Kännykät paikalliskomppaniassa

Raivaaja

Kapteeni
Mietiskelin tuossa että onnistuisiko mitenkä Räyhyrannan sillansuojauskomppanian voisi käyttää johtamiseen ja tilannekuvan ylläpitoon kännyköitä? Päälliköllä laatikollinen samsungin puhelimia jossa GPS ja prepaid vaikka 10Gt dataliittymällä, sisällä vain oleelliset numerot peitenimillä ja yhteydenpito-ohjelmana esim Signal omilla ryhmillä ja pilvipalvelussa muutama .pdf? Mitä sanoo asiaan perehtyneet?
29284
 
Mietiskelin tuossa että onnistuisiko mitenkä Räyhyrannan sillansuojauskomppanian voisi käyttää johtamiseen ja tilannekuvan ylläpitoon kännyköitä? Päälliköllä laatikollinen samsungin puhelimia jossa GPS ja prepaid vaikka 10Gt dataliittymällä, sisällä vain oleelliset numerot peitenimillä ja yhteydenpito-ohjelmana esim Signal omilla ryhmillä ja pilvipalvelussa muutama .pdf? Mitä sanoo asiaan perehtyneet?
Katso liite: 29284
Jos käytössä on peitteistö ja koodaus niin miksikäs ei. Ei VHF-radioidenkaan kuunteleminen ole juuri sen vaikeampaa ja eivät voi hillottaa noita taajuksia ilman että hillottavat samalla omia yhteyksiä, mikä tosin ei tarkoita etteivät he tekisi sitä omien yhteydenotto aikojen ulkopuolella.
 
  • Tykkää
Reactions: ctg
Tuosta sitten vaan lukemaan.

Paikallispuolustuksen johtamisratkaisun kehittäminen ja toiminta verkostoissa
Koivula, Niko (2017)
Julkaisun pysyvä osoite on

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017111550708
Tutkimuksen tavoite on kehittää puolustusvoimien paikallisjoukkojen johtamista ja yhteistoimintaa eri verkostoissa. Eri verkostoilla tarkoitetaan laajasti yhteiskunnan eri toimijoita, kuten esimerkiksi viranomaisia, vapaaehtoisjärjestöjä ja kansalaisia. Tutkimuksessa tarkastellaan arjen välineillä toteutettavan johtamisratkaisun toteuttamista konseptitasolla. Arjen välineet ovat ihmisten jokapäiväisessä elämässä käyttämiä päätelaitteita, sovelluksia sekä tietoverkkoratkaisuja. Konseptin lukijalle työ antaa kuvan arjen järjestelmien käyttömahdollisuuksista puolustusvoimien paikallisjoukoissa, joka ei kuitenkaan pakota muita yhteistoimintatahoja samaan. Konsepti on tuotettu osana Puolustusvoimien verkostoituminen arjen ratkaisulla -projektin tutkimushanketta. Tutkimus toteutettiin konstruktiivisella tutkimusotteella. Tutkimuksen alussa perehdyttiin paikallispuolustusta koskevaan aineistoon. Arjen välineiden käyttömahdollisuuksia selvitettiin osallistumalla useisiin seminaareihin, harjoituksiin ja tutkimuksiin. Tutkimusta varten perustettiin asiantuntijaryhmä, jonka tehtävä oli kyseenalaistaa tutkimukseen luotua skenaariota sekä horjuttaa tutkijan rakentamaa skenaarioon pohjautuvaa konstruktiota. Arjen järjestelmien käyttömahdollisuuksien selvittämisessä tuki edelle mainittu tutkimushanke.

Tutkimuksen johtopäätöksenä laadittiin arjen järjestelmiin perustuva konseptimuotoinen ratkaisuehdotus, jolla voidaan toteuttaa paikallispuolustuksen johtaminen ja toiminta verkostoissa. Konsepti on varsin laaja, koska oli tarve kuvata toimintaympäristö, vaatimukset ja tekniikan antamat mahdollisuudet. Konseptityössä päästiin kattavaan tekniikan ja taktiikan väliseen vuoropuheluun asiantuntijoiden avulla. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella konseptityö soveltuu hyvin operaatiotaidon kehittämiseen ja yhdistettynä konstruktiiviseen tutkimusotteeseen on saavutettavissa tieteellisesti hyviä tuloksia. Tutkimus selvitti konseptin kehitysmallin hyödyntämismahdollisuuksia sotilaallisen suorituskyvyn kehittämisessä.

Tutkimustuloksina saatiin, että arjen järjestelmillä on ratkaistavissa paikallispuolustuksen johtaminen ja yhteistoiminta eri verkostoissa. Arjen välineiden käytössä tulee huomioida operaatioturvallisuus ja tietoturva. Yksi suurimpia haasteita arjen välineiden täysimääräisessä hyödyntämisessä on puolustusvoimien henkilökunnan suhtautuminen arjen järjestelmiä ja välineitä kohtaan sotilaallisessa toimintaympäristössä. Arjen välineiden mahdollisuuksia ei nähty sotilasjoukkojen johtamisen pääasiallisena ratkaisuna. Konseptikuvauksen mukainen johtamisratkaisu on mahdollista toteuttaa arjen ratkaisuilla jo tällä hetkellä.

Tieteelle tutkimus antaa esimerkin, kuinka konstruktiivisella tutkimusotteella voidaan lähestyä laajaa tekniikan ja operaatiotaidon ongelmaa. Jatkotutkimusta tarvitaan tulevaisuudessa yksittäisten yhteysvälien ja rajapintojen ratkaisemiseksi eri verkostoissa. Arjen välineiden laajamittainen käyttö asettaa tietoturvalle ja operaatioturvallisuudelle haasteita, jotka vaativat jatkotutkimusta.
Kokoelmat


BYOD-laitteiden tietoturva
Maskulin, Lauri (2018)

Julkaisun pysyvä osoite on

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018080233346
Bring Your Own Device eli BYOD on toimintatapa, jossa organisaatio sallii työntekijän itsekustantamansa päätelaiteen käytön jokapäiväisessä työnteossa. Tutkimusten mukaan työntekijöiden motivaatio ja tehokkuus kasvavat oman päätelaitteen työkäytön sallimisen myötä. Itsekustannetulla päätelaitteella eli BYOD-laitteella on työn tehokkuuden lisäämisen ohella myös varjopuolensa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää BYOD-laitteiden tietoturvallisuus ja niiden keskeisimmät tietoturvariskit organisaatiolle. Tutkimus rajataan käsittelemään älypuhelimien, tablettien ja kannettavien tietokoneiden BYOD-käyttöä normaaliolojen organisaatioissa. Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuusanalyysia ja teemahaastattelua. Kirjallisuusanalyysin aineistona käytetään tietoturvakirjallisuutta, tutki-muksia, artikkeleita ja internet-lähteitä. Tutkimuksessa käsitellään organisaation tietoturvallisuuden luomista ja ylläpitoa, Bring Your Own Device-käsitteen kokonaisuutta sekä yleisimpien käyttöjärjestelmien tietoturvahaavoittuvuuksia. Tutkimukseen haastateltiin viittä puolustusvoimien ja neljää kyberturvayhtiö Nixu Oyj:n työntekijää. Haastateltavilla on vuosien kokemus tietoturvatyöstä sen eri tehtävissä.

Tutkimuksen tuloksena BYOD-laite on potentiaalinen tietoturvariski organisaatiolle. Riskien minimointi on mahdollista oikealla tietoturvapolitiikalla ja BYOD-ohjeistuksella sekä käytettävien ohjelmien avulla. Erityisesti päivitystuen ulkopuolelle jäävä päätelaite sisältää tietoturvahaavoittuvuuksia. Haittaohjelman saastuttama BYOD-laite avaa oven hyökkäyk-sille liittyessään organisaation verkkoon. Suurin uhka on tiedon vuotaminen BYOD-laitteen kautta organisaation ulkopuolelle. BYOD-laitteiden hallinta on turvallisuuden luo-misessa tärkeää. Hallinnan avulla organisaation verkkoon ei päästetä päätelaitteita, jotka eivät täytä verkolle asetettuja tietoturvavaatimuksia, kuten ajantasaisia päivityksiä.
Kokoelmat
 
Viimeksi muokattu:
Mietiskelin tuossa että onnistuisiko mitenkä Räyhyrannan sillansuojauskomppanian voisi käyttää johtamiseen ja tilannekuvan ylläpitoon kännyköitä? Päälliköllä laatikollinen samsungin puhelimia jossa GPS ja prepaid vaikka 10Gt dataliittymällä, sisällä vain oleelliset numerot peitenimillä ja yhteydenpito-ohjelmana esim Signal omilla ryhmillä ja pilvipalvelussa muutama .pdf? Mitä sanoo asiaan perehtyneet?
Katso liite: 29284

Onnistuu ja RA-harjoituksissa puutteellisen (todenmukaisen) viestikaluston takia siihen joudutaankin turvautumaan.

Poikkeusolojen ensisijaiseksi viesti- ja johtamisvälineeksi tästä ratkaisusta ei yksinkertaisesti ole, koska nojaavat yleiseen verkkoon. Silloin, kun verkko on käytössä niin ei oikein ole mitään syytä olla käyttämättä aikakriittisten havaintojen, tilannekuvan ja käskyjen välittämiseen tietoturvallisemman järjestelmän puutteessa, mutta jokin sodankestävä ratkaisu tähän olisi saatava. Erinomainen väline silloin, kun käyttö on mahdollista.

Jotta kännyköistä olisi ensisijaiseksi poikkeusolojen viesti- ja johtamisvälineeksi, niin pitäisi käytännössä laajentaa erillisverkko kattamaan koko maa ja rakentaa sen yhteyteen langaton suljettu verkko, johon pääsy vain valtion vehkeillä / tunnuksilla / salausavaimilla. Tämäkin on jo vähän riskaabelia touhua ja vaatisi asian harkintaa ja selvitystä perinpohjin. Tämän lisäksi homma vaatisi käytännössä myös kotimaisen viestiohjelmiston, koska ei voida luottaa ulkomaisten yksityisyritysten tietoturvaan, omistussuhteisiin ja lojaliteetteihin.

Uhkapuolelta sitten taas otettava huomioon kyberhyökkäyksiltä (infovaikuttaminen) suojautuminen. Tämä koskee ensisijaisesti henkilöstön omia laitteita, organisaation laitteisiin sitten käytännössä SoMe-täyskielto (pl. käyttöön hyväksytyt appit) ja appien nettilataamisen ohjelmallinen estäminen.
 
Viimeksi muokattu:
Onko kännykkäajan konflikteissa koskaan rommautettu verkkoa alas? Siitähän on etua hyökkääjällekkin, jos vastapuoli somettelee huolimattomasti tietoa tulemaan. Onko hyökkääjän etu pitää verkko pystyssä ja käyttää sitä itsekkin.
 
Onko kännykkäajan konflikteissa koskaan rommautettu verkkoa alas? Siitähän on etua hyökkääjällekkin, jos vastapuoli somettelee huolimattomasti tietoa tulemaan. Onko hyökkääjän etu pitää verkko pystyssä ja käyttää sitä itsekkin.

Ei ole.
 
Komppanian sisällä on lopulta aika vähän viestintää, joka ei vanhenisi alle puolessa tunnissa. Minusta on parempi pitää whatsupp yms. lämpimänä, jolloin hakkereilla on massaa purtavaksi ja vahingossa sinne joutunut kriittisempikin info hukkuu massaan. Loistava väline viestintään etenkin kaikista harmaan vaiheen sävyistä alkaen.
 
Tiedustelupäällikön kirjoitus:

Rule of algorithm?


Riiassa sijaitseva Strategisen kommunikaation osaamiskeskus (Strategic Communications Centre of Excellence) testasi, mitä tietoja saadaan kerättyä sotaharjoitukseen osallistuvilta henkilöiltä, ja voidaanko heidän käyttäytymiseensä vaikuttaa. Välineenä oli yksi kannettava tietokone, yksi kännykkä ja viisi SIM-korttia, vaikutuskanavana Facebook. Tulokset yllättivät jopa testaajat itsensä. Yksityiskohtaisempi analyysi leimattiin salaiseksi. Kohdennettujen mainosten avulla (hinta yhteensä 50 euroa) saatiin kerättyä ydinjoukko, joka testin aikana laajeni laajenemistaan.  Heille luotiin suljettu ryhmä, jossa kaikki kertoivat joko kysyttäessä tai kysymättä olinpaikkansa, liikkumisensa, joukkonsa, mielialansa ja niin edelleen. Lopuksi osa henkilöstöä saatiin rikkomaan myös määräyksiä, esimerkiksi poistumaan joukostaan treffeille FB:n kautta hankkimansa "tyttöystävän" kanssa.

https://puolustusvoimat.fi/blogi/-/blogs/rule-of-algorithm-

Samasta asiasta Kauppalehdessä. Tässä on linkkejä alkuperäislähteisiin:

Naton osaamiskeskus kokeili, mitä tietoja sotaharjoituksen osallistujista saadaan kerättyä – Tiedustelupäällikkö: ”Tulokset yllättivät jopa testaajat itsensä”


https://www.kauppalehti.fi/uutiset/...-itsensa/a79b7cb8-13e0-44a8-b83b-bd191e05aabd
 
Onko kännykkäajan konflikteissa koskaan rommautettu verkkoa alas? Siitähän on etua hyökkääjällekkin, jos vastapuoli somettelee huolimattomasti tietoa tulemaan.
Ukrainassa ja Afganistanissa tuota on tehty mutta ei jatkuvasti. Verkko saattaa tietysti kaatua muutenkin sodan kitkassa esimerkiksi pitkien sähkökatkosten vuoksi.

Onko hyökkääjän etu pitää verkko pystyssä ja käyttää sitä itsekkin.
Jos käyttävät selustassa omia viestivälineitä niin nämä on helpompi paikantaa kuin jos etsintään lehteä metsästä. Voivat myös käyttää verkkoa oman propagandan levittämiseen.

Mitenkäs feikkitukiasemat? Ukraina?
Toimii lähellä rintamaa mutta meidä selustassa voidaan tehdä jotain jäynää ja jäädä passittamaan kuka tulee korjaamaan tukiasemaa.
 
Mitenkäs feikkitukiasemat? Ukraina?

Toimii lähellä rintamaa mutta meidä selustassa voidaan tehdä jotain jäynää ja jäädä passittamaan kuka tulee korjaamaan tukiasemaa.

Kävin katsomassa vaimoa sairaalassa tänään ja kun tulin takaisin kävelin ihmettelemään 420 festareita hydeparkissa. Puhelin on aivan juntturassa, akku tyhjänä vaikka aamulla latasin. En ollut laittanut wifiä päälle (kun ei ollut tarvetta), mutta jostain syystä paikallisilla viranomaisilla on ollut tarvetta vierailla.

https://thehackernews.com/2016/11/imsi-track-cellphone.html

Paikalla oli joku viiskyt, kuuskyt tuhatta ihmistä. Yhtään aseistettua partiota en huomannut, mutta koppiautoja oli iso liuta puiston reunalla parkissa. Olivat myös sulkeneet päätiet keskustaan.
 
Viimeksi muokattu:
Puhelin on aivan juntturassa, akku tyhjänä vaikka aamulla latasin. En ollut laittanut wifiä päälle (kun ei ollut tarvetta), mutta jostain syystä paikallisilla viranomaisilla on ollut tarvetta vierailla.
Mihin olettamuksesi perustuu?
En klipistä huomannut..
 
En pelaa. En salaa somea. En surffaa netissä. En katso leffoja, taikka sarjoja. Ei ole tarvetta muulle kuin tekstiviesteille ja puheluille.

Eli ei ole elämää :D
 
Back
Top