Sotilaallinen huoltovarmuus paranee

Vonka

Supreme Leader
Tiedotteet

17.02.2016 09:15
Sotilaallinen huoltovarmuus paranee


Suomi on liittynyt 16.2.2016 puolustusministeri Jussi Niinistön päätöksellä Euroopan puolustusviraston (EDA) sotilaallista huoltovarmuutta ja operatiivista suorituskykyä lisäävään varaosien, tarvikkeiden ja palveluiden vaihtopalveluun.

Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi kansallisissa ja kansainvälisissä kriisinhallintaharjoituksissa ja -operaatioissa. Palvelua voidaan käyttää myös normaalioloissa kotimaassa.

Puolustusvoimien valmius edellyttää kansallisia ja kansainvälisiä huoltovarmuuteen liittyviä sopimuksia ja järjestelyjä. Niiden perusteella kriittisten järjestelmien käytettävyyteen vaikuttavat tekijät pyritään takaamaan sekä kotimaasta että ulkomailta poikkeusoloissa.

Hankkeeseen osallistuminen ei vaadi erillistä jäsenmaksua. Liittyminen hankkeeseen ei velvoita tukemaan toista sopimusosapuolta. Palvelu on kustannustehokas ja joustava tapa lisätä huoltovarmuutta keskinäisen tuen avulla. Sen tarkoituksena ei ole korvata vaan tukea jo olemassa olevia järjestelyjä.

Hankkeessa on tällä hetkellä mukana Suomen lisäksi neljä EU:n jäsenmaata (Kypros, Belgia, Ranska ja Romania) sekä Norja. Mukaan on lähdössä myös kuusi muuta maata (Ruotsi, Kreikka, Espanja, Hollanti, Portugali ja Slovenia).


http://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet?9_m=7671
 
Back
Top