Varusmiespalvelus vuonna 2025

Creidiki

Ylipäällikkö
BAN
Kukaan ei kysy, mutta vastaan koska suomalainen on semmoinen:

Kutsunnat:
Kutsunnoissa suoritetaan lääkärintarkastus psykologinen arviointi ja kuntokoe (esim cooper). Lääkärintarkastus ja pällitesti karsii palvelukseen selkeästi sopimattomat. Jos kuntoa mitataan Cooperin testillä niin esim alle 2800 metriä juosseet saavat papereihinsa mutrunaamahymiön :(

Kutsuntojen perusteella suunnitellaan saapumiserä, saapumiserässä ne joilla on papereissa :( määrätään astumaan palvelukseen 4 viikkoa aikaisemmin ja he pääsevät peruskuntokouluun. Mikäli henkilö käy ennen palvelukseenastumispäivää suorittamassa valvotussa tapahtumassa (MPKY tjms) kuntokokeen hyväksytysti niin palvelukseen astuminen siirtyy kuntokoulun verran.

Palvelus alkaa:
Nyt pitäisi rivissä olla perusterveitä jamppoja jotka eivät kuole sydäriin ekalla juoksuaskeleella?
Alkaa JV-taistelijan peruskoulutuskausi, mykyisin 10 viikkoa, lienee puristettaessa 8 viikkoon? Päätteeksi sotilasvala. Valan päätteeksi jaotellaan ukot operatiivisiin ja alueellisiin miehiin, sopivuuden ja halukkuuden mukaan.

Operatiivinen linja:
Operatiiviset taistelijat jatkavat koulutustaan kasarrmilla ensin tehtäväkoulutuksena ja sitten joukkokoulutuksen, kouluttajina toimivat kadettiupseerit ja ammattialiupseerit. Tavoitteena on että sodan sattuessa Operatiiviset joukot kootaan kouluttajista ja viimeisimmistä kotiutuneista ikäluokista. Johtajakoulutukseen seulotaan porukka palveluskauden loppuvaiheessa johtajien palveluskaika pitenee.

Alueellinen linja:
Mikäli mies katsotaan kyvyttömäksi tai haluttomaksi operatiiviseen toimintaan, mutta kutienkin kelpaavaksi sotapalvelukseen saa hän valansa vannottuaan passituksen alueellisiin joukkoihin, nykykielellä maakuntajoukkoihin. Palvelukseen kuuluu MAAK:n käskettyjä harjoituksia ja MPKY:n tehtäväkohtaisia kursseja. Alueellisten joukkojen "sunnutaitaistelija" voi halutessaan hakea johtajakoulutukseen jolloin hänen palvelusaikansa pitenee.

Johtajakoulutus:
Operatiivisten joukkojen johtajat käyvät RUK:a AUK:a vastaavat koulutuksen ja harjoittelevat seuraavien palvelukseenastumiserien vara-JoJoina ja vararyhmyreinä.
Alueellisten joukkojen johtajakoulutus tapahtuu nykyisen tyylisenä aliupseeriksi/upseeriksi reservissä tyylisenä koulutuksena.

Johtajakoulutuksen hyväksytystti suorittanut on hakukelpoinen MPKK:n ja opetusaliupseeriksi. Käytännössä ikärajat ja koulutuksen kesto huolehtivat sen että ammattisotilaiksi seuloutuu operatiivisten joukkojen porukkaa

Sodanajan joukkojen sijoitus
Sodanajan sijoitus operatiivisissa joukoissa kestää n 30 ikävuoteen asti jonka jälkeen voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi alueellisiin joukkoihin
Sodanajan sijoitus alueellisissa joukoissa kestää kunnes pavelusvuorokaudet ovat täynnä, käytännössä ~ 35-40 ikävuoteen, Palvelusta on mahdollista jatkaa vapaaehtoisena.

Huru-ukoille ja erityislahjakkuuksille tarjolla MPK/KOTU alueellisten joukkojoen tukena.

Kommentteja
 
Peruskuntokoulu on ainakin ajatuksena kannatettava. Kuka sen 4 viikon pätkän vetäisi? Sotilaskoulutusta antavilla joukoilla tuskin on siinä vaiheessa aikaa, koska todennäköisesti mennään joukkokoulutuksen viime hetkillä. Ja pitäisikö homma aloittaa kuitenkin aikaisemmin?
Edelleen, jos koululaitoksesta tulisi vain kovakuntoisia, motivoituneita ja skarppeja taistelijanalkuja, niin intin puuhastelu helpottuisi kummasti. :)

P-kausi on 8 viikkoa, jota on hyvin hankala puristaa enää mihinkään. (Sotilaan käsikirja 2013, sivu 18.) Joitakin yleissivistäviä kansalaiskasvatusjuttuja periaatteessa voisi ottaa pois, mutta koska ne ovat käskettyjä tapahtumia, niin ei oikein voi soveltaa. Mitään viikkojen säästöä ei siitäkään saisi. Käytännössä joudutaan kuitenkin karsimaan muista aiheista: ampumakoulutus, taistelukoulutus, liikunta, yleinen sotilaskoulutus. Kertausta tai rästikoulutusta ei pysty järjestämään sillä tasolla, millä pitäisi. Tämä siis nykyisillä resursseilla ja käsketyillä tehtävillä.

Koulutusajat ylipäätään eivät käy ilmi. Mennäänkö samalla kuin nyt, eli noin puoli vuotta ja vuosi?
Ja tästä päästäänkin johtajakoulutukseen, eli tapahtuisiko se seuraavan saapumiserän P-kauden aikana? Periaatteessa mahdollista toteuttaa, koska tulevilla johtajilla on jo oma 4 kuukauden aselajitausta takana. Eli karkeasti sanottuna enää pitäisi opetella johtamaan. Johtamiskokemusta kertyisi tosin vähemmän eikä virheiden tekemiseen olisi niin paljon varaa, koska mennään jo seuraavien E-kaudella. Lisäksi ammattisotilaiden määrää pitää lisätä aika reilusti, että saadaan edes joukkueenjohtajat operatiivisiin joukkoihin ryhmyreistä puhumattakaan. Tämä taas tekisi urakierrosta mielenkiintoisen, koska alatasojen johtajia tarvitaan paljon, mutta jatkotehtävissä ei ole tilaa.

Hajautetun taistelun joukoissa ammattiryhmänjohtajista saataisiin oikeasti hyötyä, mutta normaalit jääkärit tai panssarijääkärit ovat sen verran yksinkertaisia, että mielestäni ei ole tarvetta. Näillä jälkimmäisillä on myös tapana kuolla ja haavoittua aika tiuhaan tahtiin, joten olisi hyvä, että reservissä olisi ylimääräisiä johtajia, joilla on muutakin kokemusta kuin varalla oleminen. Erikoisemmissa aselajeissa on jo nyt jojoina ja ryhmänjohtajinakin ammattilaisia. En tiedä, olisiko lisäykselle tarvetta.

Sinänsä pidän ajatuksesta, että katsotaan aineksen mukaan, pääseekö operatiivisiin vai alueellisiin joukkoihin. Nykyäänhän tehdään ukkojen laadusta riippumatta sitä joukkoa, mitä on käsketty. Erityisesti pidän siitä, että johtajien aselajikoulutus ei ole jossakin toisessa yksikössä tai toisessa joukko-osastossa.
 
Peruskuntokoulu on ainakin ajatuksena kannatettava. Kuka sen 4 viikon pätkän vetäisi?
Kuntokoulu ei vaadi kummoisia resursseja tai varusteita Lenkkarit, urheilupuku uikkarit ja riittävä määrä sukkia ja alusvaatteita. Koska kyse ei ole hienomekaniikasta ei kouluttaja/koulutettava suhdekaan tarvitse olla kummoinen

Lisäksi ammattisotilaiden määrää pitää lisätä aika reilusti, että saadaan edes joukkueenjohtajat operatiivisiin joukkoihin ryhmyreistä puhumattakaan. Tämä taas tekisi urakierrosta mielenkiintoisen, koska alatasojen johtajia tarvitaan paljon, mutta jatkotehtävissä ei ole tilaa.

Määrää ei tarvitse lisätä paljon mutta henkilöstörakennetta pitäisi muuttaa, suuressa maailmassahan on jo käytössä ns up-or-out periaate.

Lisäksi, eihän operatiivisten koko sodanajan organisaatiolle tulisi ammattipäällystöä, johtajia koulutetaan myös reserviin siinä sivussa. Kadettiupseeri ehtii vuodessa tomia jojona kahdelle ja puolelle saapumiserälle. Eli liikekannallepanossa operatiivisilla ehkä yksi kolmesta jojosta ja jokainen komppa olisi ammattilainen.
 
2025. Kristallipallo esiin, se on hienoa. En näe mitään. En ni yhtään mitään. Ahaa ja nyt näkyy sipulikupoli ja Kremlin muuri ja vielä samovaari. Se tarkoittaa, että Kremlissä päätetty toimintalinja tuleekin määrittelemään ne tarpeet, joiden perusteella tehdään näitä sotilaallisia perusratkaisuja. Käsittääkseni Suomen on huomattava ne peliliikkeet, joita Moskovasta käsin asetellaan....ja ratkaistava yhtälöitä sitä mukaa. Emme voi edelleen käsittääkseni enää määritellä uhkaa sen mukaan, paljonko halutaan antaa resursseja. Koska tarpeen määrittelee kansainvälinen tilanne ja Kreml.
 
2025. Kristallipallo esiin, se on hienoa. En näe mitään. En ni yhtään mitään. Ahaa ja nyt näkyy sipulikupoli ja Kremlin muuri ja vielä samovaari. Se tarkoittaa, että Kremlissä päätetty toimintalinja tuleekin määrittelemään ne tarpeet, joiden perusteella tehdään näitä sotilaallisia perusratkaisuja. Käsittääkseni Suomen on huomattava ne peliliikkeet, joita Moskovasta käsin asetellaan....ja ratkaistava yhtälöitä sitä mukaa. Emme voi edelleen käsittääkseni enää määritellä uhkaa sen mukaan, paljonko halutaan antaa resursseja. Koska tarpeen määrittelee kansainvälinen tilanne ja Kreml.

Asian tulokulma ja äksön itemien hierarkinen järjestys on nimenomaan tämä. Kansainväliset suhdanteet luovat tilanteen, joka analysoidaan ja sen perusteella tehdään arvio potentiaalisista uhkakuvamalleista. Näiden perusteella määritellään tarvittavien vastakeinojen repertuaari, jonka jälkeen lasketaan näiden toteuttamisen vaatimat resurssit. Koska ilmaista noppasoppaa ei ole olemassakaan, vaan kaikki maksaa aina niin pirusti, niin lopulta keskustellaan rahasta, sen jakamisesta ja poliittisista periaatepäätöksistä. Sen jälkeen jaetaan pelimerkit ja yritetään päästä niillä hyötysuhteeltaan mahdollisimman hyvään lopputulokseen.

Mikä on maailmanpoliittinen tilanne vuonna 2025? Se onkin hyvä kysymys eikä kristallipallo suostu siitä kertomaan muuta kuin, että varmaa on vain epävarma ja suhdanteet voivat heilahtaa hyvin nopeasti. Se on kuitenkin varmaa, että runsaasti puolustusvoimien kalustoa ja varustusta laidasta laitaan on noiden vuosien aikana uusittava ja se maksaa rahaa. Hintalappu on sen verran suuri, että suhtaudun hieman skeptisesti siihen, että valtiontalouden tilanne puoltaa poliittista tahtoa hintalapun täysimääräiseen maksamiseen.

Minkälainen on varusmiespalvelus vuonna 2025 tavallisen varusmiehen näkökulmasta tarkasteltuna ja mitä kaikkia juttuja siihen aikaan intissä puuhastellaan? Sekin on hyvä kysymys, kuten myös se, että onko tuolloin edes mitään asevelvollisuutta jäljellä. Siitä luopumiseksi on erinäisiä paineita olemassa eivätkä ne ole poistuneet mihinkään, vaan päinvastoin ne tulevat vielä lisääntymään entisestään - riippumatta Venäjän kehityksestä.

Asevelvollisuuskysymys on lopulta poliitikkojen päätettävissä ja vuoteen 2025 mennessä ehtii eduskunnankin kokoonpano muuttumaan ainakin kolme kertaa. Sen ja lähitulevaisuudessa pöydälle ilmestyvän hintalapun perusteella voin varovaisestikin arvioida, että melkein mitä tahansa poliittisia linjauksia ja suunnanmuutoksia saattaa vielä tapahtua.
 
Juuri kuten Laamanator kirjoittaa. Olen kuitenkin hieman optimistisempi siinä, että voidaanko Suomessa saavuttaa tärkeimpien puolueiden yhteinen tahtotila rahoittaa suunnilleen riittävästi Puolustusvoimien hankintoja ja muuta toimintaa. Asioista päättävillä täytyy olla silmissään Kremlin kupolit ja halvatun iso tori siinä kupeella, kun päätöksiä tehdään.

Onnettomalta näyttää, jos emme liittoudu ja samalla annamme oman suorituskykymme puolustautua valua viemäriin. Jos näin tapahtuu, olemme ansainneet ihan kympillä kohtalomme ja evoluutio tekee selvää lapatossukansasta.

Mielestäni Naapuri on aivan selvästi osoittanut sen suhteellisen pysyvän luonteensa toimia agressiivisesti, kun katsoo kulloinkin vain saavuttavansa sillä jotain. Ei pidä unohtaa tämän vuoden tapahtumia.
 
En tahdo olla visionpilaaja, muttamutta.
2025 varusmiespalveluksemme tulee olemaan vapaaehtoinen, tai palkkatyötä. Ei olla enään perinteisessä "kaikki äijät käy intin" jutussa. Pääsyvaatimukset ovat valmiiksi kovat ja ne jotka rekrytoituvat 3 vuoden sopimukseen, ovat henkisestikkin ihan toimivia poikia. Vaihtoehtoina tulee olemaan sopimuskausia, jotka jaottuu kotimaanpalvelukseen, tai koti- ja ulkomaanpalvelukseen ja kestot ovat 3, 6 ja 10 vuotta kiinteällä sopparilla... :)
Pisin soppari takaa AMK tason koulutuksen, tai fiksuimmille ylemmän AMK tutkinnon ja mahdollisuuden jatkaa sopimuspalveluskautta vakituisena....

Oliko paha? :)
 
En usko kymmenessä vuodessa suuria muutoksia tapahtuvan varusmiespalveluksessa. Jos puolustusvoimat saa muuttuneen sotilaspoliittisen tilanteentakia lisärahoitusta, tullaan rahoituksella saatava lisäsuorituskyky maksimoimaan. Rakenteita tuskin muutetaan ainakaan sellaiseen suuntaan, mikä kasvattaisi merkittävästi puolustusvoimissa tehtävien henkilötyövuosien määrää. Nyt kun henkilöstöä on kovalla vaivalla supistettu, niin tuskin otetaan takapakkia vaan lisärahoitus kohdennetaan hankintoihin ja harjoitteluun.

No, jotain hienosäätöä voi tapahtua. Naiset varmaankin määrätään kutsuntavelvollisiksi, mutta palvelus säilyy heidän osaltaan vapaaehtoisena. Reserviupseereiksi koulutettavien palvelusaika kasvatetaan ehkä 18:sta kuukauteen. Kaikki johtajat käyvät aliupseerikoulun kokonaisuudessaan ja RUK-valinnoissa voidaan ottaa huomioon myös näytöt seuraavan erän kouluttamisessa P-kauden aikana. Pidentynyttä palvelusaikaa kompensoidaan joillakin merkityksettömillä porkkanoilla (opintopisteitä jne). Voi olla, että valmiussyistä tulee lisää ns. erikoisjoukkoja, joihin on pääsykokeet ja miehistötehtäviin koulutettavilla aliupseereilla on 12kk -palvelusaika. Esimerkiksi Onttolassa ja Ivalossa voidaan mennä tähän malliin. Ounastelen keskimäärin lisääntyviä aamuja niille, jotka palvelukseen kelpuutetaan.
 
Back
Top