This is the aircraft carrier USS Abraham Lincoln

Tvälups

Ylipäällikkö
Radiopuhelinkeskustelu Kanadan viranomaisten ja USA:n lentotukialuksen välillä
(Alkuperäinen englanninkielinen tekstinauha suluissa)

Vuonna 1995 käytiin keskustelu maiden viranomaisten kesken ja se nauhoitettiin merivoimien operaatiokeskuksessa. Radiopuhelinkeskustelu vuoti sittemmin julkisuuteen.USS Abraham Lincoln:
- "Pyydämme teitä kääntämään kurssianne 15 astetta pohjoiseen välttääksemme törmäyksen"

(Americans: "please divert your course 15 degrees to the north to avoid a collision.")Kanadalaiset:
- "Suosittelemme teitä käätämään kurssianne 15 astetta etelään estääksenne törmäyksen."

(Canadians: "Recommend you divert your course 15 degrees to the south to avoid a collision.")

USS Abraham Lincoln:
- "Tässä puhuu kapteeni yhdysvaltain merivoimien alukselta. Toistan uudestaan, kääntäkää kurssianne."

(Americans: "This is the captain of a us navy ship. I say again, divert your course.")

Kanadalaiset:
- "Ei, sanon uudestaan, kääntäkää te kurssianne."

(Canadians: "No, i say again, you divert your course.")

USS Abraham Lincoln:
- "Täällä lentotukialus USS Abraham Lincoln, toiseksi suurin alus Yhdysvaltain Atlantin laivastossa. Olemme saattueessa yhdessä kolmen hävittäjän, kolmen risteilijän ja suuren määrän tukialusten kanssa. Minä vaadin, että te muutatte kurssianne 15 astetta pohjoiseen. Se tarkoittaa yksi-viisi astetta pohjoiseen, tai käynnistämme vastatoimet taataksemme aluksemme turvallisuuden."

(Americans: "This is the aircraft carrier USS Abraham Lincoln, the second largest ship in the United States' Atlantic fleet. We are accompanied by three destroyers, three cruisers and numerous support vessels. I demand that you change your course 15 degrees north. That's one-five degrees north, or counter measures will be undertaken to ensure the safety of this ship.")

Kanadalaiset:
- "Olemme majakka. Päättäkää itse."

(Canadians: "This is a lighthouse. Your call.")
 
Back
Top