Suomalaissotilaiden seksuaalirikokset Karjalassa jatkosodan aikana 1941 – 44

pstsika

Haukka
Moitteetonta käytöstä sotatoimialueella?

Suomalaissotilaiden seksuaalirikokset Karjalassa jatkosodan aikana 1941–44

Pro gradu-tutkielma käsittelee suomalaisten sotilaiden tekemiä seksuaalirikoksia Suomen jatkosodan aikana, vuosina 1941–
1944, Karjalassa. Seksuaalirikokset on määritelty voimassa olleen rikoslain mukaan. Sotaväen rikoslaki ei aiheuttanut muutoksia seksuaalirikosten määrittelyyn tai rangaistuksiin. Seksuaalirikoksia olivat väkisinmakaaminen ja sen yritys, eläimeen sekaantuminen ja sen yritys, haureus toisen samaa sukupuolta olevan kanssa, haureus alle 17- vuotiaan lapsen kanssa ja haureus valvottavan, oman lapsen tai lapsipuolen kanssa.

Tutkimustehtävänä on selvittää kuinka paljon seksuaalirikoksia tapahtui jatkosodan aikana ja vaikuttiko uhrin kansalaisuus rikokseen tai rangaistukseen. Aihetta ei ole tutkittu aiemmin.

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20100030/urn_nbn_fi_uef-20100030.pdf
 
Mielenkiintoinen joskin kuvottava aihe.

"Seksuaalirikoksia tapahtui löytämieni tapausten perusteella hyvin vähän; yhteensä 71 erilaista seksuaalirikosta yli kolme vuotta kestäneen jatkosodan aikana. Eniten tapahtui väkisinmakaamisia ja sen yrityksiä. Toiseksi yleisin seksuaalirikos oli yllättäen eläimeen sekaantuminen tai sen yritys. Kolmanneksi yleisin rikos oli haureus lapsen kanssa, neljänneksi yleisin haureus toisen samaa sukupuolta olevan kanssa. Sekaantumisia valvontansa alla olevaan tapahtui neljä. Lisäksi löysin yhden avunannon väkisinmakaamisen yritykseen ja yhden sekaantumisen tytärpuoleen. Seksuaalirikoksissa oli voimakkaasti läsnä alkoholi, jonka vaikutusta myös syytettiin rikosten tekemisestä. Kansalaisuus ei näyttäytynyt merkittävässä roolissa uhriksi joutumisessa, eikä rangaistuksia jaettaessa. Tunnetuista väkisinmakaamisen uhreista suurin osa oli karjalaisia naisia, joten suomenheimoisuutta ei ole erityisemmin kunnioitettu. Avoimeksi kysymykseksi jää seksuaalirikosten epäilyttävän pieni määrä; mikä on piilorikollisuuden osuus sodan aikana tapahtuneissa seksuaalirikoksissa."

Väkisinmakaamisista: "Sotilasarvoja katsottaessa sotamiesten ja upseeriston välillä ei ollut suurta eroa. Sotamiehiä oli 23 syytetystä 12 (yksi korpraali), aliupseereja ja upseereja seitsemän (kolme vänrikkiä, yksi alikersantti, kaksi ylikersanttia, yksi lääketieteenkapteeni) ja työvelvollisia neljä"

Joukkotapaukset:
-kolme suomalaista sotamiestä ja yksi alikersantti sekä vienankarjalainen paikallispäällikön apulainen. Uhrina oli 33-vuotias venäläinen nainen
-2 poliisia, uhrina 22-vuotias venäläinen parturi.

Alkoholilla näyttää olevan tekemistä monessa tapauksessa.

”[…]ennen saunaan menoansa nauttinut puolen litran pullollisen pöytäviinaa ja saunan jälkeen puolet pöytäviinan puolikkaasta sekä mennyt seuraavana yönä samassa kylässä olevaan, maanviljelijä V.H:n omistamaan navettaan ja tehnyt siellä sisällä olevalle 'Orvokki’ nimiselle lehmälle väkivaltaa asettamalla sukupuolielimensä lehmän sukupuolielimeen ja lopetettuaan tämän, työntämällä kätensä lehmän sukupuolielimeen.”

"Ankarin rangaistus tuomittiin siviilille haureuden harjoittamisesta alle 15-vuotiaan lapsen kanssa; kahdeksan vuotta kuritushuonetta. Tuomittu vangittiin ja ainakin kenttäoikeudenistunto pöytäkirjojen mukaan passitettiin vankilaan. Uhrina oli tapauksessa 5-vuotias suomalainen tyttö. Syytetty ei kieltänyt tapahtumia, mutta ei muistanut mitään useamman päivän ryyppyputken takia. Puolustuksekseen syytetty kertoi, että hän oli aina ollut ”taipuvainen antamaan makeisia ja muuta hyvää lapsille, niin tytöille kuin pojille, sekä koirille.”11"
 
"Haureuden harjoittaminen samaa sukupuolta olevan kanssa päätyi seksuaalirikoksena kirjoihin ja kansiin 10 kertaa. Syytetyistä ainoastaan kaksi oli sotilasarvoltaan miehistöä (sotamies ja korpraali), yksi työvelvollinen ja yksi sotilasvirkamies, loppujen kuuden syytetyn ollessa upseeristoa (alikersantti, luutnantti, vänrikki, vääpeli ja kaksi kersanttia).

Voiko tästä päätellä Suomen upseeriston olleen homompaa kuin miehistön vai kiinnitettiinkö kyseiseen rikokseen enemmän huomiota, jos siihen syyllistyi ylempiarvoinen sotilas? Todennäköisemmin jälkimmäinen vaihtoehto. Siviiliammateiltaan syytetyissä ei näkynyt yhteneväisyyksiä. Ammatit vaihtelivat pankin prokuristista maanviljelijään ja opiskelijaan.

Kantahenkilökuntaan kuuluvia oli kuitenkin peräti neljä."


*****************

"Sota-aikana suhtautuminen homoseksuaalisuuteen vaihteli. Sitä saatettiin suvaita, koska jokaista miestä tarvittiin rintamalla tai koska sota oli poikkeuksellinen emotionaalisesti: miehet pystyivät hakemaan turvaa ja läheisyyttä vain toisista miehistä, mikä normaalioloissa oli feminiiniseksi miellettyä ja näin ollen paheksuttua. Homoseksuaalisuutta saatettiin myös paheksua, mistä kertoivat tarinat yllätetyistä miespareista, jotka muu ryhmä pahoinpiteli tai vei tapauksen kenttäoikeuteen."

*****************

"Kersantti R:a syytettiin jatketusta haureuden harjoittamisesta toisen samaa sukupuolta olevan kanssa. R. harjoitti oman kertomuksensa mukaan haureutta useamman kerran kersantti K:n, alikersantti M:n ja ylikersantti H:n kanssa molempien yhteisymärryksestä ja molempien nautinnoksi. Vain luutnantti K. oli tiedottomassa tilassa R:n harjoittaessa haureutta tämän kanssa."

*****************


"Helsingissä lomilla ollut sotamies meni siviilin asuntoon, aavistaen tämän ”perversit” taipumukset. Asunnossa siviili K.C. hyväili sotamiestä ja harrasti oraaliseksiä tämän kanssa. Tämän jälkeen he lähtivät asunnosta sotamiehen tarkoituksenaan luovuttaa K.C. sotilaspartiolle. Sotamies kertoi kuulusteluissa tarkoituksenaan olleen ainoastaan nähdä, millälailla ”perversit” toimivat ja saada mies sitten kiinni teoistaan. Molemmat miehet olivat hieman humalassa."

Olkoon vaan vakava aihe, mutta itse kierin lattialla noita lukiessa. :D
 
Aika hillittömiä! :D
 
Olisi mukava tietää miten pieni osa seksuaalirikoksista ja rikoksita ylipäätään tuli tietoon. Tuskin tilanne noin auvoinen on ollut Suomessakaan, 72 tapausta 3 vuoden ajalta... Juu-u. Ja samoin epäilen että venäläisperäinen väestö olisi ollut tasa-arvoinen tässä(kään) suhteessa. Kautta linjan on syntynyt käsitys että ei ne rotuideologiat ihan vieraita ole olleet.

Jos tapauksia on ollut edes lähelle tuo 72 kappaletta niin täytyy hämmästellä miten kurinalaisia joukot ovat olleet. Tuntien kenttäarmeijan heikkenevän kurin asema-sodan aikana niin, ja että upseerison on pitänyt luistaa koulutustoiminnasta yms kapinan pelossa... Toisaalta prostituution yleisyydestä ei taideta tietää juuri mitään, mutta voihan se olla että suomalaissotilaat ovat saaneet tarpeensa tyydytettyä vaihtokaupalla tms kunhan ovat päässeet linjasta lepovuoroon.
 
  • Tykkää
Reactions: EK
Äänislinna ja pesulajuna...

sieltä sitä sai moni taistelija tarpeeseensa.
 
rakkaus juttuja ja seksirikos juttuja varten oli ranskalaistyylinen rauhantuomari kevyitä juttuja varten ja sotilashallinto alueilla oli oikeusistuimet siviilien ja sotilaiden juttuja varten.
perustan tietoni rintaman poliisin ja kenttäoikeuen tuomarin kirjoihin.
 
Olisi mukava tietää miten pieni osa seksuaalirikoksista ja rikoksita ylipäätään tuli tietoon. Tuskin tilanne noin auvoinen on ollut Suomessakaan, 72 tapausta 3 vuoden ajalta... Juu-u. Ja samoin epäilen että venäläisperäinen väestö olisi ollut tasa-arvoinen tässä(kään) suhteessa. Kautta linjan on syntynyt käsitys että ei ne rotuideologiat ihan vieraita ole olleet.

Jos tapauksia on ollut edes lähelle tuo 72 kappaletta niin täytyy hämmästellä miten kurinalaisia joukot ovat olleet. Tuntien kenttäarmeijan heikkenevän kurin asema-sodan aikana niin, ja että upseerison on pitänyt luistaa koulutustoiminnasta yms kapinan pelossa... Toisaalta prostituution yleisyydestä ei taideta tietää juuri mitään, mutta voihan se olla että suomalaissotilaat ovat saaneet tarpeensa tyydytettyä vaihtokaupalla tms kunhan ovat päässeet linjasta lepovuoroon.

Tulkinnathan vaihtelevat. Ääripäässä ovat ne, jotka ovat sitä mieltä, että jokainen sukupuoliakti suomalaisen sotilaan ja neuvostokansalaisen välillä oli raiskaus, koska suomalainen oli miehittäjän edustajana aina dominoivassa asemassa ja neuvostoliittolainen alisteisessa asemassa. Toisessa ääripäässä taas ne, joiden mielestä suomalainen sotilas ei harrastanut seksiä sotien aikana, kuin korkeintaan vaimon kanssa.

Todennäköisesti kyse on juuri siitä, että noissa tapauksissa on vain "huippu". Eri asia on tietenkin se, miten suuri "huippu" on, eli onko se 10%, 20% vai 1 promille. Tuntematon sotilas kertoo avoimesti sekä siitä elintarvikkeilla ostetusta seksistä että pyykkijunista, eli siis työvelvollisista, joita Rahikainen lähtee tapaamaan Mannerheimin syntymäpäivänä. Jussi Talven Ystäviä ja vihollisia taas kertoo raiskauksesta, joka tietenkin on tulkittava niin, että kun yhdestä tapauksesta kerrotaan, muitakin on ollut.
 
Back
Top