Tiesitkö - Suomessa tehtiin vuonna 2013 yli 4000 sotilasrikosta

Tvälups

Ylipäällikkö
Tiesitkö - Suomessa tehtiin vuonna 2013 yli 4000 sotilasrikosta

Sotilasrikoksen tekijä on yleensä varusmies.
is: 30.1.2014 21:47
Suurimman osan sotilasrikoksista tekivät varusmiehet.


Pääesikunta julkisti torstaina valtakunnalliset sotilasrikos- ja seuraamustilastot armeijavuodelta 2013.

Pääesikunnan mukaan rikosten ja seuraamusten taso on hienoisesta laskusta huolimatta osoittautunut "varsin vakiintuneeksi".

Sotilasrikoksia tehtiin viime vuonna 4 150 kappaletta.
Se oli 780 kappaletta vähemmän kuin edellisenä armeijavuonna.

Suurimmat asiaryhmät olivat varusmiesten palvelus- ja poissaolorikoksia.

Esimiesrikoksista puolet oli varusmiesesimiesten tekemiä.
Niiden määrä oli laskenut puolella edellisvuodesta.

Seuraamusten kokonaismäärä oli 3 163 kappaletta.

Peräti 90 % seuraamuksista oli kurinpito-ojennuksia kuten muistutus, ylimääräinen palvelus tai poistumiskielto.

Loput olivat kurinpitorangaistuksia kuten varoitus, poistumisrangaistus tai kurinpitosakko.
 
Back
Top