Johtamisjärjestelmät

BlackFox

Ylipäällikkö
M18 - kehittyvä johtamisjärjestelmä
Viestijoukkojen tehtävänä on mahdollistaa tilannekuvan kokoaminen ja eteenpäin välittäminen. Maavoimien taistelutavan muuttuminen on näkynyt myös viestijoukoissa. Maavoimien taistelutapa 2015:n tehokas toteutus edellyttää hyvää tilannekuvaa aina partiotasolta komentoketjun ylimmälle tasolle saakka. Taistelutavan vaatimusten ja saatujen kokemusten pohjalta kehitetään uutta M18-johtamisjärjestelmää. Järjestelmä on ollut koekäytössä Kainuun prikaatissa ja sitä on tarkoitus jalkauttaa lähivuosina kaikkiin joukkoihin.

Mikä M18-johtamisjärjestelmä?

M18-j%C3%A4rjestelm%C3%A4.jpg


M18-johtamisjärjestelmä mahdollistaa taisteluosaston suunnittelun ja päätöksenteon tuen sekä toimeenpanon johtamisen. Yllä olevassa kuvassa on esitetty yksi näkökulma käsitteeseen M18-johtamisjärjestelmä. Tiedonsiirtoverkko liittää taisteluosaston joukot toisiinsa joko radioiden tai kuitu- ja kuparikaapeleiden välityksellä. Esikunta- ja viestikomppania liittää taisteluosaston ja aselajien johtamispaikat tiedonsiirtoverkkoon. Patteristo ja komppaniat vastaavat omien patterien/ joukkueiden liittämisestä patteriston/komppanian tiedonsiirtoverkkoon. Loppukäyttäjät liittyvät puhe-, tilannekuva- ja sanomapalveluihin joko johtamispaikoilta tai liikkuvina tilaajina radion ja päätelaitteen (PC) avulla viestiasemien tukiasemaradioiden kautta.


Paljon eroja aiempiin johtamisjärjestelmiin
M18-johtamisjärjestelmä eroaa monin tavoin aiemmista johtamisjärjestelmistä. Järjestelmäosaamista tarvitaan yli perinteisten aselajirajojen, sillä järjestelmätaso on laskenut pataljoonasta komppaniatasolle.

- Kaikilla aselajeilla on käytössä perinteisesti ainoastaan viestiaselajilla käytössä olleita laitteistoja. Tämä edellyttää huomattavaa johtamisjärjestelmäosaamista kaikissa aselajeissa, kertoo Pohjois-Suomen viestipataljoonan komentaja, everstiluutnantti Juha Peltomäki M18-järjestelmää koekäyttävästä Kainuun prikaatista.

M18-johtamisjärjestelmän suorituskyky ja tuotettavat palvelut perustuvat yhä enemmän ohjelmistoihin. Järjestelmässä on kymmeniä ohjelmistoja, joiden avulla tuotetaan tarvittavat tietoliikenne- ja tietojärjestelmäpalvelut. M18-johtamisjärjestelmässä korostuu erityisesti konfiguraationhallinta (esim. sovellusten versiot ja laitekokoonpanot) ja ohjelmistopohjaisen suorituskyvyn ylläpito. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat haittaohjelmatunnisteet.

IP-tekniikka (Internet Protocol) mahdollistaa reitittävän tiedonsiirtoverkon muodostamisen kenttäolosuhteisiin. IP-pohjaisen järjestelmän tiedonsiirtoverkon ytimen muodostavat taktinen reititin sekä ohjelmistopohjaiset radioyksiköt.

- M18-johtamisjärjestelmä perustuu tiedon tuottamiseen ja tuotetun tiedon jakamiseen tarvitsijoille. Tiedon jakamisen osalta törmätään aina operaatioturvallisuuteen liittyviin asioihin - kuka saa tietää ja mitä? Operaatioturvallisuus korostuu tiedon hallinnassa, kiteyttää everstiluutnantti Peltomäki.

maastoverkkoja-6-netti.jpg

Tavallinen metsämaisema Rovajärvellä vai taisteluosaston komentopaikka?


M18-johtamisjärjestelmä toiminut hyvin Maavoimien vaikuttamisharjoituksessa

Maavoimien vaikuttamisharjoituksessa Kainuun prikaatin Pohjois-Suomen viestipataljoona tuottaa M18-johtamisjärjestelmän avulla johtamisjärjestelmäpalveluja Kainuun prikaatin joukoista muodostetuille taisteluosastoesikunnalle ja alajohtoportaille. Käytännössä viestipataljoona rakentaa ja valvoo useita kilometrejä pitkien viestiyhteyksien toimintaa. Koekäytössä olevaan M18-johtamisjärjestelmään on oltu tyytyväisiä. Muun muassa tilannemuutokset joukkojen toiminnasta välittyvät nopeammin ja joukkojen tilannekuvan ja tilannekuvan ymmärryksen kehittymiselle järjestelmä luo paremmat edellytykset.

Maavoimien vaikuttamisharjoituksessa taisteluosaston komentopaikalla johtamisajoneuvo Bravon sisältä löytyy kokelas Juuso Hattunen Kainuun prikaatista. Hän toimii hallintajoukkueen ensimmäisen hallintaryhmän vanhempana päivystäjänä. Hallintajoukkueen tehtävänä on valvoa ja johtaa taisteluosaston taistelujohtojärjestelmän runkoverkon muutokset.

- Kun saimme tässä harjoituksessa ensimmäinen tehtävämme, järjestelmä oli toimintakuntoinen neljässä tunnissa. Kiirettä on välillä ollut, sillä taistelujen edetessä olemme kerran vuorokaudessa siirtyneet uuteen paikkaan. Jos on kiinnostunut johtamisjärjestelmähommista, niin tässä hommassa tarvitaan laajojen kokonaisuuksien hallintakykyä ja nopeaa omaksumiskykyä. Pitää ymmärtää koko taisteluosaston toimintaa ja sitä kuinka eri joukkojen toiminta liittyy toisiinsa, kiteyttää kokelas Hattunen ja vastaa päivystäjän puhelimeen. Seuraava tehtävä odottaa Rovajärven lumisissa maastoissa.

maastoverkkoja-netti.jpg

Rovajärven metsiin viritettyjen naamioverkkojen alle kätkeytyvät muun muassa M18-johtamisjärjestelmän käyttäjät Kainuun prikaatin Pohjois-Suomen viestipataljoonasta.
 
Tämäkö on se viestijärjestelmä, jossa läppärin ruudulla näkyy yksikköjen sijainnit reaaliaikaisesti kuin tietokonepelissä konsanaan?
 
Mikäs oli vanhojen JPR-90-mallisten yhtymien viestijärjestelmä? YVI1? Oliko viestiaseman ajokkina GAZ? Koskakohan YVI1:lle on koulutettu varusmiehiä? (Huom! Ei YVI1M joka oli KAIJPR käytössä) Sanokaa että hiljaa jos ST IV, mutta rohkenin kysyä kun kyseiset yhtymät (esim. LAPJPR, PKARJPR) eivät ole enää SA-vahvuuksissa mukana?
 
Mikäs oli vanhojen JPR-90-mallisten yhtymien viestijärjestelmä? YVI1? Oliko viestiaseman ajokkina GAZ? Koskakohan YVI1:lle on koulutettu varusmiehiä? (Huom! Ei YVI1M joka oli KAIJPR käytössä) Sanokaa että hiljaa jos ST IV, mutta rohkenin kysyä kun kyseiset yhtymät (esim. LAPJPR, PKARJPR) eivät ole enää SA-vahvuuksissa mukana?
JPR90 oli YVI2. YVI1 oli jalkaväkiprikaatien kamaa. Virallisesti ainakin. Käytäntö voi olla toista rahoista jne. johtuen.

Apropoo, mikähän lienee tuon järjestelmä18:sta sirpaleensietokyky? Tavalliseen pickuppiin ängettynä ei vaikuta kovin kummoiseltakaan. Luulisi, että nuo laitettaisiin aina vähintään paseihin tai mieluiten AMV:hen, niin olisi panssariakin ympärillä. Tietysti, jos systeemi on COTS ja halpa kuin mikä, niin sitten ei kannata varmaan noin kalliita vehkeitä uhrata sen ympärille laittamaan. Mutta olisiko kuitenkaan liian iso panostus pistää ne kaikki panssarin sisälle? Bonuksena niiden havainnointi voisi olla vaikeampaa, kun eivät erotu muusta kalustosta ja liikkuisivat kanssa sukkelaan (niin ja se sirpalesuojaus).
 
JPR90 oli YVI2. YVI1 oli jalkaväkiprikaatien kamaa. Virallisesti ainakin. Käytäntö voi olla toista rahoista jne. johtuen.

Apropoo, mikähän lienee tuon järjestelmä18:sta sirpaleensietokyky? Tavalliseen pickuppiin ängettynä ei vaikuta kovin kummoiseltakaan. Luulisi, että nuo laitettaisiin aina vähintään paseihin tai mieluiten AMV:hen, niin olisi panssariakin ympärillä. Tietysti, jos systeemi on COTS ja halpa kuin mikä, niin sitten ei kannata varmaan noin kalliita vehkeitä uhrata sen ympärille laittamaan. Mutta olisiko kuitenkaan liian iso panostus pistää ne kaikki panssarin sisälle? Bonuksena niiden havainnointi voisi olla vaikeampaa, kun eivät erotu muusta kalustosta ja liikkuisivat kanssa sukkelaan (niin ja se sirpalesuojaus).

Loogisempi vaihtoehto olisi varmaan tuo misu noiden alustaksi, mutta samalla logiikalla voisi pitää ihan ovelana vetona laittaa ne pasin alustalle. Selustassa lojuva pasi voisi siis olla komentoajoneuvo tai sitten vahinkoa ottanut ajoneuvo joka on otettu linjasta tai sitten kokonaan hylätty romu.

Mutta itse päätyisin kuitenkin misuun. Halvahko uusi alusta ja soveltuu sellaiseen käyttöön jossa vihollisen ei odoteta saavan noita ikinä näkyviinsä. Jos misun kuormankantokyky on sen 10t, niin suojausta voi lisätä melkoisesti vielä sen järjestelmän lisäämisen jälkeen. Toisaalta, jos kantokykyä ei rasiteta liikaa, niin nuo komentoajoneuvot pysyvät hyvässä kunnossa pitkään. Mutta tietenkin noita misuja saisi olla enemmänkin käytössä, eikä vain komentoajoneuvoina.
 
Minulla on se käsitys että JPR90 oli YVI1-kalustolla ja valmiusprikaateille hankittiin sitten YVI2 tai päivitetty YVI1M. Ainakin YVI2-hankinnat olivat vielä 2000-luvulla käynnissä mm. XA202-kaluston tullessa käyttöön. Ei liene yllättävää että juuri viestipuolen vehkeitä ei mitenkään valtaisasti repostella lehdissä.
 
Edellinen viestijärjestelmä oli M12, yvit on vanhoja kuin Nokia 3310 kännykkänä.

Eikö M12 ole ylimenokauden järjestelmä jonka avulla testattiin systeemejä M18-kokonaisuudelle ja kehitettiin siinä sivussa toimintamalleja jotta kaikki olisi valmiina käyttöön otettavaksi kun M18 saadaan oikeasti kasattua ja laitteet hankittua. Eli M12 on kasattu vanhoista palikoista mutta sitä käytetään kuten M18-järjestelmää tullaan käyttämään.
 
Pikaisella ohjesääntöjen vilkaisulla:

Jalkaväkiprikaatilla viestijärjestelmä M80
Jääkäriprikaateilla YVI1
Valmiusprikaateilla YVI2

Juuri nyt tulossa käyttöön M18

Edit

Kannattaa tutustua Viestimies-lehteen jos vanhempia numeroita jostain käsiinne saatte. Vanhoista lehdistä on netissä vain hajanaisia artikkeleja. Uusimmat numerot löytyvät onneksi kokonaan PDF-muodossa
 
-92 Panssariprikaatissa oli koulutuksessa YVI2, silloin se oli kuuminta hottia viestissä. Valmiusprikaateista ei taidettu juuri puhua silloin.
 
JPR90 oli YVI2. YVI1 oli jalkaväkiprikaatien kamaa. Virallisesti ainakin. Käytäntö voi olla toista rahoista jne. johtuen.

Apropoo, mikähän lienee tuon järjestelmä18:sta sirpaleensietokyky? Tavalliseen pickuppiin ängettynä ei vaikuta kovin kummoiseltakaan. Luulisi, että nuo laitettaisiin aina vähintään paseihin tai mieluiten AMV:hen, niin olisi panssariakin ympärillä. Tietysti, jos systeemi on COTS ja halpa kuin mikä, niin sitten ei kannata varmaan noin kalliita vehkeitä uhrata sen ympärille laittamaan. Mutta olisiko kuitenkaan liian iso panostus pistää ne kaikki panssarin sisälle? Bonuksena niiden havainnointi voisi olla vaikeampaa, kun eivät erotu muusta kalustosta ja liikkuisivat kanssa sukkelaan (niin ja se sirpalesuojaus).

Loogisempi vaihtoehto olisi varmaan tuo misu noiden alustaksi, mutta samalla logiikalla voisi pitää ihan ovelana vetona laittaa ne pasin alustalle. Selustassa lojuva pasi voisi siis olla komentoajoneuvo tai sitten vahinkoa ottanut ajoneuvo joka on otettu linjasta tai sitten kokonaan hylätty romu.

Mutta itse päätyisin kuitenkin misuun. Halvahko uusi alusta ja soveltuu sellaiseen käyttöön jossa vihollisen ei odoteta saavan noita ikinä näkyviinsä. Jos misun kuormankantokyky on sen 10t, niin suojausta voi lisätä melkoisesti vielä sen järjestelmän lisäämisen jälkeen. Toisaalta, jos kantokykyä ei rasiteta liikaa, niin nuo komentoajoneuvot pysyvät hyvässä kunnossa pitkään. Mutta tietenkin noita misuja saisi olla enemmänkin käytössä, eikä vain komentoajoneuvoina.

Raha, Raha ja Raha. Jos edes jalkaväen iskuportaalla ei ole sirpalesuojattuja ajoneuvoja joilla ne vedettään taisteluun niin semi-kiinteillä viestiasemilla pitäisi olla?!? Semi-kiinteät viestiasemat suojataan linnoittamalla (kaivamalla maan sisään) ja mm. maanpäällisillä suoja ratkaisuilla (Hescot, ballistiset suojalevyt, jne). Kriittisimmät viesti- ja komentopaikkakontit ovat ballistisesti suojattu jo tehtaalla. Se peräkärry, Hilux tai kontti kyllä piiloutuu maan sisään kivasti ja ja kun valmisteelaan sille 5 vaihtoasemaa niin liikekin säilyy. Hyökkäävillä joukoilla on pakko olla panssaroitu ja maastokelpoinen viestijärjestelmä, joka onkin olemassa XA-202 ja BTR-50 (korvautuu m18 myötä MT-LBu:lla) muodossa samoin esikunta- ja komentopanssariajoneuvot ja -vaunut on olemassa.

MiSu ei ole halpa. Varsinkaan kun vertaa konttiin jota voi siirtää ottoajoneuvon avulla. Ihan turha hehkuttaa MiSu:a ratkaisuksi kaikkeen...
 
Pikaisella ohjesääntöjen vilkaisulla:

Jalkaväkiprikaatilla viestijärjestelmä M80
Jääkäriprikaateilla YVI1
Valmiusprikaateilla YVI2

Juuri nyt tulossa käyttöön M18

JVPR:lla M80 pitää paikkansa. Osalla JPR:stä M80, osalla YVI1 osalla YVI2, PSPR:lla YVI2.

Myöhemmin osasta JPR:sta upgreidatuilla JPR05:lla YVI2 ja YVI1M. Samoin PSPR:n jäämistöstä MEKTSTOS:lla ja MTTSTOS:lla YVI2ja viimeisillä hengissä oleilla JPR:llä YVI1M.

M18 tulee ensin ALJO:lle korvaten ensin YVI1M ja YVI2:t, seuraavaksi sitten pikkuhiljaa OPJO:n YVI2:t. PAIKJ:t saavat edelleen kiinteät yhteydet ja virvet.
 
Viimeksi muokattu:
JVPR:lla M80 pitää paikkansa. Osalla JPR:stä M80, osalla YVI1 osalla YVI2, PSPR:lla YVI2.

Myöhemmin osasta JPR:sta upgreidatuilla JPR05:lla YVI2 ja YVI1M. Samoin PSPR:n jäämistöstä MEKTSTOS:lla ja MTTSTOS:lla YVI2ja viimeisillä hengissä oleilla JPR:llä YVI1M.

M18 tulee ensin ALJO:lle korvaten esin YVI1M ja YVI2:t, seuraavaksi sitten pikkuhiljaa OPJO:n YVI2:t. PAIKJ:t saavat edelleen kiinteät yhteydet ja virvet.

Todellisuus on ihmeellisempi kuin ohjesääntö :p

Siitähän ollut julkisuudessakin tarinaa että jääkäriprikaatit jäivät juuri viestivälinehankintojen osalta pahoin lyhyeksi. BTR-50 ja YVI2 on jotenkin korni yhdistelmä...
 
Joo mutta toi oli kuitenkin se ensimmäinen alusta mihin noita asennettiin, että ei se nyt niin paha ole. Aiheuttaako MT-LBu+M18 yhdistelmä samoja mielikuvia.

Kieltämättä. Ei se Ällitällikään ihan 2020-luvun haitekkia edusta. Telat alla ja paksummat pellit ympärillä ovat toki tyyliseikkoja tärkeämpiä.
 
Konttien ympärille ja kattoihin voidaan käyttää vartavasten suunniteltuja panssari levyjä.
Eli kontin tai jopa ajoneuvon ympärille kootaan ns kuori minkä sisällä ovat suojassa. Kun niitä tutkiskelin niin voisin lonkalta heittää että antaa paremman suojan kuin esim pasi tai misu. En valitettavasti muista virallista nimeä.sitten on viellä muut maahankaivuu ym mahdollisuudet.

Jos rahaa olisi niin sitten asia olisi toinen juttu.
 
@BlackFox tossa ihan suomalaisen valmistajan PVlle tekemä tuote http://www.fy-composites.com/en/products05.html Rapid Armour Shelter System (RASS). Tietääkö joku PVn nimityksen tuotteelle?

Noita on hankittu ja ilmeisesti hankitaan lisää. Soveltuu kontteihinkin, mutta eiköhän kaikissa tärkeimmissä konteissa ole about STANAG 4569 Level 1 tasoa vastaava suoja (normi rk/kevyet sirpaleet). Conlog mainostaa Level 2 suojausta omissa tuotteissaan (PVlle suunniteltuja).

Viestikontit on tietysti tärkeitä maaleja ja toki ainakin osittain "säteilevinä" pystytään löytämäänkin, mutta ei sekään ihan yksinkertaista ole. Linkit on suunnattuja ja radioita ainakin teoriassa voidaan kaukokäyttää.
 
@BlackFox tossa ihan suomalaisen valmistajan PVlle tekemä tuote http://www.fy-composites.com/en/products05.html Rapid Armour Shelter System (RASS). Tietääkö joku PVn nimityksen tuotteelle?

Noita on hankittu ja ilmeisesti hankitaan lisää. Soveltuu kontteihinkin, mutta eiköhän kaikissa tärkeimmissä konteissa ole about STANAG 4569 Level 1 tasoa vastaava suoja (normi rk/kevyet sirpaleet). Conlog mainostaa Level 2 suojausta omissa tuotteissaan (PVlle suunniteltuja).

Viestikontit on tietysti tärkeitä maaleja ja toki ainakin osittain "säteilevinä" pystytään löytämäänkin, mutta ei sekään ihan yksinkertaista ole. Linkit on suunnattuja ja radioita ainakin teoriassa voidaan kaukokäyttää.
Ei ne noita ollu, ne oli sellasia mitkä nostettiin kuorma-auton lavalta ihan nosturilla ja oli yli 2m korkeita. paksua terästä on 3 eri kerroksessa.
 
Justiisa noita.
Joo se on kyllä totta että ei noita ihan jokapäivä viitti siirrellä.
Hyvää suojaa kuitenkin antavat jo jos on isompi tukikohta mitä ei niin usein siirretä niin käyttävät lisäsuojana.
 
Back
Top