Yle: Suomi ja Saksa valmistelevat puolustuspoliittista yhteistyötä

Suomi ja Saksa vahvistavat koulutusyhteistyötä, mutta sopimus ei velvoita maita yhteiseen puolustukseen.

Yhteistyöhön ei sisälly keskinäisiä puolustussitoumuksia, vaan kyseessä on osaltaa jo olevien toimintojen kirjaaminen paperilla samaan tapaan kuin Britannian kanssa.

Suomi neuvottelee Saksan kanssa kahdenvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä. Käytännössä tämä tarkoittaisi koulutus- ja harjoitustoimintaa, biologisten ja kemiallisten aineiden torjuntaa sekä tietojenvaihtoa. Suomi allekirjoitti samanlaisen sopimuksen heinäkuussa Ison-Britannian kanssa.

Kyseessä on "julistuksenomainen poliittisen yhteistyötahdon ilmaus", jolla maiden poliittinen johto linjaa kahdenvälisen puolustuspoliittisen yhteistyön kehittämistä ja laajentamista. Sopimus ei kuitenkaan velvoita yhteiseen puolustukseen.

– Meillä on jo Saksan kanssa kahdenvälistä puolustuspoliittista yhteistyötä. Nyt harkitaan, olisiko tarkoituksenmukaista koota paperille, miten yhteistyötä halutaan viedä eteenpäin. Mahdolliseen yhteistyöasiakirjaan ei liity sitoumuksia, vaan se vastaa Ison-Britannian kanssa tehtyä asiakirjaa.
 
Huvittavasti (vaikka olosuhteiden pakosta), Suomi on eurooppalainen sotilasmahti.

Joka sotii A-stanissa, Irakissa ja muualla.
 
Minä kyllä suhtaudun hieman varauksella näihin MoU:hin (Memorandum of Understanding). Niitä voidaan puolin ja toisin kirjoittaa vaikka tusina päivässä eivätkä ne sido tai velvoita mihinkään. Toivottavasti olen kerrankin väärässä ;)
 
Back
Top