KRP operaatio Turun saaristossa

Paljon on vettä virrannut Nevassa 15 vuoden aikana. Mielestäni nyt elettävä aikakausi on savustanut rauhankyyhkyt kauemmaksi kuin olisi ollut suotavaa. Ei joku taloudeltaan supistunut Suomi noin vaan suun mauksi järkkää ylimääräistä 12 mrd euroa puolustustarvikehankintoihin. Hankintoihin, joihin on jopa Vasemmistoliitto on sitoutunut, vaikka sen yksittäiset muutamat edustajat ähkivätkin.
No tämähän se - ei tarvitse kovin nokkela olla että huomaa lähes koko maailman varustautuvan. Harvoin historiassa se on jäänyt turhaksi tai on johtanut johonkin.
 
1. Sotilastukikohta ja tukeutumispaikka tiedustelua varten on kaksi ihan eri asiaa.
2. Osoita vaikka esimerkeillä ne PV:n "valheet". Tuollaisilla heitoilla ei ole mitään merkitystä ellei ole faktaa tueksi.
3. Niinpä, jos joku toteuttaa salaista tiedustelua ulkomaan alueella, hän on idiootti jos tuo paikalle sotilaallista kalustoa joka osoittaisi hänet valtiolliseksi toimijaksi. Venäläiset eivät ole idiotteja. Mutta jäivät kiinni. Ja oikeiden lakien avulla vastaavat temput on helpompi torjua.

1. Toki ovat.

2. Tämä menee nyt off-topiciksi mutta kun kysyt "valheista" niin laitetaan nyt yksi iso.

Ohessa @hansai aikanaan postaama esitys.


Kohta 32.15 eteenpäin. "Puolustusvoimat eivät halua massavalvontaa".

Ja sitten mitä herra Kari & Co. olivat oikeasti hakemassa:

"Vaikka tietoliikennetiedustelulakiehdotuksen 3 §:ssä säädetään tyhjentävästi tietoliikennetiedustelun kohteista, lakiehdotus jättää muutoin avoimeksi sen, miten kohdistetusta tiedustelusta tietoliikennetiedustelussa itse asiassa on kysymys. Tietoliikennetiedustelulakiehdotuksen 5 §:n 1 momentin mukaan tietoliikennetiedustelu kohdistetaan tietoliikenteen "automatisoidun erottelun avulla". Automatisoitu erottelu perustuu 7 tai 9 §:n mukaisessa menettelyssä hyväksyttyjen hakuehtojen käyttöön. Ehdotuksen 7 §:ssä säädetään tietoliikennetiedustelua koskevasta tuomioistuimen luvasta ja 9 §:ssä päätöksenteosta kiireellisessä tilanteessa. Esityksen perustelujen (s. 238) mukaan tietoliikennetiedustelun hakuehtoja käytettäisiin tietyssä osassa viestintäverkkoa kulkevaan tietoliikenteeseen. Sääntely ei kuitenkaan mitenkään rajaa sitä, kuinka suuresta osasta viestintäverkkoa voi olla kysymys. Kysymys on myös sellaisesta teknisestä seikasta, josta tiedustelumenetelmän käytöstä päättävällä tuomioistuimella ei ole välttämättä erityisen yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa

Perustuslain 10 §:n 4 momentti ei mahdollista yleistä, kohdentamatonta ja kaikenkattavaa tietoliikenteen seurantaa tiedustelutoiminnassa (PeVM 4/2018 vp, s. 8). Tällainen kielto johtuu myös perusoikeuksien yleisistä rajoitusedellytyksistä. Säädösperustainen kielto on omiaan selventämään nyt vain hallituksen esityksen perusteluissa mainittuja tietoliikennetiedustelun rajoja. Lisäksi se konkretisoi tuomioistuimen päätösvallan käytön ja tiedustelutoiminnan käytäntöjen kannalta merkityksellisellä tavalla erityisesti EU:n perusoikeuskirjaan perustuvia luottamuksellisen viestin suojan perusvaatimuksia. Asian merkityksen vuoksi nyt käsillä olevassa sääntely-yhteydessä lakiin tulee lisätä nimenomainen säännös yleiseen ja kohdentamattomaan tietoliikenteen seurantaan kohdistuvasta kiellosta. Tällaisen yleissäännöksen lisääminen tietoliikennetiedustelulakiehdotukseen on edellytyksenä lain käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. "


PV:n ja Sisäministeriön virkamiehet väittivät aikanaan laajasti, että massavalvontaa ei haluta. Mutta niin vain oli, että lakiin oli selkeästi tehty kiertotie massavalvonnalle. Mm. herra Kari esityksessään useasti korostaa kuinka tarkkaan lakiesitys on suunniteltu oikeusperiaatteiden mukaisesti. Näinollen ei voi olla sattumaa, että massavalvonnan kielto on jäänyt sieltä pois ja määrittely oli rakennettu käytännössä avoimeksi. Suomeksi asiasta täysin selkeästi valehdeltiin ja pyrittiin kiertämään perustuslain suojaa.

Laki sinänsä oli tarpeellinen, mutta tuollainen viranomaisen kieroilu herättää kysymyksiä.

Tämä on yksi syy, miksi epäilen Airiston Helmen taustalla olleen pyrkimys painostaa poliitikkoja toimimaan nopeasti ja olemaan katsomatta lakia kovin tarkkaan. Onneksi PeVL oli hereillä.

3. Jos joku tekee tuollaisen salaisen operaation perustaen sen vuosien talousrikoksille ja veronkierrolle kohdemaassa, kyseessä on idiootti. koska itse toteat, että venäläiset eivät ole idiootteja, on oman todistuksesi mukaan mahdotonta että kyseessä on venakoiden operaatio:).
 
Tämä on yksi syy, miksi epäilen Airiston Helmen taustalla olleen pyrkimys painostaa poliitikkoja toimimaan nopeasti ja olemaan katsomatta lakia kovin tarkkaan. Onneksi PeVL oli hereillä.

Minkä eri elinten on mielestäsi täytynyt siunata operaatio? Yksi virkamies ei tässä kesää tee, eikä talvea. Peukalonjälki pitää löytyä keskeisiltä ministereiltä ja rohkenen väittää, että Unilukkarinkin peukulla on ollut roolinsa. Poliisijohto, intti, Rvl.....jos tarkoitus oli painostaa poliitikkoja, niin aikamoinen lkm eri päättäjiä on ollut mukana tässä "salaliitossa".

En lähde kyseenalaistamaan väitteitäsi sinällään. Jos tuossa esittämässäsi on perää, niin mielestäni vain Airiston operaation ajankohta oli SE peliväline, jolla pelattiin. Se on täysin mahdollista.

Jos tiedustelulaki runtattiin läpi hiinä ja hiinä perustuslain karmeja hipoen, niin ehkä pitää hyväksyä se, että runttaus sopi juuri ja juuri ovesta sisään, karmit saivat osumaa, mutta ovi säilyi ehjänä?
 
Minkä eri elinten on mielestäsi täytynyt siunata operaatio? Yksi virkamies ei tässä kesää tee, eikä talvea. Peukalonjälki pitää löytyä keskeisiltä ministereiltä ja rohkenen väittää, että Unilukkarinkin peukulla on ollut roolinsa. Poliisijohto, intti, Rvl.....jos tarkoitus oli painostaa poliitikkoja, niin aikamoinen lkm eri päättäjiä on ollut mukana tässä "salaliitossa".

En lähde kyseenalaistamaan väitteitäsi sinällään. Jos tuossa esittämässäsi on perää, niin mielestäni vain Airiston operaation ajankohta oli SE peliväline, jolla pelattiin. Se on täysin mahdollista.

Jos tiedustelulaki runtattiin läpi hiinä ja hiinä perustuslain karmeja hipoen, niin ehkä pitää hyväksyä se, että runttaus sopi juuri ja juuri ovesta sisään, karmit saivat osumaa, mutta ovi säilyi ehjänä?
Pidän ilman muuta selvänä, että operaatiosta on etukäteen vähintäänkin tiedotettu ylintä valtionjohtoa. Paljon mielenkiintoisempi kysymys tosiaan on, kenen aloitteesta operaatioon ryhdyttiin.
 
Minkä eri elinten on mielestäsi täytynyt siunata operaatio? Yksi virkamies ei tässä kesää tee, eikä talvea. Peukalonjälki pitää löytyä keskeisiltä ministereiltä ja rohkenen väittää, että Unilukkarinkin peukulla on ollut roolinsa. Poliisijohto, intti, Rvl.....jos tarkoitus oli painostaa poliitikkoja, niin aikamoinen lkm eri päättäjiä on ollut mukana tässä "salaliitossa".

En lähde kyseenalaistamaan väitteitäsi sinällään. Jos tuossa esittämässäsi on perää, niin mielestäni vain Airiston operaation ajankohta oli SE peliväline, jolla pelattiin. Se on täysin mahdollista.

Jos tiedustelulaki runtattiin läpi hiinä ja hiinä perustuslain karmeja hipoen, niin ehkä pitää hyväksyä se, että runttaus sopi juuri ja juuri ovesta sisään, karmit saivat osumaa, mutta ovi säilyi ehjänä?

Ei kannata lukea liikaa mielipiteeseeni:).

Varmasti Airisto on ollut tiedossa ja seurannassa vuosia. Harvemmin Suomessa ulkomaisia rahanpesujuttuja tulee ja varmasti on selvitetty myös mahdollisia muita kuvioita.

Siitä vain on saatu sopivaa vetoapua muille asioille. Kannattaa muistaa, että PV itse tyrmäsi kategorisesti kaikki viitteet sotilaalliseen toimintaan.

Juttua pitivät yllä lähinnä eräät lehdet ja muutama 2. ketjun kansanedustaja. Kukaan nimimies ei asiaan hirveämmin koskenut. Luonnollisesti asia oli tiedossa ministeritasolla mutta ei taatusti kansanedustajatasolla. Kannattaa muistaa, että todellisia vallankäyttäjiä on itse asiassa aika vähän ja keskiverto kansanedustaja ei heihin kuulu. Eli ei kyseessä ole mikään valtava salaliitto vaan infovaikuttaminen.

On hyvä huomata, että PeVL ei perinteisesti ole ollut mikään merkittävä valiokunta. HaVM on aina ollut tärkeä valiokunta koska se kirjoittaa lakien lopullisen muodon, mutta PeVL on ollut lähinnä jäähdyttelyvaliokunta 100 vuotta istuneille ikiedustajille. Tilanne on kuitenkin muuttunut pääasiassa EIS:n, Unionin perussopimusten ja EIT:n tuomiokäytännön soveltamisen takia sekä tietysti siksi, että nykyään myös tuomioistuimet voivat jossain määrin arvioida perustuslain sisältöä jutuissa.

Kaikki tämä on suhteellisen uutta suomessa. Ja tämä tiedettiin Interminissä ja Defminissä. He tiesivät hyvin, että lakiehdotus ei kestä EIT:n uutta tulkintakäytäntöä eikä taatusti perustuslaillista tarkkaa seulaa. Minkä lisäksi vaalit lähenivät ja pelko oli, että seuraava hallituspohja voisi olla lakien kannalta ongelmallinen. Kuten sitten olikin.

Siksi heillä oli julmettu kiire saada asiat läpi varsinkin kun oli saatava läpi myös toinen, osittain vielä merkittävämpi laki joka oli laki viranomaisten henkilörekistereistä. Tämä laki menikin sitten läpi sukkana koska hallituskausi oli loppumassa ja valiokunta ei halunnut torpata lakia vaikka sekä PeVL ja LaVM (lakivaliokunta) pitivät lakia monin tavoin ongelmallisena.

Onneksi Tiedustelulakien osalta PeVL oli hereillä (tai ainakin osa oli) ja tekivät hyvää työtä lisäten sylen mittaisen muutoslistan ja vielä ponnen joka esti HaVM:ia nuijimasta lakia läpi ilman tarkkaa läpikäyntiä. Tämä oli kohtuullisen poikkeuksellista ja otti ilmeisesti ankarasti joitain kupoliin:).
 
Kummasti asiat ovat alkaneet rullaamaan paremmin puolustusvoimilla heti, kun Halosesta päästiin. Oltiin porukalla kaverin varpajaisissa ja siellä oli monen monta aktiivista reserviläistä, ja he sanoivat hyvän pointin, että joku yllättävän oleellinen osa muuttui 2012 ja sen jälkeen asiat ovat lähteneet rullaamaan puolustusvoimilla paremmin.
:)
 
  • Tykkää
Reactions: ctg
1. Toki ovat.

2. Tämä menee nyt off-topiciksi mutta kun kysyt "valheista" niin laitetaan nyt yksi iso.

Ohessa @hansai aikanaan postaama esitys.


Kohta 32.15 eteenpäin. "Puolustusvoimat eivät halua massavalvontaa".

Ja sitten mitä herra Kari & Co. olivat oikeasti hakemassa:

"Vaikka tietoliikennetiedustelulakiehdotuksen 3 §:ssä säädetään tyhjentävästi tietoliikennetiedustelun kohteista, lakiehdotus jättää muutoin avoimeksi sen, miten kohdistetusta tiedustelusta tietoliikennetiedustelussa itse asiassa on kysymys. Tietoliikennetiedustelulakiehdotuksen 5 §:n 1 momentin mukaan tietoliikennetiedustelu kohdistetaan tietoliikenteen "automatisoidun erottelun avulla". Automatisoitu erottelu perustuu 7 tai 9 §:n mukaisessa menettelyssä hyväksyttyjen hakuehtojen käyttöön. Ehdotuksen 7 §:ssä säädetään tietoliikennetiedustelua koskevasta tuomioistuimen luvasta ja 9 §:ssä päätöksenteosta kiireellisessä tilanteessa. Esityksen perustelujen (s. 238) mukaan tietoliikennetiedustelun hakuehtoja käytettäisiin tietyssä osassa viestintäverkkoa kulkevaan tietoliikenteeseen. Sääntely ei kuitenkaan mitenkään rajaa sitä, kuinka suuresta osasta viestintäverkkoa voi olla kysymys. Kysymys on myös sellaisesta teknisestä seikasta, josta tiedustelumenetelmän käytöstä päättävällä tuomioistuimella ei ole välttämättä erityisen yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa

Perustuslain 10 §:n 4 momentti ei mahdollista yleistä, kohdentamatonta ja kaikenkattavaa tietoliikenteen seurantaa tiedustelutoiminnassa (PeVM 4/2018 vp, s. 8). Tällainen kielto johtuu myös perusoikeuksien yleisistä rajoitusedellytyksistä. Säädösperustainen kielto on omiaan selventämään nyt vain hallituksen esityksen perusteluissa mainittuja tietoliikennetiedustelun rajoja. Lisäksi se konkretisoi tuomioistuimen päätösvallan käytön ja tiedustelutoiminnan käytäntöjen kannalta merkityksellisellä tavalla erityisesti EU:n perusoikeuskirjaan perustuvia luottamuksellisen viestin suojan perusvaatimuksia. Asian merkityksen vuoksi nyt käsillä olevassa sääntely-yhteydessä lakiin tulee lisätä nimenomainen säännös yleiseen ja kohdentamattomaan tietoliikenteen seurantaan kohdistuvasta kiellosta. Tällaisen yleissäännöksen lisääminen tietoliikennetiedustelulakiehdotukseen on edellytyksenä lain käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. "


PV:n ja Sisäministeriön virkamiehet väittivät aikanaan laajasti, että massavalvontaa ei haluta. Mutta niin vain oli, että lakiin oli selkeästi tehty kiertotie massavalvonnalle. Mm. herra Kari esityksessään useasti korostaa kuinka tarkkaan lakiesitys on suunniteltu oikeusperiaatteiden mukaisesti. Näinollen ei voi olla sattumaa, että massavalvonnan kielto on jäänyt sieltä pois ja määrittely oli rakennettu käytännössä avoimeksi. Suomeksi asiasta täysin selkeästi valehdeltiin ja pyrittiin kiertämään perustuslain suojaa.

Laki sinänsä oli tarpeellinen, mutta tuollainen viranomaisen kieroilu herättää kysymyksiä.

Tämä on yksi syy, miksi epäilen Airiston Helmen taustalla olleen pyrkimys painostaa poliitikkoja toimimaan nopeasti ja olemaan katsomatta lakia kovin tarkkaan. Onneksi PeVL oli hereillä.

3. Jos joku tekee tuollaisen salaisen operaation perustaen sen vuosien talousrikoksille ja veronkierrolle kohdemaassa, kyseessä on idiootti. koska itse toteat, että venäläiset eivät ole idiootteja, on oman todistuksesi mukaan mahdotonta että kyseessä on venakoiden operaatio:).
Ensin pieni avautuminen:
Täytyy kyllä olla aika vainoharhainen että tuostakin löytää jonkin virkamiesten salaliiton. Tämä sinun arvostelusi on tyypillistä sellaisen ihmisen arvostelua joka ei ole ollut mukana niissä lukuisissa eduskunnan valiokuntien todistamisissa missä lain toteutusta ja haasteita on käyty läpi monelta eri kantilta. Saati sitten ollut millään tavalla mukana tekemässä tietoliikennetiedustelun valmistelua ja esittelyä käräjäoikeudelle päätettäväksi. Sinä annat vapaaehtoisesti kaikki tietosi Googlen, Amazonin, Microsoftin, Twitterin, Instagramin ja monen muun firman käyttöön, myytäväksi eteenpäin kaupallisiin tarkoituksiin tai luovutettavaksi tiedusteluviranomaisille, mutta et lähtökohtaisesti luota suomalaisiin turvallisuusviranomaisiin, koska he ilmeisesti uhkaavat vapauksiasi enemmän kuin esim GRU, SVR tai MSS. Ja minkäänlaista todistelua virkamiesten salaliitosta ei ole esittää, poislukien vähintäänkin kyseenalainen tulkinta perustuslakivaliokunnan lausunnosta. Ajattelumalli joka minulle ei aukea.

Sitten vähän selvitystä:
Anyway, monimutkaisessa lainvalmistelussa on monia vaiheita ja eri luonnoksia säädetään ja sanamuotoja selvennetään tarpeen mukaan. Aika harvoin laki, varsinkaan uraa uurtava laaja laki, menee kerrasta läpi. Sen takia valiokuntakäsittelyt ovat olemassa, että asiaa tarkastellaan monelta eri kantilta ja tarvittaessa säädetään. Tuo lisäys "yleisen ja kohdentamattoman tietoliikenteen seurannan kieltämisestä" on vain lause, joka on lisätty rauhoittamaan ihmisiä joille tietoliikenteen seurannan käytännöt eivät aukea. Sotilastiedusteluviranomaisille on laissa määrätty kohteet ja ne ovat ulkomaisia valtiollisia kohteita. Käräjäoikeus ei lähtökohtaisesti olisi antanut keräyslupaa sen ulkopuolelle vaikka tuo lause olisi jäänyt lakiin laittamatta. Suomen kansalainen pääsee tiedusteluviranomaisten seurantaan vain jos alkaa tekemään laittomia töitä ulkomaisille tiedusteluviranomaisille tai ryhtyy terroristiksi. Muuten saa riehua ihan rauhassa.

Monet tietoliikennetiedustelun vastustajat yliarvioivat mielenkiintonsa turvallisuusviranmaisten kannalta todella pahasti. Suomessa on poliisi- ja tiedusteluviranomaisia väkilukuun suhteutettuna 1/3 - 1/2 muiden Pohjoismaiden määristä, jotka nekin ovat Länsi-Eurooppalaisessa mittapuussa pienemmästä päästä. Ja kun vihamielisten valtioiden tiedustelutoiminnan ollessa Kylmän Sodan huippujen tasolla ja ylikin, ei todellakaan ole resursseja seurata suomalaisia vaikka siihen olisi lupakin. Kun pelkästään Cinian merikaapelin siirtokyky on 144 Teraa sekunnissa, ja rajat ylittäviä kaapeleita on kymmeniä, tiedusteluviranomaisilla on todellakin halu tehdä vain erittäin kohdennettua keräystä laillisista kohteista.

"Sääntely ei kuitenkaan mitenkään rajaa sitä, kuinka suuresta osasta viestintäverkkoa voi olla kysymys." Kyseinen lause osoittaa että valiokunta ei ymmärrä verkkorakenteita. Internet ei ole mikään kirjahylly missä siviilit ovat yhdessä hyllyssä ja valtiolliset toimijat toisessa. Tai missä tiedustelun keskittäminen yhteen "hyllyyn" suojaisi ettei siviilien tiedot päädy tiedusteluviranomaisille. Verkkorakenteen muuttuvat jatkuvasti ja esim ihmisten sähköpostit kiertävät hyvinkin erikoisia reittejä. Tärkeintä on tiedustelun kohdentaminen hakuehdoilla oikeisiin kohteisiin, ja ne hakuehdot hyväksyy käräjäoikeus joka on tehtävään erityisesti koulutettu.
 
Ensin pieni avautuminen:
Täytyy kyllä olla aika vainoharhainen että tuostakin löytää jonkin virkamiesten salaliiton. Tämä sinun arvostelusi on tyypillistä sellaisen ihmisen arvostelua joka ei ole ollut mukana niissä lukuisissa eduskunnan valiokuntien todistamisissa missä lain toteutusta ja haasteita on käyty läpi monelta eri kantilta. Saati sitten ollut millään tavalla mukana tekemässä tietoliikennetiedustelun valmistelua ja esittelyä käräjäoikeudelle päätettäväksi. Sinä annat vapaaehtoisesti kaikki tietosi Googlen, Amazonin, Microsoftin, Twitterin, Instagramin ja monen muun firman käyttöön, myytäväksi eteenpäin kaupallisiin tarkoituksiin tai luovutettavaksi tiedusteluviranomaisille, mutta et lähtökohtaisesti luota suomalaisiin turvallisuusviranomaisiin, koska he ilmeisesti uhkaavat vapauksiasi enemmän kuin esim GRU, SVR tai MSS. Ja minkäänlaista todistelua virkamiesten salaliitosta ei ole esittää, poislukien vähintäänkin kyseenalainen tulkinta perustuslakivaliokunnan lausunnosta. Ajattelumalli joka minulle ei aukea.

Sitten vähän selvitystä:
Anyway, monimutkaisessa lainvalmistelussa on monia vaiheita ja eri luonnoksia säädetään ja sanamuotoja selvennetään tarpeen mukaan. Aika harvoin laki, varsinkaan uraa uurtava laaja laki, menee kerrasta läpi. Sen takia valiokuntakäsittelyt ovat olemassa, että asiaa tarkastellaan monelta eri kantilta ja tarvittaessa säädetään. Tuo lisäys "yleisen ja kohdentamattoman tietoliikenteen seurannan kieltämisestä" on vain lause, joka on lisätty rauhoittamaan ihmisiä joille tietoliikenteen seurannan käytännöt eivät aukea. Sotilastiedusteluviranomaisille on laissa määrätty kohteet ja ne ovat ulkomaisia valtiollisia kohteita. Käräjäoikeus ei lähtökohtaisesti olisi antanut keräyslupaa sen ulkopuolelle vaikka tuo lause olisi jäänyt lakiin laittamatta. Suomen kansalainen pääsee tiedusteluviranomaisten seurantaan vain jos alkaa tekemään laittomia töitä ulkomaisille tiedusteluviranomaisille tai ryhtyy terroristiksi. Muuten saa riehua ihan rauhassa.

Monet tietoliikennetiedustelun vastustajat yliarvioivat mielenkiintonsa turvallisuusviranmaisten kannalta todella pahasti. Suomessa on poliisi- ja tiedusteluviranomaisia väkilukuun suhteutettuna 1/3 - 1/2 muiden Pohjoismaiden määristä, jotka nekin ovat Länsi-Eurooppalaisessa mittapuussa pienemmästä päästä. Ja kun vihamielisten valtioiden tiedustelutoiminnan ollessa Kylmän Sodan huippujen tasolla ja ylikin, ei todellakaan ole resursseja seurata suomalaisia vaikka siihen olisi lupakin. Kun pelkästään Cinian merikaapelin siirtokyky on 144 Teraa sekunnissa, ja rajat ylittäviä kaapeleita on kymmeniä, tiedusteluviranomaisilla on todellakin halu tehdä vain erittäin kohdennettua keräystä laillisista kohteista.

"Sääntely ei kuitenkaan mitenkään rajaa sitä, kuinka suuresta osasta viestintäverkkoa voi olla kysymys." Kyseinen lause osoittaa että valiokunta ei ymmärrä verkkorakenteita. Internet ei ole mikään kirjahylly missä siviilit ovat yhdessä hyllyssä ja valtiolliset toimijat toisessa. Tai missä tiedustelun keskittäminen yhteen "hyllyyn" suojaisi ettei siviilien tiedot päädy tiedusteluviranomaisille. Verkkorakenteen muuttuvat jatkuvasti ja esim ihmisten sähköpostit kiertävät hyvinkin erikoisia reittejä. Tärkeintä on tiedustelun kohdentaminen hakuehdoilla oikeisiin kohteisiin, ja ne hakuehdot hyväksyy käräjäoikeus joka on tehtävään erityisesti koulutettu.
Eli haluat puhua asian sijasta henkilöstä josta et tiedä mitään? Näin kai se on, koska lainaamasi viestin sisältöön et ota mitään kantaa. Mikä muuten ei kauheasti yllätä. Älä sitten ihmettele jos nyt saat hiukan kritiikkiä itsekkin.

Eli minä en ymmärrä mitään eikä perustuslakivaliokunta ymmärtänyt mitään?

Mutta Google, Amazon ja kaapelin välityskyky:ROFLMAO:????

Ja mitään et halunnut sanoa vastauksestani ja esittämästäni materiaalista itse esittämääsi kysymykseen?

Harvoin joku tekee yhtä selkeästi tiettäväksi ymmärtämättömyytensä sekä perustuslaista, perusoikeuksista ja it-tekniikasta samassa kohtuullisen lyhyessä postauksessa kuin sinä.

Mutta on tässä positiivinenkin puolensa. Tekniikan ihmiset ainakin saavat hyvät naurut kuvitelmistasi joskin negatiivisena puolena on se, että aidot perusoikeusihmiset repisivät hiuksensa tuollaisen ymmärtämättömyyden edessä.
 
Eli haluat puhua asian sijasta henkilöstä josta et tiedä mitään? Näin kai se on, koska lainaamasi viestin sisältöön et ota mitään kantaa. Mikä muuten ei kauheasti yllätä. Älä sitten ihmettele jos nyt saat hiukan kritiikkiä itsekkin.

Eli minä en ymmärrä mitään eikä perustuslakivaliokunta ymmärtänyt mitään?

Mutta Google, Amazon ja kaapelin välityskyky:ROFLMAO:????

Ja mitään et halunnut sanoa vastauksestani ja esittämästäni materiaalista itse esittämääsi kysymykseen?

Harvoin joku tekee yhtä selkeästi tiettäväksi ymmärtämättömyytensä sekä perustuslaista, perusoikeuksista ja it-tekniikasta samassa kohtuullisen lyhyessä postauksessa kuin sinä.

Mutta on tässä positiivinenkin puolensa. Tekniikan ihmiset ainakin saavat hyvät naurut kuvitelmistasi joskin negatiivisena puolena on se, että aidot perusoikeusihmiset repisivät hiuksensa tuollaisen ymmärtämättömyyden edessä.
Kovasti vakuutat ymmärtäväsi kaikesta kauheasti. En vain löydä yhtään lausetta missä konkreettisesti osoittaisit jonkin selkeän virheen meikäläisen tekstissä. Yleensä tuollaisen vuodatuksen takana on tarve peittää oma asiantuntemattomuus. Nauruemojeja voit ihan rauhassa laittaa niin monta kuin haluat, tosiasia kuitenkin on että it-jättien toiminta uhkaa enemmän yksilön suojaa kuin suomalaiset turvallisuusviranomaiset.

Presidenttiä lainaten:
" On sanottu, että viranomaiset virkavastuulla huolehtivat turvallisuudesta. He varmasti tekevätkin voitavansa, kukin kohdaltaan säädetyissä puitteissa. Näiden puitteiden tulee olla ajan tasalla. Meidän ei tulisi koskaan joutua tunnustamaan, että olemme olleet politiikassamme naiiveja."
 
Kovasti vakuutat ymmärtäväsi kaikesta kauheasti. En vain löydä yhtään lausetta missä konkreettisesti osoittaisit jonkin selkeän virheen meikäläisen tekstissä. Yleensä tuollaisen vuodatuksen takana on tarve peittää oma asiantuntemattomuus. Nauruemojeja voit ihan rauhassa laittaa niin monta kuin haluat, tosiasia kuitenkin on että it-jättien toiminta uhkaa enemmän yksilön suojaa kuin suomalaiset turvallisuusviranomaiset.

Presidenttiä lainaten:
" On sanottu, että viranomaiset virkavastuulla huolehtivat turvallisuudesta. He varmasti tekevätkin voitavansa, kukin kohdaltaan säädetyissä puitteissa. Näiden puitteiden tulee olla ajan tasalla. Meidän ei tulisi koskaan joutua tunnustamaan, että olemme olleet politiikassamme naiiveja."

Sinä et ole tehnyt muuta kuin esittänyt kysymyksen.

Sinä aloitit vuodattamisen jonka hyvin tiedät koska oikein itsekkin niin kirjoitit. Puhumattakaan siitä, että aloit höpöttämään alusta lähtien asiasta, mistä ei ollut puhetta. Toki sinä tyypilliseen valitettavaan tapaan unohdat omat kommenttisi saman tien.

Minä olen jo linkein ja esimerkein osoittanut argumenttini sinun kysymykseesi. Sinun vaatimuksesi oli todiste siitä, että on valehdeltu. Minä olen todisteeni esittänyt. Minun todisteenani on suomen korkeimman perustuslaillisen auktoriteetin lausunto joka syntyi lähes 30 asiantuntijalausunnon pohjalta verrattuna lain alkuperäisen suunnittelijan julkiseen lausuntoon.

Ole nyt edes yhden kerran rehellinen ja vastaa suoraan siihen, mitä minä vastasin omaan kysymykseesi. Ja jos olet taas unohtanut oman kysymyksesi, laitan sen muistin virkistykseksi tuohon alle:

"2. Osoita vaikka esimerkeillä ne PV:n "valheet". Tuollaisilla heitoilla ei ole mitään merkitystä ellei ole faktaa tueksi."

No. Jos pystyisit vastaamaan, sinä olisit vastannut jo, etkä kierrellyt asiaa koko ajan.

Ps: Minä kannatan suoraa kansanvaltaa, mutta ihmiset, jotka eivät oikeasti ymmärrä eroa yksityisen yrityksen ja valtiollisen toimijan välillä joskus saavat jopa minun kaltaisen idealistin epätoivon partaalle. Mutta rohkaisen itseäni. Aina on näitä "ei miul oo mittää salattavvaa". Mutta tosipaikan tullen yleensä loppujen lopuksi järki voittaa. Joten sinun kaltaisesi ihmiset kylläkin hidastavat kehitystä, ja joskus vievät sitä ikävästi taaksepäin, mutta eivät pysäytä sitä. Siksi meillä on nykyään ihmisoikeudet ja perustulait joita jopa joskus kunnioitetaankin. Luojan kiitos niistä.

Pss. Pakko kysyä tekninen kysymys kun aloit puhumaan runkokaapeleista. Kerroppa minulle, kauanko kestää scriinata koko kaapelin sisältö reaaliaikaisesti vaikkapa 1000 sanan sisältömäärittelyllä ja kvalitatiivisella sisältöanalyysilla? Ja oletko kuullut kertakäyttöisistä koodeista ja niiden pakkaamisesta esimerkiksi visuaalisen datan sisään fraktaalimuodossa?
 
Todellisuus on se, että n. 400 ihmistä oli operaatiossa. Reilu kymmenen kiinteistöä...
 
Sinä et ole tehnyt muuta kuin esittänyt kysymyksen.

Sinä aloitit vuodattamisen jonka hyvin tiedät koska oikein itsekkin niin kirjoitit. Puhumattakaan siitä, että aloit höpöttämään alusta lähtien asiasta, mistä ei ollut puhetta. Toki sinä tyypilliseen valitettavaan tapaan unohdat omat kommenttisi saman tien.

Minä olen jo linkein ja esimerkein osoittanut argumenttini sinun kysymykseesi. Sinun vaatimuksesi oli todiste siitä, että on valehdeltu. Minä olen todisteeni esittänyt. Minun todisteenani on suomen korkeimman perustuslaillisen auktoriteetin lausunto joka syntyi lähes 30 asiantuntijalausunnon pohjalta verrattuna lain alkuperäisen suunnittelijan julkiseen lausuntoon.

Ole nyt edes yhden kerran rehellinen ja vastaa suoraan siihen, mitä minä vastasin omaan kysymykseesi. Ja jos olet taas unohtanut oman kysymyksesi, laitan sen muistin virkistykseksi tuohon alle:

"2. Osoita vaikka esimerkeillä ne PV:n "valheet". Tuollaisilla heitoilla ei ole mitään merkitystä ellei ole faktaa tueksi."

No. Jos pystyisit vastaamaan, sinä olisit vastannut jo, etkä kierrellyt asiaa koko ajan.

Ps: Minä kannatan suoraa kansanvaltaa, mutta ihmiset, jotka eivät oikeasti ymmärrä eroa yksityisen yrityksen ja valtiollisen toimijan välillä joskus saavat jopa minun kaltaisen idealistin epätoivon partaalle. Mutta rohkaisen itseäni. Aina on näitä "ei miul oo mittää salattavvaa". Mutta tosipaikan tullen yleensä loppujen lopuksi järki voittaa. Joten sinun kaltaisesi ihmiset kylläkin hidastavat kehitystä, ja joskus vievät sitä ikävästi taaksepäin, mutta eivät pysäytä sitä. Siksi meillä on nykyään ihmisoikeudet ja perustulait joita jopa joskus kunnioitetaankin. Luojan kiitos niistä.

Pss. Pakko kysyä tekninen kysymys kun aloit puhumaan runkokaapeleista. Kerroppa minulle, kauanko kestää scriinata koko kaapelin sisältö reaaliaikaisesti vaikkapa 1000 sanan sisältömäärittelyllä ja kvalitatiivisella sisältöanalyysilla? Ja oletko kuullut kertakäyttöisistä koodeista ja niiden pakkaamisesta esimerkiksi visuaalisen datan sisään fraktaalimuodossa?
Vau. Helpottiko olo? No, en edelleenkään näe sinulta yhtään todistetta siitä, että sotilaat olisivat valehdelleet. Eikä nähnyt perustuslakivaliokuntakaan. Se halusi yhden lisälauseen, mutta yhdessäkään lausunnossa valiokunta ei syyttänyt viranomaisia valehtelusta. Ja olisiko eduskunta yksimielisesti päättänyt että tiedustelulakien voimaan saamiseksi perustuslakia muutetaan jos olisi ollut epäilyjä epärehellisyydestä? Tuskinpa. Eli olet aika yksin väitteittesi kanssa.

Ja huoli pois. Minunkaltaiseni ihmiset pitävät huolen että aikalailla häikäilemättömämmät eivät tule muuttamaan lakejamme ja viemään vapauksiamme, niin että voit edelleen ihan vapaasti olla eri mieltä viranomaisten ja eduskunnan kanssa näistä asioista. Taivaanrannan maalarit eivät pidä valtioita itsenäisinä ja ihmisiä vapaina. Toiminnan ihmiset pitävät.

Ps. Kerääminen on helppoa jos olisi loputtomat serverit mihin sitä dataa kerätä. Analysointi on vaikeampaa.
 
Vau. Helpottiko olo? No, en edelleenkään näe sinulta yhtään todistetta siitä, että sotilaat olisivat valehdelleet. Eikä nähnyt perustuslakivaliokuntakaan. Se halusi yhden lisälauseen, mutta yhdessäkään lausunnossa valiokunta ei syyttänyt viranomaisia valehtelusta. Ja olisiko eduskunta yksimielisesti päättänyt että tiedustelulakien voimaan saamiseksi perustuslakia muutetaan jos olisi ollut epäilyjä epärehellisyydestä? Tuskinpa. Eli olet aika yksin väitteittesi kanssa.

Ja huoli pois. Minunkaltaiseni ihmiset pitävät huolen että aikalailla häikäilemättömämmät eivät tule muuttamaan lakejamme ja viemään vapauksiamme, niin että voit edelleen ihan vapaasti olla eri mieltä viranomaisten ja eduskunnan kanssa näistä asioista. Taivaanrannan maalarit eivät pidä valtioita itsenäisinä ja ihmisiä vapaina. Toiminnan ihmiset pitävät.

Ps. Kerääminen on helppoa jos olisi loputtomat serverit mihin sitä dataa kerätä. Analysointi on vaikeampaa.

Uuuu. Olet vaikuttunut. Siitä onkin vuosia, kun olen nähnyt jonkun kertovan sankariteoistaan netissä. Sinunkaltaisesi ihmiset? Kerroppa kuka sinä olet? Minä olen vain nimimerkki. Mutta sinä olet ilmeisesti Suuri Tekijämies. Kerroppa ammattisi ja suuret sankaritekosi? Onko montakin raatoa taustallasi?

Sinä tämän koko väännön aloitit OT-typeryyksilläsi ja henkilökohtaisuuksillasi joten sano sinä onko olo hyvä? Ilmeisesti on, kun väännät koko ajan asioista mistä ei edes ole puhuttu. Nauti siitä, että olet täysin itse oikein yrittämällä aiheuttanut turhan riidan.

Minä en voi sille mitään, että sinä et osaa lukea/kuunnella mitä on sanottu saati että kykenisit järkevään keskusteluun. Ei ole epäselvää, että et ole lukenut lähteitäni joten turha puhua sen enempää.

Järkevillä ihmisillä on nimenomaan huoli sinunkaltaisistasi ihmisistä. Paljon toimintaa, vähän ajattelua tai nyansseja ("yksityiskohtia" selitettynä sinulle, koska sana on vaikea ignorantille). Historia on täynnä näitä ihmisiä. Joku, jos viitsii, voi listata nimiä enemmänkin, mutta esimerkiksi Stalin, Hitler ja Pol Pot puhuivat aiheesta samaan tapaan ja osittain samoilla sanoilla kuin sinä. Olet hyvässä seurassa.

Mietippäs pienessä mielessäsi: Kummat keksivät demokratian aikanaan: Toiminnan ihmiset vai Taivaanrannan Maalarit? Taisi olla niin, että sinunkaltaisesi "toiminnan ihmiset" katkoivat kauloja niiltä "taivaanrannan maalareilta" käskyjen mukaan kunnes valta kääntyi jolloin sinunkaltaisesi kääntävät kelkkansa yleensä saman tien ja hurraavat seuraavalle hallinnolle. Ordnung muss sein, eikö niin?. Taisipa olla niin, että jo muinaisessa Kreikassa "toiminnan miehet" heittivät näitä taivaanrannan maalareita piilun alle. Toki sinä et näistä mitään tiedä. Ja vaikka tietäisit, et ainakaan mitään ymmärrä. Oikeat Toiminnan Miehet ymmärtävät. Siis sellaiset, jotka toimivat syystä, ei pelkästä toiminnan ilosta.

No. Tämä on liian valtio-opillista ja filosofista ajattelua sinunkaltaisellesi "toiminnan miehelle". Parempi ampua ensin jos joku puhuu jotain, mistä tulee pää kipeäksi, eikö niin:)?

Ps. "Serverit mihin dataa kerätään"??? Juu. Jos jollain oli epäselvyyttä aikaisemmin siitä, ymmärrätkö sinä asian teknisestä puolesta mitään, niin tuo kommentti aika lailla teki selväksi sen, että et ymmärrä.
 
Uuuu. Olet vaikuttunut. Siitä onkin vuosia, kun olen nähnyt jonkun kertovan sankariteoistaan netissä. Sinunkaltaisesi ihmiset? Kerroppa kuka sinä olet? Minä olen vain nimimerkki. Mutta sinä olet ilmeisesti Suuri Tekijämies. Kerroppa ammattisi ja suuret sankaritekosi? Onko montakin raatoa taustallasi?

Sinä tämän koko väännön aloitit OT-typeryyksilläsi ja henkilökohtaisuuksillasi joten sano sinä onko olo hyvä? Ilmeisesti on, kun väännät koko ajan asioista mistä ei edes ole puhuttu. Nauti siitä, että olet täysin itse oikein yrittämällä aiheuttanut turhan riidan.

Minä en voi sille mitään, että sinä et osaa lukea/kuunnella mitä on sanottu saati että kykenisit järkevään keskusteluun. Ei ole epäselvää, että et ole lukenut lähteitäni joten turha puhua sen enempää.

Järkevillä ihmisillä on nimenomaan huoli sinunkaltaisistasi ihmisistä. Paljon toimintaa, vähän ajattelua tai nyansseja ("yksityiskohtia" selitettynä sinulle, koska sana on vaikea ignorantille). Historia on täynnä näitä ihmisiä. Joku, jos viitsii, voi listata nimiä enemmänkin, mutta esimerkiksi Stalin, Hitler ja Pol Pot puhuivat aiheesta samaan tapaan ja osittain samoilla sanoilla kuin sinä. Olet hyvässä seurassa.

Mietippäs pienessä mielessäsi: Kummat keksivät demokratian aikanaan: Toiminnan ihmiset vai Taivaanrannan Maalarit? Taisi olla niin, että sinunkaltaisesi "toiminnan ihmiset" katkoivat kauloja niiltä "taivaanrannan maalareilta" käskyjen mukaan kunnes valta kääntyi jolloin sinunkaltaisesi kääntävät kelkkansa yleensä saman tien ja hurraavat seuraavalle hallinnolle. Ordnung muss sein, eikö niin?. Taisipa olla niin, että jo muinaisessa Kreikassa "toiminnan miehet" heittivät näitä taivaanrannan maalareita piilun alle. Toki sinä et näistä mitään tiedä. Ja vaikka tietäisit, et ainakaan mitään ymmärrä. Oikeat Toiminnan Miehet ymmärtävät. Siis sellaiset, jotka toimivat syystä, ei pelkästä toiminnan ilosta.

No. Tämä on liian valtio-opillista ja filosofista ajattelua sinunkaltaisellesi "toiminnan miehelle". Parempi ampua ensin jos joku puhuu jotain, mistä tulee pää kipeäksi, eikö niin:)?

Ps. "Serverit mihin dataa kerätään"??? Juu. Jos jollain oli epäselvyyttä aikaisemmin siitä, ymmärrätkö sinä asian teknisestä puolesta mitään, niin tuo kommentti aika lailla teki selväksi sen, että et ymmärrä.
Edelleen vaikuttava vuodatus jossa ei ole yhtään faktaa tukemaan niitä väitteitäsi viranomaisten valehtelusta. Eikä mitään kommenttia siihen että perustuslakivaliokunta ja eduskunta eivät näe mitään ongelmaa, vain sinä tunnut sellaisen tunnistavan.

Nimimerkkien hyvä puoli on siinä, että voi puhua asioista vapaammin kuin tunnistettuna virkamiehenä. En tainnut väittää olevani joku suuri tekijämies, mutta on tässä nyt sanavapauttamme ja demokraattista järjestelmäämme tullut ihan viran puolesta suojeltua useampi vuosikymmen. Ja uskaltaisin väittää että meikäläisen vaatimattomilla ponnisteluilla on ollut suurempi merkitys kansalliselle turvallisuudelle kuin sinun valheiden ja solvausten jakamisella tälläkin palstalla.

Aika alamittaista ja alhaista kaltaiseltasi ihmiskunnan pelastajalta ja suurelta ajattelijalta verrata toista Hitleriin ja PolPotiin siinä vaiheessa kun oma väittelykyky osoittautuu puutteelliseksi. Ilmeisesti tuo yksin jääminen mielipiteittesi kanssa iski pahasti. Olisi silti mielenkiintoista nähdä ne kohdat, joissa olen ollut samaa mieltä luettelemiesi hirmuhallitsijoiden kanssa. Jos sellaista ei ole osoittaa, olet vain tyhjänpäiväinen solvaaja joka ei osaa argumentoida.

Taivaarannan maalarit saattoivat keksiä demokratian, mutta toiminnan miehet ovat sen pitäneet hengissä. Ei kauhean montaa Taivaanrannan maalaria taidettu nähdä Mannerheim-linjalla tai Kollaalla.

Ps. Voihan tuolta netistä googlettaa minkälaisia vaikuttavia termejä tahansa, ei se merkitse että tekniikasta mitään tietää. Eipä tuo sinun"kaapelin sisältö" oikein hyvin kuvaa tietoverkoissa liikkuvaa dataa tai edes niitä tiedonsiirtoverkkoja ja verkkorakenteita missä data Suomen rajojen ylitse kulkee. Enkä todellakaan ole mikään tietotekniikan asiantuntija. Voit itse olla sellainen. Ehkä. Mutta ero on siinä, että minä olen käytännössä ollut tekemisessä tietoliikennetiedustelun kanssa, sinä et.
 

Silmiin pisti kohta: − Useiden vuosien ajan venäläiset ostivat kiinteistöjä Suomen saaristosta strategisten vesiväylien läheltä. Vuonna 2018 Suomen viranomaiset puuttuivat tähän laajalla rintamalla, Kristersson ja Jonson kirjoittavat viitaten Airiston Helmeen ja sen omistamiin kiinteistöihin tehtyyn tutkintaan.

Eli ruotsalaistenkin mielestä kyseessä oli isku venäläiseen sotilastoimintaan, eikä niinkään rikollisuuteen. Näin luen rivien välistä.
 
Back
Top