Uusi laki lisäisi valitusmahdollisuuksia armeijassa

Tvälups

Ylipäällikkö
Uusi laki lisäisi valitusmahdollisuuksia armeijassa
yle 21.12. klo 14:34

Hallitus esittää lakimuutoksia sekä sotilaskurinpitoon että puolustusvoimien rikostorjuntaan

Sotilaskurilakia uudistavassa esityksessä hallitus ehdottaa muun muassa, että joukko-osaston komentajaa alempien henkilöiden antamista rangaistuksista tehtäisiin ensin ratkaisupyyntö joukko-osaston komentajalle. Tämän tekemään päätökseen voisi sitten hakea muutosta tuomioistuimelta.

Joukko-osaston komentajan tai häntä ylempien henkilöiden rangaistuspäätöksistä voisi valittaa suoraan tuomioistuimeen.

Määräaika kummassakin tapauksessa olisi seitsemän päivää päätöksen tiedottamisesta. Rangaistustoimet olisivat kuitenkin pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Ehdotuksilla pyritään asevelvollisten oikeusturvan parantamiseen.
Puolustusvoimien rikostorjuntaa selkeytetään

Hallituksen toinen lakimuutosesitys koskee rikosten ennalta ehkäisyä ja selvittämistä puolustusvoimissa. Esitys täsmentäisi puolustusvoimissa rikostorjuntaa tekevien henkilöiden toimivaltuuksia ottaen huomioon perus- ja ihmissoikeuksien suoja.

Ehdotus selkeyttäisi myös poliisin ja puolustusvoimien välistä työnjakoa silloin kun puolustusvoimien omat toimivaltuuden rikostorjunnassa eivät riitä.

Uudessa laissa myös täsmennettäisiin rikostorjunnan ja rikosten selvittämisen rajoja. Lakiin muun muassa kirjoitettaisiin selkeästi, milloin puolustusvoimilla on oikeus saada tietoja erilaisista henkilötietorekistereistä ennalta ehkäistessään rikoksia.

Eduskunta käsittelee ehdotuksia keväällä. Lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2014.
 
Back
Top