Puolustusvoimat tarjoaa verkko-opintoja reserviläisille

Tvälups

Ylipäällikkö
Puolustusvoimat tarjoaa verkko-opintoja reserviläisille
STT Maanantai 21.1.2013 klo 16.43

Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta halutaan hyödyntää enemmän, kertoo Puolustusvoimien komentaja Ari Puheloinen.

FAKTAT
- Vapaaehtoista kouluttautumista aiotaan hyödyntää ennen kaikkea paikallisjoukoissa, jotka eriytetään nykyisistä alueellisista joukoista, kun sodan ajan joukkoja uudistetaan.
- Osa alueellisista joukoista keskittyy Puolustusvoimien uuteen taistelutapaan eli aktiivisempaan puolustukseen.
- Paikallisjoukot ovat siis reservistä perustettavia Puolustusvoimien poikkeusolojen joukkoja.
- Paikallisjoukkojen tehtäviä ovat ennen kaikkea suojaus- ja tukitehtävät.
- Paikallisjoukkoihin kuuluvat tulevaisuudessa esimerkiksi maakuntakomppaniat, sotilaspoliisikomppaniat ja reservistä palvelukseen käskettävien joukkojen perustamiskeskukset.
- Nykyisissä poikkeusolojen suunnitelmissa nämä yksiköt toimivat paljolti erillisinä. Tarkoitus on yhdistää ne yhtenäisempään johtoon muodostamalla niistä pataljoonia.

Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta on tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa nykyistä enemmän, kun sodan ajan joukkoja uudistetaan, sanoi Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen.

Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä puhunut Puheloinen sanoi, että Puolustusvoimien tarkoituksena on esimerkiksi parantaa reserviläisten omaehtoista osaamisen kehittämistä. Puheloisen mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vapaaehtoisuutta haluttaisiin väkisin lisätä.

- Emme ala vaatia vapaaehtoisuutta. Tarjoamme mahdollisuuden niille, joita asia kiinnostaa. Vapaaehtoispuolella on nykyistä enemmän mahdollisuuksia, joten miksi emme hyödyntäisi niitä, Puheloinen sanoi STT:lle puhelimitse.

Vapaaehtoisen koulutuksen ei ole myöskään tarkoitus syödä kertausharjoituksia.

Kannustinjärjestelmä ei tarkoita rahaa

Eväitä omaehtoiseen kouluttautumiseen Puolustusvoimat tarjoaa ainakin verkko-oppimateriaaleina.

- Koulutuskokonaisuuksia on entistä enemmän reserviläisten saatavilla PV-Moodle-oppimisympäristössä, esimerkkinä varusmiesten johtajakoulutuspaketit.

Puheloisen mukaan vapaaehtoiseen kouluttautumiseen on tullut kyselyjä kentältä.

- Kertausharjoituksiinkin on halukkuutta enemmän kuin voimme ottaa.

Reserviläisten sitoutumisen ja motivoitumisen tueksi kehitetään myös kannustinjärjestelmää. Kannustin ei kuitenkaan tarkoita rahallista korvausta.

- Ei meillä sellaiseen ole mahdollisuutta. Yksi ajatus on luoda erilaisia "urapolkuja" reserviläisille. Reserviläinen tietää, että pätevöitymällä on mahdollisuus päästä seuraaviin tehtäviin. Esimerkiksi järjestelmällinen reservin sotilasarvon ylentäminen voi olla mahdollista.

Pohjoismainen yhteistyö tuo mahdollisuuksia

- Puolustusvoimien tehtävät ja perusajatukset pitää laittaa uudelleen puntariin, jos budjetit jäävät nyt linjatulle tasolle. Sillä rahoituksella ei kyetä pitämään tarpeellista puolustuskykyä, Puheloinen sanoi.

Puheloisen mukaan pohjoismainen sotilasyhteistyö antaa mahdollisuuksia tehdä asioita yhdessä paremmin ja kustannustehokkaammin.

- Se ei kuitenkaan ratkaise rahoituksen haasteita, hän sanoi.
 
Back
Top