Vaaralliset varusmiehet

vehamala

Kenraali
Puolustusvoimat luokitellut noin 50 nuorta vaaralliseksi

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/puolustusvoimat-luokitellut-noin-50-nuorta-vaaralliseksi/art-1288474073036.html

Puolustusvoimat ei halua varusmiesten joukkoon vaarallisia yksilöitä.

Puolustusvoimat otti käyttöön T-luokituksen vuonna 2008.
Puolustusvoimat on neljän vuoden aikana luokitellut noin 50 henkilöä T-luokkaan. Nämä henkilöt eivät suorita asepalvelusta oman vaarallisuutensa vuoksi.
He ovat turvallisuusriski joko itselleen tai muille.

Puolustusvoimien päätös ei perustu terveydellisiin syihin eikä lääkärin diagnoosiin. Osalla luokituksen saaneista saattaa olla rikostaustaa.
Kyse on jokaisessa tapauksessa poikkeusratkaisusta.

Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Eero Karhuvaaran mukaan T-luokituksessa otetaan huomioon tiedot niiltä viranomaisilta, joilla on pääsy esimerkiksi sosiaalipuolen ja poliisin rekistereihin. Sotilashenkilöillä pääsyä rekistereihin ei ole.

- Lainmukaisen päätöksen T-luokituksesta tekee terveydenhuollon henkilöstö. Mukana on useampi henkilö. Päätöksentekoon osallistuvat lääkärit eivät ole yleislääkäreitä, Karhuvaara kertoo.

Karhuvaaran mukaan puolustusvoimissa ilmeni tarvetta T-luokituksen luomiselle vuonna 2008. Tarpeen taustalla olevia seikkoja hän ei tarkemmin erittele.
===================================================================================
Viranomaistiedottamista parhaasta päästä:
"Puolustusvoimien päätös ei perustu terveydellisiin syihin eikä lääkärin diagnoosiin."
"Lainmukaisen päätöksen T-luokituksesta tekee terveydenhuollon henkilöstö"
"Päätöksentekoon osallistuvat lääkärit eivät ole yleislääkäreitä"

Mikä näistä ei kuulu joukkoon ?
 
Taitaa olla niin että tuo 50 t-luokitusta tarkoittaa osaltaan säästyneitä ihmishenkiä. Lukumäärä ja kelle ne kuuluvat jääköön jokaisen itsensä pääteltäviksi.
 
Eikös D-luokitus ollut riittävä?

Tietysti uusi T-luokka auttaa poliisin lupavastaavia D-luokitusta paremmin.
 
Tvälups kirjoitti:
Eikös D-luokitus ollut riittävä?

Tietysti uusi T-luokka auttaa poliisin lupavastaavia D-luokitusta paremmin.

Tuskin on siitä kyse. Asevelvollisuuslaista ei löydy sellaista kohtaa, että esim. rikoksista tuomitut tai vaikka ääriliikkeiden kannattajat olisi vapautettu palveluksesta. Onhan olemassa aina vaara, että palveluskelpoisuuden uudelleen arvioinnissa "ei tiedetä kaikkea" mitä aikaisemmat arvioijat ovat tienneet. Lääkärin asiakirjat eivät ole parhaita tiedonsiirtovälineitä noissa tapauksissa koska potilaalla on aina oikeus nähdä ne joitakin mt-laissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta.

Epäillä sopii, että T-arviointi ja sen perusteet ovat turvaluokiteltuja asiakirjoja? Eli kysymyksessä on ainakin hallinnollisesti "ei lääketieteellinen ja ei asianomaisen nähtävissä oleva asiakirja".
 
Palveluskelpoisuuden luokitukset ja niiden yleisperusteet ovat

A-luokkaan kuuluva on terve ja hyväkuntoinen. Henkilöllä ei ole sairautta, joka aiheuttaisi
lisääntyneen riskin palvelusturvallisuutta ajatellen ja henkilö soveltuu koulutettavaksi
turvallisesti taistelijan tehtäviin. Hänellä voi olla jokin vähäinen terveydellinen
haitta, joka ei kuitenkaan käytännössä alenna hänen palveluskelpoisuuttaan
taistelijan tehtävissä. Henkisen tasapainon on oltava hyvä.
Soveltuvuus eri tehtäviin arvioidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti asianomaisen terveydelliset
edellytykset huomioon ottaen. Eräisiin tehtäviin annetaan lisäksi tarkentavia
terveydellisiä vaatimuksia A-luokituksen lisäksi (IV luku), jotta henkilö voidaan
kouluttaa näihin tehtäviin (esimerkiksi lentävän henkilökunnan, sukeltajien ja
eräiden teknillisten alojen tehtävät).

B-luokkaan kuuluvalla on jokin sellainen sairaus, vamma, vika tai häiriö, joka on
terveydellinen este taistelijan tehtävissä toimimiselle. Tämä ominaisuus voi aiheuttaa
tavallista suuremman riskin yksilölle palvelusturvallisuutta ajatellen (esim. alentunut
kuulo ja mahdollinen altistuminen melulle) tai ominaisuus voi aiheuttaa lievästi
lisääntyneen riskin muille koulutettaville tai kouluttajille. Luokituksen perusteena
voi tällöin olla vähäistä suorituskyvyn rajoitusta jatkuvasti tai ajoittain aiheuttava
sairaus tai ominaisuus. Jos riskien lisääntyminen on huomattavaa tai pitkäaikaista
on tehtävä C-luokitus.
B-luokitus ei ole este sijoittamiselle.

C-luokka: vapautetaan rauhanaikaisesta palveluksesta, mutta voidaan tarvittaessa
luokitella uudelleen. Henkilöllä on sairaus tai ominaisuus, joka rajoittaa merkittävästi
suorituskykyä, aiheuttaa huomattavan terveysperusteisen riskin joko henkilölle
itselleen ja/tai ympäristölle tai vaatii jatkuvasti olosuhteita, joiden järjestäminen ei
ole puolustusvoimien olosuhteissa mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Luokituksen
käyttämistä suositellaan, mikäli sairaus tai ominaisuus on luonteeltaan usein
toistuva tai pysyvä.
Kutsuntaan tai aluetoimiston tarkastukseen määrätty asevelvollinen, jota ei ole todettu
palveluskelpoiseksi tai vapautettu palveluksesta rauhan aikana viimeistään sinä
vuonna, jona hän täyttää 25 vuotta, vapautetaan palveluksesta rauhan aikana.
Asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana terveydellisestä syystä vapautettu
asevelvollinen voidaan yleisen liikekannallepanon aikana määrätä kutsuntaan tai
aluetoimiston järjestämään tarkastukseen sekä määrätä palvelukseen, jos hänet todetaan
palveluskelpoiseksi.

E-luokkaan määrätään asevelvollinen, jolla todetaan jokin sellainen sairaus, vamma,
vika tai rakenteellinen heikkous, joka toistaiseksi on esteenä palvelukseen hyväksymiselle,
mutta joka todennäköisesti kuitenkin paranee. E-luokkaan voidaan määrätä
myös sellainen asevelvollinen, jonka terveydellisten edellytysten arvioiminen edellyttää
lisätutkimuksia tai seurantaa. Yleensä E-luokkaan määrätään 1–3 vuodeksi
kerrallaan.
Mikäli kysymyksessä on todennäköisesti pitkäaikainen sairaus tai ominaisuus, on
yleensä perusteltua esittää E-luokkaa 3 vuodeksi ja tehdä sen jälkeen päätös palveluskelpoisuudesta.
Vammoissa tai sairauden paranemisvaiheissa käytetään yleisiä
työkyvyn arviointiperusteita määräaikaisuuden perusteena. E-luokkaa ei suositella
käytettäväksi toistuvasti.
Kutsuntaan tai aluetoimiston tarkastukseen määrätty asevelvollinen, jota ei ole todettu
palveluskelpoiseksi tai vapautettu palveluksesta rauhan aikana viimeistään sinä
vuonna, jona hän täyttää 25 vuotta, vapautetaan palveluksesta rauhan aikana (Cluokka).
Mikäli varusmiespalveluksessa oleva asevelvollinen todetaan pitkähköksi ajaksi palvelukseen
kykenemättömäksi, hänet määrätään E-luokkaan. Määräys E-luokkaan
voidaan uudistaa yhden tai useamman kerran sen vuoden loppuun, jona asevelvollinen
täyttää 30 vuotta. Sama koskee varusmiespalvelukseen määrättyä asevelvollista,
joka terveydentilan muututtua ennen palvelukseen astumista on määrätty E-luokkaan.
Reserviläistä, joka sairauden, vamman tai vian vuoksi ei voi toistaiseksi ottaa osaa
reservin kertausharjoituksiin, ei määrätä E-luokkaan, vaan aluetoimisto määrää hänet
uuteen jälkitarkastukseen 1–3 vuoden kuluttua. Reserviläinen voidaan siirtää
C-luokkaan samoin perustein kuin varusmies.

T-luokkaan määrätään asevelvollinen, jonka terveydentilaa tutkittaessaan lääkäri
ei ole todennut palveluskelpoisuutta rajoittavaa lääketieteellistä diagnoosia, mutta
kutsuntalautakunnalla tai aluetoimistolla on muita perusteita epäillä palvelusturvallisuuden
vaarantuvan, mikäli kyseinen asevelvollinen määrätään palvelukseen. Muut
perusteet tulevat pääsääntöisesti asevelvollisuuslain 96 § perusteella muilta viranomaisilta
saaduista tiedoista. Palveluskelpoisuusluokka T ei ole lääkärin esittämä,
eikä siihen liity lääketieteellistä diagnoosikoodia. Lääkärin todetessa palvelusturvallisuutta
vaarantavan terveydellisen esteen, käytetään C-luokkaa.

Poistettu D-luokka:
Aiempien ohjeiden mukaan D-luokkaan kuuluva vapautettiin pysyvästi asevelvollisuuden
suorittamisesta. Luokitusta käytettiin, kun sairaus tai ominaisuus oli luonteeltaan
pysyvä sekä aiheutti merkittävät toimintarajoitukset.

TERVEYSTARKASTUSOHJE
(TTO 2012)
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/a5f4c0804ff1ef5ca8c3afc5307e1861/Terveystarkastusohje+TTO+2012.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=a5f4c0804ff1ef5ca8c3afc5307e1861
 
Kymmenet liian vaarallisia – tällaisia miehiä ei päästetä Suomen armeijaan

Markku Ulander
is: 10.1.2014 18:41

Vuodesta 2008 lähtien itselleen tai ympäristölleen vaaraksi olleet asevelvolliset miehet on voitu määrätä niin sanottuun T-luokkaan.

T-luokkaan päätyneet on siis kokonaan vapautettu varusmiespalveluksesta.

- Olemme määränneet yhteensä noin 90 asevelvollista miestä T-luokkaan turvallisuussyiden takia. Luokkaan on määrätty henkilöitä, joiden rikosrekistereistä löytyy muun muassa henkirikoksia ja muita vakavia väkivaltarikoksia. Ei tällaisia miehiä voi päästää muiden asevelvollisten kanssa esimerkiksi ampumaradalle, Maavoimien esikunnan asevelvollisuustiimin johtaja ja everstiluutnantti Timo Koljonen kertoo.

T-luokitus tehdään joko asepalveluksen aikana, ennen sen alkua tai asepalveluksen jälkeen. Koljosen mukaan yksikään nainen ei ole saanut T-luokitusta.

- T-luokitus voidaan antaa asepalveluksen aikana, jos asevelvollinen on epäiltynä sellaisesta rikoksesta tai käyttäytyy sellaisella tavalla, että hän voi epäilyksen mukaan vakavasti vaarantaa muiden palvelusturvallisuuden, Koljonen toteaa.

T-luokituksen saaneen henkilön vaarallisuustiedot eivät kuitenkaan juuri päädy muiden viranomaisten tietoon. Vain poliisille ilmoitetaan T-luokitetun miehen tiedot aselupa-asioihin liittyen.

- Minnekään muualle vaarallisuustiedot eivät pääty, jos T-luokitettu henkilö ei itse esitä papereita muille, Koljonen toteaa.

Vuosittain asepalveluksesta vapautetaan pysyvästi 4 000 henkilöä pääasiassa terveydellisten syiden takia. Yleisin syy on mielenterveysongelmat ja käyttäytymishäiriöt.

- Myös Jehovan todistajat, ahvenanmaalaiset ja kaksoiskansalaiset voidaan vapauttaa varusmiespalveluksesta, Koljonen tähdentää.

3 faktaa
  1. T-luokkaan määrätään henkilöt, jotka ovat vaaraksi itselleen tai muille asevelvollisille. T-luokitetut henkilöt vapautetaan varusmiespalveluksesta.
  2. Suomessa on määrätty noin 90 miestä T-luokkaan.
  3. Vuosittain asepalveluksesta vapautetaan pysyvästi 4000 henkilöä pääasiassa terveydellisten syiden takia.
 
Back
Top