle?
 
AMOSTA olisi hituspikkusen helpompi myydä sitten, kun se rupee olemaan suunnilleen valmis. Olisihan se lottopotti, jos joku iso sotavaltio innostuisi maksamaan kehityskuluja oikein ruttoisalla lompakolla, vaan ei taida napsahtaa.
 
Back
Top