Asiantuntijan lausunto aselain muutoksesta

AKE-ukki

Respected Leader
ILTALEHTI
Täystyrmäys
Keskiviikko 28.4.2010 klo 21.33
Salassa pidetty asiantuntijalausunto lyttää täysin uuden aselakiesityksestä

Uusi aselakiesitys on ollut valiokuntakäsittelyssä yli seitsemän kuukautta.

Hallintovaliokunta on käsitellyt asiaa 14 kertaa, vaikka se ei vielä ole saanut perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Perustuslakivaliokunta on käsitellyt asiaa kolme kertaa, viimeksi 3. marraskuuta. Se on ilmoittanut antavansa lausuntonsa ennen kesää.

Hallintovaliokunnan lausunnon valmistuttua aselakiesitys palaa suureen saliin, jossa alkaa yleiskeskustelu ja esityksen yksityiskohtainen käsittely.

Kiistelty ja moitittu hallituksen esitys uudeksi aselaiksi on osoittautumassa oletettuakin hatarammaksi ja suurelta osin perustuslain vastaiseksi.

Iltalehti sai käsiinsä perustuslakiongelmiin perehtyneen tutkijan Pertti Eilavaaran lausunnon, joka on kylmä suihku koko lakihankkeelle.

- Eräät seikat puhuvat sellaisen ratkaisun puolesta, ettei koko hallituksen esitystä tulisi hyväksyä siinä olevien perusoikeuspuutteiden vuoksi, Eilavaaran lausunnossa todetaan.

"Suora valhe"

Eilavaara jätti perustuslakivaliokunnalle sen pyytämän lausunnon jo 3. marraskuuta viime vuonna. Sen oli tarkoitus tulla julki vasta, kun valiokunta on antanut lakiesityksestä oman lausuntonsa toukokuussa.

Lausunnossa Eilavaara murtaa lakiesityksen lähes pykälä pykälältä. Hän osoittaa, miten aseiden hankinta ja hallussapito ovat - vastoin kuin hallitus esittää - kansalaisen perusoikeuksia

Hän myös arvostelee kovin sanoin sitä, että aseluvan edellytyksenä olisi ampumaseuran jäsenyys.

- Yhdistymisvapaus on keskeinen demokratiaperiaate.

- Herää kysymys, miksi on esitetty väärä tulkinta, suoranainen valhe koko asiasta, Eilavaara toteaa lakiesityksen perusteluista.

Lausunnon mukaan yhdistyksen "pakkojäsenyyden" sijasta olisi ollut tärkeämpää säätää esimerkiksi riittävä koulutus aseluvan saamiselle.

Räikeä ristiriita

Tyrmäyksen saa myös lakiesityksen vaatimus ampumaurheilun "aktiivisesta harrastamisesta".

- Jokaisella on periaatteessa vapaa oikeus päättää, miten paljon tai usein jotakin lajia harrastaa, Eilavaara toteaa.

- Vaatimus velvoittaa harrastamiseen, jotta aseluvat säilyisivät. Missään muussa harrastuksessa ei ole asetettu tällaista henkilön valinnan vapauteen puuttuvaa rajoitusta.

Lakiesityksessä poliisille tulisi oikeus tehdä kotitarkastuksia sen varmistamiseksi, että aseita säilytetään lainmukaisesti.

- Käsittämätön tulkinta esitetään hallituksen esityksessä, kun väitetään, ettei kyse ole kotietsinnästä vaan tarkastuksesta.

Lausunnossa muistutetaan, että kotirauha turvataan perustuslaissa. Esitetty tarkastusoikeus kohdistuisi kuitenkin paitsi aseluvanhaltijaan myös kaikkiin muihin samassa taloudessa asuviin henkilöihin.

- Perustuslain säännös ei mahdollista esitetyn kaltaista tarkastusta. Säännös edustaa poliisivaltiota ja puuttuu vastoin perusoikeussäännöstä sen ytimeen.

"Ei estä surmia"

Tutkija Pertti Eilavaara arvostelee huonosti ja puutteellisesti määritellyksi myös esitystä aseluvan edellyttämän lääkärinlausunnon hankkimisesta. Samoin hän löytää ristiriitaisuuksia ja puutteellisuuksia lukuisista muista lakiesityksen kohdista.

- Aseisiin liittyviä perusoikeuskysymyksiä ei voida sivuuttaa.

Lopuksi Eilavaara toteaa, että vaikka lakiesityksen taustalla ovat viime vuosien joukkomurhat, mitkään pykälät eivät olisi niitä voineet estää.

- Aselupakäytäntöä kiristämällä ei voida ehkäistä koulusurmien kaltaisia tapahtumia. Se on tehtävä muualla.


RISTO KUNNAS
 
Eikö tämä lähinnä tarkoita että homma joudutaan ajamaan läpi perustuslainsäätämisjärjestyksessä eikä äänten enemmistöllä kuten tavallisen lain säätämisjärjestyksessä? Vai miten tämä nyt menee?

Valiokunta: Ampumaseuran jäsenyys ei käy aseluvan ehdoksi

STT

Aseluvan hakijalta ei voida vaatia jäsenyyttä ampumaseurassa. Kiisteltyä ampuma-aselakia joudutaan tältä osin muuttamaan sen eduskuntakäsittelyssä.

Hallitus oli esittänyt, että luvan käsiaseen käyttöön ampumaurheilussa ja -harrastuksessa voisi saada vain, jos hakija on ampumaseuran jäsen. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mielestä tällainen ehto olisi vastoin perustuslaissa taattua yhdistymisvapautta.

Valiokunta edellyttää myös, että laissa on täsmennettävä, millä edellytyksillä lääkäri tai esimerkiksi sotilasviranomainen voi ilmoittaa, että joku henkilö ei ole sopiva kantamaan asetta.

Tekeillä oleva lainmuutos tuo tiukennuksia aseiden hankintaan ja hallussapitoon. Ampuma-aseen luvan alaikärajaksi on tulossa 18 vuotta, mutta käsiaseen luvan saa vasta 20-vuotiaana.

Yksi paljon keskustelua herättänyt kohta lainuudistuksessa on poliisille ehdotettu oikeus tarkastaa, säilytetäänkö aseita kotona asianmukaisesti. Perustuslakivaliokunnan mielestä tarkastus kotirauhan piirissä voidaan sallia, jos se asian selvittämiseksi on välttämätöntä.
 
Yle: Puoliautomaattiaseita ei kielletä Suomessa
21.6.2010 7:24 | Päivitetty: 21.6.2010 7:45
A A STT

Puoliautomaattiaseiden täyskielto ei toteudu Suomessa, kertoo Yleisradio. Ylen haastattelema sisäministeri Anne Holmlund (kok) sanoo, että hän ei aio viedä vaadittua täyskieltoa eteenpäin.

Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunta esitti helmikuussa, että Suomessa tulisi kieltää kaikki puoliautomaattiaseet.

Holmlund sanoi Yleisradiolle, ettei usko aseiden yhden toimintatavan kieltämisen olevan ratkaisu joukkosurmien estämiseen. Aselakiin on kuitenkin tulossa muita tiukennuksia.

"Tähän tarvitaan monenlaisia keinoja ja niitä on useassa eri ministeriössä valmistelussa", hän sanoi.

Tutkintalautakunnan puheenjohtaja Pekka Sauri kummastelee ratkaisua.

"On selvää, että kertalaukauksia ampuvalla aseella ei samanlaista uhrimäärää olisi saatu aikaa", Sauri sanoi.

Aseharrastajat ovat vastustaneet jyrkästi täyskieltoa. Aselakiin on tulossa muita tiukennuksia, kuten aseluvan ikärajan nosto.
 
AKE-ukki kirjoitti:
Yle: Puoliautomaattiaseita ei kielletä Suomessa
21.6.2010 7:24 | Päivitetty: 21.6.2010 7:45
A A STT

Puoliautomaattiaseiden täyskielto ei toteudu Suomessa, kertoo Yleisradio. Ylen haastattelema sisäministeri Anne Holmlund (kok) sanoo, että hän ei aio viedä vaadittua täyskieltoa eteenpäin.

Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunta esitti helmikuussa, että Suomessa tulisi kieltää kaikki puoliautomaattiaseet.

Holmlund sanoi Yleisradiolle, ettei usko aseiden yhden toimintatavan kieltämisen olevan ratkaisu joukkosurmien estämiseen. Aselakiin on kuitenkin tulossa muita tiukennuksia.

"Tähän tarvitaan monenlaisia keinoja ja niitä on useassa eri ministeriössä valmistelussa", hän sanoi.

Tutkintalautakunnan puheenjohtaja Pekka Sauri kummastelee ratkaisua.

"On selvää, että kertalaukauksia ampuvalla aseella ei samanlaista uhrimäärää olisi saatu aikaa", Sauri sanoi.

Aseharrastajat ovat vastustaneet jyrkästi täyskieltoa. Aselakiin on tulossa muita tiukennuksia, kuten aseluvan ikärajan nosto.

Tuostakin näkee asiaa käsittelevien tahojen asiantuntemattomuuden. Puhuvat puoliautomaattiaseista. Niitä ei varmaan käsiaseissa ole montakaan promillea.
 
On se nyt kuitenkin hienoa, että vuosien kouhaamisen ja hysterian jälkeen alkaa tulla enenevissä määrin esiin näitä ns. järjen ääniä.

Lakiesityshän oli täysin susi, niinkuin täällä ja monessa muussakin paikassa on tuotu esiin, mutta että nyt alkaa valtamedioissakin näkymään asiantuntevia lausuntoja esitystä vastaan... Se alkaa oikeasti herättämään toivoa...
 
Paatero: Harva ase on alkujaan luvaton
6.7.2010 19:30
A A STT

Porvoon ampumavälikohtauksessa käytettiin poliisin mukaan luvatonta käsiasetta. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero kertoo, että poliisi on selvittänyt aiempaa tehostetummin käsiinsä saamien luvattomien aseiden alkuperää.

"Sellaisia aseita, jotka ovat aina olleet luvattomia, on varsin vähän."

Luvattomiksi aseet päätyvät esimerkiksi kadotessaan tai anastuksissa. Paatero arvioi, että poliisille ilmoitetaan vuosittain tuhansia aseiden katoamisia ja anastuksia ja muutamia tuhansia poliisi saa myös takaisin.

Poliisi on selvittänyt myös rikokseen syyllistyneiden ihmisten aselupia vertaamalla rikosrekisteritietoja aserekisteritietoihin.

"Sen jälkeen peruutettiin tuhatkunta aselupaa ja saman verran annettiin varoituksia."

Aserekisteri perustuu yhä pitkälti pahvikorttien varaan. Ensi vuoden puoliväliin mennessä käyttöön saadaan uusi sähköinen aserekisteri. Sen myötä poliisin on helpompi peruuttaa vakavaan rikokseen syyllistyneen aseluvat.

"Uusi aserekisteri helpottaa ennen kaikkea luvanhakuvaihetta ja luvan peruuttamisvaihetta."

Paatero näkee Porvoon ammuskelussa monia huolestuttavia piirteitä. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, etteivät uhri ja tekijät tunteneet toisiaan ja koko selkkaus olisi alkanut pikkukränästä.

"Tällaisia ei onneksi Suomessa kovin paljoa ole tapahtunut", kommentoi Paatero STT:lle.

EDIT:Kyl mää vaa kauhiast ihmettelen, mitä tällä lausunnolla oli tarkoitus hakea.
 
Tuntuu olevan ilmassa halua perustella käsiaseiden kielto ajatuksella että luvattomia aseita ei ole jos ei ole luvallisiakaan ja että tuntuvaa aseiden salakuljetusta ei olisi. Mutta olisipa mielenkiintoista nähdä se "selvitys".
 
Aamulehti on tehnyt jutun laittomista dekojen toimintakuntoon tekemisestä. (lehti) jutussa väitettiin, että mm. Porvoon ampumatapauksessa käytettäneen alkuperältään deko-asetta.
Oliskohan ase ollut malliltaan pistooli FN m00?

http://www.aamulehti.fi/sunnuntai/teema/asiat_paajutut/10288494.shtml
 
jmtapio kirjoitti:
Tuntuu olevan ilmassa halua perustella käsiaseiden kielto ajatuksella että luvattomia aseita ei ole jos ei ole luvallisiakaan ja että tuntuvaa aseiden salakuljetusta ei olisi. Mutta olisipa mielenkiintoista nähdä se "selvitys".

Nythän on niin, että käsiaseita ei tuoda suomeen juuri sen vuoksi, että se on tarpeetonta aseiden saatavuuden takia. Mutta jos kaikki käsiaseet kiellettäisiin ja jostakin syystä pimeät markkinatkin kuivuisivat, niin mikä estää rikollisia alkamasta tuomaan aseita kun niille nyt on markkinoita. Ja tässä tämä "selvitys" menee perseelleen.

Kaikkein pahinta tässä on se, että rynnäkkökiväärin salakuljettaminen ei ole hirveän paljon vaikeampaa kuin pistoolin, niitä vaan saa mahtumaan vähemmän samaan tilaan.
 
SJ kirjoitti:
Nythän on niin, että käsiaseita ei tuoda suomeen juuri sen vuoksi, että se on tarpeetonta aseiden saatavuuden takia. Mutta jos kaikki käsiaseet kiellettäisiin ja jostakin syystä pimeät markkinatkin kuivuisivat, niin mikä estää rikollisia alkamasta tuomaan aseita kun niille nyt on markkinoita. Ja tässä tämä "selvitys" menee perseelleen.

Kaikkein pahinta tässä on se, että rynnäkkökiväärin salakuljettaminen ei ole hirveän paljon vaikeampaa kuin pistoolin, niitä vaan saa mahtumaan vähemmän samaan tilaan.

Niinpä, ja sitten kun kerran otetaan riski ylipäätään salakuljettamisesta niin samalla vaivalla tuo sitten niitä vähän raskaampiakin aseita, eiköhän niistäkin katetta saa. Luulisi että varsinkin jengejä kiinnostaa saada käsiinsä nimenomaan tulivoimaisempaa tavaraa, sellaista mitä taitaa nyt olla pimeillä markkinoilla vähän vähemmän markkinoiden pienen koon vuoksi.
 
Jospa nämä päättäjät ajattelevat asian paljon pitemmälle kuin me osaamme edes parhaissa kaunounissamme haaveilla? Mulla on sellainen nokkavainu, että tämä ruljanssi on vasta alussa...lopputulema voi olla jotain vielä tietämätöntä.
 
No nytpä on näemmä Porvoon aseen taustat selvitetty eikä ollut mikään deko, salakuljetettu tai ilmeisesti edes varastettu: laillinen omistaja on vaan epähuomiossa sattunut myymään aseen kaverille, jolla ei lupia ole olemassa ja sieltä se on kaiketi sitten päätynyt edelleen surmaajalle.

Mitenkähän paljon tätä tapahtuu noin niinkuin yleisesti ajatellen...

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=2225090
 
Taisi maksella pelivelkojaan Teivon raviradalla... Kuulemma eräällä etnisellä ryhmällä aseiden vaihto/myynti kuuluu asiaan, samallatavalla kuin aikoinaan (ennen pankkikortteja:angel:) oravan nahkojen vaihto johonkin toiseen vastikkeeseen.

Ensimmäinen laatuaan, että omistaja myy oman laillisen aseensa rikoskäyttöön toiselle osapuolelle. Rahapula on täytynyt olla kova!

Toki nytkin laillisten aseiden hintataso on tippunut ja seurauksetkin voivat olla arvaamattomat. Rikolliset voivat maksaa isompia summia aseista ja joidenkin (ei niin rehellisten) henkilöiden rahantarve voi ohittaa lainkuuliaisuuden.

Miksi myydä asekauppaan ase 200 eur hinnalla kun "hukkaat" aseen ja myyt laittomana sen 1000 eur hintaan. Jäät ehkä joskus kiinni ja maksat sitten pienen sakon.
 
AKE-ukki kirjoitti:
Ensimmäinen laatuaan, että omistaja myy oman laillisen aseensa rikoskäyttöön toiselle osapuolelle. Rahapula on täytynyt olla kova!

Varmasti ei ole ensimmäinen laatuaan. Just tässä aseiden omistajat keskimäärin mielestäni on vähän tyhmiä, omia etuja puolustetaan ja omaa kilpeä kiillotettaan niin että minkäänlaista objektiivisuutta asiaan ei ole, kuulostaa liki politiikalle. Hyi tana! Tuhansia aseita päätty vuosittain laittomille markkinoille... Ei oikein kuulosta hyvältä vaikka suurin osa viranomaisten huostaan päätyykin takaisin. Eli: Moniko rikokseen käytetty ase on alkujaan ollut laillinen juuri kotimaassa? Vaikuttaisi sille että tosiaan aika moni.

Ennenaikaan oikein ylpeiltiin sillä että meillä on pyssyjä PRKL, nyt kun aseen omistajista ja aseiden määristä on ryhdytti puhumaan valtakunnallisesti kriittiseen sävyyn niin heti vedetään esiin tilastoa että ei meillä niitä pysyyjä loppujen lopuksi niin paljoa ole, ihan normaalia pohjoiseurooppalaista tasoa vain.

Pitäähän nykyistä suuntausta vastustaa se on selvä, mutta keinot ja niin pois päin alkaa meikäläistä etoa.
 
Second kirjoitti:
AKE-ukki kirjoitti:
Ensimmäinen laatuaan, että omistaja myy oman laillisen aseensa rikoskäyttöön toiselle osapuolelle. Rahapula on täytynyt olla kova!

Varmasti ei ole ensimmäinen laatuaan. Just tässä aseiden omistajat keskimäärin mielestäni on vähän tyhmiä, omia etuja puolustetaan ja omaa kilpeä kiillotettaan niin että minkäänlaista objektiivisuutta asiaan ei ole, kuulostaa liki politiikalle. Hyi tana! Tuhansia aseita päätty vuosittain laittomille markkinoille... Ei oikein kuulosta hyvältä vaikka suurin osa viranomaisten huostaan päätyykin takaisin. Eli: Moniko rikokseen käytetty ase on alkujaan ollut laillinen juuri kotimaassa? Vaikuttaisi sille että tosiaan aika moni.

Ennenaikaan oikein ylpeiltiin sillä että meillä on pyssyjä PRKL, nyt kun aseen omistajista ja aseiden määristä on ryhdytti puhumaan valtakunnallisesti kriittiseen sävyyn niin heti vedetään esiin tilastoa että ei meillä niitä pysyyjä loppujen lopuksi niin paljoa ole, ihan normaalia pohjoiseurooppalaista tasoa vain.

Pitäähän nykyistä suuntausta vastustaa se on selvä, mutta keinot ja niin pois päin alkaa meikäläistä etoa.

Olen kyllä secondin kanssa just samaa mieltä. Aseala kokonaisuudessaan aloitti vastahyökkäyksen sellaisilla virnuilevilla ja salaivallisilla otteilla ja dogmeilla. Iso julkinen mielipide ei todellakaan ole voitettavissa vastustajaa aliarvioiden ja -arvostaen. Olenkin välillä ollut huomaavinani, että asealan vaikuttajat pyrkivät tyynnyttelemään omia rivejään enemmän kuin vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. Ja harrastajat menevät tässä lankaan, se vaan on niin.

Näen ainoana jäljellä olevana keinona sen, että aseala ja metsästäjät toden teolla aloittavat erilaisia projekteja, joilla vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen. Amerikkalaiset keksivät aikanaan mm. seuraavaa:

metsästäjät tarjosivat ja kustansivat riistaruokia varattomille ja asunnottomille. (joku osavaltio kielsi, koska liha ei täytä jotain kriteerejä, eli on parempi, että katulainen syö kaatopaikalta)

järjestävät säännöllisesti oppilaitoksille tapahtumia ja luentoja liittyen aiheeseen

muuttivat informaationsa siten, että pelkkiä faktoja ja tilastoja ei esitetä vaan luodaan mielikuvia enemmänkin

Mitään ei voiteta niillä mainoksilla, joissa kerrotaan kuinka 89 henkeä hukkuu ja 55 tukehtui pullaan ja 0 kuoli ampuma-aseisiin....tämä on vähän sama juttu kuin ydinvoima, mennään tunteella ei tiedolla. Silloin pitää informaation vastata tunteella.

Järjestöt nokkamiehineen kehuvat kuinka he hoitavat kuviot kuntoon toimivilla yhteiskuntasuhteilla....saas nähdä tuleeko hoidettua ja mihin kuntoon.

Minä en ota enää ressiä tästäkään. Jos paha tulee ja vievät pyssyt pois nurkista niin viekööt..pistooli ja ressupyssy on jo muutettu aikoja sitten euroiksi (laillisessa järjestyksessä) .Metsästys muuttuu sitten jousimetsästykseksi ja ansapyynniksi. Sehän olisi tavallaan ihan uusi alku koko harrastukselle...pitää löytää positiivinen puolensa siitäkin.
 
Second kirjoitti:
Tuhansia aseita päätty vuosittain laittomille markkinoille... Ei oikein kuulosta hyvältä vaikka suurin osa viranomaisten huostaan päätyykin takaisin.

Ei se luku ole kuitenkaan, kuin noin parisataa. Näistä suurin osa asuntomurtojen yhteydessä varastettuja metsästysaseita.

Mitä taas tuohon pahanolontunteeseesi tulee, niin kyllähän tämä median ulosanti aseasioiden kannalta yleensäkin on ollut kuvottavaa. Erään suuren lehden suoranainen journalistisen etiikan raiskaus vääristelemällä Kauhajoki- oikeudenkäynnin aselausuntoa.

Viimeisimpänä tulee mieleen tämä rekisterien vertaus. Joo, lehdet hehkuttavat kuinka jopa 1000 rikolliselta vietiin aseet. Kyseessä on kuitenkin vain 0,14% aseenomistajista. Varsin rikollista porukkaa siis.:dodgy:
 
winsu kirjoitti:
Second kirjoitti:
Tuhansia aseita päätty vuosittain laittomille markkinoille... Ei oikein kuulosta hyvältä vaikka suurin osa viranomaisten huostaan päätyykin takaisin.

Ei se luku ole kuitenkaan, kuin noin parisataa. Näistä suurin osa asuntomurtojen yhteydessä varastettuja metsästysaseita.

Mitä taas tuohon pahanolontunteeseesi tulee, niin kyllähän tämä median ulosanti aseasioiden kannalta yleensäkin on ollut kuvottavaa. Erään suuren lehden suoranainen journalistisen etiikan raiskaus vääristelemällä Kauhajoki- oikeudenkäynnin aselausuntoa.

Viimeisimpänä tulee mieleen tämä rekisterien vertaus. Joo, lehdet hehkuttavat kuinka jopa 1000 rikolliselta vietiin aseet. Kyseessä on kuitenkin vain 0,14% aseenomistajista. Varsin rikollista porukkaa siis.:dodgy:

Luvattomiksi aseet päätyvät esimerkiksi kadotessaan tai anastuksissa. Paatero arvioi, että poliisille ilmoitetaan vuosittain tuhansia aseiden katoamisia ja anastuksia ja muutamia tuhansia poliisi saa myös takaisi

Tuskin noista tipuu kuin muutama sata sorsajärven pohjalle. Sekin on ongelma että kuinka nämä aseet murtovarkauksien myötä päätyy rikollisten käsiin. Tässä on nyt turha ottaa mitään uhrin ja martyyrin asemaa. Suuri yleisö ei henkilökohtaisesti halua aseiden omistajien kiveksiä alasimelle, vaikka se joistakin sille ehkä tuntuu. He haluat kitkeä pois ne aseet joilla suoritetaan rikoksia.

Aivan kuten Baikal sanoi niin minustakin tuntuu että aseiden omistajat lähinnä taputtelee toistensa selkään ja rauhoittelee itseään ja toisia "kohtalotovereita". Ehkäpä tämä keskustelu saa aikaan sen että aseiden omistajat, etujärjestöt, seurat yms tulevat "kaapista ulos" kunhan ensin on aikansa ammuttu siitä omasta poterosta. Ehkä havaitaan se että aseiden omistajat eivät nautikkaan sellaista luottamusta ja arvonantoa suuren yleisön edessä kuin mihin on totuttu. Ainakin itseni yllätti varsin jyrkän kriittinen suhtautuminen aseisiin ylipäätään: "Eiks me ollakaan niinq suuri asekansa jolle aseet on niinq itestään selvyys?"
 
Back
Top