Terveen itsekkyyden aika?

Pihatonttu

Respected Leader
Taktiikka ja strategia ymmärretään helposti sotaa ja muuta voimankäyttöä koskevaksi alueeksi. Molemmat ovat kuitenkin mukana viestinnässä, yhteiskunnan kehittämisessä, taloudessa, kulttuurissa, kaikilla politiikan ja yksilön elämän tasoilla. Siksi heitän tämän ketjun tänne.

Meille on pakkosyötetty kulttuurimarxilaista ja sosiaalisen konstruktionismin läpäisemaa epäitsekkyydeksi naamioidun sairaan itsekkyyden utopiaa. Samalla on tyrkytetty identiteettipolitkointia - tai oikeammin sen viher-vasenta reunaa. Mukana on ollut globalistisen utopian ideaalia niin että hampaissa narskuu.

Samaan aikaan todellisuus on se, että maapallon väkiluku ja kuluttaminen kasvaa, ruokamulta vähenee, luonnon ja uudistuvien luonnonvarojen suhteen eletään velaksi...

Luonnolla on sellainen tapa, että se perii velat. Eikä se mahdollista populaatioiden säilymistä alueellista kantokykyä suurempina. Kun populaatio kasvaa alueellisen kantokyvyn yli, niin kylmä tuuli tulee perässä ja puhaltaa osan populaatiosta pois.

Kun tunkio tömähtää tuulimyllyyn, niin melkein kaikista tulee itsekkäitä. Oma ja läheisten selviäminen varmistetaan vaikka kaukaisempien selviämisen kustannuksella. Ja näin tulee käymään jatkossakin - tykkäsi siitä tai ei.

Itsekkyyttä on kuitenkin monenlaista. Ja tässä ketjussa peräänkuulutan tervettä, "epäitsekästä" itsekkyyttä niin yksilö-, pienyhteisö-, yhteisö-, yhteiskunta- kuin kansainvälisenkin tason strategiana ja taktiikkoja ohjaavana asiana. Mutta mitä se on? Tässä joitain tunnusmerkkejä:

1. Henkilökohtaisen vastuun ottaminen omasta ja läheisten tulevaisuudesta.
2. Ryhmävastuun ottaminen oman lähipiirin tulevaisuudesta.
3. Ennakoiva, keskipitkää ja pitkää aikaväliä jopa lyhyen kustannuksella painottava suhtautuminen.
4. Tuotannon logiikan käyttäminen ja nollasummalogiikan välttäminen.
5. Turvallisuus- ja epävakausriskien ottaminen tosissaan jopa (yli)kuluttamisen ja vaurastumismahdollisuuksien kustannuksella.
6. Tilannekuvatietoisuus. Mukana tiedon, ymmärryksen ja sopivan verkostoitumisen aktiivinen kehittäminen.
7. Terve media- ja lähdekriittisyys - etenkin silloin kun jokin taho on jo osoittautunut epäluotettavaksi, epärehelliseksi tai epävakaaksi.
8. Järkevä omavaraisuusaste turvallisuuden kannalta keskeisissä asioissa.
9. Kaskadihäiriöiden mahdollisuuksien selvittäminen ja etukäteinen torjuminen. (Epidemiat, tietoliikenne, kansainvaellukset, energia, talous, logistiikka...)
10. Muu sellainen toiminta, joka pohjautuu siihen, että tuotetaan hyvää, suojataan se ja kannetaan vastuuta subsidiariteetti- eli läheisyysperiaatteen mukaan vastuu ja velvoitteet arvottaen.

Esimerkit selventävät:
- Epidemiavarautuminen -ketju ja sen perustaminen viranomaismölinää vastoin kulkevin asentein oli ja korosti tervettä itsekkyyttä. Vastuuta omasta tulevaisuudesta ei suostuttu jättämään siinä vaiheessa umpipassiivisen hallituksen ja kaikkia kusettavan THL:n niskaan. Se kaapattiin itselle ja pidettiin maksimaalisessa määrin siellä.
- Varastaminen, syrjiminen, rasismi, kiusaamisringit, kusettaminen jne. ovat epätervettä itsekkyyttä. Ne eivät tuota mitään positiivista lisää. Ne jakavat tai tuhoavat sitä mitä on jo tuottamatta mitään positiivista.
- Kotipuutarha, lasten kasvattaminen kunnolla, läheisten auttaminen, vastavuoroisuusperiaate niin talkoo- kuin tukena olemistoiminnoissakin ovat tervettä itsekkyyttä.
- Läheisten aktiivinen ja pitkäjänteinne suojeleminen ja turvaaminen kiusaamiselta, sorrolta, syrjimiseltä, hyväksikäyttämiseltä... on tervettä itsekkyyttä.

Arvot ja uskomukset tulevat näkyviin siinä, miten elämme ja toimimme, eivät siinä mitä sanomme ja signaloimme. Ketjun aihe on siis selviämiseen kytkeytyvien arvo- ja uskomuspohjien todeksi eläminen käytännön elämässä. Politiikka yhteisten asioiden hoitamisena samoin kuin kaikki yhteisöllinen viestiminen toki liittyvät läheisesti ketjuun.

Oma lähtökohtani on yllä. Sana on vapaa.
 
Tämä lienee kuuluvan otsikon alle. Kansallista itsekyyttä näin kriisin alla.
Viking Line pani virolaisilla miehitetyn XPRS;n seisomaan Helsinki-Tallinna reitille ja vaihtoi tilalle suomalaismiehitetyn Gabriellan. Tämä kuulemma ammattiliittojen vaatimuksesta.
Tämä järjestely jatkuu ainakin huhtikuun loppuun saakka.

 
Olen kaverilleni useasti maininnut kotivarasta ja sen laajentamisesta viikkoihin. "Kyllä valtio pitää huolen kansalaisista ja jos ei pidä, niin silloin on niin huonosti että auttaako kotivarakaan" hän miettii.

Sitten jos ja kun shtf, niin oveni on suljettu häneltä. Tervettä itsekkyyttä. Aasin voi viedä lähteelle, mutta ei pakottaa juomaan.
 
Olen kaverilleni useasti maininnut kotivarasta ja sen laajentamisesta viikkoihin. "Kyllä valtio pitää huolen kansalaisista ja jos ei pidä, niin silloin on niin huonosti että auttaako kotivarakaan" hän miettii.

Sitten jos ja kun shtf, niin oveni on suljettu häneltä. Tervettä itsekkyyttä. Aasin voi viedä lähteelle, mutta ei pakottaa juomaan.
Kaikkeen ei voi varautua, kuten on jo huomattu. Sinultakaan tuskin löytyy sataa kasvomaskia jemmasta? Ne jotka nyt kuumeisesti odottavat maailman loppuvan ja hamstraavat vessapaperia tai makronia kasoittain, ovat syypäitä siihen että kauppojen hyllyt ovat hetkittäin tyhjiä. Tavara ei lopu hetkeen, eikä kaikkea voi säilöä viikoiksi. Tuskin kukaan elää tällä hetkellä tölkkimuonalla.

Eri asia jos oma varasto on kasattu pitkällä aikavälillä, joka ei rasita toimitusketjua hetkellisesti.
 
Back
Top