Venäjän uusi sotilasdoktriini

Vonka

Supreme Leader
2014 doktriini on käännetty suomeksi.

Tuoreimmasta doktriinista ilmenee, että Venäjän mielestä siihen kohdistuvat sotilaalliset vaarat "ovat vahvistumassa", vaikka "Venäjään kohdistuvan suursodan" todennäköisyys on pienentynyt. Suurimmiksi ulkoisiksi sotilaallisiksi vaaroiksi on nimetty pitkä lista asioita. Näitä ovat esimerkiksi Naton vahvistuminen ja laajeneminen, Venäjään ja sen liittolaisiin kohdistuvat aluevaatimukset sekä Venäjän ja liittolaisten sisäisiin asioihin sekaantuminen.

Samassa dokumentissa on myös Venäjän näkemys nykyaikaisten konfliktien ominaispiirteistä. Näitä ovat mm. "asevoimien ja poliittisten, taloudellisten, informaatio- ja muiden ei-sotilaallisten toimien yhteen sovitettu käyttö yhdessä väestön protestimielialan hyödyntämisen ja erikoisjoukkojen käytön kanssa" ja "asevoimiin kuulumattomien aseellisten ryhmittymien - - osallistuminen sotatoimiin".

http://kioski.yle.fi/omat/lue-venajan-sotilasoppi-sanasta-sanaan-suomeksi
 
Back
Top