Oisko meissä nostetta kansalaisaloitteelle?

Creidiki

Ylipäällikkö
BAN
Olen ehdottanut tätä useammassa ketjussa aiemmin ja palaute on ollut pääosin positiivista. saisimmeko me työstettyä tämän kansalaisaloitteeksi?

Nykyinen asevelvollisuus on juhlapuheiden mukaan kustannustehokas tapa hoitaa maanpuolustus ja sitä se onkin, mutta nykymuodossaan sillä on myös monia ongelmakohtia:

  • Se on uskonnollisesti syrjivä, koska Jehovantodistajat on vapautettu asevelvollisuudessa
  • Se on sukupuolisesti syrjivä, koska se koskee vain miehiä.
  • Se on yhä ilmeisemmin muuttumassa yleisestä valikoivaksi asevelvollisuudeksi koska asevelvollisuuden suorittaa pienempi osa ikäluokasta ja kertausharjoitukset koskevat vain sodanajan sijoitettuja
  • Konfliktien muuttuva luonne johtaa siihen että sota ja sodanuhka vaatii varautumista entistä laajemmalta osalta yhteiskuntaa. ts pelkkä armeija ei enää riitä.
Mutta maanpuolustus, myös sotilaallinen maanpuolustus on kuitenkin järjestettävä, vapaaehtoisuus ei yksin riitä sitä kattamaan, ammattiarmeijaan ei ole rahaa. Maanpuolustuksen on siis oltava kansalaisvelvollisuus. Samalla tavalla kuin verovelvollisuus tai oppivelvollisuus

Näin ollen ehdotan:

Asevelvollisuuden korvaaminen Kansalaispalveluvelvollisuudella

Jokainen 18 vuotta täyttänyt suomen kansalainen on velvollinen suorittamaan tietyn vuorokausimäärän kansalaispalvelusta siihen mennessä kunnes nän on täyttänyt 35 vuotta. (Esim 380 vuorokautta.)

Kansalaispalveluvelvoitteen voisi täyttää:

Osallistumalla vapaapalokunnan, vapaaehtoisen pelastuspalvelun tai punaisen ristin pelastustoimintaan ja koulutukseen

Osallistumalla erikseen säädettävän ajan vapaaehtoisen maanpuolustuksen sotilaalliseen koulutukseen ja maakuntajoukkoihin.
(Tätä ei missään nimessä saa sanoa kodinturvajoukoiksi ja sana suojeluskunta on ehdottomasti kielletty kaikissa asiayhteyksissä.)

Suorittamalla siviilipalvelus

Suorittamalla varusmiespalvelus palvelus ja osallistumalla sodanajan joukkojen määrättyihin harjoituksiin

Muulla erikseen määrätyllä tavalla

Kansalaispalveluvelusta voidaan erikseen vapauttaa alaikäisten lasten yksinhuoltajat.

Oisko tämä malli sellainen että sen taakse saataisiin sekä Vanha Kaarti että roopehuhtala?
 
Kieltämättä kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Etenkin vapaapalokunta/spr voisi olla hyvä vaihtoehto, ja mielekäs, PVn tarjoamille SluK ja lämäri jutuille! Meinaako joku naputella tästä reportaasia ja aloitetta? tukisin kyllä, tosin tarkempia laskelmia ja ajatuksia olisi hyvä saada lisää!
 
Olisin mukana tottakai. En ehkä siksi että saataisiin tismalleen mainitunkaltainen systeemi aikaiseksi vaan se heiluttaisi ja ravistaisi tällä hetkellä vallitsevaa mallia ja asenteita. Tämän asian ympärillä on riittävän tiheästi pidetttävä yllä pöhinää ja puhinaa että edes karkeimmat epäkohdat saadaan joskus korjattua.

- Uskonnollinen ja sukupuolinen syrjivyys
- Siviilipalveluksenkin osalta olisi syytä edes miettiä, miten tämän hetkinen malli palvelee kriisinajan oloissa suoriutumista? Kaiken tekemisen siinäkin sirkuksessa tulisi tähdätä siihen että homma toimii kun tilanne on päällä. Miten esim. poliisiautojen peseminen palvelee tätä tarkoitusta?
 
Jokaisen suomen kansalaisen... mies ja nainen olisi käytävä (pakollinen) asepalvelu jonka vähimmäiskesto olisi 365 vrk...

Israelin mallia sovellettuna.
 
Periaate ok. Kaikki yksityiskohdat ei. Ja paljon täydennettävää.
 
Creidikin mallilla on sijansa ilman muuta missä tahansa yhteiskunnassa. Kansalaisaloite on pystyttävä tiivistämään MIELESTÄNI muutamaan lauseeseen ja perusteluosion on oltava iskevä, jäntevä ja epäpoliittisuudessaan suorastaan hajuton, mauton, väritön ja näkymätön. Menestyksen kannalta on erityisen tärkeää se, että media ottaisi sen omakseen. Mikä tahansa aloite jää tuhnuksi, jos siihen ei saa mukaan ainakin muutamaa merkittävää mediataloa. Lähtisin markkinoimaan valmista, tosi valmista aloitetta medioihin. Jos media on mukana, asia saa näkyvyyttä de facto niin paljon, että siitä voi tulla oikea pöhinäaloite. Poliitikot innostuvat aloitteesta, jos media pitää pöhinää. Ja se taas tietää sitä kautta pöhkettä.

Niin kannatettava aloite, että olen valmis omasta pienestä puolestani tekemään työtä sen eteen.

En tuhlaa ajatuksen puolikastakaan sille, että kuka mahtaa vastustaa ja millä argumenteilla? Se on ajanhukkaa.
 
Ei huono konsepti. Oletan että pikkuvauvojen kanssa vatuloivat kaksinhuoltajatkin (tai avoimissa suhteissa ym. ei-heteronormatiivisissa jähmeissä sukupuolirooleissa jumittavat kolmin- nelin- viisin- ym. huoltajat) saavat lykkäystä sen verran ettei tule eteen sitä että valtion on perustettava mittavat määrät vauvojen täysihoitoloita (kevennys: SPR:ltä toki vapautuu paljon keskuksia ja henkilökuntaa tähän tarkoitukseen kun välitön hengenvaara Syyriassa on ohitse ISISin tuhouduttua).

Tämä on otettava esille sellaisessa aikataulussa että kun Ukrainan sota on taas unohtunut ja maailma on jälleen kerran jättänyt suuren volyymin sodankäynnin taakseen ikiajoiksi, Puolustusvoimien ollessa jälleen kerran täysin vanhanaikainen ja kuolleeseen konseptiin suunniteltu, voidaan tämäntyyppisellä täydellisen tasa-arvoisella järjestelmällä torpata ns. Ruotsin malli maanpuolustuksessa.
 
Ei huono konsepti. Oletan että pikkuvauvojen kanssa vatuloivat kaksinhuoltajatkin (tai avoimissa suhteissa ym. ei-heteronormatiivisissa jähmeissä sukupuolirooleissa jumittavat kolmin- nelin- viisin- ym. huoltajat) saavat lykkäystä sen verran ettei tule eteen sitä että valtion on perustettava mittavat määrät vauvojen täysihoitoloita (kevennys: SPR:ltä toki vapautuu paljon keskuksia ja henkilökuntaa tähän tarkoitukseen kun välitön hengenvaara Syyriassa on ohitse ISISin tuhouduttua).

Tämä on otettava esille sellaisessa aikataulussa että kun Ukrainan sota on taas unohtunut ja maailma on jälleen kerran jättänyt suuren volyymin sodankäynnin taakseen ikiajoiksi, Puolustusvoimien ollessa jälleen kerran täysin vanhanaikainen ja kuolleeseen konseptiin suunniteltu, voidaan tämäntyyppisellä täydellisen tasa-arvoisella järjestelmällä torpata ns. Ruotsin malli maanpuolustuksessa.


Mietinkin sitä, oisko niin että palveluksesta voidaan vapauttaa sillä perusteella että toimii alle 18 vuotiaan huollettavan lähivanhempana? Ts vain yksi huoltaja voi saada vapautuksen.
 
Mietinkin sitä, oisko niin että palveluksesta voidaan vapauttaa sillä perusteella että toimii alle 18 vuotiaan huollettavan lähivanhempana? Ts vain yksi huoltaja voi saada vapautuksen.

Niin, tuskin täällä kukaan rupeaa tekemään skidiä ihan vain välttyäkseen palvelukselta. Sehän on 18 vuoden kakku...

Venäjällä taitaa olla yleistäkin, jos ei opiskelupaikan kautta "vajennilta" välty niin äkkiä joku suttura pyöritykseen ja massu pyöreeksi.
 
Niin, tuskin täällä kukaan rupeaa tekemään skidiä ihan vain välttyäkseen palvelukselta. Sehän on 18 vuoden kakku...

Venäjällä taitaa olla yleistäkin, jos ei opiskelupaikan kautta "vajennilta" välty niin äkkiä joku suttura pyöritykseen ja massu pyöreeksi.

Tuskin pelkästään sen takia, mutta voi toimia naisimmeisille vahvana kannustimena pikaiseen lastentekoon. Toisaalta sehän on väestönkehityksen kannalta vain positiivista.

Onkos foorumilla jonkinlaista wiki-mahdollisuutta tekstin kollektiiviseen editointiin?
 
Heitän muutaman näkemyksen.
- Miten VPK valvoisi näitä suorittajia? Heidät siis kasarmoitaisiin jonnekin ja koulutettaisiin koko miehistöputken läpi jonkinlaisella alokaskurssilla. Vaatii riittävän kuntopohjan ja on läpäistävä lääkärintarkastus, molemmat tarkemmat kuin perusvarusmiehen vaatimukset. Niillä entisajan ruiskuttajilla ei tee juuri mitään.

- Vapepa (vapaaehtoinen pelastuspalvelu) koostuu yhdistyksitä, jotka osallistuvat jäsentensä kautta toimintaan. Vaikka toiminta ei ole fyysisesti yhtä vaativaa, mutta vaatii kenttäkelpoisuutta ja kykyä toimia käskyjen mukaisesti.

- Punaisen ristin pelastustoiminta, tällaista ei ole olemassa. Punaisen ristin alueyhdistyksillä on ensiapuryhmiä jotka rahasta päivystävät erilaisissa tilaisuuksissa, kuten festareilla, tai urheilukisoissa. Silloin tällöin operaatioita järjestetään ilmaiseksi. Tällaisia ovat vappun, tai uuden vuoden päivytykset.

Pointti on, ettei peruskoulutuksen jälkeen näille ihmisille ole kasarmia jossa heidät voi majoittaa loppupalveluksen ajaksi ja tekemistäkin olisi kohtuullisen vähän. Toki voisin ottaa vpk:n asemalle yhden kaverin joka pitäisi paikkoja ja kalustoa kunnossa arkisin 8-16. Palvelusajan jälkeen hän olisi velvollinen osallistumaan kertausharjoituksiin ja tarvittaessa kutsuttavissa palvelukseen.
Lisäksi, jos varusmiestä ei voi käyttää missään vaarallisessa virka-avussa, miten tällaistä henkilöä voisi käyttää vpk:n keikalla?
Pelastuslaitoksilla voisi olla jonkin verran käyttöä erilaisissa huollon tehtävissä tällaisilla henkilöillä, mutta kovin isoa joukkoa sinnekkään saisi menemään.
Terveydenhuollolla voisi olla myös käyttöä poinelle määrälle tällaisia henkilöitä.

Mutta miksi edes nykyisille sivareille ei löydypalveluspaikkoja?
Harva haluaa vastentahtoista töiden väistelijää riesakseen, vaikka silloin tällöin löytyisikin motivoitunut yksilö.
 
Heitän muutaman näkemyksen.

Jos haluaa suorittaa kansalaispalvelunsa SPR:n VPK:n tai VAPEPA:n kautta niin en näe syytä seisottaa "kasarmilla" vaan osallistuminen tapahtuisi normaalin vapaaehtoistoiminnan kautta.

Jos haluaa ottaa lääkkeensä kerralla niin menee perinteiseen varusmiespalvelukseen.Palo- ja pelastusalan ammattilaiset voisi vapauttaa kokonaan.

Oletetaan että käytetään peukkusääntönä perusjäksterin varusmiespalvelusta 165 päivää + 2 kpl 5 pvä KH = Kansalaispalveluksen vähimmäiskesto = 175 päivää

Ikävuosien 18-35 välillä olisi siis suoritettava min 17 pvää KP:tä vuosittain ~ 1,5 pvä kuukaudessa. Esim osallistumalla VPK:n viikkoharjoituksiin tulisi tuo määrä täyteen kolmessa ja puolessa vuodessa. Hälystoimintaan osallistumalla paljon nopeammin.

Oletetaan että asepalveluksen voisi suorittaa kokonaan MAAK:ssa. Mikäli käskettyjä harjoituksia on 2 pvää/kk (vrt Brittien Territorial Army) on palveluvelvoite täytetty ~ 7,5 vuoden kuluttua. MPK:n vapaaehtoisiin kursseihin osallistumalla nopeammin.

VAPEPA samalla tavalla

Näillä olisi siis kansalaispalvelun minimivelvoite täytetty, jos intoa ja paloa löytyy, niinkuin toivottavasti löytyy niin toimintaa voi jatkaa.
 
Jos haluaa suorittaa kansalaispalvelunsa SPR:n VPK:n tai VAPEPA:n kautta niin en näe syytä seisottaa "kasarmilla" vaan osallistuminen tapahtuisi normaalin vapaaehtoistoiminnan kautta.

Jos haluaa ottaa lääkkeensä kerralla niin menee perinteiseen varusmiespalvelukseen.Palo- ja pelastusalan ammattilaiset voisi vapauttaa kokonaan.

Oletetaan että käytetään peukkusääntönä perusjäksterin varusmiespalvelusta 165 päivää + 2 kpl 5 pvä KH = Kansalaispalveluksen vähimmäiskesto = 175 päivää

Ikävuosien 18-35 välillä olisi siis suoritettava min 17 pvää KP:tä vuosittain ~ 1,5 pvä kuukaudessa. Esim osallistumalla VPK:n viikkoharjoituksiin tulisi tuo määrä täyteen kolmessa ja puolessa vuodessa. Hälystoimintaan osallistumalla paljon nopeammin.

Oletetaan että asepalveluksen voisi suorittaa kokonaan MAAK:ssa. Mikäli käskettyjä harjoituksia on 2 pvää/kk (vrt Brittien Territorial Army) on palveluvelvoite täytetty ~ 7,5 vuoden kuluttua. MPK:n vapaaehtoisiin kursseihin osallistumalla nopeammin.

VAPEPA samalla tavalla

Näillä olisi siis kansalaispalvelun minimivelvoite täytetty, jos intoa ja paloa löytyy, niinkuin toivottavasti löytyy niin toimintaa voi jatkaa.

Jos tarkoituksena on vain luoda järjestelmä jossa ihmiset suorittavat tunteja/päiviä jotta joku velvollisuus tulee täytettyä, ajatus voi toimia. Jos taas yhteiskunnalle halutaan hyötyä noista ihmisistä ja heidä palveluksestaan, idea isossa mittakaavassa katoaa.
- Miten reagoitaisiin jos kansalaispalvelustaan suorittava henkilö ei tulekkaan asemalle kun keikka tulee lauantai yönä 02.12? Luvaton poissaolo? Motivoituneella harrastajalla tämä ei ole iso ongelma, mutta onko se kansalaispalvelustaan suorittavalle.
- Entä jos henkilö ei läpäise testejä?
- Entä jos henkilö ei suorita pakollisia harjoituksia?
- Riittäisikö pelkkä osallistuminen palokunnan toimintaan, vai vaadittaisiinko operatiivista toimintaa ja millä tasolla? Savusukeltajalle on aina käyttöä, hädintuskin ei-savusukeltavan henkilöstön kuntovaatimukset täyttäviä meiltä löytyy omasta takaa(vanhat äijät osasto).
- Entä jos henkilö pelkää pimeää, ahtaita paikkoja, korkeita paikkoja, tai ei kykene keskittymään? Entä jos henkilö ei kykene tottelemaan annettuja käskyjä?
- Annetaanko sulka perseen ja laitetaan pois. Kuka sen päätöksen tekee, niin että kaikkien oikeusturva toteutuu riittävästi.
 
Jos tarkoituksena on vain luoda järjestelmä jossa ihmiset suorittavat tunteja/päiviä jotta joku velvollisuus tulee täytettyä, ajatus voi toimia. Jos taas yhteiskunnalle halutaan hyötyä noista ihmisistä ja heidä palveluksestaan, idea isossa mittakaavassa katoaa.

Eihän varusmiespalveluksestakaan ole yhteiskunnalle hyötyä, pelkkiä kuluja vain. Mutta varusmiespalveluksella voidaan kouluttaa resursseja joita voidaan käyttää poikkeusolojen hallintaan. Oppivelvoillisuuskin on velsollisuus joka on laissa säädetty

Nyt alkaa olla kuitenkin niin että tarvitsemme entistä vähemmän niitä jotka osaavat ampua ja entistä enemmän niitä jotka tietävät mitä tehdä jos ampuminen alkaa. Siispä kansalainen velvoitetaan hankkimaan tietoja ja taitoja joita yhteiskunta voi SIETO-tilassa ottaa käyttöön. Samalla päivitetään asevelvollisten rekisteri siten että henkilön saama koulutus on tiedossa.

Vastauksina kysmyksiisi:
Jos kansalaispalvelu suoritetaan osana VPK:n hälytysosastoa tai MAAK:kia, solmitaan niiden osalta normaali sitoumus. Jos esim Vepari ei pääse yhteenkään hälytykseen niin hänen palveluvelvoitteensa tulee täytetyksi reippaassa kolmessa vuodessa pelkillä viikkoharjoituksilla ja hep kunnan pelastustoimen johtajalla on poikkeustilassa käytössään koulutettu sammutusmies joka voidaan linnatuomion uhalla määrätä valmiuslain työvelvollisuuden mukaisesti palvelukseen.

Lykkäyksen ja vapautuksen perusteita voidaan varmaankin soveltaa siten että kaikkien oikeusturva toteutuu.
 
Mielestäni Yleispalvelus velvollisuus olisi poikaa!
Se koskisi kaikkia, jotka oleskelevat suomessa vakituisesti ja jos oleskelu on kestänyt vähintään 3 vuotta, niin yleispalvelukseen tulee osallistua sen jälkeen seuraavana alkavalle yleispalveluskurssille.

Samalla jokainen joka ei ole suomen kansalainen, tai jolla on kaksoiskansalaisuus on velvollinen allekirjoittamaan juhlallisen vakuutuksen (kautta omantunnon), että hyväksyy suomen perustuslain ja kunnioittaa kanssakansalaisiaan kautta omantunnon tehtävällä vakuutuksella.
Tämä siksi, että kukaan muustamaastakotoisinsyntyisinoleva ei pääse pekuloimaan, että "mina en tiennyt tämän olevan väärin" asioita.
Tällä yleispalveluksella saisimme panosta tähän maahan ja yhteenkuuluvaisuutta yhteiskuntaamme. :)
 
Itse näkisin ongelmana lähinnä sen, että asepalvelus vaatii esitetyistä suoritusmuodoista kaikkein eniten epämukavuusalueelleen siirtymistä, minkä vuoksi sen käyvien määrä tulisi väistämättä laskemaan.

Mielestäni 362 päivän palvelus joko siviilipuolen kriisiaikaan valmistavissa tehtävissä (nykyinen siviilipalvelus pohjana, mutta huomattavasti suurempi sodanajan siviilitehtäviin kouluttaminen pitäisi ottaa huomioon, esim. sairaanhoidon tukeminen ja valtiollisen ruoan- ja päivittäistavaroiden jako, valtiolliset työtehtävät) tai 180-362 päivän pituinen sotilaspalvelus.
Sotilaspalvelus olisi jaettu siten, että naisilla palvelus olisi oletusarvoisena erilaisissa sotilaallisissa tai puolisotilaallisissa tukitehtävissä (ts. lottakoulutus, hiukan sotilaallisemmalla sisällöllä, kuten esim. perusaseenkäsittelyllä), ja miehillä oletuksena nykyisenkaltainen asepalvelus kenttäarmeijaan kouluttavissa tehtävissä. Syitä tähän on useita, pääasiassa se, että miehet ovat keskimäärin paremmin soveltuvia sodankäynnin vaatimuksiin, ja se, että nuorten naisten kaatuminen taisteluissa haittaisi oleellisesti väestöpolitiikkaa.
Tietenkin erityistapausten (kuten nykyiset vapaaehtoiset naiset) vuoksi olisi mahdollista naisilta hakea varsinaisiin sotilastehtäviin ja miehiltä noihin tukitehtäviin mikäli siihen olisi riittävät perusteet (asiasta päätöksen tekisi PV), mutta jotta tämä tehtäisiin vähemmän houkuttelevaksi (lähinnä miesten pyrkiminen suurissa määrin kevyempiin tehtäviin), tällöin palvelusajaksi tulisi vähintään 270 päivää (mikä olisi myös aseettoman palveluksen minimiaika).
Nuo vanhemmanmittaiset palvelusajat ovat aivan harkittuja, koska siten saataisiin nykyiset kansalaiskasvatusvelvoitteet toteutettua paremmin sotilaallisten koulutustavoitteiden kärsimättä.

Lisäksi armeijan reserviin/valtiollisiin sodanajan tehtäviin pitäisi sitoutua valalla palveluksen jälkeen (riippumatta onko siviilipalvelus, vaiko armeijan koulutus taustana: tehtävissä otettaisiin se tietenkin huomioon, eikä sivareita pakotettaisi aseellisiin tehtäviin, kuten ei nytkään), ja jos ei sitoutuisi, joutuisi maksamaan pientä veroa. Vastaavasti totaalikieltäytyjät tai vapautukseen määrätyt joutuisivat maksamaan veroa (verolla olisi jokin minimituloraja tietenkin, jotta se ei olisi köyhille kohtuuton). Sodanajan tehtäviin sitoutuneella ei olisi oikeutta kieltäytyä sodanajan tehtävästä, ja kieltäytyminen johtaisi tavallisen vankeusrangaistuksen lisäksi rikoksella saamansa hyödyn (väärällä valalla välttämänsä verot) määräämiseksi valtiolle.
Lisäksi sodanajan tehtäviin sitoutuneella olisi velvollisuus osallistua kertausharjoituksiin, mikäli ei ole pakottavaa estettä siihen.

Näin saataisiin kokonaisuudessaan nykyistä paremmin kriisiajan tehtäviin valmistautunut kansakunta, ja epätasa-arvoseikat poistuisivat suurilta määrin (mm. palvelusvelvollisuuden kohdalla kokonaan).
 
Viimeksi muokattu:
Jos tarkoituksena on vain luoda järjestelmä jossa ihmiset suorittavat tunteja/päiviä jotta joku velvollisuus tulee täytettyä, ajatus voi toimia. Jos taas yhteiskunnalle halutaan hyötyä noista ihmisistä ja heidä palveluksestaan, idea isossa mittakaavassa katoaa.
- Miten reagoitaisiin jos kansalaispalvelustaan suorittava henkilö ei tulekkaan asemalle kun keikka tulee lauantai yönä 02.12? Luvaton poissaolo? Motivoituneella harrastajalla tämä ei ole iso ongelma, mutta onko se kansalaispalvelustaan suorittavalle.
- Entä jos henkilö ei läpäise testejä?
- Entä jos henkilö ei suorita pakollisia harjoituksia?
- Riittäisikö pelkkä osallistuminen palokunnan toimintaan, vai vaadittaisiinko operatiivista toimintaa ja millä tasolla? Savusukeltajalle on aina käyttöä, hädintuskin ei-savusukeltavan henkilöstön kuntovaatimukset täyttäviä meiltä löytyy omasta takaa(vanhat äijät osasto).
- Entä jos henkilö pelkää pimeää, ahtaita paikkoja, korkeita paikkoja, tai ei kykene keskittymään? Entä jos henkilö ei kykene tottelemaan annettuja käskyjä?
- Annetaanko sulka perseen ja laitetaan pois. Kuka sen päätöksen tekee, niin että kaikkien oikeusturva toteutuu riittävästi.

Hyviä kysymyksiä, mutta nehän sopivat suurelta osin myös varusmiespalveluksen ongelmiksi?

Miksi kasarmilla lusiminen on niitä ainoita mittareita, jotka ratkaisevat?

- Miksi toisten annetaan sluibailla jatkuvalla vemppaamisella?
- Miksi palveluksen voi vetää läpi vasemmalla kädellä ja alisuoriutumalla niin fyysisesti kuin psyykkisestikin?
- Miksi ampumaradalla riittää, että roiskaisee käsketyn määrän kuteja tauluja kohti ilman, että oikeasti yrittäisi kehittyä?
- Miksi cooperin saa kävellä, vaikka kuntoa riittäisi hieman kovempaankin suoritukseen?
- jne jne.

Reserviin siirryttäessä samat kiitospuheet saivat niin vemppakuninkaat kuin palveluksensa tiukasti ottaneet.

Jos jokin asepalveluksessa sieppasi, niin juuri tuollainen alisuoriutuminen, joka ei ollut kantahenkilökunnaltakaan mitenkään tavatonta.
 
Hyviä kysymyksiä, mutta nehän sopivat suurelta osin myös varusmiespalveluksen ongelmiksi?

Miksi kasarmilla lusiminen on niitä ainoita mittareita, jotka ratkaisevat?

- Miksi toisten annetaan sluibailla jatkuvalla vemppaamisella?
- Miksi palveluksen voi vetää läpi vasemmalla kädellä ja alisuoriutumalla niin fyysisesti kuin psyykkisestikin?
- Miksi ampumaradalla riittää, että roiskaisee käsketyn määrän kuteja tauluja kohti ilman, että oikeasti yrittäisi kehittyä?
- Miksi cooperin saa kävellä, vaikka kuntoa riittäisi hieman kovempaankin suoritukseen?
- jne jne.

Reserviin siirryttäessä samat kiitospuheet saivat niin vemppakuninkaat kuin palveluksensa tiukasti ottaneet.

Jos jokin asepalveluksessa sieppasi, niin juuri tuollainen alisuoriutuminen, joka ei ollut kantahenkilökunnaltakaan mitenkään tavatonta.

Siksi, että puheet olivat koko komppanialle. Minkälaisessahan yksikössä olet palvellut?
 
Siksi, että puheet olivat koko komppanialle. Minkälaisessahan yksikössä olet palvellut?

Nuo kokemukset lähinnä Kontiorannan esikuntakomppaniasta, mutta pätivät koko 11 kk sotilasurani. Sen touhuja katselin kolmisen kuukautta, kunnes siirryin Tikkakoskelle ilmavoimien riveihin muutamaksi kuukaudeksi. Tikkakoskella oli ehdottomasti tasokkaammat varushenkilöt, mutta sotilaallisuus oli niistä touhuista jos mahdollista vielä EK:takin kauempana.
 
Viimeksi muokattu:
Näkisin aloitteen hyödyllisenä, jos se on riittävän sotilaallinen. Näitä erilaisia viherhankkeita on aikaisemminkin ollut. Tuossa on yksi yhdistys, joka on ajanut vastaavanlaisia juttuja jo muutaman vuoden:

http://www.kansalaispalvelu.fi/wordpress/

Kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) korvaisi asepalveluksen sekä miehille että naisille pakollisella kansalaispalveluksella, jossa opetettaisiin muun muassa väestönsuojelutehtäviä ja ensiaputehtäviä. Haavisto arvioi, että riittävän suuri armeijareservi saataisiin, vaikka aseellinen palvelus olisi vapaaehtoista.

Helmikuu 2010: Naisten velvoittamista kansalaispalveluun ehdottanut Sdp sai rintamaansa raskaan sarjan vahvistuksia. Myrskyläläinen reservin majuri
Timo T.A. Mikkonen ja diplomiekonomi Lenita Airisto ilmoittivat kannattavansa Sdp:n esitystä.

Tarja Halonen halusi, että kaikki olisivat alussa yhteisessä koulutuksessa opettelemassa ties mitä kehitysasioita ja sammutusta ja sitten voisi päättää, miten jatkaa eteenpäin.
 
Back
Top