Maahanmuutto ja sen vaikutukset Ruotsissa: uutiset ja keskustelu

Rajajääkäri

Kenraali
Lahjoittaja
LOTRAAVAT SOTAPAKOLAISET LAITTOIVAT UIMAHALLIN KATASTROFIN PARTAALLE. https://paavotajukangas.com/2017/03/02/47174/

Henkilökunta oli shokissa ja pukuhuoneissa märiseviä lapsia ja naisia.

Tiistaina sama homma. Tunnetuimmat uusruotsalaiset lotraajat yritettiin pitää maanantain jälkeen porttikiellossa, mutta sisään pääsi kuitenkin kourallinen vesipetoja, jotka aloittivat saman metakan kuin aiemminkin: altaaseen kustiin ja paskottiin, kiukaille kustiin, paikkoja rikottiin ja naisten osastolle mentiin esittelemään kikkeleitä.
 

miheikki

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
http://beta.oikeamedia.com/o1-5821
Ruotsalainen viranomaisraportti: Muslimiveljeskunta uhkaa Ruotsin yhteiskuntarauhaa
Muslimiveljeskunta pyrkii estämään assimilaatiota eurooppalaiseen yhteiskuntaan muodostamalla islamilaisia rinnakkaisyhteiskuntia Eurooppaan

Mehmet Kaplan. Kuva: Wikimedia, Joakim Berndes
ULKOMAAT
Ruotsin puolustusministeriön alaisuudessa toimiva virasto Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, jonka tehtävä on varautua yhteiskunnallisia kriisejä vastaan ja suojautua niiltä, on julkaissut raportin Ruotsissa toimivasta Muslimiveljeskunnasta. Raportin ovat tehneet tohtori Magnus Norell, dosentti Aje Carlbom ja filosofian kandidaatti Pierre Durrani.

Muslimska brödraskapet i Sverige -niminen raportti

kuvailee järjestön islamistista ideologiaa totalitaariseksi ja pitää sitä Euroopassa esiintyvän islamismin tärkeimpänä toimijana ja innoittajana. Muslimiveljeskunta on luokiteltu useassa maassa terrorijärjestöksi.

Raportin koonneiden tutkijoiden mukaan Euroopassa ja eritoten Ruotsissa on pidempään vallinnut vastahakoisuutta tutkia islamismin eli poliittisen islamin vankkaa asemaa muslimiyhteisöjen keskuudessa. Toisaalta veljeskuntaa on myös kritisoitu laajalti sen länsivastaisuudesta, kaksinaamaisesta esiintymisestä julkisuudessa ja sen arvoista, mitä tulee demokratiaan, yksilönvapauksiin ja niin edelleen.

Ruotsalaisen raportin mukaan Muslimiveljeskunta juurtui Eurooppaan toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä ja Ruotsiin sen ideologia saapui 1970- ja 80-luvuilla maahanmuuttajien mukana. 1990-luvulla perustettu Ruotsin islamilainen liitto (Islamiska Förbundet i Sverige, IFIS) kokosi eri puolilla Ruotsia toimivat Muslimiveljeskuntaan kytköksissä olevat järjestöt. Alkujaan järjestössä keskityttiin entisten kotimaiden politiikkaan mutta muslimiväestön kasvaessa Euroopassa alettiin toimintaa kohdistaa myös Euroopan muslimeihin. Ruotsissa toimiva Muslimiveljeskunta on myös vastannut uusien osastojen perustamisesta Suomeen ja Norjaan.

Raportissa käydään läpi Muslimiveljeskunnan rakennetta, toimintatapoja ja tavoitteita. He ovat perustaneet useita erilaisia järjestöjä ja yhteisöjä rahoittaakseen toimintaansa ja verkostoituakseen eri puolille ruotsalaista yhteiskuntaa. Järjestö toimii enemmän tai vähemmän suurelta yleisöltä piilotettuna verkostona eivätkä sen edustajat yleensä tunnusta omaa uskonnollis-poliittista sitoutuneisuuttaan, mikä juontanee juurensa järjestön laittomaan statukseen lähtömaissa.

Raportin mukaan Muslimiveljeskunta on saavuttanut laajalla järjestötoiminnallaan ja verkostoitumisellaan määräävän aseman Ruotsin muslimien kansalaisyhteiskunnassa ja sen eri osastojen ja järjestöjen toimintaa tuetaan valtion toimesta. Raportissa todetaan, että samankaltaista kehitystä ilmenee myös muissa eurooppalaisissa maissa mutta Ruotsissa se on pisimmällä. Seurauksena tästä kehityksestä Muslimiveljeskunnan islamintulkinta on hallitsevassa asemassa muihin tulkintoihin nähden.

Koska Länsi-Eurooppa on maallinen ja suurimmaksi osaksi ei-islamilainen joutuu Muslimiveljeskunta toimimaan eri tavalla kuin muslimimaissa. Järjestö pyrkii toimimaan portinvartijana eurooppalaisten muslimiyhteisöjen ja valtavirtayhteiskunnan välillä ja se haluaa toimia muslimiyhteisöjen puhemiehenä poliittisen eliitin suuntaan. Järjestö pyrkii myös toimimaan puoluepolitiikassa eduskuntapuolueiden osana. Yhtenä esimerkkinä mainitaan ruotsalainen muslimipoliitikko Mehmet Kaplan, josta Ruotsin suurimman Muslimiveljeskunnan moskeijan imaami Mahmoud Khalfi sanoi, että hänen uransa kautta islamistit tekivät läpimurron Ruotsissa.

Veljeskunnan poliittiseen retoriikkaan kuuluu keskeisenä osana valtavirtayhteiskunnan syyttäminen islamofobiasta ja islamofobian esittäminen muslimien keskeisenä ongelmana. Tämä ongelmanasettelu on sysännyt vastuun integraatio-ongelmista täysin valtavirtayhteiskunnan kontolle ja tehnyt kaikista muslimeista asetelman pysyviä uhreja. Raportti toteaa myös, että “monikulttuurinen” vasemmisto ja ympäristöpuolue ovat vuosien ajan tukeneet veljeskuntaa ajamalla samaa islamofobian käsitettä samalla kun he ovat hiljaa Ruotsissa esiintyvästä islamismista.

Monikulttuurisen yhteiskunnan retoriikka on palvellut Muslimiveljeskunnan tavoitteita laajemminkin raportin mukaan. Koska veljeskunta ei voi toimia avoimen islamistisena poliittisena liikkeenä maallistuneessa Euroopassa on sen täytynyt tukeutua “moniarvoisen yhteiskunnan” retoriikkaan. Raportin mukaan monikulttuurinen arvomaailma on Muslimiveljeskunnalle ideologinen “opportunity structure”, johon se voi kytkeä oman poliittisen projektinsa. Se on pystynyt ajamaan islamilaisia ja islamistisia tavoitteita, jotka muuten näyttäytyisivät nykyisille länsimaisille arvoille täysin vastakkaisina, asettamalla ne monikulttuurisuuden ja moniarvoisuuden poliittiseen kontekstiin.

Yksi Muslimiveljeskunnan keskeisistä tavoitteista on yhdenmukaistaa islamilaista identiteettiä Euroopassa, yhdistää Euroopan muslimit sen taakse ja toimia heidän edustajinaan. Muslimiveljeskunta pyrkii estämään muslimien kulttuurista assimilaatiota eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja tähän se pyrkii muodostamalla islamilaisia rinnakkaisyhteiskuntia eurooppalaisiin maihin. Tässä kehityksessä ovat islamilaiset koulut keskeisessä asemassa, jonka kautta järjestö toivoo pääsevänsä vaikuttamaan nuoriin muslimeihin ja muokkaamaan heidän arvomaailmaansa tavalla, joka nähdään raportissa vahvasti ristiriidassa ruotsalaisen yhteiskunnan arvojen kanssa.

Raportti toteaa lopuksi, että tavoite rinnakkaisyhteiskuntien perustamiseen on hyvässä vauhdissa ja että se on onnistunut tässä käyttämällä integraation ja moniarvoisuuden poliittista retoriikkaa. Raportissa pidetään todennäköisenä, että Muslimiveljeskunnan ja sen sidosryhmien islamistinen projekti muodostaa merkittävän haasteen Ruotsin yhteiskunnalliselle yhtenäisyydelle. Muslimiveljeskunnan toiminta yhteiskunnan islamisoimiseksi tulee luultavasti aiheuttamaan merkittäviä poliittisia ja yhteiskunnallisia jännitteitä Ruotsissa, raportissa todetaan.

 
"... yrkii muodostamalla islamilaisia rinnakkaisyhteiskuntia eurooppalaisiin maihin. ..vahvasti ristiriidassa ruotsalaisen yhteiskunnan arvojen kanssa.... tavoite rinnakkaisyhteiskuntien perustamiseen on hyvässä vauhdissa ja että se on onnistunut tässä käyttämällä integraation ja moniarvoisuuden poliittista retoriikkaa. "
Mitenkäs se sisäministeriön Päivi Nerg sanoikaan? Haaveilevansa monikulttuurisesta yhteiskunnasta?
 

YliKoo

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
#Eimullamuuta :confused:

Saksa varoittaa terrori-iskun uhasta Tukholmassa

Saksan ulkoministeriö varoittaa terrori-iskun uhasta kirkollisina juhlapyhinä ja suurten tapahtumien yhteydessä. (KUVA: Seppo Solmela)

Julkaistu: 4.3. 15:22 , Päivitetty: 4.3. 16:05


TERRORISMI
Saksan ulkoministeriö julkisti varoituksen kohonneesta terrori-iskun uhasta Ruotsissa.
Ulkoministeriö kehottaa Tukholmaan matkustavia olemaan varuillaan sekä välttämään julkisia liikennevälineitä, isoja kansanjoukkoja ja ylipäänsä seuraamaan tarkoin Ruotsin turvallisuusviranomaisten ohjeistuksia.

Saksan mukaan Ruotsissa on ollut kohonnut terrorismiuhka jo maaliskuusta 2016 lähtien. Keskiviikkona Saksan ulkoministeriö tarkensi varoitustaan.

– Etenkin kirkollisina juhlapyhinä sekä suurten tapahtumien yhteydessä, kuten konserteissa tai festivaaleilla on syytä olla erityisen varuillaan ja valppaana, ulkoministeriö varoittaa Ruotsiin matkustavia.

Saksa muistuttaa myös, että pakolaisvyöryn vuoksi Ruotsissa on poikkeuksellisesti käytössä rajatarkastukset, minkä vuoksi matkustajilla on oltava mukanaan henkilöpaperit. Rajatarkistusten varoitetaan aiheuttavan matkustajille mahdollisia myöhästymisiä ja jonotusta.
Timo Myllyniemi
http://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005113856.html
 

hansai

Ylipäällikkö
Hbl:llä ihmettelee yllä olevaa uutista..

Tyskland varnar för förhöjt terrorhot i Sverige

Finlands Utrikesministerium uppmanar Sverigeresenärer att iaktta sedvanlig försiktighet. Utrikesmisteriet vet inte varför dess tyska motsvarighet varnar för förhöjt terrorhot i Sverige.

Enligt det tyska utrikesministeriet lönar det sig att undvika kollektivtrafikmedel och folkmassor i Stockholm, samt noggrant följa med direktiv från myndigheterna.

Enligt Tyskland har risken för terrorattentat i Sverige varit förhöjd sedan mars 2016. Nu preciserades varningen.

Chefen för Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden, Juha Savolainen, säger att riskerna under resor till Sverige i första hand är kopplade till trafik och vanlig brottslighet.

Savolainen konstaterar att terrorhotet på många håll i Europa är högre än tidigare. Han betonar ändå att riskerna under resor oftast orsakas av något annat än terrorism.

I många av Utrikesministeriets landspecifika resemeddelanden nämns att risken för terrorattacker inte kan uteslutas.

– Men attackerna är exceptionella och slumpmässiga händelser, säger Savolainen.

 Vi skulle nog inte börja rekommendera resenärer att till exempel undvika folkmassor i andra än högriskländer.

Högriskländer är bland annat länder där det råder krigstillstånd.

Tidningen Ilta-Sanomat var först ut med nyheten i Finland.
https://www.hbl.fi/artikel/tyskland-varnar-for-forhojt-terrorhot-i-sverige/
 

StepanRudanskij

Eversti
Lahjoittaja
"Högriskländer är bland annat länder där det råder krigstillstånd."

Det passar ju kanon!
 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4276942/Swedish-town-migrants-laugh-laws-despise.html
This is what multiculturalism looks like in 21st-century Sweden.
I am stunned the moral bar has never fallen so low.
Still no one dares address the sharp rise in violent crime —
stabbings, grenade attacks, automatic-weapon fire, violent rapes,
the sorts of crime which terrorise communities.

Except one, Peter Springare
http://www.dailymail.co.uk/news/art...PKINS-reports-Scandi-lib-paradise-Sweden.html
Sweden, the Scandi-lib paradise where terrified women have vanished
from the streets and a conspiracy of silence and self-censorship on immigration buries the truth
Country Where the public broadcaster wants me to accept a hand grenade in a bin is normal.
"Maa jossa paikallinen YLE haluaa minun hyväksyvän että käsikranaatti roskiksessa on normaalia"
 

hansai

Ylipäällikkö
Venäläiset "toimittajat" yrittäneet järjestää actionia Rinkebyssä..

https://mobile.twitter.com/akihheikkinen/status/838715922034601985

https://mobile.twitter.com/JSpangberg

Tanskalainen juttu, alla google dk-uk

http://www.radio24syv.dk/udvalgte-n...le-betale-unge-i-rinkeby-for-at-lave-ballade/400 kroner to do some "action" in front of the camera. That was the offer allegedly from a Russian television crew to a group of young people in the suburbs of Stockholm, Rinkeby. It says two of them independently to Radio24syv."They came to us and told us they would see some action. They would bribe us with 400 Swedish crowns each, "said Mohammed, who wishes to remain anonymous, to Radio24syv.Radio24syv is aware of his real identity.

Mohammed says that the two men introduced themselves as Russian journalists, and that he could hear them talking something that sounded like Russian together. But he do not know which television station they were from."While we were talking with them, the police came over to us. We would not do any of that. But when the police came, they said Russian journalists that it was us who had said that we would show them some action for 400 kronor each, "says Mohammed to Radio24syv.

It has not been possible to get a comment from the Swedish police.Rinkeby has recently been the subject of much attention. First criticized US President, Donald Trump, the Swedish refugee policy with reference to a documentary about Rinkeby, home to many citizens of other ethnic backgrounds. Shortly after war broke out riots in Rinkeby, where cars were torched and stones were thrown at police.According to Flemming Splidsboel who is senior researcher at the Danish Institute for International Studies, is "very, very interesting." He believes that Russia has an interest in influencing the debate on refugees and asylum seekers in Sweden:"One could imagine that the Russian government wanted to influence the political debate in Sweden, so they may favor certain political parties in Sweden, which has a more positive view of Russia - and which therefore like to look favored by an upcoming election, "says Flemming Splidsboel to Radio24syv.The episode reminds him of the tools that Russia made use of during Soviet times. Terms which Flemming Splidsboel call "active measures.""We have recent examples in Sweden, where Russia has tried to influence mood through false letters, which seeks to give the Swedish public an impression of some events that actually took place, or by making some connections between Swedish politicians and some arms dealers, "he Radio24syv
Melkoisia neropatteja...40€ actionia..:facepalm:
 

hansai

Ylipäällikkö
Ryska reportteri tarjoaa Mohammedille ja hänen kaverilleen 40€/per naama "säpinän" aikaansaamiseksi Rinkebyssä..

Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta?

1t
Janne Riiheläinen‏ @veitera
Päivää Trumpin Ruotsi-puheiden jälkeen yritti venäläinen tv-ryhmä ostaa "säpinää" rinkebyläisiltä nuorilta. #turpo
Reportage i ryska NTV

Mohammed, som vill vara anonym, berättar att han inte vet vilken tv-kanal ryssarna kom ifrån, men några ryska medier har rapporterat från svenska förorter den senaste tiden, bland annat tv-kanalen NTV.

I reportaget från NTV, där SD:s gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson medverkar, får tittarna bland annat veta att migrationen har ”gått alldeles för långt”. Polisen Peter Springare och den högerextrema organisationen ”Soldiers of Odin” framställs som hjältar i inslaget. Vidare rapporterar man att även den amerikanska presidenten Donald Trump ses som en stor hjälte av många svenskar.

Polisen i Västerort har hört talas om händelsen med ryssarna.

Men vi kan inte bekräfta att det faktiskt har hänt, säger Mats Eriksson, pressansvarig på Stockholmspolisen, till Aftonbladet.

Rinkeby har den senaste tiden uppmärksammats ordentligt. Först kritiserade USA:s president Donald Trump den svenska flyktingpolitiken och hänvisade till en dokumentär om Stockholmsförorten.
Liknande under Sovjettiden

Kort efter det utbröt det oroligheter i Rinkeby med bilbränder och stenkastning mot polis.

Den amerikanska frilansjournalisten Tim Pool var också i Rinkeby och målade upp en bild av att området var mycket oroligt.

– Maskerade män skrek efter oss, sa han till SVT nyheter.

Mats Eriksson på Stockholmspolisen säger att Tim Pools bild av Rinkeby var kraftigt överdriven.

Han var ganska provokativ när han var där och ville skapa sin bild, säger Eriksson.

Rysslandsexperten Jan Leijonhielm, tidigare chef för Rysslandsstudierna på Försvarets forskningsanstalt FOI, är inte förvånad.

Han säger att medierna ofta förde fram liknande rapporter under Sovjettiden.

– Man fick ofta den här bilden i propagandan i Sovjetunionen. Alltså att det var ordning och reda på hemmaplan medan det var rörigt och farligt i väst.
”Smutskastning och förlöjliganden”

– Sverige har tidigare spelat en mer positiv roll i rysk media men på senare tid är det ofta smutskastning och förlöjliganden. Man målar ofta upp bilden av en russofobisk, paranoid stat, säger Jan Leijonhielm.

Mikael Tofvesson, chef på enheten för omvärld och beredskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, håller med.

– Vi ser ett mönster där det finns ett negativt narrativ om Sverige, säger han.

Tofvesson menar att rapporteringen kan få negativa konsekvenser.

– Dels kanske ingen vill komma hit och dels påverkar det utrikespolitiken. Man försvagar handlingsfriheten genom att ifrågasätta, säger han.
NTV: ”Återkom i morgon”

Aftonbladet når Mikhail Vyshnikov, redaktör på NTV, för att ställa frågor om deras reportage från Rinkeby.

Redaktören vill inte diskutera innehållet när det står klart för honom vilket inslag det handlar om.

– Du får återkomma imorgon så ska jag ge dig numret till en ansvarig utgivare, så kan du framföra alla klagomål direkt till honom, säger Vyshnikov till Aftonbladet.
http://www.aftonbladet.se/a/g2p85
 
Viimeksi muokattu:
"Ruotsiin matkustaminen ei ole vaarallista", kirjoittaa Saksan ulkoministeriö.

Itse asiassa Saksan ulkoministeriö on alentanut Ruotsin vaarallisuusluokitusta matkustajille jo vuosi sitten.


Hyvin tuo homma toimii. Kun vaihtoehtoisia faktoja heitellään ilmaan, niin kohta kukaan ei usko ketään ja maailma on yhtä Venäjää :D

Mielenkiintoisinta tässä on kuitenkin se että perinteinen media tarttuu jatkuvasti syöttiin, kun ei siellä nykyään kukaan tarkista mitään...ei ainakaan faktoja.

Populisteilla on helpot päivät, kun voivat käyttää hyödykseen mediaa, jota jaksavat kuitenkin haukkua ja arvostella päivästä päivään ja vuodesta toiseen, kun kaikki sopulit on ilmiselviä viherpunasuvakkimokuttajahippejä...pahan puolella hyvää vastaan.
 
Viimeksi muokattu:

miheikki

Ylipäällikkö
Lahjoittaja

Fremen

Ylipäällikkö
Oliskos tää jo täällä jollain kielellä... foorumi kansainvälistyy niin hurjaa vauhtia ettei tällänen kesähessu tahdo pysyä perässä :).

The Muslim Brotherhood is creating a 'parallel social structure' in Sweden, aided by 'political elites' making it impossible to criticise Islam, government report admits
  • Muslim Brotherhood aims to organise Muslims politically across the globe
  • Publication of damning document about the group has sparked a row in Sweden
  • The report was commissioned by Sweden's Civil Contingencies Agency (MSB)
By Hannah Al-Othman For MailOline

PUBLISHED: 13:43 GMT, 7 March 2017 | UPDATED: 13:47 GMT, 7 March 2017
+4
The Muslim Brotherhood is working to increase the number of practising Muslims in Sweden, a report claims

The Muslim Brotherhood is creating a 'parallel social structure' in Sweden with the help of 'political elites' who foster a culture of silence, a damning government report has found.

The document claims that the Brotherhood is building a 'parallel society' within the Scandinavian country, which can help the Islamist group to achieve its ends.

Founded in 1826, the Muslim Brotherhood aims to organise Muslims politically in order to create a global, Sunni Islamic Caliphate.

The group is arguably the largest Islamist organisation in the world and has in the past been linked to mainstream Islamic institutions, including to the Muslim Council of Britain.

The organisation has been accused of fostering links to militants and is classed as a terrorist organisation by the governments of Bahrain, Egypt, Russia, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.

The research focused on Muslim Brotherhood members both in Egypt and in Europe.

Publication of the damning document about the group has sparked a row in Sweden, with critics labelling the report 'conspiratorial' and claiming it misrepresents Islam.
+4
A group of Muslims walk the Imam Hussein Memorial March in Malmo, Sweden

The report, which was published on Friday, was commissioned by Sweden's Civil Contingencies Agency (MSB), which is part of the country's Ministry of Defence.

The paper's authors claim the Brotherhood is working to increase the number of practising Muslims in Sweden, which they say encourages tension with the secular society and puts community cohesion in jeopardy.

The authors also claim the organisation is targeting political parties, NGOs, academic institutions and other civil society organisations.
'Islamists aim to build a parallel social structure competing with the rest of the Swedish society the values of its citizens. In this sense, MB's activists pose a long-term challenge in terms of the country's social cohesion', the report says.

The document, edited by Magnus Norell, claims that as migration to the country increases, so the problems will intensify.

'Migration from Africa and the Middle East is likely to continue in coming years, both in form of relatives and refugees', it says.
+4
Jordanian Muslim Brotherhood supporters attend a protest in the country's capital Amman

'Given that MB's goal is to increase the number of practising Muslims in Swedish or European territory, there is a great likelihood that a 'tug of war' will occur between the majority community and the Islamic community with the MB's encouragement.'

The report further claims that those who criticise the group run the risk of being branded racist or Islamophobic.

However, the publication has been heavily criticised, with a group of 22 academics and religious experts questioning the methodology of the research.
+4
The organisation has been accused of fostering links to militants and is classed as a terrorist organisation in Bahrain, Egypt, Russia, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates

In a blog post they said the suggestion that criticism in Islam was difficult in Sweden is 'almost conspiratorial', and said past research had refuted the idea that the Brotherhood was building a parallel society.

The blog post, which has academics at some of Sweden's top universities among its authors, read: 'The [report's] authors seem to conclude that Swedish Islam is a homogeneous phenomenon and that Swedish Muslims are led by the Muslim Brotherhood.

'It is a conclusion that goes against the overall research, which rather points towards the Muslim community being diverse and there being competition between Muslim groups.'

In response the report's editor, Magnus Norell, hit back at critics, telling public service broadcaster SVT: 'Had they smoked something before they read it?

'You just need to read the report. If someone doesn't accept this, there's not much I can do about it. It's proven.'


www.dailymail.co.uk/news/article-4289770/Muslim-Brotherhood-creating-parallel-society-Sweden.html#ixzz4afMzsmWg