Niinistö: Kasakka ottaa sen, mikä on löysästi kiinni

Taitolaji

Ylipäällikkö
BAN
Niinistö: Kasakka ottaa sen, mikä on löysästi kiinni
Kotimaa Julkaistu 10.11.2014 08:55 (Päivitetty 10.11.2014 08:56) 0Uutisekstra

Presidentti Niinistön puhe maanpuolustuskurssin avajaisissa

08:29

Suomen turvallisuutta ei pidä asettaa yhden kortin varaa, totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö avatessaan maanpuolustuskurssin tänä aamuna. Niinistö ei sanonut tässä yhteydessä Natosta mitään. Sen sijaan Niinistö siteerasi venäläistä sananlaskua.

- Eräs opettavainen venäläinen sananlasku kuuluu: ”kazak berjot što ploha ležit” eli ”kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni”. Tätä epäilemättä kokemukseen perustuvaa huushollinpito-oppia kannattaa kuunnella. On pidettävä huolta asioistaan, pidettävä kiinni. Ellei pidä, voi alkaa tapahtua. Tämä koskee kaikkea, turvallisuudesta talouteen, Niinistö puhui.

Niinistön mukaan Suomen turvallisuutta rakennetaan kokonaisuutena, johon kuuluu kansainvälinen yhteistyö niin EU:ssa ja YK:ssa kuin erilaisia kumppanuuksia Ruotsin, pohjoismaiden ja Naton kanssa.


- Kokonaisuuteen kuuluvat myös hyvien naapuruussuhteiden vaaliminen sekä uskottavan ja meidän olosuhteisiimme rakennetun uskottavan puolustuskyvyn ylläpitäminen.

- Kun turvallisuutemme kerran on kokonaisuus, on tarkattava sen osia ja niiden välistä tasapainoa. Mutta sellainen politiikka, jossa koko turvallisuutemme asetettaisiin tai jouduttaisiin asettamaan vain yhden ulottuvuuden eli tämän tai tuon kortin varaan, olisi kannaltamme huonoa kehitystä. Mitä enemmän meillä on eri mahdollisuuksia vahvistaa turvallisuuttamme, sitä parempi.

Niinistön mukaan tilanteiden muuttuessa osia pitää tarvittaessa säätää uudelleen, jotta kokonaisuus toimii.

- Uskottava kansallinen puolustus on ja pysyy yhtenä turvallisuutemme kulmakivistä. Kyse ei ole siitä, miten ison sodan Suomi voittaisi tai olisi voittamatta, vaan ennen muuta siitä, että puolustuksemme tulee kaikissa oloissa muodostaa vahva pidäke meihin mahdollisesti kohdistuvalle sotilaalliselle voimankäytölle ja painostukselle. Sotilaallinen maanpuolustus ei saa olla huonosti kiinni.

Niinistöm muistutti, että tahto ilman ajanmukaista varustusta ei välttämättä riitä eikä ajanmukainen varustus ilman tahtoa ei varmasti riitä.

- Jos taas taktiikka on pielessä, eivät tahto ja varustuskaan välttämättä pelasta.

Niinistön mukaan suomalaisilla on puolustustahtoa, mutta hän oli huolissaan armeijan rahoituksesta.

- Taloudesta uhkaa nykymenolla tulla meidän Akilleen kantapäämme. Talouskehityksestä johtuen vastakkain ovat toisaalta paine supistaa valtion menoja ja toisaalta paine nostaa puolustusmäärärahoja. Meillä on kuitenkin varsin pitkälle menevä yhteisymmärrys siitä, että Puolustusvoimien toimintakyky – ja myös tarvittavat kehityshankkeet – on voitava turvata.

Niinistö puhui laajasti Ukrainasta ja muistutti, että Ukrainan tilanne koskee meitäkin. Hän kuitenkin myös rauhoitteli, ettei Itämeri ole menettänyt vakauttaan, vaikka sielläkin jännityksen kasvu näkyy jo.

- Venäjän ja lännen välit ovat kireimmät sitten kylmän sodan päivien. Tämä uusi, tai sanoisin pikemminkin uudenlainen kylmä sota, on vakava kehityskulku, joka uhkaa muuttaa kansainvälisen ympäristömme hauraampaan suuntaan pitkäksi aikaa. Se ei ole enää kokonaan vältettävissä, mutta kenties se on vielä jossain määrin lievennettävissä. Meillä ei ole tällaisessa kehityksessä mitään voitettavaa, joten siksi meidän kannattaa ponnistella sitä vastaan, Niinistö totesi.varpu-helpinen-authorPicture.jpg

Varpu Helpinen
 
Niinistön puheen sisältöön voi peilata esim. keskustelujamme siitä, minkä arvoinen on yhtenäinen ja ihmiset elämässä pitävä yhteiskunta. Sillä on suuri turvallisuuspoliittinen merkitys. Vaikka sitä ei hevin sanota ääneen.

Mielestäni Niinistö avaa hyvin sitä työkalupakkia, jonka välineistöllä ulkopolitiikkaa tehdään. Niinistö korostaa varsin selvästi sitä, että tuon pakin pitää olla monipuolinen ja joustava.

Ja tuo viittaus kasakan omatoimiseen "ottamispyrkeeseen" on loistava. Jos kohteessa on "löysää", sen "kasakka" poimii haltuunsa. Sitä voi miettiä, mikä on esim. meillä löysää ja onko sitä ylipäätään? Hyvin ja yksinkertaisesti Niinistö kuvaa tahdon ja materiaalin suhdetta.
 
Niinistön puhe on oivaltava ja asiallinen. Tuollaista puhetta Venäjällä ymmärretään oikein hyvin, eikä siinä ole mitään Venäjä-vastaista, päinvastoin: luoteisnurkalta ei tarvitse koskaan kokea uhkaa, mutta siellä oleva maa aikoo pitää huolta asioistaan.
 
Tosin mielenkiinnolla seuraan kuinka Niinistön puhetta tullaan uutisoimaan Idässä. Minkälaiset sävyt se saa. Kuten olemme huomanneet, Venäjällä valkoinen ei enään ole valkoista ja mustakaan ei ole musta...
 
PV:n komentajan puhe samassa tilaisuudessa. Vahvennukset minun. Komentaja on samaa mieltä mp.netin kanssa: valmiutta on parannettava.

***

VALTAKUNNALLISET MAANPUOLUSTUSKURSSIT
MPK211 AVAJAISTILAISUUS SÄÄTYTALOLLA 10.11.2014
PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJAN TERVEHDYSSANAT

Herra Tasavallan Presidentti,
Kurssin 211 osanottajat,
Hyvät naiset ja herrat

Vuosia tehty puolustusvoimauudistus on nyt loppusuoralla. Tavoitteena on ollut Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen samalla kun puolustusvoimien koko ja toiminta saatetaan tasapainoon rahoituksen kanssa. Uudistuksessa kustannusrakennetta on korjattu pysyvien säästöjen aikaansaamiseksi, muun muassa henkilöstö- ja kiinteistö-menoista. Materiaalirahoitusta jouduttiin samalla merkittävästi supistamaan annettuun rahoitustasoon pääsemiseksi ja muutoksen rahoittamiseksi.

Puolustusvoimauudistus on edennyt aikataulussa ja asetetut numeeriset tavoitteet saavutetaan, niin henkilöstön, tilojen kuin säästöjen suhteen vuoteen 2015 mennessä. Uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja rakenteiden muutosten toimeenpanoa jatketaan organisaation jokaisella tasolla vielä tämän jälkeen.

Sodan ajan joukkojen vahvuus lasketaan noin 230 000 sotilaaseen, joka tarkoittaa noin 35 % henkilöstösupistusta. Tähän muutokseen liittyvä operatiivinen suunnittelukierros on ollut suuri ponnistus valmistelijoille. Jäljelle jäävien joukkojen sodan ajan varustukseen ja koulutukseen on mahdollisuus panostaa aiempaa enemmän. Puolustusvoimien johtamisrakennetta madalletaan ja toimintoja uudistetaan. Rauhan ajan henkilöstön vahvuus lasketaan noin 12 300 henkilöön. Vuoden lopussa lippuja lasketaan jälleen kolmella paikkakunnalla, kun Pioneerirykmentti Keuruulla, Hämeen Rykmentti Lahdessa ja Lentosotakoulu Kauhavalla lakkautetaan.
Arvoisat kuulijat,

Samanaikaisesti puolustusvoimauudistuksen kanssa toimintaympäristömme on muuttunut. Lokakuun ensimmäisenä julkistettiin Ilkka Kanervan johtaman, noin vuoden työskennelleen parlamentaarisen selvitysryhmän loppuraportti. Raportissa eduskunnassa edustettuna olevat puolueet suosittavat lähes yksimielisesti puolustusvoimille asteittain nousevaa lisärahoitusta tämän vuosikymmenen loppuun. Vihreät liittivät raporttiin täydentävän lausuntonsa ja vasemmistoliitto eriävän mielipiteensä.

Raportissa suositeltu lisärahoitus palauttaisi noin puolet vuonna 2011 päätetyistä leikkauksista. Lisärahoitus tarvitaan 1.1.2015 voimaan astuvan organisaation ja puolustusjärjestelyn toimivuuden ja uskottavuuden takaamiseen. Rahoitus turvaisi uuden, pienemmän rakenteen ylläpidon - ei kehittämistä.
Uudistukseen sisältyvistä pysyvistä kustannussäästöistä vuositasolla puolet on toteutettu leikkaamalla puolustusmateriaalin rahoitusta. Puolustusmateriaalin osalta selvitysryhmän raportissa suositellulla lisärahoituksella pystytään paikkaamaan lähivuosina vanhentuvien asejärjestelmien aiheuttamat suorituskykypuutteet. Uusia suorituskykyjä ei pystytä luomaan.
Ensimmäiset johtopäätökset toimintaympäristömme muutoksesta on tehty. Joukkojen korkean toimintavalmiuden merkitys on saamassa uudenlaisen painoarvon Euroopassa. Myös Suomessa puolustusvoimien tehtävien toteuttaminen edellyttää osalla joukoista nykyistä nopeampaa toimintavalmiutta. Meillä on syytä tarkastella myös lainsäädännölliset edellytykset nykyistä nopeampaan valmiuden kohottamiseen.

Hyvät läsnäolijat,

Vuoden 2015 pääteemana puolustusvoimissa on toiminnan tason palauttaminen. Tällä tarkoitetaan valmiuden ja koulutuksen näkökulmasta riittäviä toimintaresursseja kaikissa puolustushaaroissa. Varusmieskoulutuksessa pystytään kohdentamaan keskimäärin 2,5 kouluttajaa joukkotuotettavaa joukkuetta tai jaosta kohti. Samalla maastovuorokausien määrää nostetaan 40%, 35:een vuorokauteen. Noin 18000 reserviläistä saa kutsun kertausharjoituksiin ensi vuonna. Kun mukaan lasketaan Maanpuolustuskoulutus Ry:ltä tilattavat kurssit ja vapaaehtoiset harjoitukset, nousee koulutettavien reserviläisten määrä 45 000:en. Merivoimien alusvuorokaudet ja ilmavoimien lentotuntimäärät palautetaan leikkauksia edeltäneelle tasolle.

Toivotan 211. MPK:n osallistujille opettavaista ja antoisaa kurssia. Vastineeksi arvokkaasta ajastanne saatte korkeatasoista opetusta ja myös ainutlaatuisen oppimisympäristön. Saatte verkottua, jopa ystävystyä. Ottakaa tästä mahdollisuudesta kaikki hyöty irti!

****
 
Presidentti Niinistö toppuuttelee "kiihkeitä ja kärsimättömiä mieliä"
Maanantai 10.11.2014 klo 09.07 (päivitetty klo 09.40)
Niinistö jätti maanpuolustuskurssin avajaisissa avoimeksi viestinsä kohteen.

Presidentti Sauli Niinistön Suomen taloudellinen tilanne uhkaa jo puolustuskykyä. (ATTE KAJOVA)

- Kiihkeät ja kärsimättömät mielet kuvaavat maltin helposti pelkuruudeksi tai vastuun väistöksi. Siitä ei kuitenkaan ole kyse, presidentti Sauli Niinistö sanoi puhuessaan turvallisuuspoliittisista muutosvaiheista maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaiaamuna.
Niinistön mukaan "muuttuvaisen ja muuttumattoman erittely ja punninta on ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisimpiä tehtäviä, koska virheet tällä saralla maksavat paljon ja pahimmillaan niitä voi olla mahdoton korjata".
Niinistö jätti avoimeksi viestinsä kohteen. Yksi vaihtoehto on, että presidentti toppuutteli innokkaimpia Naton kannattajia, joita löytyy runsain mitoin hänen oman puolueensa kokoomuksen riveistä.
Ei suoria Nato-kannanottoja
Niinistö itse ei ole ottanut Nato-asiaan presidenttinä suoraan kantaa. Viikonvaihteen Iltalehdessä Niinistö sanoi, ettei hän koe "olevansa mitenkään sulkeutunut tässä kysymyksessä verrattuna meidän historiaamme".
Niinistö totesi Iltalehden haastattelussa myös, että "meillä on presidenttejä, jotka ovat aina kannattaneet Nato-jäsenyyttä", mutta siitä huolimatta yksikään presidentti ei ole yrittänyt kääntää kansalaisia Naton taakse.
Suomalaisista presidenteistä avoimesti Natoa on kannattanut vain Martti Ahtisaari, mutta hänkin on liputtanut Naton puolesta vasta presidenttikautensa jälkeen.
"Uudenlainen kylmä sota"
Niinistö käsitteli puheessaan odotetusti myös Ukrainan kriisiä. Niinistön mukaan Venäjän ja lännen välit ovat kireimmät sitten kylmän sodan päivien.
Voit toimia yrittäjänä helposti ilman omaa yritystä ja paperisota
- Tämä uusi, tai sanoisin pikemminkin uudenlainen kylmä sota, on vakava kehityskulku, joka uhkaa muuttaa kansainvälisen ympäristömme hauraampaan suuntaan pitkäksi aikaa, Niinistö arvioi.
Niinistö viittasi myös jännityksen kasvuun Itämerellä, "välittömällä lähialueellamme".
- Toistaiseksi kuitenkin voidaan puhua laajemman kriisin heijastumista, ei siitä, että Itämeren alue olisi itsessään menettämässä vakauttaan. Mutta nämä heijastumatkin herättävät ymmärrettävästi huolta, Niinistö

EDIT:Iltalehden näkemys puheesta
 
Pari pointtia!

Komentaja:
Raportissa suositeltu lisärahoitus palauttaisi noin puolet vuonna 2011 päätetyistä leikkauksista. Lisärahoitus tarvitaan 1.1.2015 voimaan astuvan organisaation ja puolustusjärjestelyn toimivuuden ja uskottavuuden takaamiseen. Rahoitus turvaisi uuden, pienemmän rakenteen ylläpidon - ei kehittämistä.

Uudistukseen sisältyvistä pysyvistä kustannussäästöistä vuositasolla puolet on toteutettu leikkaamalla puolustusmateriaalin rahoitusta. Puolustusmateriaalin osalta selvitysryhmän raportissa suositellulla lisärahoituksella pystytään paikkaamaan lähivuosina vanhentuvien asejärjestelmien aiheuttamat suorituskykypuutteet. Uusia suorituskykyjä ei pystytä luomaan.

Presidentti:

Niinistöm muistutti, että tahto ilman ajanmukaista varustusta ei välttämättä riitä eikä ajanmukainen varustus ilman tahtoa ei varmasti riitä. Jos taas taktiikka on pielessä, eivät tahto ja varustuskaan välttämättä pelasta.

Nii-in, siitä vaan liikekannallepano pystyyn ja nuoret miehet taistelemaan, mutta miten olis kunnon lisäsatsaus maanpuolustukseen?
 
Puheet ovat hyviä, mutta ne tulevat myöhässä yleiseen turvallisuuspoliittisen keskustelun "suhdanteeseen" nähden. Jos Ukrainassa ei mitään järisyttävää tapahdu, katoaa se otsikoista parissa kuukaudessa. Itämeren tienoon alueloukkaukset alkavat olla arkipäivää, ja kohta sekään ei ylitä uutiskynnystä. Kansa tottuu uuteen aggressiiviseen Venäjään, ja sitten unohtuu maanpuolustus. Enää ei muisteta mikä viholliskuva oli vaikka kaksi vuotta sitten ja kuinka radikaalisti asiat ovat muuttuneet. Vieläkö kevättalvella poliitikot jaksavat rummuttaa lisäyksiä puolustusmäärärahoihin ja konkretisoituvatko puheet hallitusohjelmaan? Kädet ovat kyynärpäitä myöten ristissä.
 
Tosin mielenkiinnolla seuraan kuinka Niinistön puhetta tullaan uutisoimaan Idässä. Minkälaiset sävyt se saa. Kuten olemme huomanneet, Venäjällä valkoinen ei enään ole valkoista ja mustakaan ei ole musta...

On siis melko sama mitä puhuu, jos pitää puhua venäläiselle medialle.

Tämä olisikin hauska 2000-luvun YYA-linjaus. Oletteko nyt varma, että puheessanne on otettu Pravda huomioon? :)
 
Ja tuo viittaus kasakan omatoimiseen "ottamispyrkeeseen" on loistava. Jos kohteessa on "löysää", sen "kasakka" poimii haltuunsa. Sitä voi miettiä, mikä on esim. meillä löysää ja onko sitä ylipäätään? Hyvin ja yksinkertaisesti Niinistö kuvaa tahdon ja materiaalin suhdetta.

1. Meiltä löytyy löysää niin omista puolustusvoimien järjestelmistä ja esim. reservin kouluttautumisesta. Tältä osin kysymys on ainoastaan riittämättömistä määrärahoista rahoituksesta sekä tiettyjen poliitikkojen puolustusvoimien sekä vapaaehtoisen reserviläistoiminnan vastaisista asenteista.

2. Lisää löysyyttä on siinä että kuvittelemme kykenevämme puolustautumaan yksin monilta osin puutteellisella aseistus- ja tiedustelujärjestelmillä (jotka olisi saatavissa vain NATO:n jäsenyyden kautta). Uskottavan puolustuskyvyn johdosta meillä tulee olla mahdollisuus saada käyttöömme vastaavia asejärjestelmiä kuin vihollisella.


3. Kaiken lisäksi me olemme jättäneet äärimmäisen strategisia kohteita aivan kuin tyrkylle, "kasakan otettavaksi". Erityisesti Ahvenanmaan alueen. Tiedän toki sen olevan kv-sopimuksin demilitarisoitu alue, mutta tunnetusti "kasakkaa" eivät sopimukset ole haitanneet muuallakaan. Venäläisten mielestä sopimusten sitoumukset koskevat ainoastaan muita maita.

Sinällään hieno sananlasku Niinistötä. Se vain olisi erittäin ikävää jos joudumme kuulemaan sen jossain vaiheessa Putinin suusta.
 
Tosin mielenkiinnolla seuraan kuinka Niinistön puhetta tullaan uutisoimaan Idässä. Minkälaiset sävyt se saa. Kuten olemme huomanneet, Venäjällä valkoinen ei enään ole valkoista ja mustakaan ei ole musta...

Mutta sekin kannattaa huomata, että meidän näkökulmasta tämä Niinistön lausunto voi olla suorastaan järisyttävä, ja vanhasta kollektiivisesta muistista jäädään poteron pohjalle odottamaan Venäjän tykistökeskitystä - mitähän ne meistä nyt tämän jälkeen ajattelevat?. Mutta Venäjän puolelta ko. lausunto saattaa olla yksi tuhannesta tänään lausutusta kansallisesta turvallisuusasiasta, joita esittävät kymmenet maat. Ja tähän liittyen, kun Venäjä tietää suomalaisten "potero"-asenteen, käyttävät he sitä surutta hyväkseen: kärpäsestä tehdään härkänen, koska sillä saadaan suomalaiset vanhaan YYA-henkeen olemaan hiljaa Venäjän asioista ja sensuroimaan ennakkoon mitä täältä sanotaan.
 
Niinistön mainitsemaan turvallisuuskokonaisuuten viitaten; omituista on tämä "itsenäinen puolustus" ja sen korostaminen!

http://www.hs.fi/mielipide/a1415503620030
Suomen puolustus on oudossa tilassa
Mielipide 10.11.2014 2:00
Olli-Pauli Sarvaranta

 • Vuonna 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus velvoittaa Euroopan unionin jäsenmaat antamaan toisilleen apua, jos johonkin niistä kohdistuu aseellinen hyökkäys. Suomi pyrkii muuttamaan lainsäädäntöään niin, että se mahdollistaisi toiminnan velvoitteen mukaisessa tilanteessa sekä avunantajana että -saajana.

  EU:n 28 jäsenmaasta 22 kuuluu myös Natoon, joten hyökkäys eurooppalaiseen Nato-maahan olisi paitsi hyökkäys Natoa vastaan käytännössä hyökkäys myös EU:ta vastaan. Näin ollen se laukaisisi sekä Naton sääntöjen että Lissabonin sopimuksen auttamisvelvoitteet. Vastaavasti hyökkäys johonkin näistä EU- ja Nato-maista toisi automaattisesti Naton mukaan sotaan.

  Suomen tilanne on erikoinen. Jos jokin Euroopan Nato- ja EU-maa joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, Suomella olisi EU:n ja Lissabonin sopimuksen asettama velvoite avustaa kyseistä maata. Jos taas hyökkäys kohdistuisi Suomeen, se ei velvoittaisi Natoa mihinkään, ainoastaan yksittäisiä EU-maita. Onko tämä Suomen edun mukaista?

  Olli-Pauli Sarvaranta
  insinöörieversti evp., Espoo
 
 • EU:n 28 jäsenmaasta 22 kuuluu myös Natoon, joten hyökkäys eurooppalaiseen Nato-maahan olisi paitsi hyökkäys Natoa vastaan käytännössä hyökkäys myös EU:ta vastaan. Näin ollen se laukaisisi sekä Naton sääntöjen että Lissabonin sopimuksen auttamisvelvoitteet. Vastaavasti hyökkäys johonkin näistä EU- ja Nato-maista toisi automaattisesti Naton mukaan sotaan.

  Suomen tilanne on erikoinen. Jos jokin Euroopan Nato- ja EU-maa joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, Suomella olisi EU:n ja Lissabonin sopimuksen asettama velvoite avustaa kyseistä maata. Jos taas hyökkäys kohdistuisi Suomeen, se ei velvoittaisi Natoa mihinkään, ainoastaan yksittäisiä EU-maita. Onko tämä Suomen edun mukaista?

  Olli-Pauli Sarvaranta
  insinöörieversti evp., Espoo

Tämä Suomen asemaa heikentävä lauseke on sosialistien (halosen ja tuomioja) "lahja" suomalaisille.
 
10_11+Sauli+Niinist%C3%B6.jpg


Sauli Niinistön puhe 211. maanpuolustuskurssin avajaisissa 10.11.2014.

http://areena.yle.fi/tv/2475041

Kommentteja? Eipä ole 40-luvun jälkeen tällaisia sananlaskuja kuultu Suomen presidentin puheissa, mutta toisaalta korostetaan malttia eikä lähdetä hötkyilyyn eikä "yhden kortin varaan" pelailemaan.

Minusta on onni että tällaisena vedenjakaja-aikana meillä on Sale puikoissa.
 
Viimeksi muokattu:
PV:n komentaja taas kaipaa samassa tilaisuudessa pidetyssä puheessaan lainsäädännöllisiä muutoksia valmiuden kohottamisen helpottamiseksi. Tarvittaessa.

"Ensimmäiset johtopäätökset toimintaympäristömme muutoksesta on tehty. Joukkojen korkean toimintavalmiuden merkitys on saamassa uudenlaisen painoarvon Euroopassa. Myös Suomessa puolustusvoimien tehtävien toteuttaminen edellyttää osalla joukoista nykyistä nopeampaa toimintavalmiutta. Meillä on syytä tarkastella myös lainsäädännölliset edellytykset nykyistä nopeampaan valmiuden kohottamiseen."

Puhe löytyy PV:n verkkosivuilta, osoitteesta joka on liian pitkä tänne laitettavaksi. Tai laitetaan vaan:

http://www.puolustusvoimat.fi/porta...9nQSEh/?pcid=8c1d328047b69343b715b7fe01c994a0
 
Niinistön mainitsemaan turvallisuuskokonaisuuten viitaten; omituista on tämä "itsenäinen puolustus" ja sen korostaminen!
...5...4...3..2..1...SUOJAAN! Kaiken yhteistyön vastustajat @JOKO ja @Talvela kumppaneineen ovat jo ladanneet...

:D
 
Saavatko tavalliset kansalaiset tai muiden puolueiden edustajat käyttää: "Kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni" lausahdusta sopiviksi katsomistaan kansanryhmistä?
 
Saavatko tavalliset kansalaiset tai muiden puolueiden edustajat käyttää: "Kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni" lausahdusta sopiviksi katsomistaan kansanryhmistä?
Miksi ei?
 
Back
Top