Vetoomus eduskunnalle ja reserviläisjohtajille

Status
Suljettu uusilta vastauksilta.

Tvälups

Ylipäällikkö
Vetoomus eduskunnalle ja reserviläisjohtajille

Kolmen seuraavan vuoden aikana kertausharjoituksiin kutsutaan vain noin 2.200 reserviläistä vuosittain. Määrä on murto-osa todellisesta tarpeesta. Vielä viime vuonna kertaamassa kävi 27.000 reserviläistä. Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kenttäkelpoisuuden ja osaamisen ylläpito on lähivuodet pitkälti reserviläisjärjestöjen toiminnan ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuksen varassa. Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto edellyttävät, että tälle työlle varataan riittävästi resursseja valtion ensi vuoden talousarviossa. Vetoomus julkaistiin RUL:n ja RES:n hallitusten yhteiskokouksessa 29.9. Lahdessa.

Valtioneuvoston talousarvioesityksessä vuodelle 2013 maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen on varattu 1.878.000 euroa, josta valtaosa menee MPK:lle. Kokonaismääräraha on 150.000 euroa kuluva vuotta pienempi. Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto vetoavat eduskuntaan määrärahan säilyttämiseksi vähintään nykyisellä tasolla, koska lähivuosina vapaaehtoistoiminnan rooli korostuu reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja maanpuolustustahdon ylläpitämisessä.

Vetoomus reserviläisjohtajille

Puolustusbudjetin leikkaukset ja kertausharjoitusten raju alasajo herättävät oikeutetusti tyytymättömyyttä monissa reserviläisissä. Jokaisen reserviläisen tulee tässä tilanteessa pitää itse huolta omasta kenttäkelpoisuudestaan ja osaamisestaan. Erityisesti tämä koskee reservin upseereita ja aliupseereita, joiden tulee valmiutta kohotettaessa kyetä kouluttamaan ja johtamaan omia joukkojaan.

Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto vetoavat jäsenistöönsä, jotta jokainen reserviläinen pitäisi huolta omasta kenttäkelpoisuudestaan ja osaamisestaan. Oman yhdistyksen tai kerhon liikunta- ja ampumavuorot ovat hyviä tapoja ylläpitää kenttäkelpoisuutta. Sotilaallisia tietoja ja taitoja voi hankkia myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutukseen osallistumalla.

Suomen puolustus pohjautuu laajaan, hyvin koulutettuun ja kenttäkelpoiseen reserviin. Näinä taloudellisesti niukkoina aikoina meidän reserviläisjohtajien on panostettava normaalia enemmän Suomen turvallisuuden hyväksi.

Lisätietoja asiasta antavat:

Puheenjohtaja Mika Hannula, Suomen Reserviupseeriliitto, puh. 0400 331 838
Puheenjohtaja Markku Pakkanen, Reserviläisliitto, puh. 050 5122 575
Toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliitto, puh 050 5810 819
Toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto, puh 0400 640 755

Suomen Reserviupseeriliitto on Suomen vanhin reserviläisjärjestö, johon kuuluu noin 28.000 reservin upseeria. Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jonka yli 36 000 jäsenestä valtaosa on reserviläisiä. Järjestöjen yleisimpiä toimintamuotoja on ammunta, liikunta ja urheilu sekä maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä toiminta.

Molemmat järjestöt ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) perustajajäseniä. MPK:n kursseilla toimivista vapaaehtoiskouluttajista noin 3/4 on reserviläisjärjestöjen jäseniä. MPK järjestää vuositasolla noin 1.500 koulutustapahtumaa, joihin osallistuu yli 30.000 suomalaista. Koulutuksen painopiste on reserviläisten sotilaallisessa koulutuksessa.
 
Status
Suljettu uusilta vastauksilta.
Back
Top