Yhteispohjoismainen erikoisjoukkojen lääkintäkoulutus alkoi Ruotsissa

Samses

Ylipäällikkö
Yhteispohjoismainen erikoisjoukkojen lääkintäkoulutus alkoi Ruotsissa
Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja aloittavat yhteispohjoismaisen erikoisjoukkojen lääkintäkoulutuksen viikolla 40 Ruotsissa. Koulutus kestää yhteensä kaksikymmentä viikkoa ja se toteutetaan osallistuvien maiden yhteistyönä erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksesta käytetään nimeä Nordic Nato Special Operations Combat Medic (N-NSOCM).
N-NSOCM -koulutus on pohjoismaisen puolustusyhteistyön (NORDEFCO) alaista toimintaa. NORDEFCO:n tarkoitus on vahvistaa osallistujien kansallista puolustusta, tutkia yhteisiä vahvuuksia ja helpottaa tehokkaiden yhteisten ratkaisujen löytämistä. Erikoisjoukkojen lääkintäkoulutus on ensimmäinen NORDEFCO:n puitteissa toteutettu koulutusyhteistyö.
N-NSOCM -koulutuksen tarkoituksena on tuottaa erikoisjoukkojen operatiivisiin ryhmiin lääkintäaliupseereita, jotka kykenevät muun muassa Naton määrittelemien suorituskykyvaatimusten mukaisiin taisteluensiavun hengenpelastaviin toimenpiteisiin.
Koulutukseen on valittu yhteensä 16 henkilöä osallistuvista maista. Suomella on neljä oppilaspaikkaa kurssilla. Osallistujat palvelevat puolustusvoimien aliupseerien tehtävissä Utin jääkärirykmentissä ja Suomenlahden meripuolustusalueella.
Koulutus toteutetaan moduuleina, joita on yhteensä 14. Osa moduuleista on kansallisia ja osa yhteispohjoismaisia koulutusmoduuleita. Yhteispohjoismaiset moduulit toteutetaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. Suomen toteutusvastuulla on kaksi moduulia. Ensimmäinen keskittyy yleisimpien sairauksien tunnistamiseen ja niiden hoitoon. Toinen moduuli painottuu erityisolosuhteiden, muun muassa kylmän, kuuman ja vuoristo-olosuhteiden aiheuttamien erityistilanteiden oireiden ja sairauksien hoitoon. Tanska toimii N-NSOCM -koulutuksen johtovaltiona vuosina 2013–2014.
N-NSOCM -työryhmän tavoitteena on saada Naton erikoisjoukkoesikunnan (NSHQ) evaluointi koulutukselle myöhemmässä vaiheessa.

***

Lähde: PV nettisivut. Olisin toki voinut laittaa tämän myös Ruotsin, Norjan tai Tanskan alle mutta olkoon nyt toistaiseksi täällä.
 
Back
Top