Arkkipiispa: Kirkon tehtävä ei ole puolustaa Suomen etua

Tässäkin on merkittävää erimielisyyttä kirkon jäsenten keskuudessa. Asia ei ole noin yksioikoinen.
Kirkollinen yksilön oma ajattelu ja uskominen eivät maksa mitään. Rahasta kun aletaan puhumaan, niin kirkon on pakko kuunnella jäseniään ja huomioida että käyttävät muiden rahoja.

Suomalaisten jäsenten lähtökohtainen ajatus on että meidän kirkollisveroina kerätyillä rahoilla auttaminen kohdistetaan ensisijaisesti Suomessa suomalaisille ja joiltain osin ulkomailla tapahtuvaan auttamiseen. Mitä enemmän varojen käyttö erkanee suomalaisten huonon voinnin parantamisesta, niin sen varmemmin kirkko jollain aikajanalla siirtyy omatoimiseksi ja saa vähemmän rahaa niiltä jotka sen kulloisenkin linjan mukaisen toiminnan haluaa rahoittaa. Sittenhän se on kirkolle enää markkinointikysymys.

Mielestäni pitää erotella kaksi asiaa: ev.lut. kirkollisuuden yleinen sisältö ja Suomen ev.lut. kirkko. Jälkimmäisen kohdalla tulee olla tarkempana siitä mihin muita saatua rahaa käytetään. Ensimmaisen kohdalla toki asioita otetaan Suomessakin käytäntöön soveltaen, mutta koko maailmaa ei pidä alkaa halaamaan siten että suomalaisen rahoittajan lähtökohtainen tarkoitus unohtuu.

Itse kuulun kirkkoon enkä ole pohtinut sieltä eroamista. Mikäli kuitenkin kirkko alkaa käyttämään noilla "rakastetaan kaikkia" -verukkeillaan rahaa tilanteeseen jonka ovat aiheuttaneet lepsut EU-johtajat, niin minun täytyy kyllä laittaa jäsenyys vakavasti uudelleen harkintaan.
.

Kirkon, kuten muidenkin uskonnollisten yhteisöjen lähtökohtainen oletus on, että jäsenet ovat vakaumuksellisesti mukana toiminnassa ja tukevat sitä. Kirkko tai yhteisö päättää itse jäsenistön esimerkiksi kirkollisvaaleissa suomin valtuuksin eri tavoilla jäseniltä kerättyjen varojen käytöstä. Yhteisöön kuuluminen on täysin vapaaehtoista ja jos ei koe sitä omakseen tai halua tukea sen toimintaa, niin siitä voi aina erota, kuten moni suomalainen onkin tehnyt. Silloin vapautuu myös jäsenmaksuista. Uskontoaan voi harjoittaa myös itsekseen eikä se maksa mitään.

Piispa tuskin laukoo firmansa vastaisia mietelmiä. Kannattaa asettaa kirkon esiintyminen pitempiaikaiseen ja selvään jatkumoon.

Kyllä piispa puhuu asiaa ja varmasti edustamansa organisaation enemmistön mandaatilla, vaikka se tavalliselle ns. kirkkouskovaiselle voikin tulla yllätyksenä. Enemmistön sen vuoksi, että uskonnolliset yhteisöt ovat jopa tutkitusti tunnettuja ristiriidoistaan ja eriävistä opillisista näkemyksistä.

Samalla kun muistaa vielä monien kristillisten yhteisöjen ja näiden uskovaisten jäsenten keskimääräisen passiivisuuden maallisen yhteiskunnan asioissa sekä myös asevelvollisuuteen liittyvät erimielisyydet ja vakaumukselliset esteet, jotka niin ikään ottavat pontensa uskonnosta ja sen opinkappaleista - niin vot!
 
Halla-aho tuumaili tällä tavalla ev.lut kirkosta vuosia sitten.

19.4.2007 http://www.halla-aho.com/scripta/allah_rantautuu_simola_antautuu.html
Allah rantautuu, Simola antautuu

Lukija ihmetteli sähköpostitse, miksi olin sijoittanut Kirkko ja Kaupunki -lehden linkkilistani "Monikultturismia"-osastoon. En tehnyt näin ilkeyttäni tai antikristillisten antipatioiden vuoksi. Lehden uusimmassa numerossa päätoimittaja Seppo Simola osoittaa taas vaihteeksi, että linkki on sijoitettu juuri oikeaan kohtaan.

Pääkirjoituksen otsikko on "Kohti aitoa monikulttuurisuutta". Simola kuvailee hurmoksesta väristen suomalaisen yhtenäiskulttuurin tuhoa sekä uusien uskontojen, lähinnä islamin, rantautumista Suomeen.

"Helsinki on muuttumassa aidosti monikulttuuriseksi kaupungiksi. Jo kahden keskeisen tekijän, kielen ja uskonnon tarkastelu osoittaa, ettei täällä enää eletä missään yhtenäiskulttuurissa."
Kuten kaltaisensa yleensäkään, Simola ei kerro, mikä siinä yhtenäiskulttuurissa oli niin huonoa. Minä voisin heti kertoa, mikä siinä ainakin oli hyvää. Yhteiset toimintatavat, jaetut käsitykset oikeasta ja väärästä, mahdollisuus tulkita luotettavasti toisten puheita ja ilmeitä, etnisten ja kulttuurillisten konfliktien puuttuminen (kts. Monikulttuurisuuden ongelmia). Yhtenäiskulttuurissa yleensä, ja suomalaisessa yhtenäiskulttuurissa erityisesti, on mahdollisesti myös ongelmansa, mutta mielestäni ne ovat varsin vähäisiä verrattuna "aidon monikulttuurisuuden" ongelmiin. Niitäkin voisin luetella pitkän listallisen. Itse asiassa olen luetellut niitä melkein kaikissa tämän blogin kirjoituksissa. Simola ei kerro, miksi "aitoon monikulttuurisuuteen" siirtyminen on hyvä asia. Se vain on.

"Erilaisten kieli- ja uskonnollisten ryhmien rinnakkainelo tuo kaupunkiin monenlaista värinää ja eksotiikkaa."
Tämä on totta. Kuten edellisessä kirjoituksessa näimme, kaupunkiemme kadut ja puistot ovat täynnä värinää. Eksoottista se on mm. siksi, että Suomessa on sotien jälkeen tiettävästi kirjattu yksi kantaväestön tekemä joukkoraiskaus. Aidosti monikulttuurisessa Oulussa kirjattiin puolentoista vuoden sisällä kolme maahanmuuttajien tekemää joukkoraiskausta. Ensimmäisessä käytettiin saksia eksoottisella mutta täsmentämättömäksi jääneellä tavalla. Kantaväestön päät ovat saaneet kauan kaivattua värinää päähänpotkimisen muututtua rutiiniksi aidosti monikulttuurisen Suomen kaduilla.

Ouluakin aidommin monikulttuurinen Malmö, jonka asukkaista kolmannes on maahanmuuttajia tai heidän lapsiaan, on viimeisten päivien aikana ottanut askeleen kohti samaa sisällissotaa, jota Ranskassa on käyty jo muutaman vuoden ajan.

"Jotkut kantasuomalaiset ovat löytäneet myös tiensä muualta tulleiden uskontojen, muun muassa islamilaisuuden tai buddhalaisuuden pariin. Tämä liike on ollut toistaiseksi pientä, mutta kuka tietää, miten suuresti tulevaisuudessa vierasperäiset uskonnot alkavat hengen nälkäisiä kiehtoa. [...] Luterilaiselle kirkolle hengenelämän moninaisuus tekee hyvää."
Suomen evankelisluterilaisen kirkon äänenkannattajan päätoimittaja ilkamoi oman kirkkonsa jäsenkunnan jatkuvalla supistumisella. Hänen mielestään kirkolle tekee vain hyvää se, että suomalaisia kääntyy uskoon, jonka keskeisiin opinkappaleisiin kuuluu ekspansio; jonka doktriini pitää kristittyjä vääräuskoisina; joka suhtautuu naisiin näin ja homoihin näin.

Onko alistumisella mittaa? Onko nöyryydellä määrää?

Simolan ajattelussa on mielestäni teologisen tason ongelma. En ole uskontotieteilijä, mutta lukiopohjalta olen muistavinani, että kristinuskon kova ydin on ihmisen pelastuminen yksin uskosta. Ihminen siis pelastuu uskomalla siihen, että Jeesus on Jumalan poika, ja että hän kuoli syntiemme sovittamiseksi. (Jos olen väärässä, korjatkaa.)

Mikä on kirkon tehtävä? Kirkon tehtävä on julistaa pelastuksen sanomaa ja siten saattaa ihmiset pelastuksesta osalliseksi. Jos ihmiset omaksuvat muita uskontoja kuin kristinuskon, he eivät usko siihen, että Jeesus on Jumalan poika, tai että Jeesus kuoli syntiemme sovittamiseksi. Koska ihminen pelastuu yksin uskosta, tällainen ihminen ei kristillisen, myös evankelisluterilaisen kirkon, doktriinin mukaan pelastu.

Simola pitää suomalaisia islam-käännynnäisiä iloisena asiana. Hän siis joko on välinpitämätön ihmisten pelastuksen suhteen, tai hän ei usko koko pelastusoppiin vaan pitää uskontoa yhdentekevänä asiana. Kummassakin tapauksessa on perin outoa, että hän päätoimittaa evankelisluterilaisen kirkon äänenkannattajaa.

Simola jatkaa:

"On osattava elää rakentavaa rinnakkaiseloa toisella tavalla uskovien kanssa ja samalla pidettävä kirkkaana oman perinteen arvo ja rikkaus."
En ole ollut näkevinäni, että kristityillä olisi Suomessa tai Euroopassa ollut vaikeuksia elää rakentavasti muslimitulokkaiden kanssa. Muslimeilla itsellään on ollut pieniä vaikeuksia rakentavan rinnakkaiselon kanssa. Mutta ei takerruta siihen. Mielenkiintoista olisi tietää, mikä on se kirkon oma perinne, jota Simola on pitämässä kirkkaana. Onko kirkolla jokin uskonnollinen sanoma, vai onko kirkon opillinen sisältö redusoitunut antautumiseen ja toisen posken kääntämiseen? Onko kirkon tärkein tehtävä avata ovia kilpaileville uskonnoille? Onko luterilaisesta kristinuskosta tullut kirjaimellisesti suvaitsevaisuususkonto, jossa ihminen pelastuu yksin suvaitsevaisuudesta? Ehkäpä tämä osuu aika lähelle totuutta.

Onko maailmassa yhtäkään toista kirkkokuntaa, joka olisi koskaan toiminut tällä tavoin? Neuvostoliiton ortodoksinen kirkko osallistui 30-50-luvuilla äänekkäästi ja näyttävästi taisteluun uskontoa vastaan, mutta sen oli pakko. Simola ja evankelisluterilainen kirkko upottavat itseään omasta tahdostaan.

Kun muslimi kääntyy kristinuskoon, sukulaiset hylkäävät hänet ja uskonnollinen yhteisö langettaa tappotuomion. Siis Euroopassa. Islamin tapa suhtautua uskonluopioihin on mittasuhteiltaan naurettava mutta periaatteessa, uskonnon ja yhteisön omista premisseistä katsoen, täysin johdonmukainen. Kun kristitty kääntyy islamiin, kirkko taputtaa posket hehkuen käsiään ja ihmettelee eksoottista värinää. Välillä panee miettimään, miltä tämä mahtaa näyttää ulkopuolelta katsoen, muslimien silmissä.

Simola päättää pääkirjoituksensa seuraavasti:

"Kuka tietää miten paljon vaikkapa afrikkalaisperäinen kristillisyys värittää tulevaisuudessa perusluterilaista kirkkoamme."
Värittääpä hyvinkin. Keskusrikospoliisi pidätti 6.4. ruandalaissyntyisen, Porvoossa asuvan baptistipapin. Miehen epäillään osallistuneen vuoden 1994 kansanmurhan suunnitteluun ja toteutukseen. Hesari ja porvoolaiset kirkonmiehet todistavat väkevästi, että kyseessä on hieno mies, joka mm. laulaa kirkkokuorossa. Ruanda on pyytänyt miehen luovuttamista, mutta koska Suomi ei mielellään luovu tästä hienosta miehestä, keskusrikospoliisi lähtee itse selvittämään asiaa Kigaliin. Tutkimuksiin palaa mahdollisesti miljoona euroa.

Evankelisluterilainen kirkko on menetetty. Evankelisluterilainen kirkko on dhimmikirkko. On vaikea löytää Simolaa ja hänen edustamaansa perinnejärjestöä parempaa elävän elämän illustraatiota Bat Yeorin määritelmälle dhimmiydestä:

"As for the concept of dhimmitude, it represents a behavior dictated by fear (terrorism), pacifism when aggressed, rather than resistance, servility because of cowardice and vulnerability. The origin of this concept is to be found in the condition of the Infidel people who submit to the Islamic rule without fighting in order to avoid the onslaught of jihad. By their peaceful surrender to the Islamic army, they obtained the security for their life, belongings and religion, but they had to accept a condition of inferiority, spoliation and humiliation."
Kirkosta voi erota helposti ja nopeasti täällä. Eroa jo tänään. Kerro Simolalle ([email protected]), miksi eroat. Hän varmasti ilahtuu, tietäähän hän jäsenkadon tekevän kirkolle vain hyvää.
 
Kari Mäkinen on "vähän" lässy, mutta tässä asiassa itsekin taivun jossain määrin samaan kantaan. Ei kirkon tehtävä ole varsinaisesti antaa nostetta Suomelle valtiona.

Itse en totta puhuen tiedä olenko kristitty vai mikä. Periaatteessa olen tavanomainen suomalainen tapakristitty, mutta se sinänsä kuulostaa siltä kuin en tosissani olisi kelaillut näitä uskonasioita. Olen miettinyt niitä pirusti ja koen olevani jonkinlainen kristitty, mutta en sitä varmasti ole oikein viimeisen päälle Raamattua tavaavien katsannossa. Olen kokenut luontevaksi kuulua kirkkoon, siltä osin että olen pitänyt suurinta osaa heidän työstään hyvänä asiana.

Täällä pikkukylällä taidan kokea vielä enemmän luontevaksi sen kuulumisen, kun käsittääkseni seurakuntien talous on aika itsenäinen asia, eikä joku Helsingin seurakunnan höpsöttely välttämättä liity mitenkään siihen mitä minä maksan kirkollisverona omalle seurakunnalle. Sitä paitsi seurakuntamme talouspäällikkö on sievä nuori nainen, eihän nyt sellaiselle ammattikollegalle voi aiheuttaa huolta vähentämällä tulovirtoja... :rolleyes:
 
Kari Mäkinen on "vähän" lässy, mutta tässä asiassa itsekin taivun jossain määrin samaan kantaan. Ei kirkon tehtävä ole varsinaisesti antaa nostetta Suomelle valtiona.

Itse en totta puhuen tiedä olenko kristitty vai mikä. Periaatteessa olen tavanomainen suomalainen tapakristitty, mutta se sinänsä kuulostaa siltä kuin en tosissani olisi kelaillut näitä uskonasioita. Olen miettinyt niitä pirusti ja koen olevani jonkinlainen kristitty, mutta en sitä varmasti ole oikein viimeisen päälle Raamattua tavaavien katsannossa. Olen kokenut luontevaksi kuulua kirkkoon, siltä osin että olen pitänyt suurinta osaa heidän työstään hyvänä asiana.

Täällä pikkukylällä taidan kokea vielä enemmän luontevaksi sen kuulumisen, kun käsittääkseni seurakuntien talous on aika itsenäinen asia, eikä joku Helsingin seurakunnan höpsöttely välttämättä liity mitenkään siihen mitä minä maksan kirkollisverona omalle seurakunnalle. Sitä paitsi seurakuntamme talouspäällikkö on sievä nuori nainen, eihän nyt sellaiselle ammattikollegalle voi aiheuttaa huolta vähentämällä tulovirtoja... :rolleyes:


Siis hän. ymmärrän, että haluat tukea kotikuntasi seurakuntaa.
secret%C3%A1rio-sexy-36947792.jpg
 
luterilaiseen kirkkoon kuuluu 20% väestöstä islaminuskon ollessa, jos nyt ei valtionuskonto, niin isoin uskontokunta kuitenkin.
Tähän vielä matkaa. Luterilaisen kirkon osuus kansasta muutaman vuoden päästä alle 70%, 50%:n rajaan menee varmasti 20 vuotta.

Muslimeita Suomen väestöstä n 2%, eli enemmistöön vielä aikaa. Ei taida toteutua mun elinaikana, vaikka kivahan se olisi nähdä. ;)

Oikea suunta. Nykyinen valtionkirkko-rakennelma keskiaikainen ja perustuslain vastainen.
 
Eipä ole kirkon tehtävä tosiaan Suomen etujen puolustaminen, mutta suomalaisten tehtävä se kyllä on. Ja Suomen valtionkin tehtävä se pitäisi olla. Tässä olen eri linjoilla Mäkisen kanssa, joka ymmärtääkseni näkisi valtiommekin enemmänkin kansainvälisenä vastuunkantajana. Paitsi muodollista asemaansa, en pidä tätä nykyistä arkkipiispaamme minään moraalisena tai hengellinen auktoriteettina.
 
Eipä ole kirkon tehtävä tosiaan Suomen etujen puolustaminen, mutta suomalaisten tehtävä se kyllä on. Ja Suomen valtionkin tehtävä se pitäisi olla. Tässä olen eri linjoilla Mäkisen kanssa, joka ymmärtääkseni näkisi valtiommekin enemmänkin kansainvälisenä vastuunkantajana. Paitsi muodollista asemaansa, en pidä tätä nykyistä arkkipiispaamme minään moraalisena tai hengellinen auktoriteettina.
No kerro mitä kirkkoruhtinaan pitäisi kertoa serakunnalleen pakolaisista?
 
No kerro mitä kirkkoruhtinaan pitäisi kertoa serakunnalleen pakolaisista?
En mä mistään ruhtinaista tiedä, mutta kirkko on todellakin osa ylikansallista kristikuntaa, eikä sen tule ajaa kansallisia etuja vaan niiden etujen ajaminen on valtion tehtävä. Pakolaisten auttaminen taas on osa kirkon diakoniatyötä eli aivan sen perustoimintaa, mutta kirkko tai arkkipiispa ei voi velvoittaa valtiota toimimaan tässäkään asiassa vastoin Suomen etua.
Piispa tuskin laukoo firmansa vastaisia mietelmiä.
Kari Mäkinen sai kyllä avioliitolakikeskustelustaan tuomiokapitulilta huomautuksen tuoda esille kirkon virallista kantaa omien mielipiteidensä esittämisen sijaan: http://yle.fi/uutiset/tuomiokapituli_napaytti_arkkipiispaa_homoliittokommentista/7965216
 
En mä mistään ruhtinaista tiedä, mutta kirkko on todellakin osa ylikansallista kristikuntaa, eikä sen tule ajaa kansallisia etuja vaan niiden etujen ajaminen on valtion tehtävä. Pakolaisten auttaminen taas on osa kirkon diakoniatyötä eli aivan sen perustoimintaa, mutta kirkko tai arkkipiispa ei voi velvoittaa valtiota toimimaan tässäkään asiassa vastoin Suomen etua.
Siitä on kyllä pitkä aika ja ihan eri kirkkoviskaali joka pyrki olemaan maallisen järjestyksen pomo.

En näe mitään ihmeellistä siinä, että kirkonmies osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, vaikka hänen mielipiteensä olisivat naiiveja.
 
Ne eivät ole "poliittisia mielipiteitä", mutta myöskään 5000 kilometrin päästä tulevat valtakunnanrajan laittomasti ylittävät kurkunleikkaajat eivät ole niitä, joihin koen lähimmäisenrakkautta. Aika pitkälti se minulla rajoittuu perhe/ystävät/tutut/maanmiehet-akselille

Kirkon tehtävä ole puolustaa kansallisia etuja. Tuo on poliittinen mielipide ja kun kyse on valtionkirkosta, niin se on mielestäni aika erikoinen mielipide.

Mitä taas tulee Lutherin oppeihin tai Raamatun sisältöön ennen uskonpuhdistusta, joka täällä oli vasta noin 500 vuotta sitten, niin luterilainen kirkkohan on surutta rikkonut omia oppejaan mukautumalla kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen. Tässä mielessä olisikin kai helpompaa olla ortodoksi/katolinen/juutalainen/muslimi kuin luterilainen. Kirkolta voisi näin maallikkona odottaa, että se itse pitäisi pyhänä pitämäänsä kirjaa suuressa arvossa ja noudattaisi sitä jos nyt ei fundamentaalisesti, niin kuitenkin maallisen lain rajoissa eikä alentuisi tekemään kullekin vuosikymmelle sopivia tulkintoja asioista, jotka on kuitenkin väitetysti kirjoitettu jo pari tuhatta vuotta sitten.

Pstsika puhuu asiaa.
Jos saarnaaja Möttösen oma seurakunta puhuu, ettei kansallinen etu ole sen prioriteeteissa korkealla, voidaan siihen todeta olankohautuksessa, "ei sitten".
Valtionkirkko on kuitenkin toinen juttu. Sehän on nimen omaan valtion oma kirkko. Sen pitäisi olla siis puolueellinen ja nimenomaan valtion puolella.

Ongelmasta päästäään eroon kuitenkin helposti.
Lopetetaan koko valtionkirkko instituutio. Jokainen liittyy sellaiseen kirkkokuntaan kuin itse parhaaksi näkee ja kirkkokunta kerää parhaaksi katsomallaan tavalla tarvitsemansa varat. Vaikka jäsenmaksulla joka perustuu jäsenen vuosittaiseen ansioon.

En siis vastusta kirkon toimia hädänalaiste auttamiseksi, olivatpa he mitä tahansa uskontokuntaa, mutta halusin osoittaa valtionkirkon vanhanaikaisuuden ja tarpeettomuuden tässä ajassa.
Itse muuten erosin yhdistyksestä juuri noiden mielipide erojen takia.
 
Kirkkoherranvirastossa olisi ollut mahdollisuus keskustella papin kanssa eroamisesta, mutta en nähnyt sitä tarpeelliseksi, kun olin kuitenkin jo tehnyt päätöksen ja tiesin etukäteen, että pappi sanoisi vain tyyliin: Jumala rakastaa myös laumastaan eksyneitä lampaita jne.

Ero astui voimaan välittömästi, mutta kirkollisveroa saan maksaa kuluvan vuoden loppuun.
 
Olen samaa mieltä Mäkisen kanssa siitä, että kirkon tehtävä ei ole puolustaa Suomen etua. Eiköhän kirkon tehtävä ensisijaisesti ole toimia kuten Raamattu opettaa, ja siellä tuskin annetaan moista käskyä. Tosin en tiedä mitä esivallan kunnioituksesta yms. siellä kirjoitetaan. Tätä ei muuta se, että kirkolla on erityinen asema Suomessa. Eihän aseistakieltäytyjäliitonkaan tehtävä ole puolustaa Suomen etua, vaikka se saa valtiolta rahallista tukea.

Toki olen sitä mieltä, että kirkko tulisi erottaa valtiosta.
 
Back
Top