Valtion tietotekniikka yhteen palvelukeskukseen

Tvälups

Ylipäällikkö
Valtion tietotekniikka yhteen palvelukeskukseen
Kl Maanantai 26.11.2012 klo 17:32

Valtionhallinto saa erillisen ict-palvelukeskuksen.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa yhteisen tieto- ja viestintäteknisistä (ict) peruspalveluista vastaavan palvelukeskuksen perustamisesta valtionhallintoon.

Palvelukeskuksen toiminta käynnistetään kesällä 2013, ja ensimmäiset siirrot toteutetaan syksyllä 2013. Palvelukeskuksen organisaatiomuodosta päätetään erikseen. Toimilla pyritään merkittäviin säästöihin valtion tietohallintokuluissa.

Valtiovarainministeriö laatii periaatteet julkisen hallinnon tietojärjestelmien ja ict-hankkeiden omistajuudesta, ylläpitokustannusten jakautumisesta ja muista vastuista. Tarkoitus on luoda julkiselle hallinnolle kustannustehokkaat käytännöt.

Valtionhallinnon tietojärjestelmähankkeiden seurantaa ja ohjausta on tarkoitus kehittää valtionhallinnon yhteisellä hankesalkulla.

Aikaisempien päätösten mukaisesti turvallisuusverkkohankkeen verkkopalvelut siirretään Suomen Erillisverkot Oy:hyn. Esitys tästä annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2013 ja lain pitäisi tulla voimaan heinäkuussa.

Lailla vahvistetaan turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus-, hallinto- ja palvelutuotantomalli, turvallisuusverkon käyttövelvoite sekä palvelutuotantomallin käyttöönottoon liittyvät toimintojen siirrot. Turvallisuusverkkotoiminnan kustannukset katetaan asiakkailta perittävillä käyttömaksuilla.
 
Tvälups kirjoitti:
Valtion tietotekniikka yhteen palvelukeskukseen
Kl Maanantai 26.11.2012 klo 17:32

Valtionhallinto saa erillisen ict-palvelukeskuksen.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa yhteisen tieto- ja viestintäteknisistä (ict) peruspalveluista vastaavan palvelukeskuksen perustamisesta valtionhallintoon.

Palvelukeskuksen toiminta käynnistetään kesällä 2013, ja ensimmäiset siirrot toteutetaan syksyllä 2013. Palvelukeskuksen organisaatiomuodosta päätetään erikseen. Toimilla pyritään merkittäviin säästöihin valtion tietohallintokuluissa.

Valtiovarainministeriö laatii periaatteet julkisen hallinnon tietojärjestelmien ja ict-hankkeiden omistajuudesta, ylläpitokustannusten jakautumisesta ja muista vastuista. Tarkoitus on luoda julkiselle hallinnolle kustannustehokkaat käytännöt.

Valtionhallinnon tietojärjestelmähankkeiden seurantaa ja ohjausta on tarkoitus kehittää valtionhallinnon yhteisellä hankesalkulla.

Aikaisempien päätösten mukaisesti turvallisuusverkkohankkeen verkkopalvelut siirretään Suomen Erillisverkot Oy:hyn. Esitys tästä annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2013 ja lain pitäisi tulla voimaan heinäkuussa.

Lailla vahvistetaan turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus-, hallinto- ja palvelutuotantomalli, turvallisuusverkon käyttövelvoite sekä palvelutuotantomallin käyttöönottoon liittyvät toimintojen siirrot. Turvallisuusverkkotoiminnan kustannukset katetaan asiakkailta perittävillä käyttömaksuilla.

Onneksi palvelukeskus (organisaatio) on eri asia kuin palvelinkeskus (fyysinen lokaatio jossa serverit hurisevat). Muuten olisi kaikki munat tukevasti yhdessä korissa.
 
Back
Top