Sotasampo

miheikki

Greatest Leader
http://www.sotasampo.fi/

Sotasammon käyttäjiä ovat 1) ihmiset ja 2) tietokoneet.

Käyttö tutkijoiden toimesta
Sotasampo tarjoaa sisältöjään loppukäyttäjälle erilaisten sovellusnäkymien kautta, joita ovat:

 1. Tapahtumat-näkymän kautta voit tutusta toisen maailmansodan tapahtumiin aikajanalla ja kartalla.
 2. Henkilöt-näkymän kautta voit hakea aineistoja niissä esiintyvien henkilöiden kautta.
 3. Joukko-osastot-näkymän kautta voit hakea aineistoja niissä esiintyvien armeijan joukko-osastojen avulla.
 4. Paikat-näkymän kautta voit tutusta toisen maailmansodan historiallisiin paikkoihin ja karttoihin.
 5. Kansa taisteli -näkymän kautta pääset tutustumaan verkossa oleviin Kansa taisteli -lehtiin.
 6. Menehtyneet-näkymän kautta pääset tutustumaan sotiemme sankarivainajiin.
Valitse näkymä Sotasammon yläpalkista, ja pääset hakemaan aineistoja semanttisesti. Valitsemalla (haku)näkymästä kohteen, esimerkiksi joukko-osaston tai paikan, saat 1) näkyville tarkempaa tietoa kohteesta sekä 2) tietoa kohteeseen eri tavoin liittyvistä muista kohteista. Nämä linkitetyt lisätiedot tulevat Sotasammon eri näkymistä tai Sotasammon ulkopuolisista toisista avoimen datan palveluista, kuten Wikipediasta/DBpediasta.

Sotasammon sisältöjä ovat mm.:
 1. Sotasurmatietokannat (93 000 vainajan tiedot). Lähde: Kansallisarkisto.
 2. Puolustusvoimien SA-kuva-arkiston kuvat (160 000). Lähde: Puolustusvoimien Sotamuseo.
 3. Historialliset Karjalan kartat (47) ja Senaatin kartat (404). Lähde: Maanmittauslaitos ja WikiMaps-projekti.
 4. Painkannimirekisteri (800 000). Lähde: Maanmittauslaitos.
 5. Historialliset luovutetun alueen paikat (35 000): Lähde: Jyrki Tiittanen/MML, GTK ja SeCo-ryhmä.
 6. Kansa taisteli -lehdet (3 360 artikkelia). Lähde: Bonnier, Suomen Sotahistoriallinen Seura ja Timo Hakala.
 7. Joukko-osastojen sotapäiväkirjat (26 500). Lähde: Kansallisarkisto.
 8. Joukko-osastojen organisaatiokortit (500). Lähde: Kansallisarkisto.
 9. Sotien tapahtumat (11 300). Lähde: Aalto/SeCo
Lisäksi työssä on käytetty dataa lukuisista kirjallisuus- ja muista lähteistä.

Käyttö datapalveluna
Sotasampo julkaisee viime sotiimme liittyviä aineistoja linkitettynä avoimena datana (Linked Open Data) sovellusten hyödynnettäväksi Linked Data Finland -alustalla, jonkapalvelurajapintoihin Sotasammon omat sovellusnäkymät perustuvat. Dataa voi ottaa käyttöön sovelluksissa joko lähdedataa lataamalla, toiminnallisen SPARQL-rajapinnan kautta tai viittaamalla suoraan Sotasammon sisältökohteiden kotisivuihin, joiden URI/IRI-tunnisteet ovat muotoa http://www.sotasampo.fi/NÄKYMÄ?uri=URI.

Aineistot on muunnettu ja harmonisoitu semanttisesti yhteentoimivaksi tietämysverkoksi (knowledge graph) semanttisen webin teknologioiden avulla Aalto-yliopiston johtamassaSotasampo-projektissa. Hanke on osa laajempaa Linked Open Data Science -projektia, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -ohjelmaan.
 
Back
Top