KOULUTUS 2016

Honcho

SMLNKO M/83
Kyseessähän on sissikurssi ja vastassa on vastasissit köh*.sisäministerön erikoisjoukot *köh ai niin eihän meillä olekkaan enään sissejä..virallisesti.

Tässä vaiheessa on jo vihollisen päätaistelujoukko edennyt yli toiminta-alueen ja vihollisen takaportaan joukoilla on tehtävänä tuhota heidän taka-alueelle jääneet köh*sissit*köh.

Kertokaas muuten tyhmälle...miksi tuo sissi on tuhma sana nykyisin? Onko se nolo nyt suursodan ollessa mahdotonta, kun KV-operaatioissa kertoo että on "sissy"? Itse taas tuntuu että tuo Sissihommeli on aina ulkkiksista hienoimpia asioita kun käsitellään esimerkiksi toista maailmanpaloa (useammassakin englanninkielisessä pelissä suomalaisista joukoista mukana on tämä mystinen "sissi"), sitten taas suomipoika ihmettelee, kun se näyttää sissiltä, sillä on sissin havu hihassa, se harjoittelee kuin sissi, sen rooli sotatilanteessa on kuin sissillä....mutta kyseessä onkin TIEDUSTELIJA.
 

KorpiSISSI

Kenraali
Kertokaas muuten tyhmälle...miksi tuo sissi on tuhma sana nykyisin? Onko se nolo nyt suursodan ollessa mahdotonta, kun KV-operaatioissa kertoo että on "sissy"? Itse taas tuntuu että tuo Sissihommeli on aina ulkkiksista hienoimpia asioita kun käsitellään esimerkiksi toista maailmanpaloa (useammassakin englanninkielisessä pelissä suomalaisista joukoista mukana on tämä mystinen "sissi"), sitten taas suomipoika ihmettelee, kun se näyttää sissiltä, sillä on sissin havu hihassa, se harjoittelee kuin sissi, sen rooli sotatilanteessa on kuin sissillä....mutta kyseessä onkin TIEDUSTELIJA.
Olisikkohan ulkopoliittisesti liian arveluttava termi? Tuo SISSI voi loukata ystäviemme itävaltalaisten isänmaallisia tunteita :cool:
 

KorpiSISSI

Kenraali
Oikeasti.. Kyllä perinteiset sissitaidot tulee säilyttää sotilaallista koulutusta tukevana koulutuksena. Ne taidot auttavat hengissä pysymiseenkin äärioloissa. Ns. suomalaisia sissitoimintamenetelmiä reenaamalla oppii perustaistelumenetelmiä; taistelijan, partion ja ryhmän tasolla.
Mikäli "oikeasti" halutaan kouluttaa "2015 hajautettuna" tapahtuvaa toimintaa joukkokohtaisena (joukkue/komppania) tarvitaan laajempia harjoituksia ja huomattavan runsaasti kalustoa sekä hyökkäävään että torjuvaan/tuhoanvaan osastoon. Tuommoiseen "todenmukaisempaan" harjoitukseen osallistuvilla joukoilla pitää olla mies-partio-ryhmä kohtaiset perusmenetelmät hanskaassa. Muutoin ei joukkueen tai komppanian toiminta onnistu. Jos partio ei osaa rakentaa väijytystä, ei osaa ryhmäkään. Jos ryhmä ei tunne toimintamallia ja oman toiminta-alueensa "rakennetta" ja operointia siellä, on turha kutsua kyseisiä miehiä soveltavaan harjoitukseen. Reserviläisille suunnattua SISSI-koulutusta tarvitaan, olkoon sen nimi vaikka "jääkärin perustaistelumenetelmät ja työkalut - toiminta hajautettuna". Samoin ns. vastasissitoimintaan koulutettavilla tulee olla sissitoiminnan menetelmät hallussa, kuten "sissin ajattelutapakin".
 
Viimeksi muokattu:

g21.45acp

Kapteeni
Oikeasti.. Kyllä perinteiset sissitaidot tulee säilyttää sotilaallista koulutusta tukevana koulutuksena. Ne taidot auttavat hengissä pysymiseenkin äärioloissa. Ns. suomalaisia sissitoimintamenetelmiä reenaamalla oppii perustaistelumenetelmiä; taistelijan, partion ja ryhmän tasolla.
Mikäli "oikeasti" halutaan kouluttaa "2015 hajautettuna" tapahtuvaa toimintaa joukkokohtaisena (joukkue/komppania) tarvitaan laajempia harjoituksia ja huomattavan runsaasti kalustoa sekä hyökkäävään että torjuvaan/tuhoanvaan osastoon. Tuommoiseen "todenmukaisempaan" harjoitukseen osallistuvilla joukoilla pitää olla mies-partio-ryhmä kohtaiset perusmenetelmät hanskaassa. Muutoin ei joukkueen tai komppanian toiminta onnistu. Jos partio ei osaa rakentaa väijytystä, ei osaa ryhmäkään. Jos ryhmä ei tunne toimintamallia ja oman toiminta-alueensa "rakennetta" ja operointia siellä, on turha kutsua kyseisiä miehiä soveltavaan harjoitukseen. Reserviläisille suunnattua SISSI-koulutusta tarvitaan, olkoon sen nimi vaikka "jääkärin perustaistelumenetelmät ja työkalut - toiminta hajautettuna". Samoin ns. vastasissitoimintaan koulutettavilla tulee olla sissitoiminnan menetelmät hallussa, kuten "sissin ajattelutapakin".


HAJP ja TSTOS ovat joukkotuotettavia osastoja, ei niihin sijoiteta huru-ukkoja MPK kurssien perusteella.
 

KorpiSISSI

Kenraali
HAJP ja TSTOS ovat joukkotuotettavia osastoja, ei niihin sijoiteta huru-ukkoja MPK kurssien perusteella.
Jep. OIKEIN. Ei niihen sijoiteta edes vasta kotiutuneita erkkari-sissejä tai Ivalon sissejä, vaikka juoksisivat merisessä kinoksessa 4000m/12min:ssa, osaisivat käyttää miinoja/sinkoja ja ampusivat "valiot" jokaisessa taisteluammunnassa (heilläkin on omat juttunsa) ;)
..ei ei ei, vaikka saisivatkin harjoitella MPK-kursseilla "sissijuttuja" tai vaikkapa mainitsemiesi joukkotuotettujen joukkojen harjoitusten yhteydessä.
:D:D:D (PS. Todella hienoa että nostit tuon esille, ettei kenellekkään syynny väärinymmärrystä)

Alueellisten ja operatiivisten joukkojen koulutus ja harjoittelu tulee pitää tiukasti PV:n näpeissä, niihin sijoitettavan aineiston tulee olla; kalustoltaan/varusteiltaan, ikäjakaumaltaan, kunnoltaan, suorituskyvyltään ja sotimistaidoiltaan AAA+ luokkaa ;)
HARJOITTELUA ON JÄRJESTETTÄVÄ KO. JOUKOILLE RUNSASAASTI ja niiden on oltava etusijalla kun jaetaan niukoista varoista koviin ja kustannuksiltaan(kin) arvkkaampiin KH-vuorokausiin.
..ellei verovarojen jaon prioriteetissa nuo ole etusijalla, emme ole turvallisuuttamme ansainneet. :cool:

EDIT: sitäpaitsi hajautettuna toimiminen ei ole HAJP ja TSTOS:jen "yksinoikeus"
 
Viimeksi muokattu:

KorpiSISSI

Kenraali
HAJP ja TSTOS ovat joukkotuotettavia osastoja, ei niihin sijoiteta huru-ukkoja MPK kurssien perusteella.
Yli 50 ikäiset "ylijäämä" huru-ukot tulee kouluttaa viestivälineisiin, maalinosoitukseen ja miinoihin. Jättäytyvät sitten toimimimaan vihollisen sekaan kun kärki on edennyt ohi :D Siellä tarvitaan pitkää pinnaa ja kärsivällisyyttä, semmoisia TOLOKKUJEN partioita :D
Yhteiskunnallemme on edullismpaa huru-ukkojen menetykset, kuin nuorempien vielä viriilissä lisääntymisiässä olevien. Itse lupaudun sulutevahtiin jonon keuloilla ja liikenteen laskentaan heti kun vapaudun "muista" hommista. :D Koirat pidän partion omasuojana.

(ylläpito poistakoot tämän henkilökohtaisen mielipiteeni ilmaisun, jos ei sovi koulutukselliseen haaraan)
 

KorpiSISSI

Kenraali
Tuossa tutkielmassa/artikkelissa sivutaan hajautetun taistelun johtamista psykologian näkökulmasta.

Tämäkään ei ole mikään uusi asia sissitoimintaan koulutetuille, jossa varusmiehenäkin ns. "hajaleirillä" oli ryhmät n. 2-3km etäisyydellä toisistaan eikä kouluttajia näkynyt kuin kerran viikossa.

Siitä huolimatta hommien piti hoitua, ilman toimintaa johtavien kouluttajien välitöntä läsnäoloa ja annetut tehtävät hoituivat, kun oli siihen koulutettu ja porukat kiinteitä ryhmäkurin ansiosta. Jokaiselle tulee ryhmän sisällä automaattisesti omat roolinsa kun pidenpään (useita viikkoja) joutuu selviytymään pienryhmänä omin päin. Jo muutaman päivän kuluttua ryhmä "metsäytyy" eikä johtajan tarvitse edes erityisemmin ketään käskeä. Hommat toimii niin hyvin kuin heikoin lenkki ja ryhmä pitää yllä oman sisäisen järjestyksensä.


Ks. LINKKI artikkeliin

UUDEN TAISTELUTAVAN EDELLYTTÄMIEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN JOHTAMISEN JA
KOULUTTAMISEN HARJOITTELUSSA: RESILIENSSI JA TOIMINTAKYVYN ITSESÄÄTELYTAITO

SOILI PAANANEN JA AKI-MAURI HUHTINEN Soili Paananen on tutkija Maanpuolustuskorkeakoulun
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella
Aki-Mauri Huhtinen on professori Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella
......
......
......

JOHTOPÄÄTÖKSET; "Tämän tutkimuksen näkökulmasta kouluttamiseen, johtamiseen, työtoiminnan osittamiseen sekä kykyyn säädellä itseä ja omaa toimintaansa nivoutuu käytänteitä, jotka sisältävät merkittävää tietoa resiliensänteistä ovat muun muassa seuraavat: Ensinnäkin toiminnan tehostaminen työtä osittamalla samalla heikensi tilanteen kokonaisuuden hallintaa. Toiseksi lojaalisuus joukkoa kohtaan saattoi merkitä itsen kieltämistä tilanteessa, jossa omasta toimintakyvystä huolehtiminen tarpeellisen unen määrän avulla olisi voinut olla merkittävää. Myös kouluttaminen ja johtaminen sekoittuvat käytänteissä siten, että mikäli toimintaa hallitsi johtaminen, saattoivat oppimisen periaatteet jäädä vähäisemmälle huomiolle. Edelleen ampumakäsky kiinnittyessään ammunnan rytmittämiseen eli johtamiseen sekä siihen liittyviin normeihin eli turvallisuuteen jättää vähäisemmälle huomiolle ammuttavan joukon kouluttamisen, joustavan toimintakyvyn ja sen kehittämisen. Tutkimuksessamme resilienssi, joustava toiminta ja toimintakyvyn itsesäätelytaito paikantuu organisaation virallisiin ja epä- virallisiin käytänteisiin. Se ilmenee relaationa, jossa kadetti tai sotilas on neuvottelu- ja vuorovaikutussuhteessa ympäristöönsä sekä sen toimintatapoihin, kulttuuriin ja arvoihin. Käytänteet sisältävät jatkuvuutta ja pysyvyyttä, mutta edellyttävät sopeutumista muutokseen eli resilienssiä. Merkittävää resilienssin ja toimintakyvyn kehittämisen näkökulmasta onkin, kuinka tietoisia sotilaat ovat tilanteen sisältämästä, usein ristiriitaisestakin, hiljaisesta tiedosta ja kuinka hyvin he pystyvät ratkaisemaan tämän suhteen itselleen ja johtamalleen joukolle mahdollisimman eettisesti ja tuloksellisesti. Resilienssi on siis sitä, että yksilö pystyy ratkaisemaan muutoksen ja pysyvyyden välisen mahdollisen ristiriidan ja navigoimaan syntyneen tiedon ja päätöksen perustalta kyseisessä tilanteessa ja toimintaympäristössä mahdollisimman hyvin. Toimintakyvyn ja resilienssin kehittämisen näkökulmasta tutkimuksemme teoreettinen anti sekä metodologinen, mikrotasolla tapahtuva käytänteiden tutkiminen ohjaavat kiinnittämään huomiota myös käytänteissä tapahtuvaan oppimiseen. Sotilaan professio edellyttää sellaisten toiminataperiaatteiden kehittämistä, että niiden perustalta kyetään toimimaan ja ottamaan vastaan haasteita, joiden luonteesta ei vielä tämän päivän kontekstissa ole tietoa. Näiden kehittäminen edellyttää usein työyhteisön toiminta- ja oppimiskäytänteiden kriittistäkin arviointia. Se edellyttää myös sellaisen oppimisen tunnistamista, jossa oppiminen sekä tietojen ja taitojen kehittyminen tapahtuvat myös osana työtoimintaa ja yhteistoiminnallisuutta. (Barnett 2002; Billett 2001; Virkkunen & Ahonen 2007.) Käytänteisiin voidaan esimerkiksi ”upottaa” resilienssin ja toimintakyvyn kehittämistä edistäviä ongelmatilanteita ja kulttuurisia haasteita (Good & Dweck 2006). Tällöin ammatillisen osaamisen hankinta ja kehittäminen siirtyy ainakin osittain tietoiseksi, pedagogisesti ohjatuksi työssä oppimiseksi. Resilienssi ja toimintakyvyn ylläpito sekä itsesäätely ovat keskeisiä uudessa taistelutavassa. Tutkimuksemme mukaan resilienssin kehittämiseen sekä toimintakyvyn perustaitojen osaamiseen ja ylläpitoon tulisi kiinnittää huomiota. Uuteen taistelutapaan rakentuva joustavuus, kokonaisuuksien hahmottaminen, ongelmanratkaisukyky ja itsenäinen päätöksenteko eli resilienssi edellyttävät tutkimustietoon perustuvaa koulutuksen kehittämistä. Usein harjoitukset ovat tiukasti ja pikkutarkasti ohjelmoituja. Oppiminen ja perustaitojen kehittäminen vaativat kuitenkin reflektointia ja aikaa. Tutkimuksemme mukaan sotilaskoulutus ja harjoitukset kiinnittävät liian vähän huomiota myös sotilasjohtajien toimintakyvyn taustamuuttujiin. Sotilasjohtajan toimintakyvyssä keskeistä ovat johtajan oman yksityisen arjen toimintojen taidot. Kyky nukkua, ravita itseään, palautua stressistä ja hallita omien varusteiden ja ajankäytön toiminnot taistelun ”liikkeen” aikana luovat pohjan taistelutekniikan ja taktiikan taitojen ja toimintatapojen oppimiselle. Tutkimalla ja kehittämällä taistelijoiden ja johtajien toimintakykyä (fyysinen, psyykkinen, eettinen, sosiaalinen, kulttuurinen) voidaan varmistaa ne taustamuuttujat, joiden varaan taistelutavan taktiikka, toimintaperiaatteet ja materiaali rakentuvat. Uuden taistelutavan kehittämisessä tulisikin olla tiukasti integroituna toimintakykytutkimus. Toimintakyky on perusta suorituskyvylle. Suorituskykyinen joukko pitäisi rakentaa ”bottom-up” periaatteella toimintakykyisyydestä käsin. Tuekseen se tarvitsee konkreettisten koulutus- ja johtamiskäytänteiden tutkimusta mahdollisimman autenttisissa tilanteissa."
---

RELIENSSI on siviilipuolella yksi keskeisimpiä osatekijöitä ns. muutosjohtamisessa. Siinä pyritään tunnistamaan muutoksen ja pysyvyyden erot ja hyödynnetään muutosta mahdollisuutena.
Sama idea on käsittääkseni myös tämän aiempaa nopeampitempoisen "uudistetun taistelutavan" johtamisessa. Ote pyritään säilyttämään koko ajan itsellä aloitehakuisuuteen perustaen. Muutos muutoksessa, älykkäät ja yllättävät ennakoivat vedot. Niistä on menestyvät peliliikkeet tehty :D
 

Römppäinen

Kapteeni
Tulipahan selailtua taas vaihteeksi MPK sivustoja.
Kaikenlaista rientoa on todella tarjota,kunhan vaan"jaksaa raahata" sen hanurinsa neljän seinän sisältä pois.
Itsellä silmään pisti seuraava:
ISKU Taisteluhätäensiapukurssi
02.04.2016 09:00 - 03.04.2016 16:00
PorPr/Niinisalo
Niinisalo

Voipi olla ihan mielekäs jatkumo EA-2 o_O
Ilmoilin siis sinne itseni.
Muita tulijoita?
 

Vonka

Supreme Leader
Tulipahan selailtua taas vaihteeksi MPK sivustoja.
Kaikenlaista rientoa on todella tarjota,kunhan vaan"jaksaa raahata" sen hanurinsa neljän seinän sisältä pois.
Itsellä silmään pisti seuraava:
ISKU Taisteluhätäensiapukurssi
02.04.2016 09:00 - 03.04.2016 16:00
PorPr/Niinisalo
Niinisalo

Voipi olla ihan mielekäs jatkumo EA-2 o_O
Ilmoilin siis sinne itseni.
Muita tulijoita?

Hyvä, että joku muistaa ketjun alkuperäistarkoituksen!

Tämäkin voi ollakiinnostava:

Kymenlaakson koulutus- ja tukiyksikkö toteuttaa Pahkajärvellä 11. - 13.3.2016 sotilaallisia valmiuksia palvelevan linnoittamiskurssin. Tavoitteena on tässä vaiheessa rakentaa n. 40 metriä lujitettua taisteluhautaa, jotka liittyvät Tuntematon sotilas-elokuvan kuvauksiin. Kurssille voi ilmoittautua MPK:n koulutuskalenterin välityksellä.

Ilmoittaudu tästä mukaan!: https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=89650
 

Tetra

Respected Leader
BAN
Lipunryöstöä voi pelata airsoft aseilla, hukkaamatta siihen MPK:n vähäisiä resursseja.
Itseasiassa MPK järjestää airsoft harjoituksia.

Tuollahan on kaikkea erikoista. Esimerkiksi kolmen päivän "Lukion lehtorit" -kurssi.
 

baikal

Supreme Leader
Hyvä, että joku muistaa ketjun alkuperäistarkoituksen!

Tämäkin voi ollakiinnostava:

Kymenlaakson koulutus- ja tukiyksikkö toteuttaa Pahkajärvellä 11. - 13.3.2016 sotilaallisia valmiuksia palvelevan linnoittamiskurssin. Tavoitteena on tässä vaiheessa rakentaa n. 40 metriä lujitettua taisteluhautaa, jotka liittyvät Tuntematon sotilas-elokuvan kuvauksiin. Kurssille voi ilmoittautua MPK:n koulutuskalenterin välityksellä.

Ilmoittaudu tästä mukaan!: https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=89650

alahan honcho ilmoittautua.
 

JR49

Respected Leader
Näihin osallistumaan väki! Keski-Suomen kursseja.
https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=942

Taistelijan testiammunta

Ajankohta 19.3.2016
Alue

Keski-Suomi
Hinta
22,00 EUR + alv 0%

Kysy lisätietoja
Kurssinjohtaja Mika Marin, puh 050 5987532 ja KSkotuyksikössä asiaa hoitaa Riku Tenhunen p. 040 751 5233.
OHJELMA:
Klo 08.00 Ilmoittautuminen, aloituspuhuttelu, varomääräykset/Kurssinjohtaja

Klo 08.15 Aseenkäsittelykoulutus

Klo 09.30 Kohdistusammunnat

Klo 10.00 Testiammunta/ Oheiskoulutus

Klo 11.00 Ruokailu

Klo 11.30 Testiammunta/Oheiskoulutus jatkuu

Klo 16.00 Testiammunta päättyy, palautekeskustelu

Klo 16.30 Kurssin päätös


T1 3x1LS 5s/Ls Makuulta 100 m

T2 2x1Ls 3.5s/Ls Polviammunta 100m

T3 Kolmemaalia 50m (taulujen väli 2m) 1Ls+1Ls+1Ls 4.0s

T4 Kolmemaalia 50m (taulujen väli 2m) 2Ls+2Ls+2Ls 5.0s

T5 Vartalolaukaus 50m 3x1Ls 2.5s/ls

T6 Kääntyen 50m, 180astetta tukikädensuuntaan 4x1Ls 2.0s/ls

T7 Laukeamaton 4x1ls 4.0s/Ls

T8 Lippaanvaihto 50m (aloitus pystystä, vaihto polvelta,ammunnan jatko polvelta) 1+2Ls 12.0s /3Ls.


Patruunakulutus:
Ammunta aloitetaan normaalilla kohdistusammunnanlla 2+3 ls.
Testiammunnassa kuluu patruunoita 28kpl
Yht.33patr./ampuja
--------------------------------------
Taistelijan testiammunta / Luhanka
Ajankohta 23.4.2016
Aika 8:30 - 17:00

ohjelma kts. edeltä.
---------------------------------------

Taistelijan testiammunta / Pihtipudas
Ajankohta 14.5.2016

ohjelma kts. edeltä.
-----------------------------------------
Taistelijan testiammunta, kouluttajakurssi / Tikkakoski
Ajankohta 18.6.2016
-----------------------------------------
Kohteensuojaus 1 ja Taistelijan testiammunta / Kivijärvi
Ajankohta 3.9.2016
Kesto 1
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Ilmoittautuminen 31.1.2014 - 22.8.2015 mennessä

Alue
Keski-Suomi

Hinta
22,00 EUR + alv 0%

Kysy lisätietoja
Kurssinjohtaja Henri Ruusuvirta, puh 045 3285 006, s-posti: [email protected] ja KSkotuyksikössä asiaa hoitaa Riku Tenhunen p. 040 751 5233
Suorittamisaika
Ohjelma:
klo 8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen
klo 9.00 – 9.15 Kurssin aloitus/ Mika Marin
klo 9.15 – 10.00 Varomääräykset, kohdistusammunnat
klo 10.00 – 12.00 Testiammunta alkaa
klo 12.00 – 13.00 Ruokailu
klo 13.00 – 16.30 Testiammunta jatkuu
klo 16.30 – 17.00 Kurssipalaute ja kurssin päättäminen/Marin

Sisältö
OHJELMA:

Klo 8.00 Ilmoittautuminen, aloituspuhuttelu, varusteiden jako

Klo 8.30 Varopuhuttelu, kohdistusammunnat

Klo 9.15 Ryhmä 1: T1, T2
Ryhmä 2: Aseenkäsittelykoulutus
- Ammunta maaten, polvelta, ampuma-asento seisten, kääntyminen, häiriö, lippaan vaihto

Klo 10.30 Ryhmä 2: T1, T2
Ryhmä 1: Viuhkapanos 2010

Klo 11.00 Ruokailu

Klo 12.00 Koko osasto: T3, T4

Klo 13.00 Ryhmä 2: T5, T6
Ryhmä 1: Käsikranaatti

Klo 13.45 Ryhmä 2: Käsikranaatti, Viuhkapanos 2010
Ryhmä 1: T5, T6

Klo 15.00 Koko osasto: T7, T8

Klo 16.00 Tietoiskut MPK:n kurssitarjonnasta sekä maakuntajoukkojen toiminnasta Keski-Suomessa, kurssin päätös, kurssipalaute
---------------------------------------------------
Taistelijan testiammunta, Jämsä
Ajankohta 17.9.2016
 

Honcho

SMLNKO M/83
Nyt täytyy kyllä todeta että MPKssa näkyy olevan yhtä sun toista mielenkiintoista ja **jännää** ihan tällaiselle tavan ressuhäiskälle. Joko viime katselukerralla sattumalta oli yliedustettuina erilaiset jatkokurssit ja PV:n tilaamat VEHit erikseen kutsuttaville, tai sitten en osannut hakea tai hain liian suppealla aikajänteellä.

Esim:
-30 km marssi 2 päivän aikana kaikenlaisin välipuuhasteluin
-Ampumaratahommia pitkin asein ja pistooleilla (jälkimmäisestä tuskin sotilaallista hyötyä, mutta...)
-Linnoittamista missä yhdistyy huvi ja hyöty (Salpalinjan kunnossapitoa ja Tuntemattoman taas kerran filmatisoinnin apuja)

Vielä tarvitaan sitä aikaa sen verran mitä normaalit ihmiset sanovat että "kyllä nyt kaikilta löytyy..." :rolleyes:

Sanoinkin jo mammalle että kunhan saat sitä ruokaa laitettua joskus ilman jatkuvaa mellakkapoliisivartiota niin meikäläinenpä rupeaa oikein HARRASTAMAAN jotain.

Muita asioita joita on tarkoitus harrastaa toivottavasti jo ennen MPK-aktivoitumista:
-Seksiä ilman lisääntymistarkoitusta
-Liikuntaa (hiihtoa tein 10v sitten 500km talvessa, tänä talvena n. 500m)
 

Honcho

SMLNKO M/83
Sallinette tyhmän kysymyksen:

Jos radalla ammunta "suoritetaan siviiliasein" niin tarkoittaako tämä de factona sitä että mulla pitäisi olla sellainen vai ainoastaan että käytössä on reserviläisaseet (luonnollisesti)?
 
Itse juuri ilmottauduin hieman matti myöhäsenä ISKU Tsthätäensiapukurssille 2-3.4 Niinisalossa sekä Pioneerikurssille 23-24.4. Hollolassa.! :)
 

Vonka

Supreme Leader
YHTEISKUNNAN POIKKEUSOLOISSA SELVIYTYMISEN KURSSI
Survival, Evasion, Resistance and Escape.
13.5.2016 - 15.5.2016

Yhtä teknistyvämpi yhteiskunta on myös haavoittuvampi erilaisille häiriöille. Kuinka selviytyä poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa? Sellainen voi olla sähkökatkos tai kuljetusten pysähtyessä mottiin jääminen.

SERE-kurssilla opetetaan selviytymään tilapäisvarustein kesäolosuhteissa. Kuinka turvallinen liikkuminen maastossa tapahtuu? Miten pitää lämpöä, tulta, tilapäismajoittumista yllä? Kuinka säännöstellä lepo ja juomavesi sekä hoitaa hygienia ja ensiapu? Riittävätkö ruoka ja työkalut, millaista ravintoa on löydettävissä suoraan luonnosta?

Kurssi on ensimmäinen osa SERE-A kokonaisuutta. mikä sisältää kesä-, talvi- ja kaupunkikurssit.

https://mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=89152
 

Esther

Korpraali
Onko kenelläkään käytännän kokemuksia MPK:n järjestämistä SERE Kursseista? Kursseja on näköjään pidetty eri paikoissa ja isompien harjoitusten yhteydessä. Joissain mainitaan että kurssi on nato standardien mukainen, toisissa ei. Hinnoissa on myös ollut eroja. Kiinnostaisi kyllä osallistua.
 
Top