Paikallisjoukkojen kunnian päivät

Myrskyhiiri

Kenraali
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/erikoissivustot/wanaja14/suomeksi/uutiset/kuntainfo


Kunta- ja viranomaisinfot käynnistyivät rinnan Wanaja14 ja Pirkka -harjoitusten kanssa
Tekijä: Kirsi Lehto | Julkaistu: 07.10.2014 | Päivitetty: 07.10.2014

Puolustusvoimien Wanaja14 -paikallispuolustusharjoitus ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Pirkka14 -valmiusharjoitus eivät äkkiseltään juurikaan muistuta toisiaan. Niitä yhdistää kuitenkin molemmille olennainen tekijä - viranomaisyhteistyö. Kummankin päämääränä on tehdä toimivaa yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa myös kriisitilanteessa.Wanajan kanssa rinnan käynnistyneen Pirkka -harjoituksen aikana Pirkanmaan alueen kunnat tarkistavat valmiussuunnitelmiensa toimivuutta ja harjoittelevat yhteistoimintaa eri viranomaistahojen kanssa kuvitteellisessa kriisitilanteessa, jossa Suomea uhkaa merkittävä kyberuhka. Erityisesti pyritään tunnistamaan eri toimijoiden kannalta kriittiset järjestelmät ja toimintatavat. Harjoitusmuodoksi on valittu seminaari. Kuntatasolla ratkaisuja pohtii kunnan johtoryhmä, joka saa toiminnastaan palautteen aluehallintovirastolta.

Puolustusvoimat elää tällä hetkellä suurinta uudistustaan sitten sotavuosien ja sen organisaatio uudistuu 1.1.2015 alkaen. Muutokset eivät koske vain puolustusvoimien omaa toimintaa vaan ne vaikuttavat myös yhteistyökumppaneiden arkeen. Yksi puolustusvoimien kolmesta päätehtävästä kun on muiden viranomaisten tukeminen. Wanaja14 -harjoituksen tarkoituksena on paitsi testata uutta paikallispuolustuskonseptia mutta myös viranomaisyhteistyön toimivuutta uudessa johtamisjärjestelmässä.

Wanaja14 -harjoitus tarjoaa luontevat puitteet puolustusvoimille tavata tärkeitä yhteistyökumppaneita harjoituksen yhteydessä Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alueella Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastojen järjestämissä kunta- ja viranomaisinfoissa. Näissä infoissa sekä puolustusvoimat että alueen aluehallintovirastot käyvät läpi tulevaa muutosta, jotta uudet toimintatapamallit tulevat tutuiksi kaikille kunta-alan toimijoille ja muille viranomaisille jo hyvissä ajoin.Kanta-Hämeessä harjoitellaan sotaväen metodein kun taas Pirkka-harjoitus tapahtuu enemmän suunnitteluna ja ryhmätöinä. Ensimmäisissä viranomaisinfoissa oli läsnä eri toimialojen edustajia kunta-alalta, pelastuslaitokselta-, poliisin -sekä hätäkeskuksen organisaatioista sekä luonnollisesti median edustajia.

Ensimmäisessä kuntainfotilaisuudessa maaanantaina Satakunnan lennostossa Pirkkalassa Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Pekka Toveri totesi alkusanoissaan, että puolustusvoimien organisaatiomuutos johtaa paitsi joukkojen pienenemiseen ja uuteen taistelutapaan mutta myös viranomaisyhteistyömuotojen uudistumiseen. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n pääjohtaja Jorma Pitkämäen mukaan yhteistyö puolustusvoimien kanssa on vuosien varrella hioutunut saumattomaksi. Hänen mukaansa näiden kahden harjoituksen ja viranomaisinfojen limittyminen yhteen on jotain ainutlaatuista viranomaisyhteistyökentällä. Pitkämäki toivoi edelleen, että Pirkka14 -harjoitus kannustaisi ihmisiä myös henkilökohtaiseen varautumiseen mahdollisten kriisien varalta.

Viranomaisinfot jatkuivat samalla konseptilla tiistaina Tikkakoskella. Puolustusvoimia edustaneet Panssariprikaatin komentaja eversti Pekka Järvi sekä Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnatti Janne Oksanen veivät informaation konkreettiselle tasolle; käytännön esimerkein he selvittivät esimerkiksi virka-avun pyyntöön liittyviä käytäntöjä vuonna 2015. Pontevien esitysten ja esimerkkien jälkeen on helppo uskoa, että yhteistoiminta jatkuu vuoden vaihteen jälkeenkin saumattomasti ja osapuolet osaavat pelata yhteen ja kehittää uutta tulevaisuudessakin. Kuntainfot jatkuvat edelleen keskiviikkona ja torstaina Vaasassa sekä Lahdessa.
 
Viimeksi muokattu:
Kylmän sodan jälkeinen horros alkaa olla lopuillaan.

Valmista ei tule tullut, eikä asiat ole vielä edes tyydyttävästi valmius & väestönsuojelu asioissa.

Homma on kuitenkin saatettu alulleen.
 

AKE-ukki

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Kylmän sodan jälkeinen horros alkaa olla lopuillaan.

Valmista ei tule tullut, eikä asiat ole vielä edes tyydyttävästi valmius & väestönsuojelu asioissa.

Homma on kuitenkin saatettu alulleen.
Me olimme kylmän sodan aikana näissä asioissa paljon paljon valveentuneempia kuin nyt. Kun Neuvostoliitto hajosi, SILLOIN ME vaivuimme horrostilaan.
 

Myrskyhiiri

Kenraali

Myrskyhiiri

Kenraali
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/erikoissivustot/wanaja14/suomeksi/uutiset/maak+rauma


Maakuntakomppania harjoitteli elintärkeiden satamien suojaamista
Tekijä: Kirjoittaja: Matti Rinnekangas Kuvat: Toni Lehtinen | Julkaistu: 09.10.2014 | Päivitetty: 09.10.2014Satakunnan maakuntakomppania osallistui Wanaja14-harjoitukseen Porissa ja Raumalla. Joukon tehtävänä oli turvata satama-alueet, valvoa kulkua ja etsiä alueilta epäilyttäviä henkilöitä. Porissa joukot etsivät kohdetta, joka paljastui myöhemmin harjoitukseen kuuluvaksi pommiksi.

Näin harjoituksen ensimmäinen vaihe keskiviikkona eteni Porissa:

Klo 16.00 Terroristi virittää pommin Porin Tahkoluodon satamassa kemikaaliputken päässä. Pommissa on liiketunnistin, eli sitä ei voi siirtää. Lisäksi sen voi kaukolaukaista matkapuhelimella.

Klo 17.20 Poliisi on pyytänyt virka-apua Puolustusvoimilta. Satakunnan maakuntakomppanian autopartio havaitsee juosten pakenevan terroristin. Maastopukuun sonnustautunut nuorehko mies pakenee rannan suuntaisesti menevälle hiekkatielle.

Klo 17.30 Terroristi ei saa karistettua autopartiota kannoiltaan. Mies piileskelee metsässä ja näkee tiellä autopartion liikkeet. Hän ei pääse etenemään vaikeakulkuisessa, louhikkoisessa maastossa.Klo 17.45 Autopartio ja jalkaisin liikkeellä olevat sotilaspoliisit löytävät terroristin pienen mättään takaa ja vangitsevat tämän. Hänellä ei ole mahdollisuutta paeta, koska joukot ovat saartaneet alueen. Terroristilla ei ole hallussaan aseita tai aseiksi luokiteltavia esineitä, eikä hän tee vastarintaa.

Klo 18.00 Sotilaspoliisipartio vie terroristin jalkaisin sataman portille. Matkalla kiinniotettu yrittää saada itselleen sopimuksen. Terroristi tarjoaa sotilaspoliiseille tietoja iskun pääsuunnittelijasta ja muista elementeistä. Hänet käskytetään hiljaiseksi.

Klo 18.20 Sotilaspoliisit luovuttavat englantia puhuvan terroristin poliisille sataman portilla. Vastassa on myös maaliryhmän jäseniä, jotka esiintyvät toimittajina. Terroristi ilmoittaa toimittajille maksavansa miljoona dollaria sille, joka vapauttaa hänet.

19.20 Poliisin pomminpurkuryhmä tekee räjähteen vaarattomaksi.

Porista maakuntakomppania siirtyi keskiviikkona illalla Rauman satamaan. Joukko harjoitteli Suomen kolmanneksi vilkkaimmassa konttisatamassa koko yön sataman suojaamistoimia. Seuraavana aamuna maakuntakomppania jatkoi harjoitusta Rajavartiolaitoksen alustarkastuskoulutuksen merkeissä.

 

Myrskyhiiri

Kenraali
Ja maailma pelastuu! To protect and to serve.

 
Viimeksi muokattu:

KorpiSISSI

Kenraali
Koska eri ketjuissa on epäselvyyttä paikallisjoukoista,
laitetaan kellot aikaan 1.1. 2015 ja unohdetaan menneet.

Nykyinen sodan ajan joukkojen jako koostuu operatiivisista joukoista ja alueellisista joukoista. Uusi sodan ajan joukkojen jako rakentuu 1.1.2015 alkaen operatiivisista joukoista, alueellisista joukoista ja paikallisjoukoista. Poikkeusoloissa paikallisjoukot organisoidaan paikallispataljooniksi.

Paikallisjoukot ovat paikallisiin taistelu- ja tukemistehtäviin käytettäviä sodan ajan joukkoja. Paikallisjoukkojen tehtäviä ovat muun muassa joukkojen perustaminen, alueen valvonta, kohteiden suojaaminen, erikoisjoukkojen vastainen toiminta, yhteistoiminta siviiliviranomaisten kanssa sekä muiden joukkojen tukeminen ja paikallishuolto.

Paikallisjoukkoja voidaan käyttää myös normaalioloissa rajoitetusti muiden viranomaisten tukemiseen. Paikallisjoukkoihin sijoitetaan toiminta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä. Paikallisjoukkojen kouluttamisessa hyödynnetään laajasti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen resursseja sekä vapaaehtoisuutta.

Paikallisjoukkojen perustaminen mahdollistaa tehokkaammin reserviläisten osaamisen hyödyntämisen ja kehittämisen vaativiinkin tehtäviin. Paikallispataljoonissa reserviläisillä on esimerkiksi mahdollisuus sijoittua aina korkeimpiin johtotehtäviin asti.


http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vZFLk6IwFIV_S_-AMQnhuaQhhIBRHlGUDQUOOoCIDxTl109X9XKqXTneszx17lf3XJCCLx3yW7XL-6o75HuwAqmaUUnVXQ8iY-7zT8jmU7jUpgGyQgkkYAXlLK4fRzY2Y1RrMeQ2ucdnPnDbmYvaYXyM0cz2fEGakU89Jkg_5U3vIW6gpRMS09lnIpE_vnalz2gUPvch-vZVTHwyozKigSVDFtsLQyw0TBfq0_w80r59-MOYEKxBqv2Ul3wJiBe28ZyF3sey4BtZb-zQemeH-PWsz3ApKMFzSKdLAzJiubZBhMLwG_8Vw_94l24zBZq65S5sLTYRe22HHkirop0Mm3YCJ6psqFDVoa5hbMiKApJijWfWhQ2ERVtP4AtMiiDo2M4h8YD7XJLqMKP6SNF5g7OOuGIMtjYPuuW5rGNnsM2LNq68qziPN2nHesxCl_pZaQbhwQtC1XTDTbq71vXj8ahs2dJuSfe4KkNzvF8KgfytXVpZQW7Qu5izVOqV-7qNN9TZnq6krqq1v282fxo5-pW2Z388FvzEcu6Vv3nV60WmxzucJyf36teOq3-Amdu1JTi2tyOJ3HH1j0rzL9F_bQA!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=98442f8043cd0f15922adf028affb6da
OMIA HAVAINTOJA: Harjoitus on ollut erittäin monimuotoinen-monipuolinen-haastava, lisäksi hyvinkin ajantasainen.

OSAAMINEN - YHTEISTOIMINTA - NOPEUS - TEHOKKUS

..on avainsanoja, mitä omin silmin, korvin ja median välittämänä tullut todettua.. hyvin toimii.

Systemaattinen yli 5v koulutus alkaa tuottaa tulosta. Toki paljon on kehitettävääkin, etenkin johtamisessa ja ajantasaisessa kommunikoinnissa. Tilannekuvaa ja kokonaisuuksiakin sai mukavasti hahmotettua kun "osui oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan" ;)

Itsekriittisyys kasvaa kehityksen myötä ja "ongelmia" näkee siinäkin missä niitä ei laajemmassa mittapuussa ole. Kun vertailee tilannetta, kyvykkyyttä ja osaamista esim 7 vuotta sitten ja nyt, on ero kuin yöllä ja päivällä.

Suurkiitos myös osaaville keltasille HAASTEIDEN ASETTAMISESTA, erityisesti niille "ilmasta tipahtaneille mönkijäkuskeille" harjujen kupeissa ;) ..jos tätä sattuu lukemaan.

Saisi jatkua vielä toisenkin viikon niin tulisi kunnon tuntuma :D
 
Viimeksi muokattu:

Myrskyhiiri

Kenraali
Tutkijat tutkii, kehitys kehittyy ja ohjesääntöä pukkaa.

http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/erikoissivustot/wanaja14/suomeksi/uutiset/maavoimien+paikallispuolustuskonseptin+testaus


Maavoimien paikallispuolustuskonseptin testaus
Tekijä: Maavoimien tutkimusjohtaja, everstiluutnantti, TkT Rainer Peltoniemi | Julkaistu: 09.10.2014 | Päivitetty: 10.10.2014

Maavoimien uudistetun taistelutavan, Maavoimien taistelu 2015, käyttöönotto ja koulutus aloitettiin vuonna 2013. Uudistettu taistelutapa koskee ensisijassa maavoimien alueellisia joukkoja. Vuoden 2014 painopiste on paikallispuolustuksen testauksessa ja viimeisessä vaiheessa vuonna 2016 siirrytään operatiivisiin joukkoihin.

Kokonaisuutena kehittämistyö ja kehittämisen taustalla oleva maavoimatutkimus ovat edenneet kutakuinkin puoliväliin, jotka suunnitelmien mukaan saadaan valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä.

Paikallispuolustus kattaa koko valtakunnan alueen

Paikallispuolustus kattaa koko maan ja paikallispuolustusta johtaa maavoimien komentaja johtoesikuntanaan Maavoimien esikunta. Maavoimien alueellinen johtoporras johtaa ja yhteen sovittaa paikallispuolustuksen vastuualueellaan. Paikallispataljoonat toteuttavat vastuualueellaan paikallispuolustuksen suunnittelun ja johtamisen yhteistoiminnassa muiden viranomaisten sekä toimijoiden kanssa. Paikallisjoukkoihin sijoitetaan toiminta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä.

Wanaja14-harjoituksen tutkimus

Wanaja14-harjoituksessa testataan ja tutkitaan maavoimien uutta paikallispuolustuskonseptia. Yksi tutkimuksen huomion kohteena oleva asia on viranomaisyhteistyö, jolla tarkoitetaan puolustusvoimien tukea muille viranomaisille ja muilta viranomaisilta saatavaa tukea puolustusvoimille. Muita harjoituksessa tutkittavia asiakokonaisuuksia ovat muun muassa tilannekuva ja johtaminen sekä erikoisjoukkojen vastainen toiminta. Wanaja14-harjoituksen tutkimustulokset ja harjoitushavainnot tullaan hyödyntämään paikallispuolustuskonseptin jatkokehittämisessä sekä paikallisjoukkojen ohjesääntöjen ja oppaiden kirjoitustyössä, jotka tulevat jatkossa ohjaamaan joukkojen koulutusta.Sujuvalla viranomaisyhteistyöllä ja sen säännönmukaisella harjoittelemisella mahdollistetaan valmiuksien luominen, ylläpito sekä tarvittaessa sotilaallisen suorituskyvyn tehokas käyttö kaikissa valmiustiloissa.

Vuoden 2015 yhtymäharjoitus Pohjois-Karjalassa

Maaoperaatiot toteutetaan yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen ja puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen tukemana. Täten maavoimien taistelutavan uudistaminen tulee osaltaan koskemaan koko puolustusvoimia sekä erityisesti laajaa reserviläiskenttää. Uudistuksen päätyö on vähitellen siirtymässä kentälle maavoimien joukko-osastoihin ja reservin kertausharjoituksiin, joissa maavoimien sodan ajan joukot koulutetaan. Koulutuksen osalta vapaaehtoisen maanpuolustuksen sotilaallisen koulutuksen painopiste tulee lähivuosina olemaan paikallisjoukoissa.

Puolustusvoimauudistuksen myötä puolustusvoimien toiminnan tasoa kyetään nostamaan ja vuonna 2015 koulutetaan reservin kertausharjoituksissa noin 18 000 reserviläistä. Seuraava maavoimien laajempi yhtymäharjoitus toteutetaan Pohjois-Karjalassa kesällä 2015, jolloin harjoitetaan ja tutkitaan alueellisten joukkojen taistelua. Viimeisessä vaiheessa uudistuksessa tullaan keskittymään operatiivisten joukkojen taistelun yhteensovittamiseen alueellisten ja paikallisjoukkojen kanssa. Tämä tullaan testaamaan maavoimien operatiivisten joukkojen yhtymäharjoituksessa vuonna 2016.

Maavoimien taistelutavan uudistukselle on luotu vankka pohja, perustuen pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, turvallisuusympäristön - ja sodankäynnin kehittymisen arvioihin sekä tutkimukseen ja kenttäkokeisiin. Wanaja14-harjoitus ja sen mahdollistavat tutkimustulokset muodostavat tässä yhden kiinteän osan.
 

Roger Mike

Alikersantti
http://www.aamulehti.fi/Pirkanmaa/1194932171213/artikkeli/video+maakuntajoukko+kiirehti+lielahteen+jossa+savusi+rajahderekka+kyseessa+oli+harjoitus.html

Video: Maakuntajoukko kiirehti Lielahteen, jossa savusi räjähderekka – kyseessä oli harjoitus


Pirkanmaa | 8.10.2014 | 23:21 | Päivitetty 23:27
Tatu Airo, Aamulehti


Tampereen Lielahden vanhalla tehdasalueella savusi keskiviikkoiltana räjähdelastissa ollut Puolustusvoimien rekka-auto.

Savu oli kuitenkin vain tekosavua, sillä kyseessä oli harjoitus.

Pirkanmaan pelastuslaitos, poliisi ja Pirkanmaan maakuntajoukot harjoittelivat yhteistoimintaa suuronnettomuuden varalle.

Pelastuslaitos otti heti alusta ohjat käsiinsä harjoituksessa. Kun kuljettaja oli pelastettu, pelastuslaitos perääntyi sata metriä. Palomestari Kimmo Perolahti selvitti tarvittavat varoetäisyydet ja päätti eristää alueen. Johtokeskus varasi evakuointiajoneuvoja, ruokahuoltoa ja kriisiapua.

Vastaavassa tositilanteessa liikenne olisi pantu poikki Pispalan vanhan paloaseman ja Lielahdenkadun kohdilta. Myös VR ja ilmailuviranomaiset saisivat tiedon räjähdysvaarasta.
Onnettomuusharjoituksessa pelastuslaitoksen ja poliisin kädet eivät riittäneet kaikkeen. Perolahti pyysi virka-apua vapaaehtoisista reserviläisistä koostuvalta Pirkanmaan maakuntakomppanian virka-apujoukkueelta.

Satakunnan lennostossa Pirkkalassa voimankäyttöharjoituksessa olleet reserviläiset huristelivat onnettomuuspaikalle. Heidän tehtävänään oli auttaa alueen eristämisessä ja valvoa, ettei vaara-alueelle pääse sivullisia. Tehdasalueen rakennuksista piti lisäksi seuloa sivulliset pois.

Tämä riittikin keskiviikon iltapuhteeksi. Tositilanteessa paikalle kutsuttaisiin tietenkin vielä Puolustusvoimien räjähdeasiantuntijat, jotka yhdessä pelastustoimen kanssa päättäisivät, mitä savuavan rekan kanssa tehdään.

Majuri Timo Hesso Pirkanmaan aluetoimistosta piti harjoitusta erittäin tarpeellisena maakuntajoukoille. Puolustusvoimauudistuksessa maakuntajoukkojen virka-apuvalmiutta nostettiin. Nyt joukot saivat kokemusta pelastusviranomaisten kanssa toimimisesta.

Harjoitus oli osa Puolustusvoimien Wanaja 14 -paikallispuolustusharjoitusta.
 

Roger Mike

Alikersantti
http://yle.fi/uutiset/wanaja_14_harjoituksessa_testattiin_paikallisjoukkojen_toimintakykya__katso_video/7520190?ref=leiki-uup

Kotimaa 10.10.2014 klo 15:13 | päivitetty 10.10.2014 klo 16:13
Wanaja 14 harjoituksessa testattiin paikallisjoukkojen toimintakykyä – katso video

Perjantaina päättyvä Wanaja 14 sotaharjoitus on ollut hyvä testi myös paikallisjoukkojen toimivuudelle. Harjoituksen johtaja, eversti Pekka Järvi muistuttaa, että paikallispuolustus on jokaisen kansalaisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin puolustamista.


Wanaja 14 harjoituksen aikana on käynyt yhä selvemmäksi se, kuinka tärkeää paikallispuolustus on. Panssariprikaatin komentaja, eversti Pekka Järvi muistuttaa, että paikallisjoukot ovat osa kokonaisturvallisuutta.

– Vaikka paikallispuolustus on sävyltään aika sotilaallinen, niin siihen osallistuu iso joukko eri tahoja, Järvi kertoo. Mukana on sotaväen lisäksi poliisi, pelastuslaitos, aluehallintoviranomaiset, ely ja myös kunnat.

Paikallisjoukkoja tarvitaan ensinnäkin perustamaan sodanajan puolustusvoimat eli perustamaan reservistä lisäjoukkoja suojaamaan tiettyjä kohteita.

– Suojaamaan voimalaitoksia tai liikenneyhteyksiä. Valvomaan alueita, jotta alueilla ei liiku asiattomia ihmisiä, vaikka erikoisjoukkoja. Paikallisjoukot myös tukevat viranomaisia kuten poliisia tai pelastuslaitosta niissä tehtävissä, joissa viranomaisten omat resurssit eivät riitä.

Oman alueen tuntemus tärkeää

Wanaja 14 -sotaharjoituksessa mukana on ollut Kanta-Hämeen paikallisjoukko. Sen ikähaitari on vähän yli kahdestakymmenestä hieman yli viiteenkymmeneen. Mukana toiminnassa on sekä miehiä että naisia.

– He tuntevat hyvin oman alueensa ja ovat saaneet sotilaskoulutuksen sodanajan reserviläisiä, Järvi sanoo. Osa heistä on mukana myös vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä.

Peruspakallisjoukkojen sotilas hän saa varusmiespalveluksessa oman tehtävänsä mukaisen koulutuksen esimerkiksi sotilaspoliisikompanjaan ja sen jälkeen hänet sijoitetaan esimerkiksi Kanta-Hämeeseen sotilaspoliisikompanjaan ja sitten tarvittavien väliajoin hän tulee kertausharjoitukseen siinä oman kompanjan kokoonpanossa.

– Kertausharjoitusten lisääminen vaikuttaa oleellisesti myös paikallisjoukkojen toimintaan, Pekka Järvi sanoo. Ensi vuonna pääsee kertaamaan jo 18 000 reserviläistä, joista 12 000 on maavoimien sotilasta ja siinä on mukana myös paljon paikallisjoukkoja.
 

Roger Mike

Alikersantti
http://yle.fi/uutiset/wanaja_14_syynasi_-_reservilaisten_kunto_riittaa_vasymys_painaa/7522216

Kotimaa 10.10.2014 klo 15:13 | päivitetty 10.10.2014 klo 16:13

Wanaja 14 syynäsi - reserviläisten kunto riittää, väsymys painaa

Reserviläisten toimintakykyä tutkittiin tavanomaista tarkemmin perjantaina päättyneen Wanaja14 kertausharjoituksen yhteydessä. Parinkymmenen reserviläisen kehoon kiinnitetyillä antureilla mitattiin muun muassa sykevaihtelua sekä liikkeen määrää ja nopeutta

Wanaja 14 harjoituksen aikana on käynyt yhä selvemmäksi se, kuinka tärkeää paikallispuolustus on. Panssariprikaatin komentaja, eversti Pekka Järvi muistuttaa, että paikallisjoukot ovat osa kokonaisturvallisuutta.

– Vaikka paikallispuolustus on sävyltään aika sotilaallinen, niin siihen osallistuu iso joukko eri tahoja, Järvi kertoo. Mukana on sotaväen lisäksi poliisi, pelastuslaitos, aluehallintoviranomaiset, ely ja myös kunnat.

Paikallisjoukkoja tarvitaan ensinnäkin perustamaan sodanajan puolustusvoimat eli perustamaan reservistä lisäjoukkoja suojaamaan tiettyjä kohteita.

– Suojaamaan voimalaitoksia tai liikenneyhteyksiä. Valvomaan alueita, jotta alueilla ei liiku asiattomia ihmisiä, vaikka erikoisjoukkoja. Paikallisjoukot myös tukevat viranomaisia kuten poliisia tai pelastuslaitosta niissä tehtävissä, joissa viranomaisten omat resurssit eivät riitä.

Oman alueen tuntemus tärkeää

Wanaja 14 -sotaharjoituksessa mukana on ollut Kanta-Hämeen paikallisjoukko. Sen ikähaitari on vähän yli kahdestakymmenestä hieman yli viiteenkymmeneen. Mukana toiminnassa on sekä miehiä että naisia.

– He tuntevat hyvin oman alueensa ja ovat saaneet sotilaskoulutuksen sodanajan reserviläisiä, Järvi sanoo. Osa heistä on mukana myös vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä.

Peruspakallisjoukkojen sotilas hän saa varusmiespalveluksessa oman tehtävänsä mukaisen koulutuksen esimerkiksi sotilaspoliisikompanjaan ja sen jälkeen hänet sijoitetaan esimerkiksi Kanta-Hämeeseen sotilaspoliisikompanjaan ja sitten tarvittavien väliajoin hän tulee kertausharjoitukseen siinä oman kompanjan kokoonpanossa.

– Kertausharjoitusten lisääminen vaikuttaa oleellisesti myös paikallisjoukkojen toimintaan, Pekka Järvi sanoo. Ensi vuonna pääsee kertaamaan jo 18 000 reserviläistä, joista 12 000 on maavoimien sotilasta ja siinä on mukana myös paljon paikallisjoukkoja.
 

CV9030FIN

Kenraali
http://yle.fi/uutiset/wanaja_14_syynasi_-_reservilaisten_kunto_riittaa_vasymys_painaa/7522216

Kotimaa 10.10.2014 klo 15:13 | päivitetty 10.10.2014 klo 16:13

Peruspakallisjoukkojen sotilas hän saa varusmiespalveluksessa oman tehtävänsä mukaisen koulutuksen esimerkiksi sotilaspoliisikompanjaan ja sen jälkeen hänet sijoitetaan esimerkiksi Kanta-Hämeeseen sotilaspoliisikompanjaan ja sitten tarvittavien väliajoin hän tulee kertausharjoitukseen siinä oman kompanjan kokoonpanossa.
Heh. Hyvä Yle! Ja vielä Aleksis Kiven päivänä, joka on samalla suomalaisen kirjallisuuden päivä...:D:p:cool:
 

CV9030FIN

Kenraali

Samses

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
PV:n Facebook-saitilla on muuten paljon kuvia ja videoita harjoituksesta.
 

Myrskyhiiri

Kenraali
Heh. Hyvä Yle! Ja vielä Aleksis Kiven päivänä, joka on samalla suomalaisen kirjallisuuden päivä...:D:p:cool:
No eipä huolta. Tekstiä on sittemmin korjattu astetta parempaan suuntaan ja nyt puhutaan jo kompaniasta eikä kompanjasta. Peruspakallisjoukon sotilas hän tulee kertausharjoitukseen siinä oman kompanian kokoonpanossa.
 

pstsika

Haukka
Lahjoittaja
Peruspakallisjoukkojen sotilas hän saa varusmiespalveluksessa oman tehtävänsä mukaisen koulutuksen esimerkiksi sotilaspoliisikompanjaan ja sen jälkeen hänet sijoitetaan esimerkiksi Kanta-Hämeeseen sotilaspoliisikompanjaan ja sitten tarvittavien väliajoin hän tulee kertausharjoitukseen siinä oman kompanjan kokoonpanossa.

– Kertausharjoitusten lisääminen vaikuttaa oleellisesti myös paikallisjoukkojen toimintaan, Pekka Järvi sanoo. Ensi vuonna pääsee kertaamaan jo 18 000 reserviläistä, joista 12 000 on maavoimien sotilasta ja siinä on mukana myös paljon paikallisjoukkoja.
Ja tuollaista paskaa pitää paloveron kautta kustantaa... YLE varmaan on sen rautaisen keihään timanttinen kärki informaatiosodassa ryssiä vastaan.
 

Sardaukar

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Itsellä (kun teen myös käännöshommia) moinen kielenraiskaus YLE:n sivuilla (ei ihan eka kerta) on aika ärsyttävää. Helvetti, iltapaivälehdetkin käyttää parempaa kieltä.
 
Top