Reserviläiskirje

Reserviläiskirje


 • Äänestäjiä yhteensä
  270

TomTom

Ylipäällikkö
Mod
Joko on Reserviläiskirje tippunut luukusta, oliko kirjeessä yllätyksiä vai ei? Kertokaahan kokemuksia. Tähän mennessä lähtenyt 300 000 kirjettä, huomenna jatkuu lähettäminen.


Tehtävänimikeet (lyhenteet) infoksi:
Code:
AJONJOHT - Ajoneuvon johtaja
AJONKULJ - Ajoneuvon kuljettaja
AKKUHMIES - Akkuhuoltomies
AS-AU/TIETOL - Tietoliikenneasentaja-aliupseeri
AS-AU/VLAITE - Viestilaiteasentaja-aliupseeri
ASE-AU - Asealiupseeri
ASENT/HUOLTO - Huoltoasentaja
ASENT/KAAP - Kaapeliasentaja
ASENT/LINKKI - Linkkiasentaja
ASENT/MET - Metalliasentaja
ASENT/MOOTT - Moottoriasentaja
ASENT/PSV - Panssarivaunuasentaja
ASENT/PUHKES - Puhelinkeskusasentaja
ASENT/PUHLAI - Puhelinlaiteasentaja
ASENT/SÄHKÖ - Sähköasentaja
ASENT/TELE - Teleasentaja
ASENT/TIETOK - Tietokoneasentaja
ASENT/TIETOL - Tietoliikenneasentaja
ASENT/TUTKA - Tutka-asentaja
ASENT/VIESTI - Viestiasentaja
ASENT/VOIMLT - Voimalaiteasentaja
ASENTAJA-AU - Asentaja-aliupseeri
ASENT-AU/JÄR - Järjestelmäasentaja-aliupseeri
ASENT-AU/LKI - Linkkiasentaja-aliupseeri
ASENT-AU/MT - Moottoriasentaja-aliupseeri
ASENT-AU/SKÖ - Sähköasentaja-aliupseeri
ASENT-AU/TKA - Tutka-asentaja-aliupseeri
ASENT-AU/V - Viestiasentaja-aliupseeri
ASESEPPÄ-AU - Aseseppäaliupseeri
ASESÄHKÖAS - Asesähköasentaja
ASESÄHKÖ-AU - Asesähköaliupseeri
ATJA - Alustarkastaja
ATK-ASENTAJA - ATK-asentaja
ATK-ERIKSUUN - Atk-erikoissuunnittelija
ATK-HRJOHT - ATK-huoltoryhmänjohtaja
ATK-JÄRJASIA - Atk-järjestelmäasiantuntija
AUTOASENT - Autoasentaja
AUTONHUOLTOM - Autonhuoltomies
AUTONKULJ - Autonkuljettaja

ELEKTRHUPS - Elektroniikkahuoltoupseeri
ERIKJÄÄK - Erikoisjääkäri
ERIKJÄÄKAU - Erikoisjääkärialiupseeri
ESIKJJOHT - Esikuntajoukkueen johtaja
ESIKUNTA-AU - Esikunta-aliupseeri
ESIKUNTAPÄÄL - Esikuntapäällikkö
ETARV-AU - Elintarvikealiupseeri
ETARVVALV-AU - Elintarvikevalvoja-aliupseeri

HEITIN-RJOH - THeitinryhmänjohtaja
HEITTIMJOHT - Heittimenjohtaja
HENKPÄÄLL - Henkilöstöpäällikkö
HUOLTO-AU - Huoltoaliupseeri
HUOLTOJVARAJ - Huoltojoukkueenvarajohtaja
HUOLTORJOHT - Huoltoryhmänjohtaja

IT-AU - Ilmatorjunta-aliupseeri
ITJOHT - Ilmatorjuntajohtaja
ITKKMIES - Ilmatorjuntakonekiväärimies
ITMIES - Ilmatorjuntamies
IV-AU - Ilmavalvonta-aliupseeri

JAOS-AU - Jaosaliupseeri
JJOHT - Joukkueen johtaja
JOJÄAU - Johtamisjärjestelmäaliupseeri
JOJÄINS - Johtamisjärjestelmäinsinööri
JOJÄUPS - Johtamisjärjestelmäupseeri
JOKE-AU - Johtokeskusaliupseeri
JOKENPÄÄLL - Johtokeskuksen päällikkö
JOKE-UPS - Johtokeskusupseeri
JOPAN PÄÄLL - Johtopaikan päällikkö
JVARAJOHT - Joukkueen varajohtaja
JÄRJAS/YVI - Järjestelmäasentaja/YVI
JÄRJAU - Järjestelmäaliupseeri
JÄRJINS - Järjestelmäinsinööri
JÄRJTEKN - Järjestelmäteknikko
JÄRJUPS - Järjestelmäupseeri

KIRJURIAU - Kirjurialiupseeri
KKMIES - Konekiväärimies
KMORJOHT - Korjaamoryhmänjohtaja
KNTOJJOHT - Komentojoukkueenjohtaja
KOIRANOHJ-AU - Koiranohjaaja-aliupseeri
KONEASENTAJA - Koneasentaja
KONE-AU - Konealiupseeri
KONEENHOIT - Koneenhoitaja
KONEJJOHT - Konejoukkueenjohtaja
KONEJVARAJOH - Konejoukkueenvarajohtaja
KONERJOHT - Koneryhmänjohtaja
KONERVARAJOH - Koneryhmänvarajohtaja
KOUL - Kouluttaja
KOULUTUS-AU - Koulutusaliupseeri
KOULUTUSUPS - Koulutusupseeri
KPÄÄLL - Komppanian päällikkö
KRPISTAMP - Kranaattipistooliampuja
KULJ-AU - Kuljetusaliupseeri
KULJETTAJA - Kuljettaja
KULJJJOHT - Kuljetusjoukkueenjoukkueenjohtaja
KULJJJVARAJ - Kuljetusjoukkueenjoukkueenvarajohtaja
KULJMIES - Kuljetusmies
KULJ-UPS - Kuljetusupseeri
K-UPS - Komppaniupseeri
KVKKM - Kevytkonekiväärimies
KVÄLHUOLTOAU - Kuljetusvälinenhuoltoaliupseeri
KVÄLH-UPS - Kuljetusvälinehuoltoupseeri
KVÄLTEKN - Kuljetusvälineteknikko
KVÄL-UPS - Kuljetusvälineupseeri

LASKIJA-AU - Laskija-aliupseeri
LASKINAU - Laskinaliupseeri
LEKOAPUMEK - Lentokoneapumekaanikko
LEKOASEMEK - Lentokoneasemekaanikko
LEKOHAU - Lentokonehuoltoaliupseeri
LEKOHUPS - Lentokonehuoltoupseeri
LEKOMEK - Lentokonemekaanikko
LEKO-OHJ - Lentokoneen ohjaaja
LEVSEPPÄ-HIT - Levyseppä-hitsaaja
LINKKI-AU - Linkkialiupseeri
LKP-AU - Liikekannallepanoaliupseeri
LKP-MIES - Liikekannallepanomies
LKP-UPS - Liikekannallepanoupseeri
LVI-ASENT - LVI-asentaja
LÄHETTI-AU - Lähettialiupseeri
LÄHETTIUPS - Lähettiupseeri
LÄÄK-AU - Lääkintäaliupseeri
LÄÄKHUPS - Lääkintähuoltoupseeri
LÄÄKINTÄVAHT - Lääkintävahtimestari
LÄÄKJJOHT - Lääkintäjoukkueenjohtaja
LÄÄKRJOHT - Lääkintäryhmänjohtaja
LÄÄKRVARAJOH - Lääkintäryhmän varajohtaja

MERENK-AU - Merenkulkualiupseeri
MIINA-AU - Miina-aliupseeri
MITOAU - Miinantorjunta-aliupseeri
MITOM - Miinantorjuntamies
MITOUPS - Miinantorjuntaupseeri
MITTAUS-AU - Mittausaliupseeri
MOOTTORI-AU - Moottorialiupseeri
MUONITRJOHT - Muonitusryhmänjohtaja
MUONITUSAU - Muonitusaliupseeri
MUONITUS-AU - Muonitusaliupseeri
MV-AU - Merivalvonta-aliupseeri
MVMIES - Merivalvontamies
MV-UPS - Merivalvontaupseeri

OSASTOPÄÄLL - Osastopäällikkö
OSUPS - Osastoupseeri

PANSSARIJÄÄK - Panssarijääkäri
PARTION JOHT - Partion johtaja
PERKPÄÄLL - Perustamiskeskuksen päällikkö
PERKPÄÄLLAP - Perustamiskeskuksen päällikön apulainen
PION-AU - Pioneerialiupseeri
PIONEERIUPS - Pioneeriupseeri
PIONJJOHT - Pioneerijoukkueenjohtaja
PIONJVARJOHT - Pioneerijoukkueenvarajohtaja
PIONRJOHT - Pioneeriryhmänjohtaja
PIONRVARJOHT - Pioneeriryhmänvarajohtaja
PSM - Panssarimies
PSTMIES - Panssarintorjuntamies
PSTOHJ-RJOHT - Panssarintorjuntaohjusryhmänjohtaja
PSTOUPS - Patteristoupseeri
PSVJOHT - Panssrivaunun johtaja
PTRIN PÄÄLL - Patterin päällikkö
PTRIUPS - Patteriupseeri
PUH-AU - Puhelinaliupseeri

RAD-AU/JÄÄK - Radioaliupseeri/jääkärijoukot
RADIORVARAJ - Radioryhmänvarajohtaja
RKMIES - Rynnäkkökiväärimies
RVARAJOHT - Ryhmän varajohtaja
RYHMÄNJOHT - Ryhmänjohtaja

SISSIRADAU - Sissiradioaliupseeri
SLU-AU - Suojelualiupseeri
SLURJOHT - Suojeluryhmänjohtaja
SLUVÄL-AU - Suojeluvälinealiupseeri
SOTPOLIISI - Sotilaspoliisi
SPOL-AU - Sotilaspoliisialiupseeri
SPOLRJOHT - Sotilaspoliisiryhmänjohtaja
SPOLRVARJOHT - Sotilaspoliisiryhmänvarajohtaja
SPOLUPS - Sotilaspoliisiupseeri
SUOJELUHM - Suojeluhuoltomies
SUOJELU-UPS - Suojelu-upseeri
SUUNNKESKP - Suunnittelukeskuksen päällikkö
SUUNNPÄÄLL - Suunnittelupäällikkö
SVOIMAKONEAU - Sähkövoimakonealiupseeri
SYVKULJ - Syöksyveneenkuljettaja
SÄHKÖ-AU - Sähköaliupseeri
SÄHKÖVRJOHT - Sähkövoimaryhmänjohtaja
SÄÄ-AU - Sääaliupseeri

TAL-AU - Talousaliupseeri
TALH-AU - Taloushuoltoaliupseeri
TALHM - Taloushuoltomies
TALHUPS - Taloushuoltoupseeri
TALOUSPÄÄLL - Talouspäällikkö
TALOUSRJOHT - Talousryhmänjohtaja
TALOUSSIHT - Taloussihteeri
TALOUSUPS - Talousupseeri
T-AS-AU - Tuliasema-aliupseeri
T-ASMIES - Tuliasemamies
TASO-AU - Tasoaliupseeri
T-AS-UPS - Tuliasemaupseeri
TELE-AU - Telealiupseeri
TELEHUPS - Telehuoltoupseeri
TELEINS - Teleinsinööri
TELERJOHT - Teleryhmänjohtaja
TELERVARAJOH - Teleryhmänvarajohtaja
TIED-AU - Tiedustelualiupseeri
TIED-AU/JÄÄK - Tiedustelualiupseeri/jääkäri
TIEDJJOHT - Tiedustelujoukkueenjohtaja
TIEDJVARJOHT - Tiedustelujoukkueenvarajohtaja
TIEDM - Tiedustelumies
TIEDPÄÄLL - Tiedustelupäällikkö
TIEDRJOHT - Tiedusteluryhmänjohtaja
TIEDRVARAJ - Tiedusteluryhmänvarajohtaja
TIED-UPS - Tiedustelu-upseeri
TIED-UPS/IL - Tiedustelu-upseeri/ilmapuolustus
TIETOKONEINS - Tietokoneinsinööri
TIETOKPÄIV - Tietokonepäivystäjä
TIETOKTEKN - Tietokoneteknikko
TIETOLASENT - Tietoliikenneasentaja
TIETOLIIKAU - Tietoliikennealiupseeri
TIETOLIIKINS - Tietoliikenneinsinööri
TIETOLIIKUPS - Tietoliikenneupseeri
TIETOLRJOHT - Tietoliikenneryhmänjohtaja
TIETOLTEKN - Tietoliikenneteknikko
TILANNEAU - Tilannealiupseeri
TILANNEP-AU - Tilannepäivystäjäaliupseeri
TILANNEPÄIV - Tilannepäivystäjä
TILANNEUPS - Tilanneupseeri
TILANNEVALV - Tilannevalvoja
TILANP/VUORP - Tilannepäivystäjä/vuoropäällikkö
TILITYS-AU - Tilitysaliupseeri
TILKESKUPS - Tilannekeskusupseeri
TILPÄIV - Tilannepäivystäjä
TJ-AU - Tulenjohtoaliupseeri
TJKPÄÄLL - Taistelunjohtokeskuksen päällikkö
TJM - Tulenjohtomies
TJ-MITT-AU - Tulenjohto- ja mittausaliupseeri
TJPÄÄLL - Tulenjohtopäällikkö
TJ-UPS - Tulenjohtoupseeri
TJ-V-AU - Tulenjohto- ja viestialiupseeri
TJ-VM - Tulenjohto- ja viestimies
TKK-UPS - Tukikohtaupseeri
TLIIKPÄÄLL - Tietoliikennepäällikkö
TOIMPÄÄLL - Toimituspäällikkö
TRK-AMP - Tarkka-ampuja
TRKAMP-AU - Tarkka-ampuja-aliupseeri
TRKULJ - Traktorinkuljettaja
TRUKINKULJ - Trukinkuljettaja
TSTJAU - Taistelunjohtoaliupseeri
TSTJOHT - Taistelunjohtaja
TSTJOHT/IT - Taistelunjohtaja/IT
TSTKESK-AU - Taistelukeskusaliupseeri
TSTKESKM - Taistelukeskusmies
TSTKESK-UPS - Taistelukeskusupseeri
TSTLTI - Taistelulähetti
TSTLTI-AU - Taistelulähettialiupseeri
TSTOAPUL - Toimistoapulainen
TSTO-AU - Toimistoaliupseeri
TSTOPÄÄLL - Toimistopäällikkö
TSTOSIHT - Toimistosihteeri
TSTOUPS - Toimistoupseeri
TSTSUK - Taistelusukeltaja
TTEKN-AS - Tietotekniikka-asentaja
TTEKN-AS-AU - Tietotekniikka-asentaja-aliupseeri
TTEKNPÄÄLL - Tietotekniikkapäällikkö
TTEKNUPS - Tietotekniikkaupseeri
TUKIRJOHT - Tukiryhmänjohtaja
TULENJOHT-AU - Tulenjohto aliupseeri
TULENJUPS - Tulenjohtoupseeri
TULITOIMUPS - Tulitoimintaupseeri
TURVAMIES - Turvamies
TURVARVARAJ - Turvaryhmänvarajohtaja
TURV-INS - Turvallisuusinsinööri
TURV-UPS - Turvallisuusupseeri
TUTKA-AU - Tutka-aliupseeri
TVÄL-AU - Taisteluvälinealiupseeri
TVÄL-AU/JÄÄK - Taisteluvälinealiupseeri/jääkärijoukot
TVÄLH-INS - Taisteluvälinehuoltoinsinööri
TVÄLH-UPS - Taisteluvälinehuoltoupseeri
TVÄLMIES - Taisteluvälinemies
TVÄLPÄÄLL - Taisteluvälinepäällikkö
TVÄLTEKN - Taisteluvälineteknikko
TVÄL-UPS - Taisteluvälineupseeri
TYKISTÖUPS - Tykistöupseeri
TYKKI-AU - Tykkialiupseeri
TYÖKONEKULJ - Työkoneen kuljettaja

VALMIUSUPS - Valmiusupseeri
VALVOJA - Valvoja
VALVONTA-AU - Valvonta-aliupseeri
VALV-UPS - Valvontaupseeri
VARA-AMPUJA - Vara-ampuja
VARAPÄÄLL - Varapäällikkö
VARASTOAPUL - Varastoapulainen
VARASTO-AU - Varastoaliupseeri
VARASTOJJOHT - Varastojoukkueenjohtaja
VARASTORJOHT - Varastoryhmänjohtaja
VARTAU/JÄÄK - Vartioaliupseeri/jääkäri
VARTIOALIUPS - Vartioaliupseeri
VARTIOJÄÄK - Vartiojääkäri
VARTIOPÄÄLL - Vartiopäällikkö
VARTIOUPS - Vartioupseeri
VASTATIEDUPS - Vastatiedustelu-upseeri
VAUNUAS-AU - Vaunuasentaja-aliupseeri
VAUNUASENT - Vaunuasentaja
VAUNUNAJAJA - Vaunun ajaja
VAUNUNAMPUJA - Vaunun ampuja
VAUNUNJOHT - Vaunun johtaja
VENEENKULJ - Veneenkuljettaja
VHUOLTOM - Viestihuoltomies
VHUOLTOUPS - Viestihuoltoupseeri
VIESTIAS - Viestiasentaja
VIESTIAU - Viestialiupseeri
VIESTIHJJOHTV - iestihuoltojoukkueenjohtaja
VIESTIHJVARJ - Viestihuoltojoukkueenvarajohtaja
VIESTIHRJOHT - Viestihuoltoryhmänjohtaja
VIESTIHUOLM - Viesihuoltomies
VIESTIJJOHT - Viestijoukkueenjohtaja
VIESTIJVARAJ - Viestijoukkueenvarajohtaja
VIESTIPÄÄLL - Viestipäällikkö
VIESTIRJOHT - Viestiryhmänjohtaja
VIESTIRVARAJ - Viestiryhmänvarajohtaja
VIESTITYS-AU - Viestitysaliupseeri
VIESTIUPS - Viestiupseeri
VLAITE-AU - Viestilaitealiupseeri
VLIIK-AU - Viestiliikennealiupseeri
VLIIK-UPS - Viestiliikenneupseeri
VOIMAKONEAS - Voimakoneasentaja
VOIMAKONE-AU - Voimakonealiupseeri
VOIMAKONEM - Voimakonemies
VOIMAKONHOIT - Voimakoneenhoitaja
VOIMAKRJOHT - Voimakoneryhmänjohtaja
VUOROPÄÄLL - Vuoropäällikkö

YKSIKKÖUPS - Yksikköupseeri
YKSPURSIM - Yksikön pursimies

ÄÄNIMITTAUSM - Äänimittausmies

http://www.puolustusvoimat.fi/staattinen/reservilaiskirje/
 
Viimeksi muokattu:
Puolustusvoimat ymmärtää mahdollisesti murtuvia miehiä: jokaiselle on rooli, eikä mikään niistä ole ylitse muiden
Elämä 7.5.2015 15:49

Virve Rissanen

Heikki Saukkomaa / Lehtikuva
1305953386247

Reserviläiskirjeen herättämä keskustelu yllätti Puolustusvoimat.

 • Kaikkia armeijan käyneitä ei sijoiteta sodan ajan joukkoihin, mutta jokaiselle löytyy rooli, kertoo Anna Lind pääesikunnan viestintäosastolta.

  Keskiviikkona HS.fi:ssä julkaistussa jutussa psykologit pohtivat reserviläiskirjeen aiheuttamia odotuksia ja reaktioita. Heidän mukaansa vastaanottaja voi pettyä suurestikin, jos häntä ei huolita haluamiinsa joukkoihin. Lind oli mukana muotoilemassa kirjettä, ja kertoo, että siinä on pyritty selittämään tilanne mahdollisimman kattavasti.

  "Kirjeessä ei voitu selostaa koko järjestelmää, mutta pääpointti on, että jokaisella on joku rooli. Mikään niistä ei ole ylitse muiden", Lind sanoo.

  Artikkeliin liittyvätLind kertoo ymmärtävänsä, että yhteisöön kuuluminen on ihmiselle tärkeää. Hän muistuttaa jokaisen saavan olla mukana omalla tavallaan, vaikka iän tai koulutuksen myötä alkuperäinen tehtävä muuttuisikin.

  "Maanpuolustus on perustuslain mukaan jokaisen kansalaisen velvoite, ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden luomisessa jokainen on mukana."

  Reserviläinen voi myös itse vaikuttaa sodan ajan sijoitukseensa kirjeen saamisen jälkeen. Jos tiedot koulutuksesta tai ammatista ovat vanhentuneet, ne voi päivittää omaan aluetoimistoonsa. Myös kiinnostusten kohteista ja muusta osaamisesta kannattaa kertoa.

  "Maanpuolustuskoulutuskin tarjoaa väylän osallistua ja päivittää osaamistaan. Koulutuskirjo on valtava."

  Kirjeen herättämää sotapelkoa Lind rauhoittelee.

  "On ikävää, että kirje yhdistetään turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. Se on ajoituksellinen sattuma – pelko on turhaa", Lind sanoo.

  Reserviläiskirjeen saama laaja huomio yllätti Lindin. Hän ihmettelee, miten kaikki ympäröivät asiat liitetään kirjeeseen. Lind toivoo, että ihmiset eivät ottaisi Puolustusvoimien postia liian vakavasti.

  "Tämä on meille arkinen asia, joten näin pitkäaikainen kiinnostus tuntuu yllättävän suurelta."
 
Kaikilla ei vissiin ole mennyt ilman yllätyksiä.

Reserviläiskirje toi rauhanturvaalle yllätyksen

Reservin rauhanturvaaja yllättyi, kun kohua saanut reserviläiskirje saapui kotiin. Asepalveluksen aikana kuljettajana toiminut, kohta kolmekymppinen, kaksinkertainen rauhanturvaaja palveli Nato-operaatioissa vaativissa partiotehtävissä etulinjoissa. Puolustusvoimien lähettämän reserviläiskirjeen mukaan hän onkin keittäjä - ilman minkäänlaista kokemusta tai armeijan antamaa koulutusta kyseisiin alaan.

Väkisinkin herättää kysymyksiä, että kuinka kokeneet rauhanturvaajat sijoitetaan sodan ajan tehtäviin niin, että parhaiten puolustavat maatamme poikkeusoloissa.

http://www.holkkari.fi/howtiset/2433-reservilaiskirje-toi-rauhanturvaalle-yllatyksen/
 
Kaikilla ei vissiin ole mennyt ilman yllätyksiä.

Reserviläiskirje toi rauhanturvaalle yllätyksen

Reservin rauhanturvaaja yllättyi, kun kohua saanut reserviläiskirje saapui kotiin. Asepalveluksen aikana kuljettajana toiminut, kohta kolmekymppinen, kaksinkertainen rauhanturvaaja palveli Nato-operaatioissa vaativissa partiotehtävissä etulinjoissa. Puolustusvoimien lähettämän reserviläiskirjeen mukaan hän onkin keittäjä - ilman minkäänlaista kokemusta tai armeijan antamaa koulutusta kyseisiin alaan.

Väkisinkin herättää kysymyksiä, että kuinka kokeneet rauhanturvaajat sijoitetaan sodan ajan tehtäviin niin, että parhaiten puolustavat maatamme poikkeusoloissa.

http://www.holkkari.fi/howtiset/2433-reservilaiskirje-toi-rauhanturvaalle-yllatyksen/

Tämä taitaa olla yksi syy kirjeen lähettämiseen. Eli tietoja voidaan korjata ja henkilöt sijoittaa osaamisensa ja mahdollisesti motivaationsa/halukkuutensa kannalta parhaaseen tehtävään. Kyseisessä tapauksessa sijoitus varmaankin on mennyt juuri aspalveluksen mukaisesti.
 
Puolustusvoimat ymmärtää mahdollisesti murtuvia miehiä: jokaiselle on rooli, eikä mikään niistä ole ylitse muiden
Elämä 7.5.2015 15:49

Virve Rissanen

Heikki Saukkomaa / Lehtikuva
1305953386247

Reserviläiskirjeen herättämä keskustelu yllätti Puolustusvoimat.

 • Kaikkia armeijan käyneitä ei sijoiteta sodan ajan joukkoihin, mutta jokaiselle löytyy rooli, kertoo Anna Lind pääesikunnan viestintäosastolta.

  Keskiviikkona HS.fi:ssä julkaistussa jutussa psykologit pohtivat reserviläiskirjeen aiheuttamia odotuksia ja reaktioita. Heidän mukaansa vastaanottaja voi pettyä suurestikin, jos häntä ei huolita haluamiinsa joukkoihin. Lind oli mukana muotoilemassa kirjettä, ja kertoo, että siinä on pyritty selittämään tilanne mahdollisimman kattavasti.

  "Kirjeessä ei voitu selostaa koko järjestelmää, mutta pääpointti on, että jokaisella on joku rooli. Mikään niistä ei ole ylitse muiden", Lind sanoo.

  Artikkeliin liittyvätLind kertoo ymmärtävänsä, että yhteisöön kuuluminen on ihmiselle tärkeää. Hän muistuttaa jokaisen saavan olla mukana omalla tavallaan, vaikka iän tai koulutuksen myötä alkuperäinen tehtävä muuttuisikin.

  "Maanpuolustus on perustuslain mukaan jokaisen kansalaisen velvoite, ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden luomisessa jokainen on mukana."

  Reserviläinen voi myös itse vaikuttaa sodan ajan sijoitukseensa kirjeen saamisen jälkeen. Jos tiedot koulutuksesta tai ammatista ovat vanhentuneet, ne voi päivittää omaan aluetoimistoonsa. Myös kiinnostusten kohteista ja muusta osaamisesta kannattaa kertoa.

  "Maanpuolustuskoulutuskin tarjoaa väylän osallistua ja päivittää osaamistaan. Koulutuskirjo on valtava."

  Kirjeen herättämää sotapelkoa Lind rauhoittelee.

  "On ikävää, että kirje yhdistetään turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. Se on ajoituksellinen sattuma – pelko on turhaa", Lind sanoo.

  Reserviläiskirjeen saama laaja huomio yllätti Lindin. Hän ihmettelee, miten kaikki ympäröivät asiat liitetään kirjeeseen. Lind toivoo, että ihmiset eivät ottaisi Puolustusvoimien postia liian vakavasti.

  "Tämä on meille arkinen asia, joten näin pitkäaikainen kiinnostus tuntuu yllättävän suurelta."

Voi paska mitä skeidaa tuossa Lindin lässytyksessä. Omaa kirjettä en ole vielä avannut. Toivottavasti siellä ei ole samaa paskaa siitä, että jokaiselle on tärkeä rooli ja tehtävä. Valtiota ja armeijaa ei kiinnosta paskan vertaa ne kellä ei ole sodan ajan sijoitusta. Maanpuolustuksen kannalta olis varmaan ollut parempi sanoa suoraan miten asiat on eikä kierrellä totuuden ympärillä. Armeijaa ei edes kiinnosta suurin osa niistä kenellä on sijoitus niin miten niitä kiinnostaisi sijoittamattomat ja harjoittamattomat?

25 vuotias insinöörikaverini kertoi, että hänellä luki "ei sijoitusta". Terve ja urheilullinen korpraali, jolle luvattiin intin jälkeen kertausharjoituksia. Kaveri on laukannut vapaaehtoisissa harjoituksissa jo 15 vuotiaasta ja harrastaa mm. metsästystä.

Uskaltaakohan omaa kirjettä edes avata. Näkyy olevan ainakin ihan väärästä aluetoimistosta lähetetty.

Edit: Tämäkään pv:n kirje ei ollut "reserviläiskirje", vaan käsky saapua reservin kertausharjoitukseen. Viime viikolla tuli edellinen...
 
Viimeksi muokattu:
Pääsin ominsilmin ihmettelemään veljmiehen kirjettä, kun omaani ei ole vielä tullut.

Ihmetys oli kyllä suuri, kun kirjeessä luki sijoituksena "trkulj". Vähän aikaa oli veli miettinyt, että mikäs tulenjohtaja tms. tämä nyt on, mutta tuon koodiavaimen perusteella selvisi kyseessä olevan trukinkuljettajan pesti. :confused:

Ihmetystä herättää, että veljmies on kuitenkin sissiaukin käynyt mies, jolla ei ole mitään kokemusta varastomiehen tai muun trukkispeden hommista. Äkkiseltään ainoa yhteys trukkeihin tulee hänellä ennen varusmiespalvelusta olleesta työpaikasta eli tamperelaisesta erilaisia satamien konttilukkeja valmistavassa (nyk. Kalmar) yrityksessä. Sielläkin veljmies oli ollut insinööriopintoihin liittyvissä tehtävissä, ei trukkikuskina. Eikä hän ole kuunaan ruohonleikkuria kummempaa työkonetta ajanut.

Nyt sitten vaan odottelemaan kertausharjoituksia ja uuden trukkitaistelutavan opettamista. Mahtaako vapaaehtoisista koulutuksista löytyä trukkikursseja?
 
Pääsin ominsilmin ihmettelemään veljmiehen kirjettä, kun omaani ei ole vielä tullut.

Ihmetys oli kyllä suuri, kun kirjeessä luki sijoituksena "trkulj". Vähän aikaa oli veli miettinyt, että mikäs tulenjohtaja tms. tämä nyt on, mutta tuon koodiavaimen perusteella selvisi kyseessä olevan trukinkuljettajan pesti. :confused:

Ihmetystä herättää, että veljmies on kuitenkin sissiaukin käynyt mies, jolla ei ole mitään kokemusta varastomiehen tai muun trukkispeden hommista. Äkkiseltään ainoa yhteys trukkeihin tulee hänellä ennen varusmiespalvelusta olleesta työpaikasta eli tamperelaisesta erilaisia satamien konttilukkeja valmistavassa (nyk. Kalmar) yrityksessä. Sielläkin veljmies oli ollut insinööriopintoihin liittyvissä tehtävissä, ei trukkikuskina. Eikä hän ole kuunaan ruohonleikkuria kummempaa työkonetta ajanut.

Nyt sitten vaan odottelemaan kertausharjoituksia ja uuden trukkitaistelutavan opettamista. Mahtaako vapaaehtoisista koulutuksista löytyä trukkikursseja?

TR on traktori ja TRUKINKULJ on trukinkuljettaja.
 
Pv.n järjestelmä on erehtymätön. Olin aikanaan kurssilla ja pv.n kouluttaja kertoi meille kunkin sijoituksen. Olin aikalailla hämmästynyt kun kuulin olevani psjoukkueen-johtaja. Vaikka toisaalta olinhan jo rakentanut pari koottava takkia siihen mennessä, että ihan ammattimies you know... Olisipa ollut hauskaa saada sijoituksen mukainen kutsu.

Kim.n kirje kuulostaa samanlaiselta kuin omani.
 
Muun yhteiskunnan palveluksesta Puolustusvoimien palvelukseen irroitettavissa olevia ammattitaitoisia trukin ja muiden työkoneiden kuljettajia ei ole koskaan liikaa. Vaikka kyse on epäseksikkäästä ja sosiaalisesti lähinnä syljeksitystä hanslankarista, niin ilman trukkeja ja ammattitaitoisia trukinkuljettajia ei nykyaikaisen logistiikan materiaalivirtojen edellyttämä koneellinen materiaalinkäsittely toimi.

Työkoneiden ja raskaiden ajoneuvojen käsittelytaito on ammatillista erityisosaamista, jota ei löydy aivan jokaiselta joutomieheltä. Nykyaikaisessa Suomessa, jonka nuorison keskuudessa jopa jokamiesluokan perusvarustukseen kuuluva C-ajokortti on harvinainen keräilykappale.
 
Rintamalla taisteleva sotilas on pian pulassa ellei etulinjan takan ole asiansa osaavia huoltojoukkoja jotka muonittavat ja kuskaavat ammuksia etulinjaan. Joten huoltojoukkoja ei ole syytä pitää vähemmän tärkeänä kuin vihollisen torjunta ase kädessä.
 
Rintamalla taisteleva sotilas on pian pulassa ellei etulinjan takan ole asiansa osaavia huoltojoukkoja jotka muonittavat ja kuskaavat ammuksia etulinjaan. Joten huoltojoukkoja ei ole syytä pitää vähemmän tärkeänä kuin vihollisen torjunta ase kädessä.

Totta. Eikä noissa edellisissä kommenteissa ollut kyse huoltotehtävien halveeraamisesta. Päinvastoin. Niissä ihmeteltiin sitä, että oli sijoitettu sentään jonkin verran osaamista vaativaan homman ihan ummikkona.

Trukkia kyllä oikeesti pystyy kohtalaisesti käyttämään parin tunnin harjoittelun jälkeen... Kokeiltu on.
 
Joko on Reserviläiskirje tippunut luukusta, oliko kirjeessä yllätyksiä vai ei? Kertokaahan kokemuksia. Tähän mennessä lähtenyt 300 000 kirjettä, huomenna jatkuu lähettäminen. Tehtävänimikeet (lyhenteet) infoksi:

Hyvä lista lyhenteistä, mutta mitähän mahtaa tarkoittaa lyhenne (PUOL)... Puolustusvoimia? Vai jotain muuta?
 
Muun yhteiskunnan palveluksesta Puolustusvoimien palvelukseen irroitettavissa olevia ammattitaitoisia trukin ja muiden työkoneiden kuljettajia ei ole koskaan liikaa. Vaikka kyse on epäseksikkäästä ja sosiaalisesti lähinnä syljeksitystä hanslankarista, niin ilman trukkeja ja ammattitaitoisia trukinkuljettajia ei nykyaikaisen logistiikan materiaalivirtojen edellyttämä koneellinen materiaalinkäsittely toimi.

Työkoneiden ja raskaiden ajoneuvojen käsittelytaito on ammatillista erityisosaamista, jota ei löydy aivan jokaiselta joutomieheltä. Nykyaikaisessa Suomessa, jonka nuorison keskuudessa jopa jokamiesluokan perusvarustukseen kuuluva C-ajokortti on harvinainen keräilykappale.

Tuosta olen täysin samaa mieltä, eikä tässä ammattitaitoisia trukkikuskeja ja rattimatteja halveerattukaan. Mutta kun miehellä ei ole mitään kokemusta trukilla ajamisesta, niin suurella viisaudella on sitten sijoitettu sissiau:n koulutuksella sellaiseen tehtävään.
 
Joko on Reserviläiskirje tippunut luukusta, oliko kirjeessä yllätyksiä vai ei? Kertokaahan kokemuksia.

Kirje tuli. Tiesin että sijoitus on mutta sijoituksen "koodaus" oli kyllä vähän toisenlainen kuin mitä olin kuvitellut.
 
Tänään oli tullut kyseinen kirje postissa. Sijoitus ei yllätystä tuottanut, mutta sen muuttuminen olisi.

Asia, mikä hieman ihmetytti oli lähettävä aluetoimisto. Ei vastaa nykyistä asuinpaikkaani, vaikka muutosta on jo useampi vuosi. Minä kun elin siinä käsityksessä, että asuinpaikan vaihdon myötä, myös asioiden hoito olisi siirtynyt toiseen aluetoimistoon, huolimatta maantieteellisestä SA-sijoituksesta. Kirjeen lähettänyt aluetoimisto oli se, minkä alueella myös SA-sijoituksen joukkoyksikköni on. Ilmeisesti tarpeen tullen, minun on kuitenkin syytä asioida asuinpaikkaani vastaavassa aluetoimistossa.

Edit. kirotusvire
 
IKÄRASsssIsMIiii positiivinen syrjintä!! Nuoria suositaan :cool:

En olisi kyllä ihan heti uskonut saavani tämänpäiväistä uutista, perustuen intistä kotiutumisen yhteydessä saatuun palautteeseen. Yritin kyllä parhaani intissä, voimieni mukaan.

Kirjettä on tässä hypistelty tänään. :D
 
Asia, mikä hieman ihmetytti oli lähettävä aluetoimisto. Ei vastaa nykyistä asuinpaikkaani, vaikka muutosta on jo useampi vuosi. Minä kun elin siinä käsityksessä, että asuinpaikan vaihdon myötä, myös asioiden hoito olisi siirtynyt toiseen aluetoimistoon, huolimatta maantieteellisestä SA-sijoituksesta. Kirjeen lähettänyt aluetoimisto oli se, minkä alueella myös SA-sijoituksen joukkoyksikköni on. Ilmeisesti tarpeen tullen, minun on kuitenkin syytä asioida asuinpaikkaani vastaavassa aluetoimistossa.
Edit. kirotusvire

Mahtaisikohan tuo "outo" lähetyspaikka liittyä siihen että reserviläisten maantieteellinen sijoittuminen ympäri Suomi-neitoa ei noudata tasajaon taktiikkaa?
 
Back
Top