Puolustuskiinteistöt tulossa

JR49

Respected Leader
Perustin oman ketjun tälle, kun nyt en ihan heti keksinyt, mihin vanhaan voisi liittää.
Tässä mallissa kerrotaan muuten valmiuden parantuvan.

Puolustuskiinteistöjen organisointi seuraavaksi valtioneuvoston käsiteltäväksi

Puolustuskiinteistöjen uudelleen järjestelyä koskeva hallituksen esitys etenee seuraavaksi valtioneuvoston käsiteltäväksi, jonka jälkeen se annetaan eduskunnalle. Hallituksen esityksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöille perustettaisiin Puolustuskiinteistöt –tytärliikelaitos. Puolustuskiinteistöjen tehtävänä olisi tuottaa tilapalvelut Puolustusvoimille ja sen määrittämille kumppaneille.
Senaatti-kiinteistöt tuottaisi jatkossakin valtion muiden asiakkaiden tarvitsemat tilapalvelut. Uudessa Senaatti-konsernissa työskentelisi jatkossa yhteensä noin 1 100 valtion työntekijää ja sen arvioitu liikevaihto olisi yhteensä reilut 800 miljoonaa euroa.
Esitykseen tehdään vielä oikeuskanslerin viraston esityksestä joitain täydennyksiä perusteluihin. Pyrkimyksenä on, että hallituksen esitys käsiteltäisiin valtioneuvostossa viipymättä, kun tarvittavat täydennykset on tehty.
Mikäli lait menevät läpi suunnitellussa aikataulussa, voitaisiin Puolustuskiinteistöt organisaationa perustaa jo alkusyksystä 2020. Omaisuus ja henkilöstö siirtyisivät uuteen organisaatioon vuoden 2021 alusta lukien. Tällä tavoin Puolustuskiinteistöjen toimintavalmius voidaan varmistaa heti sen varsinaisen toiminnan käynnistyessä vuoden 2021 alussa. Nykyisin Puolustusvoimien kiinteistöjen ylläpidosta vastaava Puolustushallinnon Rakennuslaitos lopettaisi toimintansa samalla aikataululla, sen tehtävien ja henkilöstön siirtyessä uuteen Senaatti-konserniin.
Puolustusvoimien käytössä olevien kiinteistöjen omistuksen ja ylläpidon uudelleenorganisointi aloitettiin syksyllä 2019.
Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä on hyväksynyt esityksen organisaatiorakenteen perusteista, jossa on painotettu valmiuden parantamista ja ajatusta yhden luukun palvelusta.
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli...ti-seuraavaksi-valtioneuvoston-kasiteltavaksi
 
Hallituksen esityksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöille perustettaisiin Puolustuskiinteistöt –tytärliikelaitos.

Nykyisin Puolustusvoimien kiinteistöjen ylläpidosta vastaava Puolustushallinnon Rakennuslaitos lopettaisi toimintansa samalla aikataululla, sen tehtävien ja henkilöstön siirtyessä uuteen Senaatti-konserniin.

Esityksen mukaan Puolustuskiinteistöt olisi Senaattikiinteistöjen tytärliikelaitos ja PV:n kiinteistöjen ylläpidosta huolehtisi Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen lakkauttamisen jälkeen Senaatti-konserni. Ei tuo kuulosta siltä, että PV pääsisi Senaatti-kiinteistöistä eroon, mikä taisi olla puolustusminiteri Jussi Niinistön alkuperäinen ajatus ja jota muistaakseni PV:n komentaja Lindberg kannatti.
 
Itse varsinaista päätösesitystä ei ole vielä julkaistu, mutta tällainen tieto juuri. Lihavoin mielenkiintoisimman kohdan.
EDIT:
nytpä jo asiakirja tulikin julki. En ole ehtinyt lukea, linkkaan kuitenkin:
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8068ca24

Puolustuskiinteistöjen organisointi etenee eduskunnan käsittelyyn
Syksyllä 2019 aloitettu Puolustusvoimien käytössä olevien kiinteistöjen omistuksen ja ylläpidon uudelleenorganisointi etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn, kun valtioneuvosto hyväksyi 2.4.2020 hallituksen esityksen uudeksi Senaatti-kiinteistöjä ja Puolustuskiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi. Lainsäädäntö esitetään käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi eduskunnassa jo kevään 2020 aikana.
Hallituksen esityksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöille perustettaisiin Puolustuskiinteistöt –tytärliikelaitos. Puolustuskiinteistöjen tehtävänä olisi tuottaa tilapalvelut Puolustusvoimille ja sen määrittämille kumppaneille. Senaatti-kiinteistöt tuottaisi jatkossakin valtion muiden asiakkaiden tarvitsemat tilapalvelut.
Uudessa Senaatti-konsernissa työskentelisi jatkossa yhteensä noin 1 100 valtion työntekijää ja sen arvioitu liikevaihto olisi yhteensä reilut 800 miljoonaa euroa.
Mikäli lait menevät läpi suunnitellussa aikataulussa, voitaisiin Puolustuskiinteistöt organisaationa perustaa jo alkusyksystä 2020. Omaisuus ja henkilöstö siirtyisivät uuteen organisaatioon vuoden 2021 alusta lukien. Tällä tavoin Puolustuskiinteistöjen toimintavalmius voidaan varmistaa heti sen varsinaisen toiminnan käynnistyessä vuoden 2021 alussa. Nykyisin Puolustusvoimien kiinteistöjen ylläpidosta vastaava Puolustushallinnon Rakennuslaitos lopettaisi toimintansa samalla aikataululla, sen tehtävien ja henkilöstön siirtyessä uuteen Senaatti-konserniin.
Hallituksen esityksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksesta muodostettaisiin kahden liikelaitoksen muodostama Senaatti-konserni. Senaatti-kiinteistöt toimisi emoliikelaitoksena ja Puolustuskiinteistöt sen tytärliikelaitoksena. Senaatti-konsernin ylintä ohjausvaltaa käyttäisi eduskunta. Eduskunta vahvistaisi talousarviomenettelyssä mm. liikelaitosten vuotuiset palvelu- ja toimintatavoitteet ja antaisi suostumuksensa konsernin lainanotolle, investoinneille sekä muille sitoumuksille. Eduskunnan ohjauksen puitteissa puolustusministeriö ohjaisi Puolustuskiinteistöjä ja valtiovarainministeriö Senaatti-kiinteistöjä.
Puolustuskiinteistöjä koskevan järjestelyn ohella päivitetään myös yleislakina toimivaa liikelaitoslakia vastaamaan paremmin tämän hetken valtionhallinnon tarpeita. Yleiseen liikelaitoslakiin esitetään samalla päivityksiä mm. asiakaspiiriä ja liikelaitosten hallintoa koskevien eräiden säädösten osalta, jotta se vastaisi valtionhallinnon tämän hetken tarpeita nykyistä paremmin. Liikelaitoslaissa esitetään myös vahvistettavaksi säädöstasolla lähtökohta järjestää liikelaitoksen palvelutarjonta valtionhallinnolle sopimuksin.
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli...en-organisointi-etenee-eduskunnan-kasittelyyn
 
Viimeksi muokattu:
Itse varsinaista päätösesitystä ei ole vielä julkaistu, mutta tällainen tieto juuri. Lihavoin mielenkiintoisimman kohdan.
EDIT:
nytpä jo asiakirja tulikin julki. En ole ehtinyt lukea, linkkaan kuitenkin:
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8068ca24

Puolustuskiinteistöjen organisointi etenee eduskunnan käsittelyyn
Syksyllä 2019 aloitettu Puolustusvoimien käytössä olevien kiinteistöjen omistuksen ja ylläpidon uudelleenorganisointi etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn, kun valtioneuvosto hyväksyi 2.4.2020 hallituksen esityksen uudeksi Senaatti-kiinteistöjä ja Puolustuskiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi. Lainsäädäntö esitetään käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi eduskunnassa jo kevään 2020 aikana.
Hallituksen esityksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöille perustettaisiin Puolustuskiinteistöt –tytärliikelaitos. Puolustuskiinteistöjen tehtävänä olisi tuottaa tilapalvelut Puolustusvoimille ja sen määrittämille kumppaneille. Senaatti-kiinteistöt tuottaisi jatkossakin valtion muiden asiakkaiden tarvitsemat tilapalvelut.
Uudessa Senaatti-konsernissa työskentelisi jatkossa yhteensä noin 1 100 valtion työntekijää ja sen arvioitu liikevaihto olisi yhteensä reilut 800 miljoonaa euroa.
Mikäli lait menevät läpi suunnitellussa aikataulussa, voitaisiin Puolustuskiinteistöt organisaationa perustaa jo alkusyksystä 2020. Omaisuus ja henkilöstö siirtyisivät uuteen organisaatioon vuoden 2021 alusta lukien. Tällä tavoin Puolustuskiinteistöjen toimintavalmius voidaan varmistaa heti sen varsinaisen toiminnan käynnistyessä vuoden 2021 alussa. Nykyisin Puolustusvoimien kiinteistöjen ylläpidosta vastaava Puolustushallinnon Rakennuslaitos lopettaisi toimintansa samalla aikataululla, sen tehtävien ja henkilöstön siirtyessä uuteen Senaatti-konserniin.
Hallituksen esityksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksesta muodostettaisiin kahden liikelaitoksen muodostama Senaatti-konserni. Senaatti-kiinteistöt toimisi emoliikelaitoksena ja Puolustuskiinteistöt sen tytärliikelaitoksena. Senaatti-konsernin ylintä ohjausvaltaa käyttäisi eduskunta. Eduskunta vahvistaisi talousarviomenettelyssä mm. liikelaitosten vuotuiset palvelu- ja toimintatavoitteet ja antaisi suostumuksensa konsernin lainanotolle, investoinneille sekä muille sitoumuksille. Eduskunnan ohjauksen puitteissa puolustusministeriö ohjaisi Puolustuskiinteistöjä ja valtiovarainministeriö Senaatti-kiinteistöjä.
Puolustuskiinteistöjä koskevan järjestelyn ohella päivitetään myös yleislakina toimivaa liikelaitoslakia vastaamaan paremmin tämän hetken valtionhallinnon tarpeita. Yleiseen liikelaitoslakiin esitetään samalla päivityksiä mm. asiakaspiiriä ja liikelaitosten hallintoa koskevien eräiden säädösten osalta, jotta se vastaisi valtionhallinnon tämän hetken tarpeita nykyistä paremmin. Liikelaitoslaissa esitetään myös vahvistettavaksi säädöstasolla lähtökohta järjestää liikelaitoksen palvelutarjonta valtionhallinnolle sopimuksin.
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli...en-organisointi-etenee-eduskunnan-kasittelyyn
Lausuntoyhteenvedosta Puolustushallinnon rakennuslaitos PHRKL:n osuus:
Rakennuslaitos pitää uudistusta tarkoituksenmukaisena: Puolustuskiinteistöjen perustaminen selkiyttää Puolustusvoimille toimitilapalveluita tuottavien kumppanuuksien kenttää, vähentää neuvottelurajapintoja, lisää resurssien käytön joustavuutta, mahdollistaa kiinteistöjen elinkaarenhallinnan optimoinnin ja toimintamallin yksinkertaistumisen kautta parantaa edellytyksiä valmiudellisen kyvykkyyden luomiselle.

Puolustuskiinteistöuudistuksen onnistuneisuus riippuu pitkälti organisaatiorakenteen ja prosessien valmistelun tuloksista: asiaa koskeva lainsäädäntö on yleispiirteistä, eikä vielä ratkaise Senaatti-konsernin sisäistä organisointia, konsernipalveluiden roolia, prosessien toteutustapaa, taloudellisia lähtökohtia tai konsernin tarkempia johtosuhteita.

Alustavista linjauksista ei ole olemassa lopullisia päätöksiä, joten Rakennuslaitos ei pysty vielä tyhjentävästi muodostamaan kantaansa toteutuksen onnistuneisuudesta.
--------
Pitäiskö tässä nyt jo valmiiksi ottaa asenne, että vituiks menee?
 
Back
Top