reserviläinen

  1. KorpiSISSI

    MAANPUOLUSTUS - VELVOLLISUUS vai OIKEUS?

    Onko Maanpuolustus lakiin, asevelvollisuuteen perustuva velvollisuus vaiko kansalaisen perusoikeus? Kuka kantaa vastuun Maanpuolustuksesta? Riittääkö TAHTO vai tarvitaanko myös HALU ja KYKY? Miten käytännön tasolla Maanpuolustustahto ilmenee, muuten kuin vapaaehtoisuutena Maanpuolustusta...
  2. L

    Cooperin testi

    Missä kunnossa olet, kuinka parannat/ olet parantanut juoksuaikaa ja millä aikajänteellä? ***** Cooperin testi eli Cooper-testi on testi, jolla mitataan maksimikestävyyttä. Sen kehitti yhdysvaltalainen tohtori Kenneth H. Cooper 1968 Yhdysvaltain armeijalle. Ideana testissä on edetä 12...