PV harjoittelee uudistettua taistelutapaa ensi kertaa isossa harjoituksessa

Samses

Ylipäällikkö
Lähde: PV nettisivut

Maavoimat harjoittelee uudistettua taistelutapaa

Maavoimien vaikuttamisharjoituksen (MVH2013) ja TROMBI13 –harjoituksen erityisinä teemoina ovat tänä vuonna maavoimien uudistettu taistelutapa, palvelusturvallisuus ja yleinen asevelvollisuus Suomen puolustusratkaisun perustana. Rovajärven ampuma-alue toimii päänäyttämönä kesällä kotiutuvien varusmiesten taisteluharjoituksissa.

Varusmiesten lyhentynyt palvelusaika on aikaistanut aiemmin juuri ennen juhannusta järjestettyjen isojen sotaharjoitusten aikataulua kahdella viikolla. Kesäkuussa kotiutuvien varusmiesten joukkokoulutuskauden lopusta on leikattu viisitoista vuorokautta, minkä vuoksi sisältöä on jouduttu siirtämään aiemmille koulutuskausille. Sotaharjoitusten pituus on pysynyt ennallaan.

– Maavoimien vaikuttamisharjoitus on ampumaharjoitus, kun taas TROMBI2013 on tämän vuoden ensimmäisen saapumiserän pääsotaharjoitus, eli taisteluharjoitus. Maavoimien vaikuttamisharjoituksessa ammutaan lähes 12 000 raskaan aseen laukausta, selventää MVH2013-harjoituksen suunnittelusta vastannut majuri Pauli Pukaralammi.

Järeällä kalustolla eteenpäin
Maavoimien vaikuttamisharjoitus 2013 –harjoitus järjestetään 13. - 24. toukokuuta Rovajärven harjoitusalueella. Harjoitus muodostuu tykistön taisteluosasto- ja järjestelmäharjoituksista, panssarintorjunta- ja panssarivaunuharjoituksesta sekä rajajoukkojen harjoituksesta. Kyseessä on laaja ja vaativa usean aselajin ja järjestelmän yhteistoimintaharjoitus.

MVH2013 –harjoitus on kehittynyt valtakunnallisesta tykistön ampumaharjoituksesta, joka on perinteisesti järjestetty Rovajärven ampuma-alueella. Vaikuttamisharjoitus on Puolustusvoimien suurin sotaharjoitus vuonna 2013. Harjoituksen päämääränä on yhtymän vaikuttamisjärjestelmän harjoituttaminen.

Ensimmäisellä viikolla joukot harjoittelevat toimintaa taisteluosastotasolla ja yhteistoimintaa kaukovaikuttamisessa. Toisella viikolla harjoitellaan tulenkäyttöä, jota tuetaan ylemmän johtoportaan toimenpitein. Samalla harjoitellaan myös eri aselajien yhteistoimintaa viesti- ja huoltotoiminnan osalta. Harjoitusjakso päättyy koulutustarkastusammuntaan.

Trombi testaa uutta taistelutapaa
TROMBI2013 –harjoitus järjestetään suorana jatkumona Maavoimien vaikuttamisharjoitukselle Rovajärvellä. Harjoitus on maavoimien suurin ja tärkein harjoitus tänä vuonna. Siihen osallistuu varusmiehiä sekä Puolustusvoimien palkattua henkilöstöä kaikista maavoimien joukko-osastoista sekä Rajavartiolaitokselta. Kyseessä on saapumiserien II/2012 ja I/2013 loppusotaharjoitus.

Taisteluharjoitus alkaa 24. toukokuuta ja sitä johtaa maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Petri Hulkko. Tavoitteena on ensimmäistä kertaa harjaannuttaa joukkoja taistelemaan maavoimien uudistetun taistelutavan mukaisesti.

Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa joukot keskitetään harjoitusalueelle, toisessa vaiheessa valmistellaan taistelutoimintaa muun muassa tiedustelun aloittamisella ja kolmannessa vaiheessa otetaan ensimmäinen kosketus viholliseen. TROMBI2013 –harjoituksesta saatujen kokemusten perusteella suunnitellaan ja toteutetaan vuodesta 2015 eteenpäin kahdesti vuodessa järjestettävät maavoimien pääsotaharjoitukset.

– Joukot toimivat laajalla alueella ja harjoituksessa harjoitellaan tulenkäyttöä syvyydessä. Rovajärven ampuma-alue mahdollistaa hyvin maavoimien taistelu 2015 –mukaisen toiminnan harjoittelemisen, toteaa Pukaralammi.

Harjoitusten suunnittelu aloitettiin syksyllä 2012. Maavoimien uudistettu taistelutapa, kaluston muutos ja joukkojen hajautettu käyttö ovat vaikuttaneet harjoitusten läpivientiin.
 
Back
Top