Millä termillä puhua pakolaisista?

Maahantunkeutuja on minusta hyvä termi.
 
Yritin löytää sopivan liinan tätä havaintoani varten, ettei tulisi kammoamaani banskua ot:n viljelystä. Koitan siis täällä.

Kun tämä ulkomaalaistulva aiheuttaa moninaisia ongelmia ja niiden peittely yritykset meinaa räjäyttää otsasuonet varsinkin kun ongelmia loiventavat henkilöt keskittyvät lähinnä vastanegaatioihin, lienee paikallaan kertoa jotain positiivista.

Täällä "susirajalla" metsässä ulkoillessa törmäsin thaimaalaiseen puolukka-plotuunaan. Hyväntuulinen porukka tervehti kohteliaasti ja jatkoi puuhissaan. Itse menin ulkoiluttamaan raivaussahaa etäämmälle. Kuten tapana on täälläpäin ollut, jätetään kalusto kiven kupeeseen jos raivaus homma jatkuu seuraavana päivänä. Niin tein nytkin. Palasin savotalle kuitenkin vasta parin päivän kuluttua ja huomasin että puolukka thaikut oli pitäneet leiriään juuri sen kivenkupeessa jota vasten olin jättänyt tonnin Stihlin, bensajerryn, radiokuulosuojaimet, ym varusteet. Noin keskimäärin voisin sanoa, että porukka joka liikkuu kuomullisen peräkärryn kanssa metsäteitä ja löytää jonkun tämmöistä maastoon jättäneen, on melkeinpä velvoitettu heittämään ne kyytiin. Vaan ylläripylläri. Siellä olivat koskemattomina poikien nuotion vieressä. Huonosti ovat kotoutuneet. No nämähän ovatkin vain käymässä täällä, joten heidän kotoutumistarve ei ole niin tarpeen.

Sitten pääsenkin jo rasistisiin ajatuksiin jotka valtasivat mielensyöverit kun tankkasin sahaani. Ihmisissä on eroja johtuen heimosta (rodusta) ja kulttuuritaustasta. No näinhän ei saisi tietysti enää nykyään ajatus lokeroitua. Kuitenkaan moni henkensä menettämisen pelossa Suomeen paennut ei suostuisi asumaan samoissa tiloissa kuin nämä marjaporukat. Ihmisarvon riistämistä, niin varmaan, mutta on syytä muistaa että parhaimmillaan kaverit voivat kuulemma tienata useita satasia päivässä. Hymyssä suin. :)

Tämän haluaisin kerrottavan nälkälakkoa suunnittelevalle sotapakolaiselle. Nyt on marjasesonki parhaillaan. Poimijoista on pulaa. Taitoa ei tarvita, se karttuu tehdessä. Vain halu tienata rahaa ja muovisanko. Se riittää. Käsi ylös, ketkä lähtee. Rahaa tiedossa. Ja aarteita kivenkupeessa.
 
Allekirjoitan Chigeenan huomion. Olen vuosia tolskannut samoilla kankailla ja ryteiköillä aasialaisten poimijoiden kanssa. En lähde vetämään mitään geenirotuväri-teemaa, vaan totean, että he ovat positiivisesti valikoituneita ja huom: valittuja ihmisiä duuniin, jota ovat lähteneet omalla riskillään tekemään maapallon toiselle äärelle. Työtahti on jotain ihmeellistä ja työpäivän mitta sen laatuinen, että suomalaiset ammattiliitot saisivat ähkyn, ripulin ja hengenahdistuksen, jos kanta-asukas joutuisi moiseen. Sikäläiset ryhmät eivät ota mukaan muita kuin tuntemiaan ihmisiä ja sikäläinen kunniakäsite on jo meille vierasta.

On taivahan tosi, että nämä nykyajan siirtotyöläiset eivät ole rosvoja. Huoletta voi jättää kamppeitaan petäjän juurelle, eivät ne heidän toimestaan häviä. Jos häviää, niin melkein voitte olla varmoja, että kanta-asukas on asialla ollut.

Parasta maahanmuuttoa toki olisi siirtotyöläisyys. Ihmettelen, etteivät esim. siivous- yms. firmat ole tarttuneet aasialaiseen mahdollisuuteen? Syyn tiedän: paska palkkaus. On liiketaloudellisesti parempaa ja tuottavampaa suosia mallia, jossa yhteiskunta kotouttelee x-määrän väkeä, josta sitten poimitaan tekijät, jotka suostuvat tekemään työtä palkalla, jolla ei edes elä....loput hoitaa yhteiskunta. Fantastinen kuvio yrittäjien kannalta.

Siirtotyöläisyyttä taas ei pidä sotkea pakolaisuuteen. Kv-sopimusten viitoittamina olemme velvolliset ottamaan pakolaisia ja onhan se tietty myös inhimillisesti oikein.
 
Itselläni muutama kiinalainen kaveri. Hauskinta että ovat oikein kärkipään rasisteja, eivät voi sietää noita nyky pakolaisia. Mutta nämä herrat ovat kuitenkin tehneet koko ikänsä töitä melkein kellon ympäri. Työllistävätkin nykyään useamman suomalaisen.
 
Itselläni muutama kiinalainen kaveri. Hauskinta että ovat oikein kärkipään rasisteja, eivät voi sietää noita nyky pakolaisia. Mutta nämä herrat ovat kuitenkin tehneet koko ikänsä töitä melkein kellon ympäri. Työllistävätkin nykyään useamman suomalaisen.

Jokaisessa asuu pieni tai iso rasisti. Sitä ei vaan saa myöntää ääneen. Jokaisen pitää se kieltää kohdaltaan kuin Pietari Jeesuksen. Kolmen tähden Jallupullon juotuaan voi sitten lipsahtaa totuus......:eek:
 
Näihän se. Itsekkin rasisti.
Mutta mielenkiintoista miten eri kulttuureissa hommat hoidetaan, juuri nuo thaimaalaiset ovat hyvä esimerkki asiasta.
 
Käsitteet kuntoon! Yksi asia helpottaa: kaikkia näitä alla olevia voi kutsua maahanmuuttajiksi paitsi evakkoa eli maansisäistä pakolaista.

Sanastoa

Kiintiöpakolainen
Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) myöntämä pakolaisen asema ja hän saapuu maahan valtion määrittelemän pakolaiskiintiön puitteissa. Eduskunta määrittää pakolaiskiintiön vuosittain. Vuodesta 2001 alkaen Suomeen otettavien kiintiöpakolaisten määrä on ollut 750 henkilöä vuodessa, vuonna 2014 Syyrian sodan vuoksi 1050. Kiintiöpakolaiset tulevat usein pakolaisleireiltä.

Kotouttaminen
Suomen laissa kotouttaminen määritellään "maahanmuuttajan yksilölliseksi kehitykseksi, jossa hän pyrkii osallistumaan työelämään ja yhteiskunnan toimintaan sekä samalla säilyttämään oman kielensä ja kulttuurinsa". Tällä hetkellä virallinen kotouttamisjakso on kolmen vuoden pituinen, jaksoa voidaan erityistapauksissa pidentää.

Maahanmuuttaja
Maahanmuuttajia ovat ihmiset, jotka asettuvat asumaan esimerkiksi Suomeen vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi. Maahanmuuttajia ovat siis kaikki ulkomailta muuttajat, niin pakolaiset kuin EU:n kansalaisetkin.

Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttovirasto (Migri) on Suomen sisäasiainministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita. Migri aloitti toimintansa 1.1.2008. Maahanmuuttoviraston edeltäjä, Ulkomaalaisvirasto (UVI), aloitti toimintansa 1.3.1995.

Maansisäinen pakolainen
Maansisäiset pakolaiset eli evakot ovat ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, mutta eivät ole poistuneet kotimaastaan.

Oleskelulupa
Oleskeluluvalla tarkoitetaan valtion jollekin tietylle henkilölle myöntämää määräaikaista tai pysyvää lupaa asua valtionsa alueella. Turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan esim. suojelun tarpeen perusteella tai humanitaarisin perustein. Lisätietoa turvapaikkapäätöksistä Maahanmuuttoviraston sivulta.

Pakolainen
Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. Hänellä on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai polittiisen mielipiteen johdosta, oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai sellaisen pelon johdosta haluton turvautumaan sanotun maan suojaan; tai joka olematta minkään maan kansalainen oleskelee entisen pysyvän asuinmaansa ulkopuolella ja edellä mainittujen seikkojen tähden on kekenemätön tai sanotun pelon vuoksi haluton palaamaan sinne. Pakolaisen määritelmä ja oikeudet on sovittu YK:n Geneven pakolaissopimuksessa.

Paluumuuttaja
Henkilö, joka on asunut pitemmän tai lyhyemmän ajanjakson synnyinmaansa rajojen ulkopuolella ja palaa takaisin synnyinmaahansa. Suomessa paluumuuttaja -käsitettä käytetään entisistä ja nykyisistä Suomen kansalaisista sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä eli inkerinsuomalaisista, joilla on suomalainen syntyperä.

Siirtolainen
Siirtolainen on henkilö joka muuttaa pysyvästi asumaan toiseen maahan. Siirtolaisella tarkoitetaan sekä maahanmuuttajaa että maastamuuttajaa.

Siirtotyöntekijä
Siirtotyöntekijä on henkilö, joka siirtolaisen tavoin hakeutuu toimeentulon hankkiakseen toiseen maahan, mutta ei asetu sinne kuitenkaan pysyvästi.

Turvapaikanhakija
Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Vain pienelle osalle turvapaikanhakijoista myönnetään YK:n pakolaissopimuksen mukainen pakolaisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen vainoon. Sen sijaan turvapaikanhakija voin saada oleskeluluvan suojeluntarpeen perusteella (esim. epäinhimillisen kohtelun uhka kotimaassa) tai humanitaarisin perustein (esim. kotiinpaluu mahdoton aseellisen selkkauksen tai ympäristökatastrofin takia). Lisätietoa turvapaikan hakemisesta Suomesta Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Turvapaikka
Valtion myöntämä suoja sen alueelle paenneelle ulkomaalaiselle.

Ulkomaalainen
Suomessa ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen.

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees, eli Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasioiden päävaltuutetun toimisto on perustettu vuonna 1951 auttamaan toisen maailmansodan jälkeisiä eurooppalaisia pakolaisia. UNHCR:n tehtäviin kuuluu kansainvälisen suojelun tarjoaminen pakoon joutuneille, kestävien ratkaisujen etsiminen pakolaisongelmaan sekä hätäavun antaminen pakolaistilanteissa.

Vastaanottokeskus
Vastaanottokeskus on paikka, joka tarjoaa asuinpaikan turvapaikkaa Suomesta hakeville. Vuonna 2014 Suomessa on 20 vastaanottokekskusta, jotka ovat valtion, kuntien tai järjestöjen ylläpitämiä. Vastaanottokeskuksessa asuminen on ilmaista, ja asumisen on tarkoitus kestää niin kauan kunnes hakijan turvapaikkahakemus on ratkaistu. Turvapaikanhakija voi myös asua vastaanottokeskuksen ulkopuolella, jolloin majoitus on järjestettävä itsenäisesti ja omatoimisesti, mutta hakija on silti tietyn vastaanottokeskuksen palveluiden piirissä. Vastaanottokeskukset tarjoavat turvapaikanhakijoillelakisääteiset vastaanottopalvelut.
 
Illegali, laiton tulija
 
Allekirjoitan Chigeenan huomion. Olen vuosia tolskannut samoilla kankailla ja ryteiköillä aasialaisten poimijoiden kanssa. En lähde vetämään mitään geenirotuväri-teemaa, vaan totean, että he ovat positiivisesti valikoituneita ja huom: valittuja ihmisiä duuniin, jota ovat lähteneet omalla riskillään tekemään maapallon toiselle äärelle. Työtahti on jotain ihmeellistä ja työpäivän mitta sen laatuinen, että suomalaiset ammattiliitot saisivat ähkyn, ripulin ja hengenahdistuksen, jos kanta-asukas joutuisi moiseen. Sikäläiset ryhmät eivät ota mukaan muita kuin tuntemiaan ihmisiä ja sikäläinen kunniakäsite on jo meille vierasta.

On taivahan tosi, että nämä nykyajan siirtotyöläiset eivät ole rosvoja. Huoletta voi jättää kamppeitaan petäjän juurelle, eivät ne heidän toimestaan häviä. Jos häviää, niin melkein voitte olla varmoja, että kanta-asukas on asialla ollut.

Parasta maahanmuuttoa toki olisi siirtotyöläisyys. Ihmettelen, etteivät esim. siivous- yms. firmat ole tarttuneet aasialaiseen mahdollisuuteen? Syyn tiedän: paska palkkaus. On liiketaloudellisesti parempaa ja tuottavampaa suosia mallia, jossa yhteiskunta kotouttelee x-määrän väkeä, josta sitten poimitaan tekijät, jotka suostuvat tekemään työtä palkalla, jolla ei edes elä....loput hoitaa yhteiskunta. Fantastinen kuvio yrittäjien kannalta.

Siirtotyöläisyyttä taas ei pidä sotkea pakolaisuuteen. Kv-sopimusten viitoittamina olemme velvolliset ottamaan pakolaisia ja onhan se tietty myös inhimillisesti oikein.

Onko näin:
EK ja sitä lähellä olevat piirit eivät erottele siirtotyöläisiä ja pakolaisia, vaan näkevät näissä ihmisissä halpatyövoimamahdollisuuden ja mahdollisuuden vedättää halpatyövoimalla työmarkkinaneuvotteluissa, tulivatpa nämä ihmiset mistä päin maailmaa hyvänsä. Ajattelutavan lähtökohta on siinä mielessä pielessä, että sen mukaan kaikki ihmiset (työvoima) ovat kaikkiin rakoihin sopivia universaaleja legopalikoita. Pulma on siinä, että näin ei ole minkään ihmisryhmän kanssa, ei myöskään oman väestön. Kansantalouden suosta nostamisen kannalta tämä on äärimmäisen tehotonta.

Eri kulttuureissa on erilainen käsitys työkulttuurista. Joissakin kulttuureissa on mahdoton ajatus, että ruvetaan tekemään sotkuisia hommia tai työtehtävien suorittamiselle saattaa olla uskonnollisia tai sukupuoleen liittyviä tapakulttuurisidonnaisia esteitä jotka ovat aika lailla Gordionin solmuja purettaviksi. Työperäistä muuttoa ei meillä ole osattu suunnitelmallisesti ja kansakuntaa hyödyttävällä tavalla edistää, mutta onhan meillä koko pakka muutenkin sekaisin. No can do, minkäs teet.

Pakolaisuus ja turvapaikan hakeminen on oma, erillinen asiansa. Todellista hätää kärsivät eivät ikävä kyllä ole käynnissä olevassa liikehdinnässä ainoita liikkeellä olevia. Mukana on myös vapaamatkustajiksi pyrkiviä ja lomailijoita, jotka vievät tilaa ja paikkoja todellisessa hädässä olevilta. Osa väestä haluaa oikeasti ja aidosti integroitua ja osa taas ei edes aio yrittää sopeutua kohdemaan oloihin. Osa kuljettaa mukanaan lähtömaan ristiriidat ja jatkaa riitelyä kohdemaassa. Mukana voi olla myös niitä, joiden tarkoituksena on lietsoa ristiriitoja.

Eräs asia, jota ei ole taidettu mainita, ovat yksin tulevat alaikäiset maahantulijat tai sellaisiksi esittäytyvät. Tähän ryhmään kuuluvat lapset, jotka ovat tulleet / on lähetetty kohdemaahan turvaan mahdollisen perheenyhdistämisen toivossa. Tämän ilmiön laitamille sijoittuvat ns. "partalapset", jotka pyrkivät esittäytymään alaikäisinä maahantulijoina saadakseen parempaa kohtelua ja monipuolisempia palveluita.

Humanitääriseen apuun ja toimintaan liittyy aina hyväksikäytön mahdollisuus. Se ei kuitenkaan ole syy kieltäytyä auttamasta. Todellisten avun tarpeessa olevien tunnistamisen suhteen ja avun kohdentamisen sekä mitoittamisen suhteen voidaan tehdä paljon. Tornioon perustettu järjestelykeskus on ensiaskel hyvään suuntaan. (Mutta vain ensiaskel.)
 
Parasta maahanmuuttoa toki olisi siirtotyöläisyys. Ihmettelen, etteivät esim. siivous- yms. firmat ole tarttuneet aasialaiseen mahdollisuuteen? Syyn tiedän: paska palkkaus. On liiketaloudellisesti parempaa ja tuottavampaa suosia mallia, jossa yhteiskunta kotouttelee x-määrän väkeä, josta sitten poimitaan tekijät, jotka suostuvat tekemään työtä palkalla, jolla ei edes elä....loput hoitaa yhteiskunta. Fantastinen kuvio yrittäjien kannalta.

Siirtotyöläisyyttä taas ei pidä sotkea pakolaisuuteen. Kv-sopimusten viitoittamina olemme velvolliset ottamaan pakolaisia ja onhan se tietty myös inhimillisesti oikein.
Ulkomaisessa työvoimassa on edelleen ns. tarvehankinta. Eli kun kotimainen ay-liike osoittaa että alalla on työttömiä, jotka voisivat täyttää työpaikan, työlupaa ei heru. Tässä on paino sanalla voisivat. Liksa alalla on niin heikko, etteivät kotimaiset vaivaannu korvaustason ollessa mitä on. Nyt en tarkoita vain työttömyyskorvausta vaan siihen on lisättävä asuntotuet y.m. Nykyinen demarihallitus voisi aloittaa tosiperkaamisen. Niin, demarihallitus, koska Suomessa ei tätänykyä ole muita kuin demaripuolueita.
 
Käsitteet kuntoon! Siirtolainen: Siirtolainen on henkilö joka muuttaa pysyvästi asumaan toiseen maahan. Siirtolaisella tarkoitetaan sekä maahanmuuttajaa että maastamuuttajaa.

Eri mieltä.
Kansainvälisen siirtolaisorganisaation sivuilla asia on määritelty näin ja itsekin olen tämän tulkinnan kannalla:

Siirtolainen- Yleistä ja kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää siirtolaisuudesta ei ole olemassa.
Termiä siirtolainen käytetään yleensä kuvaamaan henkilöä, joka tekee omaehtoisen päätöksen toiseen maahan muuttamisesta, usein aineellisten tai sosiaalisten edellytysten kohentamiseksi ja omien tai perheen tulevaisuudennäkyminen parantamiseksi. Ihmiset muuttavat myös monista muista syistä.


Oleellinen pointti tuossa on se, että siirtolainen on henkilö joka on tehnyt omaehtoisen päätöksen siirtyä maahan x, mutta hänellä ei ole päätöstä tältä vastaanottavalta maalta että hekilö voi sinne jäädä.
Tässä mielessä kaikki nämä vaeltavat raavaat miehet ovat siirtolaisia siihen saakka kunnes toisin henkilökohtaisesti jokaisen kohdalla on päätetty.


.
 
Back
Top