Pohdintaa: FSB ja Maahanmuutto

henri_k

Korpraali
Seuraavassa postauksessa oma mielipiteeni ja pohdintaa FSB:n maahanmuuttoon liittyvästä strategiasta.

Ensinnäkin tämä on yksityistä konjektuuria, joka perustuu aihetodisteisiin ja anekdootteihin, joiden luotettavuus on lähtökohtaisesti kyseenalainen. Silti, haluaisin esittää tällaisen näkemyksen, jonka itse luulen pitävän paikkansa, Venäläisen vakoilutoiminnan strategiasta suhteessa kansainväliseen politiikkaan ja maahanmuuttoilmiöön.

Muutama historiallinen pohjustava aihetodisteenkaltainen pointti:

Neuvostoliiton salaisen poliisin kehityksen ja kylmän sodan suurvaltojen vastakkainasettelun aikana vallitsi seuraavanlainen asetelma, jonka ajattelen olevan eräs avaintekijä. Neuvostoliitossa ollaan oltu akuutisti tietoisia siitä, että jokainen joka poistui Neuvostoliitosta oli automaattesesti ja välittömästi epäilynalainen Läntisen vastatiedustelun näkökulmasta. Normaalisti ihmiset eivät voineet poistua Neuvostoliiton alueelta. Tämä oli tietenkin edullista Läntisille tiedustelupalveluille. On nimittäin käytännöllistä voida kohdentaa resursseja tehokkaasti epäiltyihin henkilöihin, ja kun melkein jokainen Neuvostoliitosta lähtevä diplomaatti tai muu henkilö, oli joko suoraan salaisen poliisin palveluksessa, tai muutoin joutui edistämään salaisen poliisin tavoitteita, oli hyödyllistä seurata melkein jokaista NL:sta poistuvaa henkilöä. Miten Neuvostoliitto ratkaisi ongelman? Se ei voinut täysin ratkaista sitä, vaikka yrittikin käyttää välikäsiä. Kun Neuvostoliitto romahti, valtavat ihmismassat vaelsivat rautaisen esiripun Itä-puolelta Länteen. Tässä joukossa on voinut olla mielivaltainen määrä Neuvostotiedustelukontakteja, ja koska ihmisiä siirtyi niin paljon, Länsi menetti etunsa; Tai ainakin tämän yhden muuttujan joka tuki Lännen tiedustelua; Voisi tietenkin sanoa että suhteessa NL romahtaminen oli merkittävämpi takaisku Idässä, mutta heidän kannaltaan asiassa voi olla hopeareunus. Lisäksi, Lännessä on saatettu menettää valppaus NL/Venäjän suhteen. Vaikka KGB lakkautettiin, siihen kuuluneet ihmiset eivät hävinneet vaan jatkoivat elämäänsä ja olivat edelleen olemassa. Nykyisessä kv. asetelmassa tämä lienee erityisen ilmeistä.

Jakatunut lojaliteetti

Törmäsin jakautunut lojaliteetti termiin katsellessani/kuunnellessani entisen KGB loikkarin nimeltä Yuri Bezmenov haastattelua. Hän työskentelin KGB:n propagandaupseerina Intiassa. Kertomansa mukaan hän ihastui Intiaan, ja selitti että tällä ilmiöllä on termi, jota KGB:ssä kutsutaan "jakautuneeksi lojaliteetiksi", eli kun KGB:n upseeri tai työntekijä alkaa arvostaa kohdemaataan ja se alkaa heikentämään heidän määrätietoisuuttaan ja aiheuttamaan epävarmuutta.
Bezmenovin mukaan Venäläiset pitivät tätä erityisen vaarallisena. Mutta on hyvä huomata, että nämä henkilöt olivat silti ensisijaisesti Venäläisiä tai Neuvostoliittolaisia, ja työskentelivät "Äitivenäjän" puolesta isänmaallisesti. Entä kun värvätty henkilö ei ole edes Venäjältä, vaan vaikkapa Suomen kansalainen, joka edistää Neuvostotavoitteita Suomen tavoitteiden kustannuksella? Tämä on lähes maanpetoksellista, ja vähintäänkin omaa ilmeisen lojaalisuusongelman.

Synteesi

Edelliseen kappaleeseen vedoten, lienee selvää, että Venäjän salaisessa poliisissa ollaan tietoisia luontaisesta hyödystä värvätä henkilö kolmannesta maasta, ja lähettää hänet työskentelemään toiseen maahan. Tällaisia etuja on useita.

Maahanmuuttoilmiöön liittyy yksi tällainen etu: Paikasta toiseen siiryvät ihmismäärät tarjoavat suojan ja peitetarinan värvätyille henkilöille. Ilman maahanmuuttoilmiötä, jos FSB värväisi jostakin kolmannesta maasta henkilön, ja lähettäisi hänet työskentelemään Suomeen, olisi vaikeampi vastata kysymyksiin kuten miksi lähdit yms, ja tällaisia henkilöitä olisi käytännöllisempää seurata, kun heidän mukanaan ei tulisi muita satunnaisia yksilöitä tarjoamassa suojaa. Kun ihmisiä liikkuu paljon paikasta toiseen, ei ole tehokasta resurssien käyttöä yrittää selvittää jokaisen taustat äärimmäisyyksiin asti tai yrittää seurata heitä.
Toinen tällainen olennainen etu liittyy tähän lojaalisuuskysymykseen. Kun ihminen lähtee kolmannesta maasta ja työskentelee toista maata vastaan - Tässä kontekstissa käytän näiden maiden numerointia seuraavasti: 1. Maa on kontekstissa Venäjä eli FSB:n kotimaa. 2. Maa on operaatioiden kohdemaa. 3. Maa on värvätyn henkilön lähtömaa - ei tällöin tuolla henkilöllä ole tällaista lojaliteetti ongelmaa, tai ainakaan yhtä räikeää. He eivät edes työskentele omaa maatansa vastaan, eivätkä välttämättä edes liittoutunutta maata vastaan. Esimerkiksi voi ottaa vaikkapa Ernest Hemingwayn KGB taustan, joka paljastui julkisuudelle vasta joitakin vuosia sitten. Hemingway työskenteli KGB:lle ideologisista syistä, mutta ajankohtana, jolloin Neuvostoliitto ja Yhdysvallat olivat liittolaisia. Siksi Hemingway ei kokenut pettävänsä kotimaataan, eikä efektiivisesti tehnytkään niin. Hän vain auttoi liittolaisia. Tietenkin asenne muuttui kun kylmäsota alkoi, ja Hemingway halusi peitellä asiaa, FBI kiinnostui Hemingwayn Kuuban asuinkiinteistöistä yms. Mutta jos Hemingway olisi ollit yksinkertaisesti Kuubalainen tai jostain muusta Neuvostoliiton liittolaismaasta, tämän tyyppistä lojaalisuusongelmaa ei olisi syntynyt yhtä helposti.

Toinen anekdoottinen ja aihetodisteen kaltainen pointti tulee Venäjän harjoittamasta FSB:tä avustavien henkilöiden kiristämisestä. Käsittääkseni esimerkiksi jos Venäjältä kansalainen muuttaa ulkomaille ja jättää perheensä tai sukulaisiaan Venäjälle, FSB voi käyttää heitä kiristykseen tarvitteassa, ja tämä mahdollisuus vähentää kiinnostusta ryhtyä loikkariksi tai avustaa vastapuolen tiedustelujärjestöjä, vaikka kyseinen henkilö ei itse hyväksyisikään FSB:n pyrkimyksiä tai keinoja.

Joten kun henkilö lähtee kolmannesta maasta, menee toiseen maahan, ja jättää sukulaisiaan tai perhettään kolmanteen maahan, tämä antaa vipuvartta FSB:lle kiristää henkilöä ja pitää heidät lieassa.

Henkilökohtaiset kokemukseni

Väitän myös joutuneeni henkiökohtaisesti ongelmiin Venäjän turvallisuuspalveluiden kanssa täällä Suomessa, vaikka olen ihan kantasuomalainen henkilö, enkä edes ollut millään tavalla kiinnostunut heistä tai kokoasiasta. Mutta minun mielipiteelläni ei ollut merkitystä, vaan jouduin näihin ongelmiin. Matkan varella tai näiden omien kokemuksieni aikana olen saanut vahavasti sellaisen käsityksen, että Venäjä on käyttänyt värväämiänsä henkilöitä hienovaraiseen painostus- ja häirintätoimintaan, sekä että nämä henkilöt ovat tilastollisest ja suhteellisesti melko usein ulkomaalaisia tai maahnamuuttajia. Esimerkiksi seuraavista maista lähtöisin olevia henkilöitä olen kohdannut: Vietnam, Puola, Nepal, Pakistan, Sudan, niin että henkilöt ovat osoittautuneet olevansa Venäjän värväämiä tai edistävänsä heidän tavoitteitaan tässä omassa tapauksessani

Kun yritin ymmärtää miten tämä on edes mahdollista; Eli rationalisoida miksi näin voi olla, päädyin käytännössä näihin johtopäätöksiin joita tähän postaukseen nyt olen kirjoittanut.

Mutta julkisesti, yleiskäsitys on että Venäjä on tukenut maahanmuuttovastaisia (ääri)oikeistolaisia? Miten tämä käy järkeen yllä olevan kanssa?

Ensinnäkin, mielestäni Venäjä haluaa piilottaa pitkäaikaiset tavoitteensa ja sen pitkäaikaisen hyödyn, jota se saavuttaa näiden värväämiensä välikäsien avulla kohdemaissa ja tämä tavoite on samansuuntainen maahanmuuttomyönteisyyden kanssa. Toiseksi, Venäjällä halutaan yksinkertaisesti että poliittisen päätöksenteonkyky lamaantuu keskinäisen riitelyn seurauksena. Ja kolmanneksi, he haluavat vastustaa Läntisiä arvoja, joihin lukeutuu kansainvälisyys, globaalisuus ja vastaavat asiat kuten liberalismi ja ihmisten oikeus liikkua vapaasti paikasta toiseen. Mutta samalla maahanmuuttovastaisuuden tukeminen on savuverho, jonka turvin he voivat edistää pitkäaikaisia tavoitteitaan saamalla globaalisti värväämiänsä henkilöitä yhteiskunnassa erilaisiin asemiin.

Joskin on täysin perusteltua ajatella että myös poliittisten virtauksien ja vastakkainasetteluiden rakentaminen ja lietsominen on pitkänaikavälin toimintaa, eikä pelkästään välikainen tai hetkellinen asia.
Pointtini on oikeastaan että FSB:llä on kahden raiteen strategia: He haluavat molemmat hyödyt. He haluavat että Lännessä riidellään maahanmuuttokysymyksen ympärillä, sekä he haluavat värvätä ihmisiä globaalisti omiksi pelinappuloikseen ja lähettää niitä vieraisiin maihin toimimaan. Voisi vielä huomioida että poliittisilla ilmiöillä on vastareaktionsa, ja tukemalla yhtä ääripäätä, saattaa syntyä vastareaktio. Sekin että Venäjä tukee nimenomaan maahanmuuttovastaista äärioikeistoa, saattaa olla suunnitelmallista siten, että luonnollinen vastareaktiokin palvelee Venäjän etua.

Tämän kirjoituksen ei tosin ole tarkoitus olla maahanmuuttovastainen. En itse vastusta maahanmuuttoa, ja vaikka nostakin keskustelun aiheeksi tällaisen huolen, jonka voisi tulkita maahanmuuttovastaisuudeksi, se ei oikeastaan ole tekstin pointti. Ensinnäkin, suurin osa maahanmuuttajista ei liity mitenkään Venäjään; Tämä on oikeastaan selvää jo ylläolevien perusteluiden vuoksi; Ne ihmiset jotka eivät ole Venäjän värväämiä, antavat suojaa niille jotka ovat, ja tekee vastatiedustelun resurssien kohdentamisesta vaikeampaa. Mikäli tämä arvio kuitenkin pitäisi paikkansa, lienee selvää, että vastatiedustelun täytyy varautua asiaan ja ottaa se jotenkin huomioon, yrittäessään ehkäistä Venäjän vaikutusvallan proliferoitumista maan sisällä.

No voisiko tämä postaus itsessään olla Venäläistä disinformaatiota? Ja olenko itse Venäjätrolli, kirjoittamassa tätä tekstiä, antamassa uusia argumentteja äärioikeistolle maahanmuuton vastustamiseksi?

Minun tapauksessani siitä ei ole kyse, mutta en voi tietenkään mitenkään vakuuttaa ketään asiasta. Yhtä hyvin tämä voisi olla jotain disinformaatiota. Mielestäni on parempi ajatella että tällainenkin saattaa olla disinformaatiota, koska se on valppaampi tapa ajatella asiaa, ja luulen että palvelee Suomen etua enemmän kasvattaa tietoisuutta Venäjän harjoittaman disinformaation eri muodoista, joten oikeastaan se että tällaista epäiltäisiin tekstin suhteen, on tavallaan hyväkin asia, vaikka en nyt varsinaisesti sitä toivokaan. Mutta yhtä merkittävä syy skeptisyyteen on se, että näiden omien kokemuksieni aikana Venäjään liittyen, ovat Venäläiset saattaneet onnistua harhauttamaan minua niin paljon, että olen omaksunut vääristyneitä käsityksiä asioista, ja näin ollen näkemyksenikään eivät kuvaisi todellisuutta kovin tarkasti isommassa mittakaavassa. (Esimerkiksi vaikka asia olisikin näin paikallisesti, se ei välttämättä ole yleistettävissä). Ja tietenkin voin olla erehtynyt tai olla jollain muulla tavalla hyödyllinen idiootti.

Mikä minun kantani maahanmuuttoon sitten on?

Mielestäni maahanmuuttajat ja maahanmuutto ovat kaksi eri asiaa. Maahanmuuttajat ovat ihmisiä, ja maahanmuutto on politiikkaa, jonka säännöt ja toimenpiteet laatii joukko poliitikkoja. Mielestäni ihmisiä pitää lähtökohtaisesti kohdella kunnioituksella ja tasa-arvoisesti, sekä muistaa heidän oikeuksiaan, mutta maahanmuuttopolitiikka ei ole ihminen, ja mielestäni sen pitäisi perustua ensisijaisesti järkevään mutta myös humaaniin päätöksentekoon - ei liian altruistisesti, mutta ei liian itsekkäästikään.

Tilanteeni siis on se, että olen joutunut tällaisen häirinnänkohteeksi, johon liittyy myös Venäjän turvallisuuspalvelu. Olen ottanut yhteyttä asian tiimoilta paikallispoliisiin jo kauan sitten ja yrittänyt puhelimitse tiedustella ohjeita. Heidän kantansa oli, että poliisi ei voi tehdä mitään. Olen myös ollut yhteydessä Suojelupoliisiin, jolla on toki toisenlainen näkemys asioista tässä suhteessa kuin poliisilla. Olen myös yrittänyt olla reagoimatta tähän touhuun millään tavalla, siinä toivossa että asiat rauhoittuisivat omia aikojaan, mutta se ei ole toiminut. Olen valinnut siten itselleni tällaisen älyllisen itsepuolustuskeinon: Kirjoitan aiheesta jotain sellaista, jonka voisi hyvinkin kuvitella olevan sisällöltään ei-toivottua Venäjän näkökulmasta, ja sikäli kun tämä ongelma eskaloituu entisestään, niin yritän tehdä enemmän asian eteen kirjoittamalla aiheesta julkisesti netissä, tämä toivottavasti tarjoaa riittävän hyvän järkisyyn jättää minut rauhaan. Keskittyisin itse mielelläni täysin muunlaisiin asioihin, kuten omassa vähäpätöisessä elämässäni keskeisiin pikkujuttuihin, enkä varsinaisesti halua mitään osaa tässä sopassa, mutta koen ettei vaihtoehtoja ole. Lisäksi haluan vielä mainita, etten ole asian suhteen saanut oikeastaan yhtään ohjetta miltään taholta missään vaiheessa, ja joutunut itse keksimään keinot, kuten tämän itsepuolustusmenetelmän jota tässä nyt todistatte tekstiä lukemalla.

Ps. Jos luit koko tekstin, haluaisin vielä erikseen pyytää että kommentointi olisi asiallista ja pysyisi jotakuinkin aiheessa. Tässä tapauksessa siis kun aiheena on maanpuolustus, mielestäni Venäjän värväämien henkilöiden lukumäärän kasvaminen Suomalaisessa yhteiskunnassa heikentää turvallisuuttamme ja sikäli liittyy maanpuolustukseen, vaikka kyse ei olekaan laadultaan armeijaan ja perinteiseen turvallisuuteen assosioituvasta ongelmasta.
 

Teräsmies

Respected Leader
BAN
Esimerkiksi seuraavista maista lähtöisin olevia henkilöitä olen kohdannut: Vietnam, Puola, Nepal, Pakistan, Sudan, niin että henkilöt ovat osoittautuneet olevansa Venäjän värväämiä tai edistävänsä heidän tavoitteitaan tässä omassa tapauksessani
Huonoja agentteja jos paljastavat esimmäiselle vastaantulijalle että FSB on värvännyt heidät.
 

Herman30

Supreme Leader
Montako aloitusta on tarpeen samasta aiheesta. Kysyn vaan, eikö ensimmäinen riittänyt? Onko henri joku pihatontun alter ego? Niin paljon kysymyksiä täällä kun yksin istun Pietarin toimistossani.
 

henri_k

Korpraali
Montako aloitusta on tarpeen samasta aiheesta. Kysyn vaan, eikö ensimmäinen riittänyt? Onko henri joku pihatontun alter ego? Niin paljon kysymyksiä täällä kun yksin istun Pietarin toimistossani.
Ehkä olisi parempi kysyä montako järkevää/asiallista kommenttia olet kirjoittanut tälle palstalle? Tai ainakin mun aloituksiin. Joita on kaksi.
 

Fremen

Respected Leader
Seuraavassa postauksessa oma mielipiteeni ja pohdintaa FSB:n maahanmuuttoon liittyvästä strategiasta.

Ensinnäkin tämä on yksityistä konjektuuria, joka perustuu aihetodisteisiin ja anekdootteihin, joiden luotettavuus on lähtökohtaisesti kyseenalainen. Silti, haluaisin esittää tällaisen näkemyksen, jonka itse luulen pitävän paikkansa, Venäläisen vakoilutoiminnan strategiasta suhteessa kansainväliseen politiikkaan ja maahanmuuttoilmiöön.

Muutama historiallinen pohjustava aihetodisteenkaltainen pointti:

Neuvostoliiton salaisen poliisin kehityksen ja kylmän sodan suurvaltojen vastakkainasettelun aikana vallitsi seuraavanlainen asetelma, jonka ajattelen olevan eräs avaintekijä. Neuvostoliitossa ollaan oltu akuutisti tietoisia siitä, että jokainen joka poistui Neuvostoliitosta oli automaattesesti ja välittömästi epäilynalainen Läntisen vastatiedustelun näkökulmasta. Normaalisti ihmiset eivät voineet poistua Neuvostoliiton alueelta. Tämä oli tietenkin edullista Läntisille tiedustelupalveluille. On nimittäin käytännöllistä voida kohdentaa resursseja tehokkaasti epäiltyihin henkilöihin, ja kun melkein jokainen Neuvostoliitosta lähtevä diplomaatti tai muu henkilö, oli joko suoraan salaisen poliisin palveluksessa, tai muutoin joutui edistämään salaisen poliisin tavoitteita, oli hyödyllistä seurata melkein jokaista NL:sta poistuvaa henkilöä. Miten Neuvostoliitto ratkaisi ongelman? Se ei voinut täysin ratkaista sitä, vaikka yrittikin käyttää välikäsiä. Kun Neuvostoliitto romahti, valtavat ihmismassat vaelsivat rautaisen esiripun Itä-puolelta Länteen. Tässä joukossa on voinut olla mielivaltainen määrä Neuvostotiedustelukontakteja, ja koska ihmisiä siirtyi niin paljon, Länsi menetti etunsa; Tai ainakin tämän yhden muuttujan joka tuki Lännen tiedustelua; Voisi tietenkin sanoa että suhteessa NL romahtaminen oli merkittävämpi takaisku Idässä, mutta heidän kannaltaan asiassa voi olla hopeareunus. Lisäksi, Lännessä on saatettu menettää valppaus NL/Venäjän suhteen. Vaikka KGB lakkautettiin, siihen kuuluneet ihmiset eivät hävinneet vaan jatkoivat elämäänsä ja olivat edelleen olemassa. Nykyisessä kv. asetelmassa tämä lienee erityisen ilmeistä.

Jakatunut lojaliteetti

Törmäsin jakautunut lojaliteetti termiin katsellessani/kuunnellessani entisen KGB loikkarin nimeltä Yuri Bezmenov haastattelua. Hän työskentelin KGB:n propagandaupseerina Intiassa. Kertomansa mukaan hän ihastui Intiaan, ja selitti että tällä ilmiöllä on termi, jota KGB:ssä kutsutaan "jakautuneeksi lojaliteetiksi", eli kun KGB:n upseeri tai työntekijä alkaa arvostaa kohdemaataan ja se alkaa heikentämään heidän määrätietoisuuttaan ja aiheuttamaan epävarmuutta.
Bezmenovin mukaan Venäläiset pitivät tätä erityisen vaarallisena. Mutta on hyvä huomata, että nämä henkilöt olivat silti ensisijaisesti Venäläisiä tai Neuvostoliittolaisia, ja työskentelivät "Äitivenäjän" puolesta isänmaallisesti. Entä kun värvätty henkilö ei ole edes Venäjältä, vaan vaikkapa Suomen kansalainen, joka edistää Neuvostotavoitteita Suomen tavoitteiden kustannuksella? Tämä on lähes maanpetoksellista, ja vähintäänkin omaa ilmeisen lojaalisuusongelman.

Synteesi

Edelliseen kappaleeseen vedoten, lienee selvää, että Venäjän salaisessa poliisissa ollaan tietoisia luontaisesta hyödystä värvätä henkilö kolmannesta maasta, ja lähettää hänet työskentelemään toiseen maahan. Tällaisia etuja on useita.

Maahanmuuttoilmiöön liittyy yksi tällainen etu: Paikasta toiseen siiryvät ihmismäärät tarjoavat suojan ja peitetarinan värvätyille henkilöille. Ilman maahanmuuttoilmiötä, jos FSB värväisi jostakin kolmannesta maasta henkilön, ja lähettäisi hänet työskentelemään Suomeen, olisi vaikeampi vastata kysymyksiin kuten miksi lähdit yms, ja tällaisia henkilöitä olisi käytännöllisempää seurata, kun heidän mukanaan ei tulisi muita satunnaisia yksilöitä tarjoamassa suojaa. Kun ihmisiä liikkuu paljon paikasta toiseen, ei ole tehokasta resurssien käyttöä yrittää selvittää jokaisen taustat äärimmäisyyksiin asti tai yrittää seurata heitä.
Toinen tällainen olennainen etu liittyy tähän lojaalisuuskysymykseen. Kun ihminen lähtee kolmannesta maasta ja työskentelee toista maata vastaan - Tässä kontekstissa käytän näiden maiden numerointia seuraavasti: 1. Maa on kontekstissa Venäjä eli FSB:n kotimaa. 2. Maa on operaatioiden kohdemaa. 3. Maa on värvätyn henkilön lähtömaa - ei tällöin tuolla henkilöllä ole tällaista lojaliteetti ongelmaa, tai ainakaan yhtä räikeää. He eivät edes työskentele omaa maatansa vastaan, eivätkä välttämättä edes liittoutunutta maata vastaan. Esimerkiksi voi ottaa vaikkapa Ernest Hemingwayn KGB taustan, joka paljastui julkisuudelle vasta joitakin vuosia sitten. Hemingway työskenteli KGB:lle ideologisista syistä, mutta ajankohtana, jolloin Neuvostoliitto ja Yhdysvallat olivat liittolaisia. Siksi Hemingway ei kokenut pettävänsä kotimaataan, eikä efektiivisesti tehnytkään niin. Hän vain auttoi liittolaisia. Tietenkin asenne muuttui kun kylmäsota alkoi, ja Hemingway halusi peitellä asiaa, FBI kiinnostui Hemingwayn Kuuban asuinkiinteistöistä yms. Mutta jos Hemingway olisi ollit yksinkertaisesti Kuubalainen tai jostain muusta Neuvostoliiton liittolaismaasta, tämän tyyppistä lojaalisuusongelmaa ei olisi syntynyt yhtä helposti.

Toinen anekdoottinen ja aihetodisteen kaltainen pointti tulee Venäjän harjoittamasta FSB:tä avustavien henkilöiden kiristämisestä. Käsittääkseni esimerkiksi jos Venäjältä kansalainen muuttaa ulkomaille ja jättää perheensä tai sukulaisiaan Venäjälle, FSB voi käyttää heitä kiristykseen tarvitteassa, ja tämä mahdollisuus vähentää kiinnostusta ryhtyä loikkariksi tai avustaa vastapuolen tiedustelujärjestöjä, vaikka kyseinen henkilö ei itse hyväksyisikään FSB:n pyrkimyksiä tai keinoja.

Joten kun henkilö lähtee kolmannesta maasta, menee toiseen maahan, ja jättää sukulaisiaan tai perhettään kolmanteen maahan, tämä antaa vipuvartta FSB:lle kiristää henkilöä ja pitää heidät lieassa.

Henkilökohtaiset kokemukseni

Väitän myös joutuneeni henkiökohtaisesti ongelmiin Venäjän turvallisuuspalveluiden kanssa täällä Suomessa, vaikka olen ihan kantasuomalainen henkilö, enkä edes ollut millään tavalla kiinnostunut heistä tai kokoasiasta. Mutta minun mielipiteelläni ei ollut merkitystä, vaan jouduin näihin ongelmiin. Matkan varella tai näiden omien kokemuksieni aikana olen saanut vahavasti sellaisen käsityksen, että Venäjä on käyttänyt värväämiänsä henkilöitä hienovaraiseen painostus- ja häirintätoimintaan, sekä että nämä henkilöt ovat tilastollisest ja suhteellisesti melko usein ulkomaalaisia tai maahnamuuttajia. Esimerkiksi seuraavista maista lähtöisin olevia henkilöitä olen kohdannut: Vietnam, Puola, Nepal, Pakistan, Sudan, niin että henkilöt ovat osoittautuneet olevansa Venäjän värväämiä tai edistävänsä heidän tavoitteitaan tässä omassa tapauksessani

Kun yritin ymmärtää miten tämä on edes mahdollista; Eli rationalisoida miksi näin voi olla, päädyin käytännössä näihin johtopäätöksiin joita tähän postaukseen nyt olen kirjoittanut.

Mutta julkisesti, yleiskäsitys on että Venäjä on tukenut maahanmuuttovastaisia (ääri)oikeistolaisia? Miten tämä käy järkeen yllä olevan kanssa?

Ensinnäkin, mielestäni Venäjä haluaa piilottaa pitkäaikaiset tavoitteensa ja sen pitkäaikaisen hyödyn, jota se saavuttaa näiden värväämiensä välikäsien avulla kohdemaissa ja tämä tavoite on samansuuntainen maahanmuuttomyönteisyyden kanssa. Toiseksi, Venäjällä halutaan yksinkertaisesti että poliittisen päätöksenteonkyky lamaantuu keskinäisen riitelyn seurauksena. Ja kolmanneksi, he haluavat vastustaa Läntisiä arvoja, joihin lukeutuu kansainvälisyys, globaalisuus ja vastaavat asiat kuten liberalismi ja ihmisten oikeus liikkua vapaasti paikasta toiseen. Mutta samalla maahanmuuttovastaisuuden tukeminen on savuverho, jonka turvin he voivat edistää pitkäaikaisia tavoitteitaan saamalla globaalisti värväämiänsä henkilöitä yhteiskunnassa erilaisiin asemiin.

Joskin on täysin perusteltua ajatella että myös poliittisten virtauksien ja vastakkainasetteluiden rakentaminen ja lietsominen on pitkänaikavälin toimintaa, eikä pelkästään välikainen tai hetkellinen asia.
Pointtini on oikeastaan että FSB:llä on kahden raiteen strategia: He haluavat molemmat hyödyt. He haluavat että Lännessä riidellään maahanmuuttokysymyksen ympärillä, sekä he haluavat värvätä ihmisiä globaalisti omiksi pelinappuloikseen ja lähettää niitä vieraisiin maihin toimimaan. Voisi vielä huomioida että poliittisilla ilmiöillä on vastareaktionsa, ja tukemalla yhtä ääripäätä, saattaa syntyä vastareaktio. Sekin että Venäjä tukee nimenomaan maahanmuuttovastaista äärioikeistoa, saattaa olla suunnitelmallista siten, että luonnollinen vastareaktiokin palvelee Venäjän etua.

Tämän kirjoituksen ei tosin ole tarkoitus olla maahanmuuttovastainen. En itse vastusta maahanmuuttoa, ja vaikka nostakin keskustelun aiheeksi tällaisen huolen, jonka voisi tulkita maahanmuuttovastaisuudeksi, se ei oikeastaan ole tekstin pointti. Ensinnäkin, suurin osa maahanmuuttajista ei liity mitenkään Venäjään; Tämä on oikeastaan selvää jo ylläolevien perusteluiden vuoksi; Ne ihmiset jotka eivät ole Venäjän värväämiä, antavat suojaa niille jotka ovat, ja tekee vastatiedustelun resurssien kohdentamisesta vaikeampaa. Mikäli tämä arvio kuitenkin pitäisi paikkansa, lienee selvää, että vastatiedustelun täytyy varautua asiaan ja ottaa se jotenkin huomioon, yrittäessään ehkäistä Venäjän vaikutusvallan proliferoitumista maan sisällä.

No voisiko tämä postaus itsessään olla Venäläistä disinformaatiota? Ja olenko itse Venäjätrolli, kirjoittamassa tätä tekstiä, antamassa uusia argumentteja äärioikeistolle maahanmuuton vastustamiseksi?

Minun tapauksessani siitä ei ole kyse, mutta en voi tietenkään mitenkään vakuuttaa ketään asiasta. Yhtä hyvin tämä voisi olla jotain disinformaatiota. Mielestäni on parempi ajatella että tällainenkin saattaa olla disinformaatiota, koska se on valppaampi tapa ajatella asiaa, ja luulen että palvelee Suomen etua enemmän kasvattaa tietoisuutta Venäjän harjoittaman disinformaation eri muodoista, joten oikeastaan se että tällaista epäiltäisiin tekstin suhteen, on tavallaan hyväkin asia, vaikka en nyt varsinaisesti sitä toivokaan. Mutta yhtä merkittävä syy skeptisyyteen on se, että näiden omien kokemuksieni aikana Venäjään liittyen, ovat Venäläiset saattaneet onnistua harhauttamaan minua niin paljon, että olen omaksunut vääristyneitä käsityksiä asioista, ja näin ollen näkemyksenikään eivät kuvaisi todellisuutta kovin tarkasti isommassa mittakaavassa. (Esimerkiksi vaikka asia olisikin näin paikallisesti, se ei välttämättä ole yleistettävissä). Ja tietenkin voin olla erehtynyt tai olla jollain muulla tavalla hyödyllinen idiootti.

Mikä minun kantani maahanmuuttoon sitten on?

Mielestäni maahanmuuttajat ja maahanmuutto ovat kaksi eri asiaa. Maahanmuuttajat ovat ihmisiä, ja maahanmuutto on politiikkaa, jonka säännöt ja toimenpiteet laatii joukko poliitikkoja. Mielestäni ihmisiä pitää lähtökohtaisesti kohdella kunnioituksella ja tasa-arvoisesti, sekä muistaa heidän oikeuksiaan, mutta maahanmuuttopolitiikka ei ole ihminen, ja mielestäni sen pitäisi perustua ensisijaisesti järkevään mutta myös humaaniin päätöksentekoon - ei liian altruistisesti, mutta ei liian itsekkäästikään.

Tilanteeni siis on se, että olen joutunut tällaisen häirinnänkohteeksi, johon liittyy myös Venäjän turvallisuuspalvelu. Olen ottanut yhteyttä asian tiimoilta paikallispoliisiin jo kauan sitten ja yrittänyt puhelimitse tiedustella ohjeita. Heidän kantansa oli, että poliisi ei voi tehdä mitään. Olen myös ollut yhteydessä Suojelupoliisiin, jolla on toki toisenlainen näkemys asioista tässä suhteessa kuin poliisilla. Olen myös yrittänyt olla reagoimatta tähän touhuun millään tavalla, siinä toivossa että asiat rauhoittuisivat omia aikojaan, mutta se ei ole toiminut. Olen valinnut siten itselleni tällaisen älyllisen itsepuolustuskeinon: Kirjoitan aiheesta jotain sellaista, jonka voisi hyvinkin kuvitella olevan sisällöltään ei-toivottua Venäjän näkökulmasta, ja sikäli kun tämä ongelma eskaloituu entisestään, niin yritän tehdä enemmän asian eteen kirjoittamalla aiheesta julkisesti netissä, tämä toivottavasti tarjoaa riittävän hyvän järkisyyn jättää minut rauhaan. Keskittyisin itse mielelläni täysin muunlaisiin asioihin, kuten omassa vähäpätöisessä elämässäni keskeisiin pikkujuttuihin, enkä varsinaisesti halua mitään osaa tässä sopassa, mutta koen ettei vaihtoehtoja ole. Lisäksi haluan vielä mainita, etten ole asian suhteen saanut oikeastaan yhtään ohjetta miltään taholta missään vaiheessa, ja joutunut itse keksimään keinot, kuten tämän itsepuolustusmenetelmän jota tässä nyt todistatte tekstiä lukemalla.

Ps. Jos luit koko tekstin, haluaisin vielä erikseen pyytää että kommentointi olisi asiallista ja pysyisi jotakuinkin aiheessa. Tässä tapauksessa siis kun aiheena on maanpuolustus, mielestäni Venäjän värväämien henkilöiden lukumäärän kasvaminen Suomalaisessa yhteiskunnassa heikentää turvallisuuttamme ja sikäli liittyy maanpuolustukseen, vaikka kyse ei olekaan laadultaan armeijaan ja perinteiseen turvallisuuteen assosioituvasta ongelmasta.
Mielenkiintoinen avaus... tosin Suomessa ei ole yhtäkään oikeistopuoluetta, ja väitän että koko maailmassa ei ole yhtäkään äärioikeistolaista puoluetta.

oikeistolaisuus = valtion roolin (kontrolli) ja verotusoikeuden (oikeus puuttua yksilön tuottavuuteen), minimoiminen

äärioikeistolaisuus = lähempänä anarkismia, valtiolla ei ole mitään oikeutta määrätä yksilön positiivisten vapauksien asteesta. Yksilöllä oikeus suojata itseään, omaa tuottavuuttaan ja omaisuuttaan käyttämällä myös äärimmäisiä voimakeinoja.

Elementtejä jälkimmäisestä löytyy lainsäädännössä ja sen tulkinnoissa useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa (Texas, Arkansas ja Florida nyt tulevat ensimmäisinä mieleen)
- Castle Law, Stand Your Ground Law, No Duty to Retreat Law.

Ja Virosta. Kotini on linnani, ei perääntymisvelvoitetta, ei pakovelvoitetta.

Siitä vaan kokeilemaan.. kunhan pitää huolen että voiman käyttö on kohtuullista suhteessa koettuun uhkaan, ja ihanteellisesti tästä olisi oikeudessa vähän enemmän näyttöä kuin musta tuntui...
 

Fremen

Respected Leader
Mutta noissa mamu-ghetoissa Itä-Helsingissä pesii todellinen aikapommi, siellä käytetään Kadyrovin porukkaa tjms. saamaan muslimit liikkeelle viidentenä kolonnana. Varmasti, itse en ainakaan jättäisi tälläistä resurssia käyttämättä.
 

Creidiki

Ylipäällikkö
FSB on Venäjän sisäisestä turvallisuudesta vastaava virasto, joka toimii myös entisissä neuvostotasavalloissa ml Baltian maat. Olisin erittäin yllättynyt jos FSB:llä olisi Suomessa muuta kuin yhdysenkilö lähetystössä.

Suomessa puuhastelee Venäjän ulkomaan tiedustelu eli SVR, KGB:n perillinen tosin sekin. Toisena tahona on asevoimien tiedustelupalvelu GU (ent. GRU). Operaatioupseerin organisaatiota määritettäessä, parhaana tunnistuskeinona voi viedä henkilön Kappeliin lounaalle. Jos jantteri osaa käyttä veistä ja haarukkaa ja pyyhkii suunsa lautasliinaan hihan sijasta, on hän todennäköisimmin käynyt MGIMO:n diplomaattilinjan ja siten SVR:n palkkalistoilla.
 

henri_k

Korpraali
FSB on Venäjän sisäisestä turvallisuudesta vastaava virasto, joka toimii myös entisissä neuvostotasavalloissa ml Baltian maat. Olisin erittäin yllättynyt jos FSB:llä olisi Suomessa muuta kuin yhdysenkilö lähetystössä.

Suomessa puuhastelee Venäjän ulkomaan tiedustelu eli SVR, KGB:n perillinen tosin sekin. Toisena tahona on asevoimien tiedustelupalvelu GU (ent. GRU). Operaatioupseerin organisaatiota määritettäessä, parhaana tunnistuskeinona voi viedä henkilön Kappeliin lounaalle. Jos jantteri osaa käyttä veistä ja haarukkaa ja pyyhkii suunsa lautasliinaan hihan sijasta, on hän todennäköisimmin käynyt MGIMO:n diplomaattilinjan ja siten SVR:n palkkalistoilla.
"Olisin erittäin yllättynyt jos FSB:llä olisi Suomessa muuta kuin yhdysenkilö lähetystössä."
^ Mielestäni tämä on erittäin optimistinen ajatus, ellei tarkoituksena ole sanoa että Suomessa olevat Venäjän työntekijät ovat näiden muiden virastojen henkilöitä.

" Operaatioupseerin organisaatiota määritettäessä, parhaana tunnistuskeinona voi viedä henkilön Kappeliin lounaalle [...] "
^ Ilmeisesti tarkoituksena on suhtautua asiaan huumorilla, mutta kuitenkin seassa on totuuden pisara liittyen kylmän sodan aikaiseen NL koulutukseen.
Ei liene kuitenkaan tarkoitus että kukaan ottaisi vakavasti tätä huulenheittoa?

Mielestäni tässä kommentissa ilmenee kuitenkin sellainen hieman vaarallinen ajatus, että tämmösellä "äijäasenteella" epäsuoraan viestitetään että kyllä täällä on asiat hallinnassa. Ihmisille saattaa sitten jäädä tunnepohjainen käsitys, joka ei välttämättä vastaa todellisuutta millään tavalla.
 

henri_k

Korpraali
Minusta Suomi tarvitsee sellaista vastatiedustelua, joka pystyy tarvittaessa vapauttamaan yksittäisiä kansalaisia Venäjän ulkomaantiedustelun otteesta, esimerkiksi jos tällaista kompromaattia on jonkun ihmisen suhteen kertynyt niin miettiä miten heikentää sen avulla tehtävää kiristystä tms. Ylipäätään mielestäni on todennäköisesti niin, että Venäjän tiedustelun kontrolloimat Suomen kansalaiset ovat akselilla:
Uhri - Rikoskumppani koko skaalan alueella, sen lisäksi saattaa olla niinkin, että osa Venäjän etua edistävistä henkilöistä ei välttämättä tiedä edistävänsä Venäjän etua, vaan kuvittelevat kyseen olevan jostain muusta. Näitä asioita olisi tietysti hyvä tutkia, mutta ongelma jo lähtökohtaisesti on siinä, ettei Suomessa kukaan tutki asiaa. Suojelupoliisi, jonka tontille tällaisten selvittäminen kuuluisi, ei ole koskaan omannut resursseja. Ja miksi ei? Koska KGB onnistui saamaan Suomen poliittisen elämän hallintaansa kylmän sodan aikana, olosuhteissa joissa suurin osa politikoista oli suoraan tai epäsuoraan KGB:n vaikutuksen alla ei tällaiselle "Neuvostovastaiselle" tarkoitukselle löytynyt poliittista tahtoa.
 

Coffee Man

Respected Leader
FSB

Venäjän federaation turvallisuuspalvelu (ven. Федера́льная слу́жба безопа́сности (Росси́йской Федера́ции), Federalnaja služba bezopasnosti (Rossijskoi Federatsii)), lyh. FSB on Venäjän turvallisuuspalvelu, joka toimii järjestäytynyttä rikollisuutta, huumekauppaa, terrorismia ja korruptiota vastaan koko Venäjän liittovaltion alueella.

Venäjän rajavartiolaitos eli Venäjän federaation turvallisuuspalvelun rajapalvelu (PS FSB Rossii) toimii FSB:n alaisuudessa.


12lc0bf0z2s51.jpg


GRU

GRU (ven. Главное разведывательное управление, Glavnoje razvedyvatel’noje upravlenije, suom. Tiedustelupäähallinto) on Venäjän federaation asevoimien sotilastiedustelun keskuselin ja osa toukokuussa 1992 muodostettuja Venäjän asevoimia.

GRU perustettiin puna-armeijaan lokakuussa 1918, mutta sen olemassaoloa ei koskaan tunnustettu Neuvostoliitossa. GRU:n tehtävänä oli kaikki sotilastiedustelu ja se jatkoi osana armeijaa, kun siitä 1946 tuli Neuvostoliiton asevoimat.

Neuvostoliiton hajottua joulukuussa 1991 GRU toimi Itsenäisten valtioiden yhteisön asevoimien osana toukokuuhun 1992 saakka.

GRU on varsinaista ulkomaantiedustelua SVR:ää merkittävämpi. Se tunnetaan kovista otteistaan. GRU on toiminut Venäjän aikana varsinkin 2010-luvulla ulkomailla erilaisissa näkyvissä ja peitetyissä operaatioissa.
GRU:n merkitys on kasvanut jatkuvasti, kun idän ja lännen välit ovat huonontuneet.

D2932F25-F2D5-4A28-891E-20642B96C39A.jpg


SVR

SVR (ven. Служба внешней разведки, Služba vnešnei razvedki) on Venäjän ulkomaantiedustelupalvelu. SVR:n juuret ovat NKVD:n 20. joulukuuta 1920 perustetussa ulkomaanosastossa. Se tunnettiin sittemmin KGB:n ensimmäisenä direktoraattina erotuksena turvallisuuspoliisista. Nykyisen nimensä se sai vuonna 1991 Neuvostoliiton hajotessa.

SVR suorittaa ulkomaista tiedustelua, terrorismin vastaista toimintaa ja tietojen vaihtoa vieraiden tiedustelupalveluiden kanssa. Virasto vastaa myös tietojen analysoinnista. FSB:stä poiketen SVR ei toimi poliisitehtävissä.

SVR on suoraan Venäjän presidentin alainen ministeriöön verrattavissa oleva virasto, jonka johtajalla on kenraalin sotilasarvo. SVR raportoi suoraan presidentille. Organisaatioon kuulunee esikuntadirektoraatti ja seitsemän varsinaista direktoraattia.

SVR:n kokonaisvahvuus on tuntematon, mutta Saksan hallituksen teettämän raportin mukaan sillä on arviolta 13 000 työntekijää. Järjestöä johtaa entinen Venäjän pääministeri Mihail Fradkov ja myös yksi hänen edeltäjistään, Jevgeni Primakov, on toiminut maan pääministerinä.

3506.jpg
 

Coffee Man

Respected Leader
Poisto
 
Viimeksi muokattu:

Coffee Man

Respected Leader

Coffee Man

Respected Leader
Jos puhutaan haitallisesta maahanmuutosta niin toki Venäjä heittää bensaa liekkeihin aina kun tulee pienikin tilaisuus. Moskova on hyvinkin kiinnostunut kaikista maahanmuuttovastaisista liikkeistä ja ainakin Ranskassa ja Italiassa se on niiden toimintaa myös rahoittanut. Nämähän ovat lähes poikkeuksetta myös EU-kriittisiä liikkeitä ja mikäs sen mieluisampaa voisi Putinille ja kumppaneille olla?

1534664552-karin-kneissl-vladimir-putin-getty.jpg

Kneissl-makes-a-career-first-curtsies-for-Putin-now-Rosneft.jpg


Suomessa persut ovat ihan varmasti Moskovan tarkkailun alla ja itäinen naapuri on niistä vähintäänkin yhtä kiinnostunut kun taistolaisista aikoinaan, mutta ei ole viitteitä siitä että puolue tanssisi Putinin tahtiin. Joitakin yhteyksiä joissakin tapauksissa on löytynyt mutta niitä löytyy kyllä jokaisesta puolueesta.

Toisaalta...

 
Viimeksi muokattu:

Coffee Man

Respected Leader
Venäjän ystäviä löytyy kaikista puolueista mutta minun luokitussysteemissä ne eivät ole hyödyllisiä idiootteja kun ne ovat PAAVOJA!

Paavo-V%C3%A4yrynen-twitter.jpg


PAAVOT löytää aina sieltä missä aita on matalin. PAAVOT ovat aina sillä puolella joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla omia tavoitteita joita on tasan yksi. PAAVOT haluavat PAAVOKSI PAAVON paikalle :ROFLMAO:

6476a0a4ca0746eeaa614ba19fca47b6.jpg
 
Viimeksi muokattu:

henri_k

Korpraali
Kiitos asiallisesta kommentoinnista.

Olen tietoinen Venäjän nykyisen turvallisuussektorin sisältävän ainakin nuo 3 mainittua komponenttia. Onko teidän näkemyksenne mukaan teksti väärin otsikoitu?

Suomessa suomettumisen aikaan useat poliitikot ovat oma-aloitteisesti edistäneet Neuvostoliiton etua, toimineet tavallaan autonomisesti Itä-Naapurin parhaaksi Suomen edun kustannuksella. Osa heistä on myös aktiivisesti tavannut KGB:n edustajia, Suojelupoliisi on kirjannut tapaamisia ja tutkijat, jotka ovat päässeet hyödyntämään SUPO:n arkistoja, ovat voineet lainata merkintöjä näistä tapaamisista. Mielestäni tällaiset henkilöt, vaikka edustavatkin Neuvostoliiton värväys- ja vaikutustoimintaa, eivät ole luettavissa varsinaisesti KGB:n työntekijöiksi, vaan pikemminkin ovat Neuvostiedustelukontakteja tms. Vastaavasti esimerkiksi Jukka Seppinen on kirjoittanut kylmän sodan ajoista, Ulkoministeriön virkamiesten rekrytointipohjan siirtyneen Neuvostomyönteiseen asentoon. Tällaiset virkamiehet ovat edistäneet Neuvostoliiton etua. Mikä osasto KGB:ssä on vastannut näiden virkamiesten värväämisestä, ja mikäli saman tyyppistä toimintaa tapahtuisi tänään, minkä tiedustelupalvelun alaisuuteen toiminta pitäisi laskea? SVR:n vai FSB:n?
Mikäli tapahtuisi sellaista, kuten aloitustekstissä esitän, että nyky-Venäjä voi värvätä kolmansista maista kontakteja tai henkilöitä, joita hyödyntää ruohonjuuritason toiminnassa, pitäisikö nämä henkilöt assosioida SVR:n vai FSB:n toimintaan?

Otetaan esimerkiksi seuraavanlainen asetelma: Suomessa on yritys, vaikkapa nimeltään Siivoustoimisto Pikkarainen. Siivoustoimisto Pikkarainen on myynyt kiinteistöhuoltopalveluita erilaisille yrityksille paikallisesti, ja yrityksen työntekijät käyvät näiden asiakasyritysten tiloissa päivittäin. Siivoustoimisto Pikkaraisen omistaja ja yrittäjä on nimeltään vaikka Veijo Venäläinen. Veijo on Venäläisten värväämä henkilö, ja suosii rekrytointipäätöksissä henkilöitä viimekädessä Venäjältä tulevan ohjeistuksen perusteella. Venäjän salaisella poliisilla tai tiedustelupalvelulla, on kontakteja kolmannessa maassa, esimerkiksi vaikkapa Pakistanissa. He ovat löytäneet sieltä sopivan henkilön, olkoon hän nimeltään vaikkapa Adam, ja värvänneet hänet, ja ehdottaneet muuttoa Suomeen, jossa odottaa varma työpaikka, ja vaikka palkka ei ole huima, on se Pakistanin tulotasoon nähden merkittävä. Adamin perhe jää Pakistaniin, mutta hän voi palkkatuloistaan lähettää osan perheelleen Suomessa työskennellessään ja vierailee perheensä luona kuukauden verran vuodessa, esimerkiksi. Adam lähtee Suomeen ja hakee töihin Siivoustoimisto Pikkaraiseen, ja saa paikan. Työtehtävissään hän vieraillessaan asiakasyritysten tiloissa, silloin tällöin toteuttaa jotain Venäjältä saamiensa ohjeiden mukaisia toimenpiteitä, joiden lopullista tarkoitusta hän ei tiedä. Hyödyntämällä Adamia siivoustoimisto Pikkaraisen palveluksessa Venäjä saa kerättyä tietoja joistain yrityksistä ja niiden työntekijöistä, joita hyödyntää myöhemmin uusien ihmisten värväämisessä, kiristämisessä tai muussa vastaavassa toiminnassa. Mikäli Adamin mielessä käväisisi ajatus keskustella tiedoistaan tai kokemuksistaan vaikkapa poliisin kanssa, muistuisi mieleen ehkä perhe joka on jäänyt taakse Pakistaniin.

Tapahtuuko suurin piirtein tällaista toiminta Suomessa? Minun kokemusteni mukaan tapahtuu - vaikkakin voin olla erehtynyt! - suurin piirtein tämän tyyppisistä seikoista on kyse aloituskirjoituksessa. En tiedä minkä palvelun alaisuuteen tällainen toiminta pitäisi kirjata, eli onko se viimekädessä SVR:n, FSB:n vai jonkun muun Venäjän tiedustelulaitoksen vastuulla. Selvästikin on niin, etteivät nämä esimerkissä mainitut henkilöt ole mitään SVR:n tai FSB:n tiedustelu-upseereita vaan jonkinlaisia siviilikontakteja, joita Venäjä hyödyntää, vertauksen vuoksi ikään kuin nappuloita shakkilaudalla. Paremman tiedon puuttuessa otsikoin tekstin laittamalla FSB:n otsikkoon.
 
Top