Vaihtoehtoinen geopolitiikka

kertakenttään

Ylipäällikkö
Hypätään hetkeksi vaihtoehtoiseen maantieteelliseen todellisuuteen...

Suomi on saarivaltio suunnilleen siinä missä Britannia on ja Suomen paikalla on valtio X, jolla on samanlainen tausta on kuin Baltian valtioilla. Sanotaan X:ää vaikka Hinkustaniksi. Hinkustan vastaa taloudeltaan, asevoimiltaan ja väkiluvultaan Baltian maiden yhteistulosta. Suomi on Baltian maiden (joihin lasketaan tästä eteenpäin kuuluvaksi Hinkustan) kanssa sotilasliitto Natossa. Nato suunnittelee lähettävänsä näihin maihin kuhunkin monikansallisen prikaatin Venäjän federaation uhan lieventämiseksi. Suomelle on annettu tehtäväksi lähettää n. 1200 miehen vahvuinen osasto Latviaan, joka tulee liittymään yhdessä irlantilaisen ja tanskalaisen pataljoonan kanssa tanskalaisjohtoiseen prikaatiin. Suomen vastuulla on prikaatin pioneeritoiminta sekä kolmen taistelevan pataljoonan ( 1kpl irkku, 2kpl tanska) raskaan tulituen muodostaminen. Irkut liikkuu Piranha III:lla ja tanskalaisten 1. pataljoona on panssaripataljoona (CV9035+Leo) ja 2. pataljoona Piranha V. 1. pataljoonalla on oma välitön liikkeenedistämis ja evakuointikyky. Pataljoonilla ei ole omia heitinkomppanioita. Jalkaväkikomppanioilla on 60/81mm heittimet.

Mikä joukkoja millä kalustolla lähettäisit Latviaan?
 
Back
Top