UL: Valtiovalta ei kanna yhteiskuntavastuutaan puolustusvoimissa

waba

Alikersantti
Poliitikot ovat peränneet irtisanomisista ilmoittaneiden yritysten yhteiskuntavastuuta. Puheet ja teot ovat kuitenkin ristiriidassa. Puolustusvoimien muutosturvan räikeät puutteet kertovat valtion yhteiskuntavastuun puutumisesta. Hallitus ilmoitti 2 200 työntekijän vähennyksistä puolustusvoimissa.Yhteiskuntavastuuttomaksi hallituksen toiminnan tekee julkisesti mainostetun muutosturvan osittainen puuttuminen kokonaan: rakennemuutoksen aiheuttamasta siirrosta kieltäytynyt puolustusvoimien sotilas tai siviilivirkamies irtisanotaan yksilöllisin perustein ilman oikeutta muutosturvaan. Irtisanottu joutuu karenssiin työttömyysturvan osalta, vaikka irtisanomisen todelliset syyt ovat toiminnallisia ja taloudellisia.Puolustusvoimien sotilaiden ja siviilivirkamiesten siirtymisvelvollisuutta ei ole tarkoitettu massiivisiin uudelleenorganisointeihin, vaan mahdollistamaan yksittäisten virkamiesten pitkäjänteinen urasuunnittelu. Nyt siirtymisvelvollisuuden varjolla pakotetaan siirtymään toiselle puolelle maata usein entistä huonommin palkattuihin tehtäviin, uhalla muutoin tulla irtisanotuksi.JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii, että valtiovalta kantaa yhteiskuntavastuunsa ja kohdentaa säästökuurilla oleville puolustusvoimille määrärahoja asiallisen muutosturvan takaamiseksi. Toisiin tehtäviin siirrettäville puolustusvoimien virkamiehille tulee taata 24 kk palkkaturva ja irtisanottaville mahdollisuus päästä muutosturvan piiriin.

JUKO ry. edustaa puolustusvoimissa yli 6000 upseeria, opistoupseeria, erikoisupseeria ja korkeakoulutettua siviilityöntekijää.

Lisätietoja:

Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

Upseeriliiton puheenjohtaja Harri Westerlund, puh. 040 839 5909
 
Totta joka sana: suorittakaa ulosmarssi, siihen taitaa olla jo laillinen, mutta vähintäänkin moraalinen oikeus.
 
Back
Top