Simputus vähentynyt armeijassa

Tvälups

Ylipäällikkö
Karjalainen 17.03.2014 10:28
Simputus vähentynyt armeijassa - "alaisia kohdellaan yksilöinä"

Sekä varusmiesten että palkatun henkilöstön tekemät esimiesrikokset ovat vähentyneet Puolustusvoimissa.
Tapauksia ilmeni viime vuonna 11 ja toissa vuonna kymmenen. Vuosina 2006-2011 tapauksia kirjattiin vuosittain 17-40, uutisoi Keskisuomalainen.

Käytännössä valtaosa tapauksista liittyy nöyryyttävään kohteluun eli kansansuussa simputukseen. Julkitulleiden esimiesrikosten määrä on selvästi alle prosentti verrattuna kaikkiin sotilasrikoksiin, joita Puolustusvoimissa tapahtui viime vuonna 4  150.

Koulutuspäällikkö, eversti Hannu Hyppösen mukaan Puolustusvoimissa suhtaudutaan ”nollatoleranssilla” esimiesaseman väärinkäytöksiin.

-  Pyrimme vähentämään simputuksia vaikuttamalla esimiesten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Tärkeä osa koulutusta on opettaa tunnistamaan epäasiallinen käytös ja tuomaan rohkeasti esimiesten tietoon väärinkäytökset. Menettelytavat on kuvattu jokaiselle varusmiehelle jaettavassa Sotilaan käsikirjassa, Hyppönen sanoo.

Varusmiesliiton puheenjohtaja Ville Blom näkee, että simputus on vähentynyt koulutuksen ja kontrollin ansiosta.

-  Toiminnan yksi painopisteistä on ollut simputuksen vähentäminen, ja nyt työn tulokset näkyvät myös tilastoissa ja kyselyissä.

Blomin mielestä muutos johtuu myös toimintakulttuurin muutoksesta verrattuna esimerkiksi 1980-90-lukuihin.

-  Tällä hetkellä armeijassa esimiehet kohtelevat alaisiaan enemmän yksilöinä, ja yhä useammalla tuntuu olevan yhteinen tahtotila koulutuksen aikana.

Blomin mielestä haastavuus kuuluu varusmieskoulutukseen.

-  Olennaista on se, että pystytään erottamaan koulutukseen liittyvä kuri ja käskytys simputuksesta.
 
Back
Top