Vaarallisten aineiden kuljetus ei suju vaarattomasti

Tvälups

Ylipäällikkö
Vaarallisten aineiden kuljetus ei suju vaarattomasti
VU Kotimaa STT–HANNA NISSINEN 02.02.2012 17:01

Vaarallisten aineiden kuljetukset Suomen maanteillä ovat usein lainvastaisia, ja kuljetusten valvontakin on paikoin kankeaa.

Esimerkiksi lain vaatimien turvallisuusneuvonantajien seuranta jakautuu usealle eri viranomaiselle.

Ylikonstaapeli Erkki Vikman liikkuvasta poliisista sanoo, että lainvastaisia kuljetuksia todella liikkuu paljon, mutta väite ei päde kaikkiin alan toimijoihin.

– Niillä yrityksillä, jotka kuljettavat vaarallisia aineita teillä vakituisesti, asiat ovat pääsääntöisesti kunnossa verrattuna tilapäisiin tai sattumanvaraisiin kuljetuksiin.

Yleisimmät puutteet vaarallisten aineiden kuljetuksissa liittyvät Vikmanin mukaan varusteisiin. Esimerkiksi vaadittuja sammuttimia ja muita turvavarusteita voi puuttua.

– Kuorman varmistusasioista tulee huomautuksia aika helposti. Välillä törmätään myös siihen, että kuljettajalla ei ole ajolupaa vaarallisten aineiden kuljettamiseen tai että kuljetusyksiköstä puuttuu merkintä aineiden kuljettamisesta. Tarkastamme asiapapereita, kuljettajan ja ajoneuvon kuntoa sekä kuorman sidontaa pistokokeilla.

Poliisi pyrkii valvomaan eniten niin sanottuja kappaletavarakuljetuksia, joissa on useimmiten ongelmia.

– Kappaletavarakuljetuksissa vaaralliset aineet kuljetetaan pääsääntöisesti muun tavaran seassa. Kun kuormana on pelkästään vaarallisia aineita, on kuljetus yleensä paremmin hoidettu, Vikman kertoo.

Turvallisuusneuvonantajia puuttuu

Kaikilla yrityksillä, jotka kuljettavat tai kuormaavat vaarallisia aineita tai joiden toiminnalla on muuten vaikutusta näiden aineiden kuljetusturvallisuuteen, on lain mukaan oltava oma, koulutettu turvallisuusneuvonantajansa. Suomen turvallisuusneuvonantajat ry:n varapuheenjohtaja Riku Länsivuori arvioi, että vaarallisten aineiden kuljetukseen erikoistuneita yrityksiä on Suomessa noin 4000 ja niistä yli 3000 on vailla vaadittua neuvonantajaa.

– Aineita ei pakata oikein eikä kuljeteta oikein. Se lisää onnettomuusriskiä, hän summaa.

Turvallisuusneuvonantajien valvonta ei kuulu poliisin tehtäviin. Jos poliisi huomaa ratsian yhteydessä, että yrityksellä ei ole lain vaatimaa neuvonantajaa, tehdään asiasta Vikmanin mukaan ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastoon Trafiin sekä liikenne- ja viestintäministeriöön.

Ministeriöllä ei kuitenkaan ole rekisteriä neuvonantajista, eikä asiaa valvota aktiivisesti esimerkiksi pistokokeilla.

Ministeriö: Valvontaa kehitetään

Ylitarkastaja Mari Suominen liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo, että turvallisuusneuvonantajien valvontaa yritetään kyllä parantaa.

– Meillä on ollut selvitysprojekti, jonka avulla valvontaa ulotettaisiin myös yrityksiin. Toivottavasti selvitystä jatketaan, Suominen sanoo.

Suominen haluaa korostaa, että myös vaarallisten aineiden kuljetuksen valvontaa kokonaisuudessaan pyritään kehittämään koko ajan.

Suomen turvallisuusneuvonantajien Riku Länsivuori nostaa varoittavaksi esimerkiksi Turun moottoritiellä vuonna 2007 tapahtuneen kolarin, jossa kuorma-auto syttyi räjähdysmäisesti tuleen. Lastina olleita spray- ja liuotinpurkkeja lenteli Länsivuoren mukaan jopa yli sadan metrin päähän palopaikasta.

– Jos rahti olisi merkitty oikein ja kuljettaja olisi tunnistanut kuorman vaarat, olisivat vahingot olleet huomattavasti pienemmät, hän sanoo.

Palavia nesteitä, räjähteitä ja kaasuja
– Vaarallisia aineita kulkee Suomen maanteillä lähes 15 miljoonaa tonnia joka vuosi.
– Eniten kuljetetaan palavia nesteitä, yli 8 miljoonaa tonnia vuosittain.
– Räjähteiden osuus on noin 300000 tonnia. Kyseessä ovat lähinnä louhintaräjähteet ja ilotulitteet.
– Muita vaarallisia aineita ovat muun muassa kaasut, radioaktiiviset aineet, syövyttävät aineet ja helposti itsestään syttyvät aineet.
Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
 
Back
Top