Turvakaupunki ja sellaisen perustaminen (arkki)

Hyväksytkö (koti - uskonto - isänmaa) kodin ja elämän raunioittamisen §:ia rikkovalla toiminnalla?

  • Kyllä. Lakia ei tarvitse kunnioittaa, ei etenkään poliisin ja syyttäjän.

    Ääniä: 0 0.0%
  • En. Toisen kotia ja elämää ei saa raunioittaa lakia rikkovalla toiminnalla.

    Ääniä: 0 0.0%

  • Äänestäjiä yhteensä
    0
Status
Suljettu uusilta vastauksilta.
Turvakaupunki ja sellaisen perustaminen (arkki)

Mielessä on käynyt perustaa II maailansodan jälkeisille tavallisille suomalaisille (ei käsitä Karjalaa ja karjalaisia – sori vaan mutta teillä on jo riittävästi tukea) perheellisille, sinkuille ja vanhemmillekin oma turvakaupunki, jotta maan alkuperäisväestön geeni ja kulttuuriperimä voitaisiin jotenkin turvata. Olisiko tälle käyttöä nyt ja missä päin maailmaa kaupunki sijaitsisi, kun vaikuttaa siltä, että rodut, uskonnot ja rajat menevät euroopassa sekaisin kuin ennen Natsi-Saksaa konsanaan?

Mielestäni asia tulisi ottaa esille keskustelun tasolla jollakin keskustelufoorumilla ja asiasta keskustella julkisesti, sillä suomikuvasta on tullut hyvin sekava nykyisen homo- ja vähemmistökulttuurin, sekä venäläisyyttä korostavan mediavirran nostettua päätään yhdessä toimittajien itsesensuurin ja muiden hyvin pinnallisten kultti-ilmiöiden kanssa. Jotenkin aivan kuin ihmisten älykkyys ja kyky tehdä asioista seloa olisi mennnyt alaspäin moraalin heikkenemisen kera. Että tuleeko joku mukaan ja mihin päin lähdetään vaeltamaan?
Kyse ei ole mistään rotukiihkoilusta tai rasismista, vaan tarpeesta luoda jokin sellainen paikka, missä korostuisi suomalaisuus, isänmaan puolustaminen, rehellisyys ja vaurastuminen (koti - uskonto – isänmaa -periaatteella). Poliitikot voidaan siis heti pudottaa pois turvakaupungista, sen päätöksenteosta ja asukkaista. - Ilmeisesti esim. USA:ssa eri rodut ja kansallisuuden ovat asuttaneet omia erillisiä asuinalueitaan ja osa on sittemin osallistunut seka-asuttamiseen, joka tietenkin on jokaisen omassa päätäntävallassa.

---

Toinen perustelu asialle on Facebookista löytämäni kirjoitus osoitteessa https://www.facebook.com/#!/notes/å...sh-government-tricklist-in-c/1676160335940378 (lupa artikkelin kopioinnille tähän keskustelusäikeeseen antanut sen kirjoittaja), minkä mukaan:

"13.9.2015

SUOMEN POLIISIN, SYYTTÄJÄN, OIKEUSLAITOKSEN JA LAILLISUUSVALVONNAN TEMPPULISTA

Yllä olen luetellut englannniksi osan niistä asioista mihin olen henkilökohtaisesti itse törmännyt palattuani USA:n matkalta 1994, joita olen selvittänyt julkisista lähteistä (artikkelit, kirjallisuus ja julkinen sana), tai jotka ovat selvinneet minulle tutkiessani muiden pyynnöstä heidän tapauksia. Yllä olevaan englanninkieliseen listaan olen merkinnyt tähdellä [*] sellaiset kohdat, mihin itse olen törmännyt ja plus-merkillä [+] kohdat mitkä perustuvat toisen suulliseen lausumaan, kirjalliseen lähteeseen tai julkisen media kautta saatuun tietoon.

Yksi ainoa kohta olisi oikeusvaltiossa riittävä kanneperusta, mutta Suomessa poliisi saa tehdä syyttäjän suojeluksessa mitä lystää ja raunioittaa ihmisen elämän:
- Laittomat puhelinkuuntelut.
- Laittomin perustein suoritetut paikantamiset (puhelin).
- Laittamin perustein suoritettu kotiin kohdistunut salakuuntelu.
- Laittamin perustein suoritettu kotiin kohdistunut salakatselu.
- Laittamin perustein suoritettu fyysinen häirintä.
- Laittamin perustein suoritettu fyysinen pelottelu.
- Laittomin perustein suoritetut seuranta ja varjostaminen ulkomailla.
- Laittomin perustein suoritetut urkintayritykset yliopisto kirjastoista mitä kirjoja asiakas on lainannut.
- Laittomin perustein suoritetut urkintayritykset naapureilta mitä (tieteellisiä) kirjoja henkilö mahdollisesti lukee tai on lukenut.
- Laittomin perustein suoritettu sananvapauden riisto.
- Laittomin perustein yleisen media kautta tehty/sallittu loanheitto.
- Laittomin perustein suoritettu omaisuuden riisto vaientamistarkoituksessa.
- Laittomin perustein suoritettu (kansainvälisen oikeuden toimesta lähetetyn) postin anastaminen ja seulonta.
- Rikoksiin lavastaminen tai sellaisen yritys.
- Mahdollisten tappojen/murhien selvittämättä jättäminen.
- Valvontakameroilla tehtyyn kiinteistöön laittoman etsinnän suorittaminen.
- Tavallisen kansalaisen kannalta merkittävien talousrikosten tutkimatta jättäminen.
- Perättömien huhujen levittäminen asujamistossa (kiertelemällä ovelta ovella ja kertomalla poliisin peitetarinaa).
- Esitetyistä rikkomuksista, rikoksista ja petoksista tutkimatta ja syyttämättä jättäminen.
- Kansainvälisen postin poimiminen pois postilähetysten joukosta (Euroopan ihmisoikeuskomissio).
- Mahdolliset poliisin toimesta laaditut sulkulistat henkilöistä joita ei tule päästää julkisuuteen (nk.sulkulistat).
- Mahdolliset poliisin toimesta laaditut sulkulistat valtion virkaan sopimattomaksi katsottavista epäsopivista henkilöistä.
- Laittomin perustein suoritetut urkintayritykset yliopisto kirjastoista mitä kirjoja asiakas on lainannut.
- Laittomin perustein suoritetut urkintayritykset naapureilta mitä (tieteellisiä) kirjoja henkilö mahdollisesti lukee tai on lukenut.
- Laittomin perustein suoritetut vakoilijarekrytoinnit (ulkomaiset maahanmuuttajat, tai maan kansallisuutta tavoittelevat); vastineeksi vakoilusta luvattu virka ja asemapaikka.
- Laittomin perustein suoritettu kolmannen valtion avustaminen vakoilijoiden rekrytoinnissa.
- Laillisuusvalvonnan laiminlyönnit.
- Syyttämiskäytännön laiminlyönnit.
- Tutkijoiden oheistaminen laiminlyödä kansalaisia koskeva tiedottamisvelvollisuus perusteella "ei kansalaisten tarvitse tietää aivan kaikkea".
- Poliisin, alioikeuden ja syyttäjän ristiin menevät päätökset joiden avulla estetään asian eteneminen.
- Poliittiset virkanimitykset.
- Kansainvälisten oikeuslaitosten miehittäminen poliisin tai syyttäjän entisillä virkamiehillä tapauksissa, joissa koneistossa tulisi palvella siviili yleisen oikeudenjaon takaamiseksi.
- Kansainväliset poliittiset sopimukset lakien ja oikeuksien ohittamiseksi.
- Jatkuva henkilökohtaisen elämän häiritseminen turhien viranomaistoimitusten kautta.
- Heikomman 'akateemisen aseman' omaavan viranomaiset toimesta suoritetut viranomaispäätökset, joilla poliittinen, ei lainopillinen merkitys.
- Suora Venäjää ja USA tukevat toiminta vaikka se perustuisi lakia rikkovaan toimintaan kotimaassa.
- Epäsuora peitelty lahjonta valtionyhtiöissä ja tämän toiminnan peittely.
- Muiden kytkösten (poliittiset tmsk.) tutkimatta jättäminen rikosasiassa.
- Viranomaiset toimesta tapahtuva yksipuolinen todistelu- ja syyttämiskäytäntö.
- Tuomarin asemassa sellaisten päätöslauselmien lausuminen millä ei ole todellisuusvastinetta.
- Valitustien tukkiminen.
- Yksittäistapaukseen vetoaminen usean samanlaisen tapauksen osalta.
- Julkisen sanan edustajien toimesta suoritettava mielipiteen muokkaus ja sensuuri julkaisemalla vain tietyntyyppisiä artikkelikommentteja (ajattelukirjon kaventaminen ja nk. 'ohjaava ajattelu').
- Julkisen mielipiteen muokkaus ja sensuuri julkaisemalla vain tietyntyyppisiä artikkelikommentteja (ajattelukirjon kaventaminen ja nk. 'ohjaava ajattelu').
- Virastojen harjoittama byrokratia, minkä takia ihmiset käyttävät kahdesta kolmeen päivää viikosta kuukausien ajan kirjoittelemalla viranomaisille vastineita ja vetoomuksia aivan kuin tämä olisi elämän tarkoitus.
- Virastojen ja ministeriöiden antamat valheelliset lausunnot kansallisesti ja kansainvälisesti valitusasiassa.
- Venäläisen hallinto ja ajattelutavan soveltaminen viranhoidossa.
- Akateeminen kapeakatseisuus ja vahingontuottamistarkoituksessa tehdyt viranomaispäätökset.
- Akateeminen sopiminen lain ohitse (pettämistarkoituksessa tehdyt päätökset ja sopimukset).
- Suoranainen akateeminen tyhmyys.
- Dataliikenteen tahallinen häirintä.
...

Yllä esitettyyn näyttöön vedoten en enää luota maan poliisin, keskusrikospoliisin, suojelupoliisin, oikeus ja syyttäjälaitoksen, laillisuusvalvonnan tai puolustusvoimien toimintaan. Näytön perusteella ei tule luottaa Suomen valtion edustajien kykyyn tutkia asioita, lain tulkintaan tai päätöksiin. Muut näytöstä seuraavat johtopäätökset ovat triviaaleja, samoin edellä esitettyjen viranomaistekojen seuraamukset. Vastoin lain kirjainta löytyy sopijoita sekä oikeistosta että vasemmistosta. Vain mielipuoli voi toimia tällä tavoin.

Kun ihmisistä tulee näin röyhkeitä sopijoita ohitse lain, niin lopputulos on aika triviaali ja helposti pääteltävissä. Nämä moraalittomat tai huonon moraalin ja (ammatti)etiikan omaavat akateemiset muodostavat yhtä suuren uhan kuin osa nuoremmasta sukupolvesta; seuraamukset ovat triviaaleja."
---
Kolmas perustelu oman turvakaupungin perustamiselle on samaisen kirjoittajan kirjoittaman aloite, mikä ei ilmeisesti ole levinnyt riittävän laajalle. Ellei asioita tutkinta, niin on parempi olla sellaisten ympäröimänä omassa kaupungissa, joita yhdistävät samat asiat (rehellisyys, toisten auttaminen, älykkyys, tekninen osaaminen, käden taidot, sotimistaidot yms.):

"LAKI TUTKIVAN TUOMARIN VIRKAAN NIMITTÄMISEKSI

Kansalaisaloite on enää ainoa asia mitä en ole kokeillut saadakseni tutkintakoneiston ja oikeuslaitoksen toimimaan siviileille niin kuin Suomen Laki on kirjoitettu. Haluan Suomeen määräaikaisen, esim. 5v. kerrallaan, virkaan nimitetyn poliittisesti puolueettoman ja uskontovakaumukseltaan neutraalin henki...lön (ei ääriainesta) tutkivan tuomarin asemaan.

Tutkivalla tuomarilla ei saa olla virkamieskytkentää, eikä häntä valita istuvista virkamiehistä. Jutuissa joita hän tutkii ei saa olla sukukytköksiä häneen. Työrukkasena hänellä olisi puolustusvoimien erikoisjoukoista koottu aseellinen yksikkö, päätösten voimaantulo edellyttäisi jokaista tapausta varten laaja-alaisen siviiliväestöstä kootun juryn kaksinkertaista äänten enemmistöä tuomiosta äänestettäessä. Rankaisukeinoja tutkivalla tuomarilla olisi lievimmästä (huomautus), keskikoviin (ehdoton tuomio) ja koviin (kuoleman rangaistus mikäli on syyllistynyt valta-asemassa kansalaisten suoraan tai epäsuoraan tappamiseen). Tutkiva tuomari tutkisi ainoastaan viranomaisten väitettyjä väärinkäytöksiä, rikkomuksia tai rikoksia kansalaisten tai muiden viranomaisten ilmiannon ja todistemateriaalin perusteella. Sekä tutkiva tuomari, että jutut valitaan arvalla. Tutkiva tuomari voisi istua virassa enintään yhden kauden. Tutkivan tuomarin alaisuuteen siirtyvät jutut jotka eivät ole edenneet normaalilla tavalla valtion koneistossa, tai jutun etenemisessä on ollut jotain pielessä (esim. väärin perustein tehtyjä päätöksiä, rikostutkinta jätetty suorittamatta tai laiminlyöty tai tehty puutteellisesti, tai vääriä tuomioita esitettyyn todistemateriaaliin nojautuen, poliisi-syyttäjä-oikeuslaitos tehneet päätöksensä ristiin ja tällä tavoin estäneet jutun etenemisen tmsk. syy). Tutkiva tuomari voi käyttää tarpeen mukaan eri alan asiantuntijoita ulkomailta ja kotimaasta, ellei hänen oma ammattitaitonsa riitä muun kuin lakiteknisen asian selvittämisessä. Tutkiva tuomari esittelee jutun jurylle ja erikoisjoukkojen edustajalle, mutta tuomiopäätöksen tekee jury. Juryssä voi olla jäsenenä enintään yhden kauden (kauden mitta on sama kuin tutkivan tuomari virkamääräys). Tutkivan tuomarin alaisuuteen kuuluvat kaikki jutut Suomessa ml. laillisuusvalvonnan esitetty väärinkäytökset.

On itsestään selvä asia, ettei tällaista aloitetta kannata sellainen valtio tai sen edustaja, joka itse on korruptoitunut, rikollinen tai lakia kunnioittamaton, joten nähtäväksi jää saadaanko asia aloitteen tasolle ja laiksi. Virkamiesten intressi on estää tässä kuvattu aloite ja laki, sillä aloitteen tarkoitus on luoda kolmas ja lahjomaton tukijalka poliisikoneiston ja oikeuslaitoksen rinnalle, minkä tehtävä on tutkia sekä poliisin että oikeuslaitoksen ja muiden viranomaisten edesottamuksia asettamatta oikeuskansleria tai tuomaria sen paremmin kuin poliisietsiviä lain yläpuolelle. Poliisi ja suojelupoliisi ovat poliittisia organisaatioita ja tekevät päätöksensä poliittisten päättäjien toiveiden mukaisesti. Tutkiva tuomari toimii puolueettomasti ja itsenäisesti ilman poliittista sidonnaisuutta. Tutkiva tuomari antaa eduskunnan pyynnöstä selonteon tutkinnassa olleesta asiasta tuomiopäätöksen jälkeen.

Henkilölle, joka ei tiedä riittävästi turvallisuusasioista, poliisin tai oikeuslaitoksen virheellisestä tai puutteellisesta ja asiattomasta toiminnasta on vaikea mieltää mainittuja rangaistusmenetelmiä jotka ovat tarpeen kansalaisten hengen, omaisuuden, toimeentulon ja perheen varjelemiseksi sellaista henkilöjoukkiota vastaan joka on sekä aseissa että omaa päätäntävaltaa kansalaisten elämään. Tästä syystä pyydän vain luottamaan aloitteeseen 'Laista tutkivan tuomarin virkaan nimittämiseksi'.

Idean runko olisi tässä ja se vaatii vielä työstämistä. Tarvitsen tätä tarkoitusta varten kansalaisaloitteet tekemiseksi varahenkilön. En viitsi sotkea lähisukuani aloitteen tekemiseen sillä en katso asian koskevan heitä suorasti tällä hetkellä ja asialla pitää olla muutakin kannatusta. Jos olet kiinnostunut toimimaan varahenkilönä tai tiedä jonkun jota asia kiinnostaisi, niin ota yhteyttä esim. Facebookin tai Twitterin kautta.

Lisäksi etsin varahenkilöä toiseen lakiesitykseen, minkä tarkoitus on muuttaa sisäministeriön mielestäni harhaanjohtavalla nimi (https://www.facebook.com/notes/åke-tyvi/luonnos-esitykseksi-kansalaisaloitefissä-sisäministeriön-nimen-muuttamisesta-pol/1641655519390860) sen toimintaa paremmin kuvaavaksi poliisiasiainministeriöksi. Jos olet kiinnostunut toimimaan varahenkilönä tai tiedä jonkun jota asia kiinnostaisi, niin ota yhteyttä esim. Facebookin tai Twitterin kautta.
Lohjalla 12.6.2015"

Luvan artikkelin kopioimiseksi tälle foormille on myöntänyt sen kirjoittaja.

---

Samainen kirjoittaja on myös esittänyt lievennyksiä aselakiin, jotta maanpuolustukseen tarvittava materiaalivirta ja asekehitys voitaisiin osin tuottaa kotimaisin voimin.

---

Mielestäni olisi isänmaallista levittää tämä asia kaikkien omasta maastaan välittävien tietoon, joten pyydän sinua lukija tekemään osasi tässä asiassa. Välin tuntuu aivan siltä kuin nämä maanpuolustuspiirit olisivat täynnä aivopestyjä, joiden ainoa tavoite on kuunnella ajattelematta (armeija ohjeen mukaisesti) mitä heille kulloinkin kerrotaan. Joten on aika aloittaa ajatteleminen isänmaan eteen.
 
Genien suojelua ehdottaa, mutta ei ole rasisti ;)

Kumpia geenejä suojelet? Itä-suomalaisia vai länsi-suomalaisia? Näissähän on kovasti geneettistä eroa.

Ja olipa lista ;)
 
Genien suojelua ehdottaa, mutta ei ole rasisti ;)

Kumpia geenejä suojelet? Itä-suomalaisia vai länsi-suomalaisia? Näissähän on kovasti geneettistä eroa.

Ja olipa lista ;)

Siis kyllä tuo nähdäkseni käsitti länsi-suomalaisia, koska karjalaiset jätettiin ulkopuolelle. Tai no pitäisi kai jättää savolaisetkin? En muista tarkkaan sitä jakolinjaa.

Noin niinkuin muuten vähän hankala näin äkkiseltään ottaa kantaa. Lista on tosiaan melkoinen.
 
No nyt oli jo aika foliohattuista meininkiä, hattu erikoismallia vilkkuvaloilla ja propelleilla. Ketju suljettu, siirretty iltavapaisiin ja ketjun aloittaja bannattu ensimmäisen viestinsä perusteella, mikä lienee eräänlainen ennätys.

Näitä tällaisia viestejä voinee ehdottaa MV-lehteen, tosin en tiedä otetaanko edes sinne.
 
Status
Suljettu uusilta vastauksilta.
Back
Top